close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Tercüman Başvurusu Reddedilenlerin Listesi

embedDownload
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
17 TEKİN YARDIMCI
TERCÜMAN
31 VEYSİ GEMSİZ
HİZMETLİ
35 ÖMER FARUK KIZKIN
TERCÜMAN
38 NURDAN AKCA
SOSYOLOG
43 SEVDA ÖZTÜRK
47 YAKUP DÜZEL
60
HARİKA DEHRİNUR
GÜNEŞHAN
68 NADEZDA BALKANLI
DİL
KÜRTÇE
KÜRTÇE KİRMANCİ
FARSÇA
1 / 14
RED SEBEBİ
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
SOSYOLOG UPPERİNTERMADIATE
INGILIZCE SERTIFIKASI EBEAS BIREYSEL Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
EMEKLILIK ARACILIK SERTIFIKASI
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye
karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
RUSÇA, AZERİCE, İNGİLİZCE
kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım
PEDAGOJİ
satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olması şartını taşımadığından,
ARAPÇA 21 LEHÇELERİ AKICI BİR ŞEKİLDE
ÖĞRENCİ
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
KONUŞABİLİYORUM
YEMİNLİ TERCÜMAN
OSMANLICA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ARAŞTIRMACI777
TERCÜMAN
RUSÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
DİL
2 / 14
RED SEBEBİ
72 SERPİL KARATAŞ
HİNTÇE, ÇİNCE, BURMA MYANMAR URDU,
ÇEÇENCE, MOĞOLCA, TÜRKİ
CUMHURİYETLERİ DİLLERİ, URBANCA
YURBA, NİJERYA DİLİ, RUANDA DİLİ,
TANZANYA DİLİ, RUMCA, DARİ DİLİ,
KIRGIZCA, MALAYCA, FİNCE, KANADA
DİLİ, ESTONCA İŞARET DİLİ, AFGANCA,
ALMANCA, ARAPÇA, ARNAVUTÇA,
AZERİCE, BOŞKANÇA, BULGARCA, DANCA,
VİZE İSTANBUL
ERMENİCE, FARSÇA, FLEMENKÇE,
YEMİNLİ TERCÜME VE
FRANSIZCA, GÜRCÜCE, HIRVATÇA,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
TURİZM DANIŞMANLIK
HOLLANDACA, İBRANİCE, İNGİLİZCE,
BÜROSU
İSPANYOLCA, İSVEÇÇE, İŞARET DİLİ,
İTALYANCA, JAPONCA, KARADAĞCA,
KAZAKÇA, KORECE, KÜRTÇE FARKLI
LEHÇELERİYLE, LEH DİLİ, MAKEDONCA,
MOLDOVCA, NORVEÇÇE, OSMANLICA,
ÖZBEKÇE, PORTEKİZCE, ROMENCE,
RUSÇA, SIRPÇA, SORANİCE, TACİKÇE,
TÜRKMENCE, UKRAYNACA, URDUCA,
UYGURCA, YUNANCA VE DİĞER DİLLER
76 ASİYE SEMRA MUHAMED
TERCÜMAN
ARAPÇA
Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
79 NARGES NEYSSİ DARIANI
TERCÜMAN
FARSÇA
Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
83 ÖZGÜR KILINÇ
ÖĞRENCİ
KÜRTÇE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
85 ŞANSER YILDIRIM
ÖĞRENCİ
KÜRTÇE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
100 ROVSHAN ZARBALIYEV
AVUKAT
AZERİCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
102 İLKER HAKAN TERZİOĞLU
PROJE GELİŞTİRME VE
RESMİ SÜREÇLER
YÖNETİCİSİ
İNGİLİZCE, ALMANCA, ÇİNCE, RUSÇA,
İSPANYOLCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
DİL
3 / 14
RED SEBEBİ
ARNAVUTÇA, SIRPÇAHIRVATÇA,
MAKEDONCA, POLONCA LEHÇE,
OSMANLICA VE RUSÇA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı ve Mezuniyet durumunu gösterir belge
bulunmadığından
ECZACI
ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
110 CEMİL TÜRKOĞLU
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
123 RECEP ERK
MÜBAŞİR
KÜRTÇEKURMANCİ
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
129 ÜNAL TOKATLI
ÖĞRETMEN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
133 FERHAT TOKA
ZABIT KÂTİBİ
KÜRTÇE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
136 ZAZA ENDEN
TERCÜMAN
PROFESYONEL
BASKETÇİ
GÜRCÜCE, RUSÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
142 HÜLYA AKYILDIZ
TERCÜMAN
FRANSIZCA İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
144 ONUR ŞİMŞEK
YEMİNLİ TERCÜMAN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
103 EMİN İMER
EĞİTİMCİ TERCÜMAN
104 HEYSEM KADI
159 ARZUGÜL TAŞOLUK
İŞARET DİLİ EĞİTMENİ
İŞARETDİLİ
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye
karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olması şartını taşımadığından,
174 GÖZDE HEPER
AVUKAT
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
183 FUNDA ENGİN
ÇEVİRMEN
ALMANCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
187 GÖRKEM YURTLU
