Türkçe CV - Işık Üniversitesi

1.
Adı Soyadı: Gamze Karayaz
2.
Do!um Tarihi: 08.09.1970
3.
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
4.
Ö!renim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Business Administration
Operation Research and
System Analysis
Engineering
Management and
System Analysis
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi, !zmir
Old Dominion University, Norfolk,
Virginia
Old Dominion University, Norfolk,
Virginia
Yıl
1993
2002
2006
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
:10.04.2008
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
5.A Akademik ve Mesleki Deneyim
Yard.Doç.Dr.
: I"ık Üniversitesi- 2008Ögretim Görevlisi
: I"ık Üniversitesi- 2006-2008
Ögretim Görevlisi -Doktora : Old Dominion University- 2004-2006
Ara"tırma Görevlisi-Doktora :Old Dominion University- 2002-2004
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası di!er hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Karayaz, Gamze, “Utilizing Knowledge Management for Effective Virtual Teams” The Business Review,
Cambridge, Vol.10. No.1.Summer 2008
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Karayaz, Gamze, Mehmet N. Aydin “Project Management Offices: Sustainable Practices in Project
Management” Bosphorus University, book chapter, to be published in early March 2014)
Karayaz, Gamze, Özge Güngör “ Strategic Alignment and Project Management Offices: Case Studies from
Successful Implementations in Turkey”, Proceedings 46th Hawaii International Conference on System
Sciences, HICSS 2013, Wailea, HI, USA, January 7-10, 2013.pg. 4374-4383.
Karayaz,Gamze “Project Execution Challenge for Sustainable Operations”, 23rd Annual POMS Conference
Chicago,Illionis 20-23 April,2012.
Karayaz, Gamze, Charles B.Keating, and Morgan Henrie “Designing Project Management Systems” ,
Proceedings from HICCS-44, January 4-7 2011 (best paper nomination)
Karayaz, Gamze , and Ozge Güngör “The Impact of Business Strategies on PMOs”, Proceedings from the
24th IPMA World Congress, November 1-3 ,2010
Karaaslan, Mehmet Emin, and Gamze Karayaz, “I"ık Üniversitesi’nin Yerel Ekonomiye Yaptı#ı Etkinin
Ölçülmesi “Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiri Kitabı” (7-9 Ekim 2010) pg.361-378.
Karayaz, Gamze, and I.Gozde Cildir “ Managing Virtual Teams Using Knowledge Management”
Proceedings from the 6th International Knowledge, Economy, and Management Conference, (December 2628,2007)
1
Karayaz, Gamze, and Charles B. Keating “Virtual Team Effectiveness Using Dyadic Teams” Proceedings
from the 2007 Portland Engineering Technology and Management Conference, (August 4- 9), pp.2593-2603
Arnaut Jean Paul, Karayaz, Gamze, and Pinto Ariel “Extreme Value Theory for risk managers using tail
related risk measures, Proceedings from the 2006 American Society for Engineering Management National
Conference, (October 25-28)
Arnaut Jean Paul, Karayaz, Gamze, and Sousa-Poza Andres “Employee Commitment and Turnover:
Literature and Data Analysis of Correlations”, Proceedings from the 2006 American Society for Engineering
Management National Conference, (October 25-28)
Bradford Logan, Karayaz, Gamze, and Charles Keating “Development of a System of Systems research
Laboratory” Proceedings from the 2006 American Society for Engineering Management National
Conference, (October 25-28)
Karayaz, Gamze and Keating, Charles. ”An examination of task and team structure to foster virtual team
effectiveness”, Proceedings from the 2005 IEEE International Engineering Management Conference,
(September 11-14), pp. 333-338
Karayaz, Gamze and Keltz, Ilean. “An experiment rehearsal: Pilot study guide for engineering managers”,
Proceedings from the 2005 American Society for Engineering Management National Conference, (October
26-29), pp.337-343.
Karayaz, Gamze. “Dealing with effectiveness on virtual team research”, Proceedings from the 2004
American Society for Engineering Management National Conference, (October 20-23), pp.241-247
Karayaz, Gamze. “Socio-Technical Balance Framework Approach in Virtual Team Research”, Proceedings
from the 2004 American Society for Engineering Management National Conference, (October 20-23),
pp.249-255
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Morgan Henrie and Karayaz Gamze. “Bungee Team Member:The Distruption and Impacts” I.Uluslarası
Katılımlı Proje Yönetim Konferansı (UKPYK)-19-20 Eylül 2014 pp 21-25
Ahmet Ege, Sahin H.Mehmet ve Karayaz Gamze “Akademik çali"malarin kurgulanmasinda proje yönetimi
ve yöntemlerinin kullanilmasi” I.Uluslarası Katılımlı Proje Yönetim Konferansı (UKPYK)-19-20 Eylül 2014 pp
240-249
7.7. Di!er yayınlar
Teknik Rapor:
Investigation of Error Patterns in Geographical Databases, David Dryer, Derya A. Jacobs, Gamze Karayaz,
Chris Gronbech, Denise R. Jones, October 2002, NASA Center for AeroSpace Information (CASI),
Langley Research Center, VA.
8.
Projeler
Sustainability, Green Marketing, and Media for SME’s in the Creative Industries (November 2013-June
2015)(project partner)
ENTERPRISE (Making Entrepreneurship and Business in Europe)(November 2012-March 2013)(Project
coordinator)
Developing Employability Skills and Exchanging Management Skills in a Simulated European Business
Environment ( March 22-28 2012) (coordinator)
Developing Employability Skills and Exchanging Management Skills in a Simulated European Business
Environment ( March 20-27 2011) (co-coordinator)
EU funded LifeLongLearning Programme Intensive Programme Project : Developing Employability Skills and
Exchanging Management Skills in a Simulated European Business Environment ( March 17-30 2010) (cocoordinator)
2
Analysis of the Impact of I"ık University on the Local Economy (January 2007-September 2008) (co
investigator with Associate Prof. Mehmet Emin Karaaslan)
9.
#dari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kurulu"lara Üyelikler
Project Management Institute
INFORMS
Epsilon Mu Eta, The Engineering Management Honor Society
11. Ödüller
The Faculty Excellence Award in Management, 2008 and 2009, I"ık University Student Council
The Faculty Excellence Award in Academics, 2002, Engineering Management & Systems Engineering
Department
Doktora Ara"tırma Görevlisi Bursu, Old Dominion University
Yüksek Lisans, Ara"tırma Görevlisi Bursu, Old Dominion University
12. Son iki yılda verdi!iniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için a"a!ıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
2011-2012
Dönem
Güz
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Bahar
Bahar
Guz
Dersin Adı
MAN473-I"letmelerde Proje Yönetimi
MAN 351-Üretim Yönetimi
MAN 351-Üretim Yönetimi
MAN473-I"letmelerde Proje Yönetimi
MAN 587-Lisanüstü: Özel KonularProje Yönetimi
Haftalık Saati
Ö!renci
Teorik
Uygulama Sayısı
3
46
3
26
3
34
3
50
3
12
MAN473.01-I"letmelerde Proje
Yönetimi
MAN 587-Lisanüstü: Özel KonularProje Yönetimi
MAN 496-Ozel Konular-Markstrat
Yonetim Simulasyonu
MAN473-I"letmelerde Proje Yönetimi
3
36
3
12
3
40
MAN 496-Ozel Konular-Markstrat
Yonetim Simulasyonu
3
12
3