close

Enter

Log in using OpenID

BY2014: - IMCW2014

embedDownload
BY2014:
Beşinci Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,
24-26 Kasım 2014, Antalya, Türkiye
Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Bilgi Keşfi
(Üçüncü Çağrı ve Bildiri Gönderme Tarihinin Uzatılması)
Sempozyum web sitesi: http://imcw2014.bilgiyonetimi.net
***BY2014’e genişletilmiş özet gönderme süresi 31 Mart 2014 tarihine kadar uzatılmıştır***
***Sisteme bildiri yüklemek için lütfen Konferans Yönetim Yazılımını kullanınız
http://openconf.bilgiyonetimi.net***
KAPSAM
BY2014: Beşinci Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu
(http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/) 24-26 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da Miracle Resort Hotel’de
(http://www.miracleotel.com/) yapılacaktır. 2014 Türk-Alman Bilim Yılını kutlamak amacıyla BY2014
Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye’deki Goethe Enstitüleriyle ortaklaşa düzenlenmektedir.
Araştırma ve yenilik (inovasyon) kalkınmanın can damarıdır. Dijital bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
araştırma ve yeniliği geliştiren ve araştırma çıktılarıyla birlikte araştırma verilerini de paylaşmaya
olanak sağlayan tamamen küresel bir e-bilim alt yapısı kurmak için müthiş fırsatlar sunmaktadır. AB
ülkeleri Ufuk 2020 programı çerçevesinde araştırmaya 71 milyar avro harcayacaklardır. Araştırma
sürecinde büyük miktarda veri yaratılmakta, toplanmakta, işlenmekte, analiz edilmekte ve bu verilerin
etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Araştırma verilerinin ömrü araştırma projelerinden çok
daha uzun olduğundan araştırma verilerinin korunması ve bu verilere erişim sağlanması büyük önem
taşımaktadır. Araştırma verilerinin etkin yönetimi için üst veri, birlikte çalışabilirlik, bilgi keşfi ve yeniden
kullanımıyla ilgili politika ve standartların yanı sıra alt yapıya ve veri arşivlerine de gerek vardır.
Araştırma verilerinin etkin yönetiminin ve “büyük veri”nin erişime açılmasının Avrupa’ya yılda 150-300
milyar avro tasarruf sağlayacağı tahmin edilmektedir.
AÇIŞ KONUŞMACISI VE ÇAĞRILI KONUŞMACILAR
Kevin Ashley
Timo Borst
Frank Scholze
Şirin Tekinay
Digital Curation
Centre (DCC)
Müdürü, Birleşik
Krallık
Yenilikçi Bilgi Sistemleri ve
Yayın Teknolojileri Müdürü,
Alman Milli Kütüphanesi,
Almanya
Kütüphane Hizmetleri
Müdürü, Karlsruhe
Institute of
Technology
Karlsruhe,
Almanya
Dekan, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi, Kadir Has
Üniversitesi, Türkiye
ANA KONU
Sempozyumun ana konusu “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Bilgi Keşfi” olarak belirlenmiştir.
BY2014 araştırma verilerinin yönetimi ve açık veri arşivleriyle ilgili konuları tartışmak için
araştırmacıları, veri bilimcileri, bilgi uzmanlarını, veri kütüphanecilerini ve arşivcilerini bir araya
getirmeyi ve araştırma verileri üzerinde yenilikçi ve işbirliğine dayalı bilgi keşfi ve madenleme
hizmetlerinin nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceği üzerinde düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Alt yapıdan üst veri standartlarına, güncel araştırma bilgi sistemlerinden açık kaynak veri yönetim
sistemlerine, araştırma verileri dergilerinden ölçevlere ve bilgi keşif tekniklerinden araştırma verilerinin
anlamsal yönden zenginleştirilmesine kadar BY2014’ün araştırma verilerinin yönetimi ve bilgi keşfi
konusundaki çeşitli meydan okumaları ele almasının tam zamanı olduğunu düşünüyoruz.
KATKILAR
Katkılar kuramsal olabileceği gibi teknik ve uygulamalı da olabilir. Sempozyum bilgilendirici örnek
olaylara da açıktır. Katılımcılar araştırmacı, veri bilimciler, bilgisayar mühendisleri, bilgibilimciler ve
bilgi uzmanları, veri yöneticileri, kütüphaneciler ve arşivcilerden oluşacaktır.
Katkı olarak, yenilikçi ve işbirliğine dayanan araştırma verilerinin yönetimi ve bilgi keşfinin tüm
yönleriyle ilgili tam bildirilerin (750 sözcükten az olmamak üzere) genişletilmiş özetleri; kısa bildiriler,
devam eden araştırma (Research in Progress) raporları, görsel sunuşlar ve posterler kabul
