close

Enter

Log in using OpenID

December 19 – finalize the list (11 am) - ipc

embedDownload
Savaş ve Siyasal Şiddette Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Genç Araştırmacılar Konferansı
25-27 Nisan 2014
Sabancı Üniversitesi
Karaköy Minerva Han, İstanbul, Türkiye
http://myweb.sabanciuniv.edu/genderconf/
25 Nisan 2014, Cuma
09.00 – 09.30
09.30 – 09.45
Kayıt
Sunuş
Elif İrem Az & Marhabo Saparova (Düzenleme Komitesi)
Fuat Keyman (İstanbul Politika Merkezi)
09.45 – 11.15
Açılış Paneli
11.15 – 11.30
11.30 – 13.15
Ara
Savaş, Soykırım ve
Toplumsal Cinsiyet
Arlene Avakian – Soykırım Hikâyeleri ve Suskunluklar: Travma Aktarımı, Direniş ve Hayatta Kalma Konularına
Feminist Bir Bakış
Sunum ve Tartışma: Ayşe Gül Altınay & Andrea Petö (Sabancı Üniversitesi & Central European University)
Tartışmacı: Andrea Petö
Kalina Yordanova – Toplumsal Cinsiyet ve Travmanın Kuşaklararası Geçişi
Burcu Albayrak – Hegemonik Erkeklik
Agnieszka Weseli – "Beyanat"tan Dışlanmak, KL-Auschwitz-Birkenau'da Fahişeliğe Zorlananlar Hakkında Eski
Mahkumlar ve Kamp Görevlileri Tarafından Oluşturulan Söylemler
13.15 – 14.15
Öğle arası
14.15 – 16.00
Savaş Dönemlerinde
Erkeklik ve Kadınlık
Hâlleri
Tartışmacı: Begüm Başdaş
Çiğdem Akgül – Yeni Savaş Retoriklerinde Güçlenen Yeni Bir İmge: Çarpışan/Eşcinsel Erkeklik
Ahmet Vedat Koçal – Kürt Kimliğinin Toplumsal Evrimi Bağlamında Geleneksel Aileden Modern Bireye Kürt
Kadınının Toplumsal Değişim Dinamiklerinden Biri Olarak Çatışma Ortamı
Esin Düzel – Çatışma Sonrası Türkiye’de İşlenmiş Bedenler: “Güzelliğin” Cinsiyetlendirilmiş Kavramları ve
Uygulamaları
16.00 – 16.15
16.15 – 18.00
Ara
Kimin Adaleti, Kimin
Barışı?
Tartışmacı: Fuat Keyman
Katherine Ranharter – Uyuşmazlık Dönüşümü Sürecinde Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma: Irak Kürdistan Bölgesi
üzerine Düşünceler
Jamie J. Hagen – “Kadın, Barış ve Güvenlik” Çerçevesinin Tehlikeleri: Uyuşmazlık Sonrası Şiddetin Toplumsal
Cinsiyeti Diyaloğunda Eksik Sesler
Ellen Gorris – Kesişimselci bir Yaklaşım: Çatışma ile Bağlantılı Cinsel Şiddetin Erkek Mağdurlarını Birleşmiş
Milletler’in Tanıması Yolunda Atılan İlk Adımlar
Hülya Dinçer – Hakikat Komisyonları ve Toplumsal Cinsiyet: Kimin Hakikati?
26 Nisan 2014, Cumartesi
09.30 – 11.15
Direniş ve Toplumsal
Cinsiyet I
11.15 – 11.30
11.30 – 13.30
Ara
13.30 – 14.30
14.30 – 16.15
Öğle arası
Post-Hafıza ve
Toplumsal Cinsiyet
Göç Anlatıları
Tartışmacı: Nil Mutluer
Alize Arıcan & Semuhi Sinanoğlu – Latin Amerika Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Feminizmi Anlamak: Anneliği
Devrimselleştirmek mi Yoksa Devrimi Anneleştirmek mi?
Süheyla Oğuz – Feminizm ve Anti-militarizm Perspektifinden Kadın Vicdani Reddi
Doğu Durgun – Kimin Failliği Daha Önemli? Devlet, Ordu ve Yargı
Zeynep Balcıoğlu – Savaş Sonrası Dönemi Hafıza ve Politika: Gezi Parkı Olayları'ndan Sonra AKP Politikası ve
Toplumsal Cinsiyet
Tartışmacı: Ayşe Parla
Azadeh Sobout – Kadınlar, Diyaspora ve Kimlik: İran’daki Afgan Mültecilerin Değişen Konumu
Akanksha Mehta – Savaş, Şiddet ve Göçte Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet: Güncel Güney Asya Siyaseti ve
Hindistan’ın Bölünmesi
Fathima Azmiya Badurdeen – Zorunlu Göçmenler Olarak Şiddeti Anlatmak: Somalili Bir Kadının Perspektifiyle
Şiddeti Anlamak
Melike Gül Demir – Köy Boşaltmaları Sonrası Kürt Kadın Anlatıları: Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Örneği, 2013