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
192 LÜTFİ ÖZDEN
S.M.M.M
195 MELİSSA DOĞAN
HUKUK DANIŞMANI
DİL
ALMANCA, İNGİLİZCE
4 / 14
RED SEBEBİ
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
HOLLANDACA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
RUSÇA, KIRGIZCA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
196 İDRİS MURAD
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
197 RUSLAN MURATOĞLU
TESİSATÇİ
RUSÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
201 VALEH ALIZADEH
MAKİNA MUHENDİSİ
FARSÇA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
ALMANCA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
İNFAZ VE KORUMA
MEMURU
AZERİCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ZİRAAT MÜHENDİSİ
FARSÇA, İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
FRANSIZCA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
ARAPÇA VE UYGURCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
BULGARCA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı ve Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
bulunmadığından,
204 GÖKHAN YÜCEL
YEMİNLİ TERCÜMAN
205 ÇETİN BULUT
208 HÜSEYİN SEYİT
209 ÖMER CAN
ÖĞRETMEN
210 MAĞFİRET NUR
YEMİNLİ TRECÜMAN
217 NOURDJIHAN GÜRBÜZ
SINIF ÖĞRETMENİ
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
221 Dr. CEM KORKUT
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
235 ENVERA SALPAT
TERCÜMAN
243 AYSEL REYHANOĞLU
ZABIT KÂTİBİ
244 HALİT DOĞAN ŞAHİN
YEMİNLİ TERCÜMAN
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSİ
246 BURCU BAHTİŞEN ŞAHİN
YEMİNLİ TERCÜMAN
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSİ
248
Dr. AHMED ABDULKUDDUS
GÜNDÜZ
TERCÜMAN
249 Dr. MEHMET CEMİL KARAÇÖL TERCÜMAN
261 AHMET AYHAN ÖZGE
AVUKAT
DİL
5 / 14
RED SEBEBİ
İNGİLİZCE, ALMANCA, KÜRTÇE KIRMANÇİ,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ARAPÇA, OSMANLICA
BOŞNAKÇA, SIRPÇA, HIRVATÇA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
İŞARET DİLİSAĞIR DİLSİZ
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA, ARAPÇA
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA, YUNANCA
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
ARAPÇA KÜRTÇE KURMANCİ LEHÇESİ belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı ve Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
bulunmadığından,
ARAPÇA, KÜRTÇE KURMANCİ LEHÇESİ
ALMANCA
267 HALİT ALTUNÖZ
POLİS MEMURU
ARAPÇA SURİYE, IRAK, FİLİSTİN, FAS,
TUNUS, SUUDİ ARABİSTAN, ÜRDÜN,
KATAR, LÜBNAN, MISIR, LİBYA, YEMEN
270 ŞÜKRÜ GÜZEN
EMEKLİ DENİZ
ASTSUBAYI
OSMANLICA
Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye
karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olması şartını taşımadığından,
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
DİL
6 / 14
RED SEBEBİ
273 MEHMET EMİN KILIÇ
DİN GÖREVLİSİ
ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
274 OSMAN KESKİN
DIŞ TİCARET
ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
277 CENGİZ COMART
BANKACI
ÇİNCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
280 MUHAMMED BENGİSU
TERCÜMAN
281 EGEMEN DEMİRCİOĞLU
TERCÜMAN REHBER
287 ALİ CAN AKSOY
JAPONCA JAPONYANIN TÜM LEHÇELERİ Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
TERCÜMAN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
290 HARUN ÖZHAN CAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
295 FAZİL İBADOV
POLİS, JEOLOJİ
MÜHENDİSİ
RUSÇA, AZERİCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
297 Dr. CASİM ASLAN
TERCÜMAN
ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
298 MEHMET ŞEHBEDRETTİN
TERCÜMAN
ARAPÇA
312 Doç. Dr. LEVENT YILMAZ
ÖĞRETİM ÜYESİ
ALMANCA, İNGİLİZCE
319 MEHMET SEYFEDDİN PENÇE
POLİS MEMURU
İNGİLİZCE
326 SAMİRA MAMMADOVA
TERCÜMANSPİKER.YÖ
NETMEN
330 ERDEM İZZET KÜLÇÜR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
333 ESRA ÇİMEN KARAYÜREK
ÖĞRENCİ
335 Doç. Dr. NİYAZİ EKİCİ
EMNİYET MÜDÜRÜ
336 BERNA ÖZEL
MÜTERCİM TERCÜMAN
339 KURTULUŞ DURAN
ZABIT KÂTİBİ
340 HAKAN GENÇ
MEMUR
RUSCA.AZERİCE.
