close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI GEZER BAĞLAMA PLATFORMLU KANAL KAZICI TEKNİK

embedDownload
2014 YILI
GEZER BAĞLAMA PLATFORMLU KANAL KAZICI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak 5 tonluk ocak arabaları içine
yapışmış olan kömür, toprak, taş tozu gibi balçıklaşmış malzemelerin kazınmasında
kullanılmak üzere gezer bağlama platformlu kanal kazıcı satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1-Kanal kazıcı ~ 270 cm kazı derinliğine ulaşacaktır.
2.2-Kanal kazıcı kepçe kapalı olarak ~270 cm. kaldırma yüksekliğine ulaşacaktır.
2.3-Kanal kazıcı 180° çalışma açısıyla çalışacaktır.
2.4-Kova koparma kuvveti ~2500 kg.olacaktır.
2.5-Bom en uç noktada iken yük kaldırma kapasitesi ~500 kg.olacaktır.
2.6-Kanal kazıcının üzerinde hidrolik güç ünitesi ve yağ pompası olacaktır.
2.7-Yağ tankı içi epoksi boya ile boyanmış, sızdırmazlık testine tabi tutulmuş, dönüş hattını
ve emiş hattını birbirinden ayıran perdeye sahip olacaktır.
2.8-Hidrolik güç ünitesinde yağ seviye sivici ve ısı sivici ( 80°C ayarlı ), drenaj vanası
temizleme kapağı, yağ seviye göstergesi ve yağ sıcaklık göstergesi olacaktır.
2.9-Hidrolik pompada maksimum işletme basıncına ayarlı basınç kontrol emniyet valfi
bulunacaktır.
2.10-Kanal Kazıcının kullanımı kumanda konsolundaki Joystik valfler ile sağlanacaktır.
2.11- Her bir iş organının ( silindir vb.) üzerinde pilot uyarılı basınç kontrol valfi olacaktır.
Kova açma yönüne ve yarım bom açma yönüne yük tutma valfi ve ana bom için kaldırma
yönüne tahdit (silindir içinde mekanik tahdit) konacaktır.
2.12-Dönüş hattında 12µ’luk yağ filtresi bulunacaktır.
2.13-Hidrolik hortumlar SAE normları basınç sınıfına uygun, bağlantı elemanları kolay
montaj yapılabilir ve O-Ringli olacaktır.
2.14-Kanal kazıcı pompası tahriki elektrik motorundan alacaktır. Mevcut güç kaynağı 380V,
50 Hz, 3 faz’dır.
2.15- Pompa ile elektrik motoru arasındaki akuplaj KTR marka Rotex kaplin ile sağlanacaktır.
2.16-Yağ soğutucusu sistemi (hidrolik pompa, hidrolik motor,fan ve eşanjör) hava ile
soğutmalı, hidrolik tahrikli olacak ve kapasitesi sistemde çalışan cihazların dış yüzey
sıcaklıkları 60°C’yi geçmeyecek şekilde seçilecektir.
2.17-Tüm hidrolik ekipmanlar Rexroth-Bosch, KTR, Walvoil, Parker, Eaton Vickers, Hydac,
Hema (David Brown) veya dengi markalardan olacaktır.
2.18- Kanal kazıcıda honlanmış ve sert krom kaplanmış sağlam yapılı hidrolik silindirler
bulunacaktır.
2.19-Teklifle birlikte hidrolik devre şeması ve bu devrede kullanılacak bütün teçhizat, cihaz,
araç ve malzemenin katalog numaraları ve katalogları ( teçhizatlar katalog üzerinde
işaretlenecektir.) verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.20-Kanal Kazıcının kepçe kovası genişliği 50 cm. olacaktır. Kova ağzının kenarları ve 3
adet kova tırnaklarının uçları ocak arabası kazanının taban formuna (radyüsüne) uygun
yapılacaktır.
2.21-Çalışma anında hareket eden tüm noktalarda yağ cepli burçlar kullanılacak ve burçların
belli periyotlarda yağlanabilmesi için gresörlükler bulunacaktır.
2.22- Kumanda konsolu önünde operatörün oturacağı koltuk (sele) olacaktır.
