close

Enter

Log in using OpenID

17. Tam Toplayıcı Devre

embedDownload
17. Tam Toplayıcı Devre
Bir bitlik üç adet sayının toplamını gerçekleştiren ve sonucu S ve C olarak isimlendirilen iki
çıkış hattında gösteren düzenek, ‘Tam Toplayıcı’ olarak isimlendirilir. Girişlerden ikisi
toplanacak bitleri gösterirken, üçüncü giriş bir önceki düşük değerlikli basamaktan gelen
eldeyi (carry) ifade etmek için kullanılır.
A
A
B
A
B
C
Cin
S (Toplam)
FA
Co (Elde)
B
A
B
C
S
A
B
C
A
C
Co
B
C
A
B
C
Şekil 33. Tam Toplayıcı Devresi
Toplayıcı tasarımında, doğruluk tablosunda giriş değişkenlerinin alabileceği değerler
sıralandıktan sonra, kombinasyonlarda bulunan ‘1’ değerleri Boolean kurallarına göre
toplanıp, sonuçlar S ve Co kolonlarına yazılır. Devrede iki çıkış bulunduğundan, her bir çıkış
için uygun olan değerleri içeren sütunlar oluşturulur ve sütunlardaki değerler Karnaugh
haritalarına taşınır. Karnaugh haritalarından lojik eşitlikler elde edilir ve elde edilen
eşitliklerin lojik şemaları çizilir.
17.1. Ön Çalışma
Board’un üzerine, uygulama yapacağınız devrede yer alan elemanları yerleştirerek, devre
şemasına uygun olarak aralarındaki bağlantıları çiziniz. Toprak (-) ve besleme (+) uçlarını da
çizerek gösteriniz.
37
17.2. Deneyde Kullanılacak Malzemeler
Değeri
Eleman
Entegre
Entegre
Entegre
Direnç
LED
7408
7432
7486
390 
Sayısı
1
1
1
5
5
17.3. Deneyin Bağlantı Şeması
Şekil 34. Tam Toplayıcı Devresi
17.4. Deneyin Yapılışı
 Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 Entegrelerin besleme bağlantılarını yapınız.
 Devreye +5V besleme gerilimi uygulayınız.
 A, B ve Ci anahtarlarının değerlerini değiştirerek S ve Co çıkışlarını gözleyiniz.
17.5. Sorular

Tam toplayıcı devrelerin özelliklerini ve kullanım yerlerini yazınız.

Tam toplayıcı olarak piyasada bulunan entegrelerden bir tanesinin bacak bağlantılarını
çiziniz.
38
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content