edilmektedir. Sempozyuma öğrenciler de genişletilmiş özet ve posterlerle katılabilirler. Doktora
öğrencileri devam eden araştırmalarının ilk sonuçlarını genişletilmiş özet olarak gönderebilirler. Lütfen
Sempozyum web sitesindeki şablonu kullanarak katkılarınızı hazırlayınız ve Konferans Yönetim
Yazılımını (http://openconf.bilgiyonetimi.net) kullanarak 31 Mart 2014 tarihine kadar bize gönderiniz.
Çalıştay düzenleme önerilerini de kabul ediyoruz. Önerilerde bir başlık, kısa bir özet, öneri sahibinin
adı ve irtibat bilgileri yer almalı ve 31 Mart 2014 tarihine kadar [email protected] adresine
gönderilmelidir.
Kabul edilen genişletilmiş özetler ve öneriler Sempozyumdan önce yayımlanacak olan “Özetler
Kitabı”nda yer alacaktır.
Kabul edilen genişletilmiş özetler tam bildiri haline getirilebilir. Bu bildirilerin ve posterlerin bir kısmı
gözden geçirildikten ve genişletildikten sonra Springer Yayınevinin Communications in Computer and
Information Science (CCIS) dizisi altında Bildiriler Kitabı olarak yayımlanacaktır (karar bekleniyor).
Bildiriler aynı zamanda Sempozyum web sitesinde de yayımlanacaktır. Springer Yayınevinin CCIS
dizisi altında yayımlanan bildiriler Thomson Reuters’ın Conference Proceedings Citation Index adlı atıf
dizininde listelenmektedir.
ANA KONULAR
Sempzoyumun ana konuları aşağıda verilmektedir (ama konular aşağıdakilerle sınırlı değildir):
Araştırma Verileri
Tanım
Erişim
İşleme, analiz ve görselleştirme
Paylaşım ve yeniden kullanım
Kalite
Standartlar
Koruma
Uzun dönemli tutarlılık
Güvenlik
Sahiplik
Entellektüel mülkiyet hakları
Büyük veri olarak araştırma verileri
Araştırma Verileri Alt Yapısı
Araştırma verileri için alt yapılar ve ağlar (OpenAIRE, ODE)
E-Bilim Dijital Arşivleri İçin Avrupa Alt Yapısı (e-SciDR)
Araştırma verilerinin yönetimi için sistemler ve araçlar
Araştırma verilerinin depolanması, yedeklenmesi ve kurtarılması
Araştırma verilerinin bulutta yönetimi
Bulut bilişim ve araştırma verileri
Araştırma verileri arşivleri
Araştırma verileri arşivleri kütüğü (re3data)
Araştırma veri setleri için Dijital Nesne Numaraalrı (DOIs) (DataCite)
Araştırma Verilerinin Yönetimi
Araştırma verileri yaşam döngüsü yönetimi
Araştırma verileri yönetim politikaları
Araştırma verileri yönetim planlama araçları
Dijital derleme (curation) ve araştırma verilerinin korunması
Adli bilişim
Güncel araştırma bilgi sistemleri (CRIS)
Research data management in science, technology and medicine
Sosyal bilimler, sanat ve insani bilimlerde araştırma verilerinin yönetimi
Uzamsal araştırma verilerinin yönetimi
Dijital kütüphaneler ve araştırma verileri
Yenilikçi ve işbirliğine dayalı araştırma verileri yönetimi
Akıllı açıklık
Araştırma verilerinde gizlilik konuları
Araştırma verileri yönetiminin fonlanması
Araştırmacılar, öğrenciler ve halk için destek hizmetleri
Araştırma Verilerine Açık Erişim
Kamu fonlarıyla desteklenen araştırma verilerine açık erişim
Araştırma verileri kurumsal arşivleri
Bilimsel yayıncılık ve araştırma verileri
Araştırma verileri dergileri
Açık kaynak dijital derleme araçları (BitCurator)
Açık kaynak araştırma verileri yönetim sistemleri (CKAN)
Araştırma verilerine açık erişim için politika ve stratejiler
Araştırma verileri ölçevleri
Araştırma Verilerinde Bilgi Keşfi
Bilgi keşfi teknikleri
Büyük araştırma veri setlerinde madenleme
Araştırma verileri üst veri standartları (CERIF)
Araştırma verilerinin anlamsal yönden zenginleştirilmesi
Bilgi gösterimi
Araştırma verilerinin arama, dizinleme ve erişimi
Veri triyajı
Üst veri harmanlama
Üst veri çıkarma
Üst veri ihracı
Üst veri yönetimi
Araştırma verileri için üst veri birlikte çalışabilirlik ve standartları
Araştırma Verileri Yönetimi İçin Eğitim
Veri bilimcilerin eğitimi
Veri kütüphanecilerinin eğitimi
Araştırma verisi derleme (curation) eğitimi
Biyotıp ve çevresel bilişim eğitimi
Biyobilişim eğitimi
Dijital insnai bilimler, sanat ve e-sosyal bilimler
DÜZENLEYİCİLER
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye
Goethe Enstitüleri, Türkiye
DÜZENLEME KOMİTESİ
Genel Eş Başkanlar


Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Düzenleme Komitesi Başkanı

Orçun Madran (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Tanıtım Eş Başkanları




















Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) (Türkiye)
René Schneider (Haute Ecole de Gestion, İsviçre) (Avrupa)
Sirje Virkus (Tallinn University, Estonya) (Avrupa)
Mihaela Banek Zorica (University of Zagreb, Hırvatistan) (Avrupa)
Suzanne Allard (University of Tennessee, ABD) (Kuzey Amerika)
Jordan M. Scepanski (Jordan Wells Associates, ABD) (Kuzey Amerika)
Egbert Sanchez Vanderkast (National Autonomous University of Mexico, Meksika) (Orta ve
Güney Amerika)
Shujin Cao (Sun Yat-Sen University, Çin) (Asya)
M. Shaheen Majid (College of Humanities, Arts & Social Sciences, Singapur) (Asya)
Takashi Nagatsuka (Tsurumi University, Japonya) (Asya)
Natalia Gendina (Kemerovo State University of Culture and Arts, Rusya) (Rusya ve Bağımsız
Devletler Topluluğu)
Piotr Lapo (Belarusian State University, Belarus) (Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu)
Ganna Onkovich (Ukrayna) (Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu)
S.M. Shafi (University of Kashmir, India) (Hindistan)
Ezra Ondari-Okemwa (University of Fort Hare, Güney Afrika Cumhuriyeti) (Afrika)
Joumana Boustany (University of Paris Descartes, Fransa) (Kuzey Afrika)
Solly Maswikaneng (Tshwane University of Technology, Güney Afrika Cumhuriyeti) (Güney
Afrika)
Zama Mapundu (Tshwane University of Technology, Güney Afrika Cumhuriyeti) (Güney
Afrika)
Gülçin Cribb (Singapore Management University, Singapur) (Avustralya)
Li Wang (University of Auckland, New Zealand) (Yeni Zelanda)
Düzenleme Komitesi Üyeleri




Ertuğrul Çimen (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu, Türkiye)
John N. Gathegi (University of Southern Florida, ABD)
Gültekin Gürdal (Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye)
Eva Hackenberg (Goethe-Institut İstanbul, Türkiye)











Suliman Hawamdeh (University of North Texas, ABD)
Wei Jinghzu (Sun Yat-Sen University, Çin)
Ahmet Kaplan (ULAKBİM, Türkiye)
Ali Fuat Kartal (Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara, Türkiye)
Hans-Jürgen Lorenzen (Bibliothek & Information Deutschland, Muhabir Üye, Almanya)
Nevzat Özel (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Ankara, Türkiye)
Susanne Riedel (Bibliothek & Information Deutschland, Muhabir Üye, Almanya)
Nico Sandfuchs (Goethe-Institut Ankara, Türkiye)
Özen Sezer (Goethe-Institut İzmir, Türkiye)
Nazan Uçak (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
(liste tam değil)
PROGRAM KOMİTESİ
Program Komitesi Başkanı

Yurdagül Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Çalıştaylar Eş Başkanları


Milena Dobreva (University of Malta, Malta)
Marc Kosciejew (University of Malta, Malta)
Posterler Başkanı

Joumana Boustany (University of Paris Descartes,Fransa)
Kısa Sunuşlar Başkanı

Peter G. Becker (The Hague University, Hollanda)
Doktora Forumu Başkanı

John N. Gathegi (University of Southern Florida, ABD)
Program Komitesi Üyeleri

















Ismail Abdullahi (North Carolina Central University, ABD)
Fuat Akal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Nurten Akarsu (Hacettepe Universitesi, Türkiye)
Umut Al (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Ágnes Hajdu Barát (Eotvos Lorand University, Macaristan)
Tomaz Bartol (University of Ljubljana, Slovenya)
Carla Basili (Sapienza University, İtalya)
Turgay Baş (Hacettepe Universitesi, Türkiye)
Peter G. Becker (The Hague University, Hollanda)
Albert K. Boekhorst (University of Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti)
Joumana Boustany (University of Paris Descartes, Fransa)
Fazlı Can (Bilkent Üniversitesi, Türkiye)
Leslie Chan (University of Toronto, Kanada)
Gülçin Cribb (Singapore Management University, Singapur)
Alen Doracic (University of Borås, İsveç)
Susana Finquelievich (National Council for Scientific and Technical Research, Arjantin)
Maria Francisca Abad Garcia (University of Valencia, İspanya)



















