Mezuniyet durumunu gösterir belge ve Adrese dayalı nüfus kayıt
örneği bulunmadığından,
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığından,
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
FRANSIZCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
OSMANLICA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
DİL
7 / 14
RED SEBEBİ
345 Dr. BARIŞ AKSAKAL
POLİS 4. SINIF EMNİYET
MÜDÜRÜ
İNGİLİZCE
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı ve Mezuniyet durumunu gösterir belge
bulunmadığından
348 HALİME GÖKÇE ORALOĞLU
TURİZM BAKANLIĞI
LİSANSLI TUR REHBERİ
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
351 Doç. Dr. ÖZGÜR ÇENGEL
ÖĞRETİM ÜYESİ
358
HÜSNİYE ÇİÇEKÇİOĞLU
ANDRİNİ
İNGİLİZCE İNGİLİZ VE AMERİKAN LEHÇESİ Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
AVUKAT
ALMANCA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
361 ÇAĞDAN ERDOĞAN
AVUKAT
FRANSIZCA VE İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
366 Dr. MEHMET FATİH ARSLAN
AKADEMİSYEN
371 ÇAĞDAŞ YÖRÜK PEKÇETİN
TERCÜMAN
İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
377 ERSİN KIŞLALI
POLİS MEMURU
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
384 AMİRA AKÇAY
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
391 SEMRA AYDIN ŞİMŞEK
ZABIT KÂTİBİ
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
392 BİLGE ÇELİKOK
İŞARET DİLİ
TERCÜMANI
İŞARET DİLİ
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ARAPÇA, OSMANLICA, İNGİLİZCE
RUSÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
396 GÜLENDAM KÜTÜKÇÜOĞLU YEMİNLİ TERCÜMAN
ALMANCA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
399 NESLİŞAH EROĞLU
İNŞAAT MÜHENDİSİ
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
401 TÜRKAN USLU
EV HANIMI
KÜRTÇE KIRMANÇE
407 İSMAİL YURTSEVER
ÖĞRETMEN
ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
409 İPEK UZUN
DIŞ TİCARET UZMANI
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
410 EZGİ BAŞ
ÖĞRETMEN
ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve Mezuniyet durumunu gösterir
belge bulunmadığından
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
DİL
8 / 14
RED SEBEBİ
417 SABRİ AZĞAN
BİLGİSAYAR
İŞLETMENİMEMUR
421 Doç. Dr. EMİN ÇİFTÇİ
AKADEMİSYEN
433 MERVE DABANLI
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
AİLE DANIŞMANI
435 BÜŞRA HACIKÖYLÜ
TERCÜMAN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İLETİŞİM VE REKLAM
UZMANI
İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
440 MECİT MURAT MUTLU
TERCÜMAN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
441 ZEHRA BERRİN AKSOY
TERCÜMAN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
443 TURCAN ALİKOÇ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
450 RAMAZAN ATASEVEN
YURTDIŞI EĞİTİM
DANIŞMANI
İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
453 HALİL AKSOY
POLİS MEMURU
ARAPÇA
454 SERHAT BOZKURT
TARİH BÖLÜMÜ
MEZUNU
OSMANLICA
459 DEVRAN DEMİR
POLİS MEMURU
461 İZZET GÜDER
EMEKLİ
462 MELİSA KÜTÜKÇÜOĞLU
TEKSTİL TASARIMCISI
439
Prof. Dr. MEHMET VEYSEL
BATMAZ
465 MEHMET KARSLIOĞLU
SMMM
467 MÜRSEL AYDOĞAN
TRT ARAPÇA MEMUR
KÜRÇE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ARAPÇA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
KÜRTÇE, KIRMANÇİ SORANİ LEHÇELERİ Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
ARAPÇA OSMANLICA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
RUSÇA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
KÜRTÇE KIRMANÇO
ARAPÇA
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye
karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olması şartını taşımadığından,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
469 MURAT ERTAŞ
MAKİNA MÜHENDİSİ
471 ZEYNEP GÜLDENİZ
TERCÜMAN
DİL
İNGİLİZCE
ARAPÇA
9 / 14
RED SEBEBİ
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
473 ORHAN ÇELİKER
MEMUR
İNGİLİZCE , RUSÇA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
475 MAHMUT KALDIRIR
KASAP
ARAPÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
477 GÜLTEN ÖZER
TERCÜMAN
BULGARCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE, BULGARCA, RUSÇA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ALMANCA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
479 AYTEN TANDOĞAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
480 SAKİNE ŞAHİNDOKUYUCU
TERCÜMAN
486 EMİNE EBRU UŞAKİ ERALİ
PEYZAJ MİMARI
490 SABRİ KARDAŞ
DEVLET MEMURU
KÜRTÇE KURMANCİ
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
491 ESEN AYDIN
STAJYER AVUKAT
FRANSIZCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
492 DÜRNEV ALTINKAYA
TEKSTİL MÜHENDİSİ
İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
498 İDİL İNAL
AVUKAT
499 ALPAY ALPSAKARYA
TURİZM
ORGANİZASYON
DİL
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA
İNGİLİZCE
10 / 14
RED SEBEBİ
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı ve Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
bulunmadığından,
503 HASAN SERKAN ALTINKAYA MAKİNA MÜHENDİSİ
İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
505 BÜŞRA KOL
İNGİLİZCE
Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
TERCÜMAN
508 MEHDİ TANRIKULU
YEMİNLİ KÜRTÇE
TERCÜMANYAYINCIM
ÜDÜR
518 MESUT DÜZGÜN
AVUKAT
522 MERVE DOĞAN
MATEMATİKÇİ
İSPANYOLCA
ÇEVİRMEN
KÜRTÇE KURMANCİ
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye
karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olması şartını taşımadığı ve Tercüman olmak istediği
dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname,
sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
böyle bir belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
İNGİLİZCE, KÜRTÇE TÜM LEHÇELER
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İSPANYOLCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
523 RAMAZAN PEKTEZEL
T.S.K EMEKLİ B.A.E
BAŞKONSOLOSLUK
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
526 DEMET YILMAZ
BANKACI
529 HAKAN MERAL
TERCÜMAN
530 ÖZGÜR ADIYAMAN
METALURJİ VE
MALZEME YÜKSEK
MÜHENDİSİ
DİL
RED SEBEBİ
ARAPÇA
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye
karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olması şartını taşımadığından,
JAPONCA VE İNGİLİZCE
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
İNGİLİZCE, ALMANCA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
TERCÜMAN
JAPONCA
532 SELMA YALÇIN
ÖĞRENCİ
ARAPÇA
534 İMREN YILMAZ
AVUKAT
ALMANCA SÖZLÜ VE YAZILI
AVUKAT
538 FATİH GÜL
POLİS MEMURU
542 FERUZA RASİNOVA
TERCÜMAN
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
FRANSIZCA
531 ERCÜMENT ULAŞ ALPMAN
537 RECEP KÖSE
11 / 14
ALMANCA STANDART ALMANCA HOCH
DEUTSCH LEHÇESİ
İNGİLİZCE
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
RUSÇA, UKRAYNACA, ÖZBEKÇE, AZERİCE Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
543 TİMUÇİN MERCANOĞLU
GAZETECİ
544 ÖMER FARUK YILMAZ
ALMANCA MÜTERCİM
TERCUMAN
546 DUYGU KESGİN
MUHASEBECİ
550 FATMA BÜTÜNÖZ
ÖĞRETMEN
555 Dr. MURAT KOÇAK
EMNİYET MÜDÜRÜ
559 ENGİN KORKMAZ
TERCÜMAN
563 AYŞE ESRA KOÇ
UZMAN ECZACI
564 HALİME DİNÇ
EV HANIMI
569 İRFAN DAĞDELEN
