close

Enter

Log in using OpenID

Antarktik Bilim Programı Çalıştayı

embedDownload
Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Antarktik Bilim Programı Çalıştayı
Türk Partner
Burcu Özsoy Çiçek
İstanbul Teknik Ü.
AlmanPartner
Dr. Magnus Lucassen, Biosciences, Integrative Ecophysiology, Alfred Wegener Institute
Dr. Angelika Dummermuth , Marine Biology,
Alfred Wegener Institute
Dr. Bettina Meyer, Polar biological oceanography,
Alfred Wegener Institute
Prof. Dr. Rüdiger Gerdes, Climate Sciences: Sea ice
physics, Alfred Wegener Institute
Dr. Marcel NICOLAUS, Climate Sciences: Sea ice physics, Alfred Wegener Institute
Dr. Sascha Willmes, Climate Sciences University of
Trier
Dr. Stefan Kern, Integrated Climate Data Center,
University of Hamburg
Etkinlik
Antarktik Bilim Programı Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Çalıştay; Alman Antarktika Bilim Programında yetkin bilim insanlarının ve Almanyadaki
Üniversitelerden Alman Antarktika programının bilimsel çalışmalarına destek veren akademisyenlerin katılımıyla, Alman tarafının yaptığı kutup bölgesini içeren çalışmaların
03.07.14
1
paylaşımı, bu çalışmaların Küresel değişim ve iklim değişikliği ile ilişkilendirilmesi, Türkiyede kurulması planlanan Türk Antarktik bilim programına vereceği desteğin değerlendirilmesi, 18-19 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen bilim program ilk çalıştayında
ortaya konulan Türk Antarktik Bilim Programi yol haritasınının ileriki aşamaya taşınması
amacını içermektedir. Çalıştay vesileyle Türkiyenin görünürlüğünü arttırmak ve uluslararası kutup araştırmaları toplumunda varlığını sağlamak, diğer Alman temsilciler ile
tanışmak, bilgi alışverişinde bulunmak, iletişimi kolaylaştırmak, proje girişimlerinde
bulunmak için bir fırsat olarak kullanılacaktır.
Etkinlik, Alman tarafının genelde kutup özelde Antarktika araştırmaları konusunda bilgi,
tecrübe ve görüşlerini aktardığı sunumlar; Türk tarafının geliştirmekte olduğu Ulusal Antarktik Bilim Programı bileşenlerine dair yapacağı sunumlar; bilim program ve ikili işbirliği
ağı vizyonunun oluşturulması için yapılacak tartışma ve beyin fırtınası oturumlarından
oluşmaktadır.
Etkinliğin kapsayacağı tematik alanların belirlenmiş öncelikli alanlarla örtüşümü aşağıdaki gibidir: Anahtar Teknolojiler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ulaşım, Lojistik, Sağlık
Araştırmaları, Biyoteknoloji; Küresel Değişim: Beslenme ve Tarım, Çevre Teknolojileri,
İklim Değişikliği Türk ve Alman bilim insanlarının yapılacak Antarktik Bilim Programı
çalıştayına katılımlarının sağlanması, varolan işbirlikteliklerinin derinleştirmeleri ya da
yeni oluşturulacak işbirliklerine destek verilmesi etkinliğin kapsamındadır.
Antarktika araştırmalarına Türk katılım düzeyini arttırmak için saha çalışmalarında özellikle Almanya ile uluslararası değişimlerde ve ortak projelerde daha aktif rol almaları konusunda desteklenmesi bu etkinlik kapsamında sağlanacaktır. İleride kurulması planlanan ve Türk bilim insanlarına uluslarası arenada çalışma imkanı sağlayacak Türk Antarktika bilim üssü ve programının yol haritası Türk-Alman işbirliğinde daha sağlam temellere
oturacaktır.
03.07.14
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content