John N. Gathegi (University of Southern Florida, USA)
Nieves González Fernández-Villavicencio (University of Seville, İspanya)
Ayşe Göker (Robert Gordon University, Birleşik Krallık)
Christine Hagar (San Jose State University, ABD)
Jos van Helvoort (The Hague University, Hollanda)
Aleksandra Horvat (Croatian Library Association, Hırvatistan)
Wei Jinzhu (Sun Yat-sen University,Çin)
Leif Kajberg (Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Danimarka)
Christina Kanaki (Panteion University of Social & Political Sciences, Yunanistan)
Rajkumar Kannan (BHC Autonomous, Hindistan)
László Z. Karvalics (University of Szeged, Macaristan)
Tibor Koltay (Szent István University, Macaristan)
Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Willy van der Kwaak (The Hague University, Hollanda)
Jesús Lau (Veracruzana University, Meksika)
Anne Lehmans (Université de Bordeaux, Fransa)
Aira Lepik (Tallinn University, Estonya)
Szu-chia Scarlett Lo (National Chung-hsing University, Tayvan)
Mícheál Mac an Airchinnigh (University of Dublin, Trinity College, İrlanda)
Orçun Madran (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
İnci Önal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Gloria Ponjuan (University of Havana, Küba)
Maria Próchnicka (Jagiellonian University, Polonya)
John Regazzi (Long Island University, ABD)
Angela Repanovici (Transilvania University of Brasov, Romanya)
Fernanda Ribeiro (University of Porto, Portekiz)
Jurgita Rudzioniene (Vilnius University, Litvanya)
Yukiko Sakai (Keio University, Japonya)
Albert Ali Salah (Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye)
Almila Akdag Salah (University of Amsterdam, Hollanda)
Laura Saunders (Simmons College, ABD)
Jordan M. Scepanski (Jordan Wells Associates, ABD)
Andrea Scharnhorst (Data Archiving and Network Services (DANS), Hollanda)
René Schneider (Haute Ecole de Gestion, İsviçre)
İrem Soydal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Paul Sturges (Loughborough University, Birleşik Krallık)
Anna Maria Tammaro (University of Parma, İtalya)
Şirin Tekinay (Kadir Has Üniversitesi, Türkiye)
Tania Yordanova Todorova (State University, Bulgaristan)
Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Nazan Özenç Uçak (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Peter G. Underwood (Güney Afrika)
Yurdagül Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Tapio Varis (UNESCO)
Polona Vilar (University of Ljubljana, Slovenya)
Sirje Virkus (Tallinn University, Estonya)
Pan Yantao (Sun Yat-Sen University, Çin)
Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Ming-Shu Yuan (Shih Hsin University, Taiwan)
Daniela Zivkovic (University of Zagreb, Hırvatistan)
(liste tam değil)
YEREL KOMİTE ÜYELERİ
•
•
•
Sümeyye Akça (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Şahika Eroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•
Özlem Şenyurt (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
(liste tam değil)
ÖNEMLİ TARİHLER
İlk çağrı: Aralık 2013
İkinci çağrı: Şubat 2014
Üçüncü çağrı: Mart 2014
Genişletilmiş özet ve öneri göndermek için son tarih: 31 Mart 2014
Yazarlara geribildirim: 16 Mayıs 2014
Genişletilmiş özetlerin son halinin gönderilmesi: 16 Haziran 2014
Kayıtların başlaması: 16 Şubat 2014
Tam metin bildirilerin gönderilmesi (isteğe bağlı): 16 Temmuz 2014
Tam metin bildirilerle ilgili yazarlara geribildirim: 16 Ağustos 2014
Tam metin bildirilerin son halinin gönderilmesi: 16 Eylül 2014
Sempozyum: 24-26 Kasım 2014
Öneri ve yorumlarınızı, muhtemel davetli konuşmacılar hakkındaki düşüncelerinizi bize yazabilirsiniz
[email protected]
Twitter etiketi: #imcw2014
Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/imcwconf
Sempozyuma katkılarınızı ve katılımınızı bekliyoruz.
Yaşar Tonta ve Serap Kurbanoğlu, Genel Eş Başkanlar
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 297 82 00
Faks: +90 312 299 20 14
E-posta: {yasartonta, kurbanogluserap}@gmail.com
Nico Sandfuchs
Goethe-Institut Ankara
Atatürk Bulvarı No:131
06640 Bakanlıklar, Ankara, Türkiye
Tel:+90 312 419 52 83
E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content