KÜTÜPHANECİ NADİR
ESERLER UZMANI
570
MÜKERREM FANİ
KÜÇÜKMEHMETOĞLU
MÜTERCİM
DİL
12 / 14
RED SEBEBİ
OSMANLICA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ALMANCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE
RUSÇA
İNGİLİZCE
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı ve Mezuniyet durumunu gösterir belge
bulunmadığından,
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
İNGİLİZCE VE İSPANYOLCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ARAPÇA, ALMANCA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
OSMANLICA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
DİL
RED SEBEBİ
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
571 AYNUR NAZLI
TERCÜMAN
577 HÜSEYİN TÜRK
RECHTSANWALT
AVUKAT
ALMANCA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
587 SİMGE AYBEY
AVUKAT
İNGİLİZCE
İki adet fotoğraf ve Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
bulunmadığından,
593 MEHMET ÖNAY SADAY
TERCÜMANBÜRO
SAHİBİ
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
ARAPÇA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
595 MUZAFFER CIRIK
TERCÜMAN İMAM
HATİP
598 Yrd. Doç. Dr. TURGUT YILMAZ ÖĞRETİM ÜYESİ
ARAPÇA FASİH
13 / 14
İNGİLİZCE
Mezuniyet durumunu gösterir belge bulunmadığından,
599 ALİ ÖZTÜRKMEN
YURT DIŞINDA
AVUKAT
604 GÜLSÜM KOÇ
MÜTERCİM TERCÜMAN
605 AHMET TUNÇ TUNÇTEN
TERCÜMAN
İTALYANCA İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
606 AYCAN ARSLAN
TERCÜMAN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
608 İDRİS YILMAZ
ÖĞRENCİ
ARAPÇA MAHALLİ LEHÇESİ
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
611 ENVER KARADUMAN
İNGİLİZCE ÖRĞETMENİ
ÇEVİRMEN
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
İNGİLİZCE, YUNANCA
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı bulunmadığından
616 ESRA ÜNAL
AVUKAT
ARAPÇA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, İTALYANCA,
İSPANYOLCA
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
2014/6817 sayılı kararı uyarınca düzenlenen liste
NO
ADI SOYADI
MESLEK
DİL
14 / 14
RED SEBEBİ
617 SELİN GÜLER
TERCÜMAN
FRANSIZCA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
620 CEYDA KÖSEDAĞI
TERCÜMAN
İŞARET DİLİ
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
621 CANAN CENK TOPAN
TERCÜMAN
FLEMENKÇE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
627 SEDAT ULAŞ
POLİS MEMURU
KÜRTÇE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
629 LİRİYE HAYRİYE PIRNAK
TERCÜMAN
630 ABBAS EBADATİ VAYGHAN
DOKTORA ÖĞRENCİ
FARSÇA
631 FATMA BÜŞRA ASLANTÜRK
HALKLA İLİŞKİLER
TANITIM VE İNSAN
KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
İNGİLİZCE ARAPÇA OSMANLICA TİD VE
İŞARET DİLİ
633 SİBEL KAHRAMAN
SATIŞ DANIŞMANI
ALMANCA SÖZLÜ VE BELGE ÇEVİRİ
634 ABDULLAH TANRIVERDİ
POLİS MEMURU
640 ALİ ARSLANYÜREĞİ
MÜTERCİM TERCÜMAN
644 OKTAY ERCANLI
TERCÜMAN
İŞARET DİLİ
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığından,
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmadığından,
İNGİLİZCE
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
FRANSIZCA, İNGİLİZCE
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin
diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir
belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin
yazılı olarak beyanı ve Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
bulunmadığından,
BULGARCA RUSÇA
Başvuru dilekçesi Komisyon Başkanlığına Sunulmadığından,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
61
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content