2.23- Kanal kazıcıyı makinayı sağa-sola toplam min.1200 mm hidrolik olarak kaydırabilecek
şekilde operatörden hidrolik kumandalı kazıcı makinayı taşıyıcı çelik platform şasesi firmaca
imal edilecektir. Kazıcı makine toplam min. 1200 mm aralığında istenilen noktada
sabitlenerek kazıma işini yapacaktır. Yürüyen gövde dişlisi toza ve iş güvenliğine karşı
muhafaza içine alınacaktır.
2.24- Konstrüksiyon St 52.3 malzemeden üretilecektir.
2.25- İmalatı tamamlanan üniteler yağ, kir, pas ve kaynak curuflarından arındırıldıktan sonra
epoxi astar üzerine iki kat beyaz boya ile boyanacaktır.
2.26- İçleri (tabanları) kazınacak 5 tonluk ocak arabası resmi ekte verilmiştir.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken
yapılacaktır. Makinenin kabul işlemleri TTK’ca makinenin bir hafta süre ile uygun çalıştığı
görülüp, performans tecrübelerinin yapılıp ve deney sonuçlarının uygun bulunması halinde
tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır.
4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1- Satın alınacak makinenin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış
olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.
4.2- Satın alınacak makinenin bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının
standart ve en son seri imalatından olacaktır.
4.3- İmalatçı firma teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul
tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik
hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
4.4- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart makinenin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek , varsa standart makinanın dışında kalan ünite ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
4.5- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi
standart dokümanlarla teyit edilecektir.
4.6 – Teklif edilen makinanın Türkiye’de imalatçısı veya yetkili satış mümessili olacak ve 10
yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilecektir.
4.7- Firmalar ölçüler için yakın alternatif teklif verebileceklerdir.
4.8- Makinenin metal yüzeyleri ile korozyona ve neme duyarlı kısımları boya ve koruyucu
yağlar ile korunmuş olacaktır.
4.9- Makinenin üzerinde ve görülebilen bir yerinde, metal bir plaka üzerinde; makinenin
parça numarası veya modeli, imalat yılı, seri numarası, imalatçı adresi bulunacaktır.
4.10- Makine, CE Emniyet Direktiflerine uygun olacak ve firma bununla ilgili self declaration
belgesini teklifi ile birlikte verecektir.
4.11-Makine ve yedek parçaları her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik
titreşimlerden ve korozyondan veya benzeri etkenlerden etkilenmeyecek şekilde
ambalajlanarak teslim edilecektir.
4.12- TTK personeli makinanın çalıştırılması, tamir-bakımı konusunda yeterli bir süre
ücretsiz olarak eğitilecektir.
4.13- Makinenin çalışma yerine montajı firma gözetiminde TTK’ca yapılacaktır. Montaj için
gerekli olabilecek özel alet ve edavat hariç olmak üzere diğer ekipman, vinç ve vasıfsız iş
gücü TTK’nın mevcut imkanları dahilinde firmaya ücretsiz olarak tahsis edilecektir.
4.14- Makine tüm aksesuarları ile birlikte TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müesesesi’ndeki iş
yerine teslim edilecektir.
4.15- Firmalar malzemeyi teslim ettiği tarihte faturaları Satınalma Dairesi Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir.
4.16- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha
iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.
4.17- Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir.
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
KARAELMAS 815 003 4586
67600 Kozlu ZONGULDAK
5- YEDEK PARÇA
5.1- Teklifçi firmalar makinenin iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli
olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.
5.2- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK’ca yedek parçaların nihai listesi
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.
5.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar,
birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.
6 - KATALOG EL KİTABI
6.1- Siparişi alan firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen
dokümanları teslimatla birlikte TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
verecektir.
6.1.1- 2 Takım işletme ( çalıştırma ) el kitabı ( Türkçe çevirili )
6.1.2- 2 Takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı ( Türkçe çevirili )
6.1.3- 2 Takım yedek parça katalogu, yedek parça katalogu makinenin tamamını oluşturan
önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim
ve/veya fotoğrafları da içerecektir.
7- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
7.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Makine 90 takvim günü içinde
teslim edilmiş olacaktır.
7.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
Malzemenin Cinsi
Gezer Bağlama Platformlu Kanal Kazıcı
Sip.Miktarı
1 Adet
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content