Övgü Ülgen – Kolektif hafıza ile tecrübe arasında: Tarlabaşı’na göç etmiş olan ikinci kuşak kadınların devlet
şiddetini alımlama biçimleri
Tartışmacı: Leyla Neyzi
Gulzat Egemberdieva – Suskun Sesler: Kırgız Kadınlar, "Büyük Vatanseverlik Savaşı" ve Cengiz Aytmatov'un Erken
Dönem Eserlerinde Post-Hafıza
Yelda Başaran – Beyaz Adamların Çocukları
Lydia Cole – Cinsiyetlendirilmiş Şiddeti Bosna-Hersek'teki Çatışmanın Post-Hafızası Üzerinden Okumak
Dilara Çalışkan – Trans* Seks İşçisi Anneler ve Kızları: İstanbul'daki Trans* Cemaatinin Sistematik Polis Şiddetine
Karşı Mücadelesinde Hafıza Geçişinin Rolü
16.15 – 16.30
16.30 – 18.15
Ara
Direniş ve Toplumsal
Cinsiyet II
Tartışmacı: Nükhet Sirman
Loubna EL Moncef – Toplumsal Bir Olgu olarak İntihar: Ataerkil İnşa ve Arap Baharı’nda Kendi Yakma Eylemleri
Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi
Bürge Abiral – Toplumsal Cinsiyetin Şiddete Etkileri ve Direnen Kadınlar: Türkiye 1980-1983 Askerî Cuntası’da
Kadınların Gözaltı ve Hapishane Deneyimleri
Derya Özkaya – Devrimci Kadınların Anıları üzerinden 1970'lerde Silahlı Çatışma
Jonna Katto – Aidiyetliğin Dilinin Toplumsal Cinsiyeti: Savaş Anılarını Anlamlandıran Mozambikli Eski Kadın
Savaşçılar
27 Nisan 2014, Pazar
09.30 – 11.15
Kayıp, Yas ve Melankoli
Hafızaları
Tartışmacı: Banu Karaca
Marlene Schäfers –"Yanık Yürekle" Şarkı Söylemek: Türkiye Kürdistan'ında Kürt Kadın Şarkıcılar, Bulaşıcı Sesler ve
Yasın Siyaseti
Cansu Bostan – Toplumsal Cinsiyet Melankoli Hafızasının Geçiş Dönemi Adaletindeki Önemi: Güneydoğu’dan Kadın
Anlatıları
Fanny Montes – Nehir ve Unutmanın Arketipi: Sanat, Toplumsal Cinsiyet, Hafıza
Özlem Kaya – Kadınların Dilinden Zorla Kaybetmeler
11.15 – 11.30
11.30 – 13.15
Ara
Milliyetçilik ve
Toplumsal Cinsiyet
Tartışmacı: Füsun Üstel
Atacan Atakan – Savaşa Bir Kadın Dergisinden Bakmak: Kadınlar Dünyası ve Birinci Dünya Savaşı—Feminizmden
Milliyetçiliğe
Marhabo Saparova – Askerî Milletin Cinsiyetlendirilmiş Dersleri: Ruhname
Nagehan Tokdoğan – Kadınların Milliyetçiliği: Sevgi ve Nefret, Sadakat ve İhanet…
13.15 – 14.15
14.15 – 16.00
Öğle arası
Ordunun Gölgeleri
Tartışmacı: Ömer Turan
Elif Avcı– Erkeklik, Askerlik ve Pembe Teskere
Elif İrem Az – Türkiye’de Askerî Eğitim: Askerî Erkeklikler ve Güncel Türkiye Siyaseti
Sertaç Kaya Sen – "Asker Çocukları"nın İdaresi ve Ordu Bağımlılığının İnşası
Senem Kaptan – "Adalet Olmadan Barış Olmaz": Türkiye'deki Darbe Karşıtı Davalarda Devlet Suçları ve Ordu
Mensubu Mağdurlar
16.00 – 16.15
16.15 – 18.00
Ara
Edebiyat ve Sinemada
Toplumsal Cinsiyet
Temsilleri
Tartışmacı: Sibel Irzık
Lucy Brisley – Hortlaklaşan Öteki: Assia Djebar’ın Mezarsız Kadın (La Femme sans Sépulture) Adlı Eserinde Kayıp
ve Toplumsal Cinsiyet
Ana Gatica Uhlir – Hindistan ve Pakistan’ın Ayrılma Süreci (1947) ve Sonrasında Edebiyatta Kadın Temsilleri
Dragan Batancev – Tabancasız ve Penissiz Bir Adam Nedir ki? Dünya Savaşları ile ilgili Sırp Filmi Kahramanlarını
Yapı Söküme Uğratmak
Burçin Kalkın – Yeni Türkiye Sinemasının “Yaralı” Erkekleri
18.00 – 18.15
18.15 – 19.30
Ara
Kapanış Paneli
Merve Arkun, Eren Keskin, Rela Mazali – Militarizmin Tanıkları
Moderatör: Bürge Abiral (Düzenleme Komitesi)
Kapanış Konuşması: Doğu Durgun & Sertaç Kaya Şen (Düzenleme Komitesi)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
134
File Size
522 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content