close

Enter

Log in using OpenID

Anemometre - Türkiye Taşkömürü Kurumu

embedDownload
2014 YILI
DİJİTAL GÖSTERGELİ KANATLI ANEMOMETRE
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
Kozlu Taşkömürü İşletme Müesssesi Müdürlüğü ihtiyacı olarak Grup-I metan gazı ihtiva eden
yeraltı kömür ocaklarında hava ölçümlerinde kullanılmak üzere 4 adet dijital göstergeli
kanatlı hava hızı ölçer (Anemometre) satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- 0.2-30 m/s hızlarındaki hava akımlarını direkt olarak ölçebilecek ve metrik dijital
göstergeli olacaktır.
2.2- Barometre basıncı: 500mbar –2 bar ve ısı : (-10/+50)°C arasındaki ortamlarda
çalışmaya uygun olacaktır.
2.3- Ölçme hassasiyeti % ± 2 (okunan değerin ) olacaktır.
2.4- Ağırlığı yaklaşık 0,5 kg. olacaktır.
2.5- Yol verme bir düğme vasıtası ile olacaktır.
2.6- Taşıma gövdesi sağlam, bir elle kullanılabilir ve aksesuarları ile birlikte verilecektir.
2.7- Ölçme elemanlarının tüm satıhları kir ve pasa karşı korunmuş olacaktır.
2.8- Enerji kaynakları standart alkali veya şarj edilebilir özellikte ve Grup-1 metan gazlı
ocaklarda kullanabilme sertifikası olacaktır.
3- GENEL HÜKÜMLER
3.1- Anemometrelerin tüm parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır
durumda firmaca teslim edilecektir.
3.2- Anemometrelerin tüm parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının stardart ve en
son seri imalatından olacaktır.
3.3- Anemometrelerin tüm parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleri ile
değiştirilebilir olacaktır.
3.4- İmalatçı firma her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı anemometleri kabul
tarihinden itibaren 12 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisindeki eksiklik veya
hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza, bütün masraflar firmaya ait
olmak üzere firmaca düzeltilecektir.
3.5- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart anemometrenin neleri kapsadığını ayrıntılı
olarak fiyatları ile birlikte belirtecek varsa standart anemometrenin dışında kalan ünite ve
aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
3.6- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi
standart dokümanlarla teyid edilecektir.
3.7- Cihazlar Grup-1 Metan gazlı ortamlarda çalıştırılacağından bu tür ortamda
kullanmaya uygun (ATEX) M1 EEx ia I veya dengi olacak ve böyle imal edildiğine dair
o ülkenin resmi makamlarınca verilmiş imalat sertifikası ve CE uygunluk belgesi teklifle
birlikte verilecektir.
Bu sertifikaları bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.8- Teklifçi teslim programını teklifi ile birlikte verecektir. Anemometreler en geç 120
takvim günü içinde Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir.
3.9- Teklifçi firmalar anemometrelerin iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için
gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.
3.9.1- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK’ca yedek parçaların nihai
listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.
3.9.2- Yedek parça listeleri katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi,
miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.
3.10- Teklifçi firmalar anemometrelere ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte
anemometrenin çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve
avadanlıkları bir liste halinde özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir.
3.11- 2 Takım Türkçe çevirili işletme (çalıştırma), tamir- bakım ve yedek parça kataloğu
anemometrelerin sevkinden önce TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığına gönderilecektir.
3.12- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
3.13- Anemometrelerin kabul işlemleri TTK’ca performans tecrübelerinin yapılıp deney
sonuçlarının uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi
başlayacaktır.
3.14-Firma, cihazların çalıştırılması ve detaylı teknik özelliklerini kapsayan eğitim programını
tekliflerinde belirteceklerdir.
3.15- Fatura;
- Yerli yüklenici için aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi
Yunus Caddesi No:79 67600
Kozlu / ZONGULDAK
KARAELMAS 815 003 4586
-
VERGİ
NUMARASI
Yabancı yüklenici için aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2
67090 ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS
879 003 3931
4- SİPARİŞ MİKTARI
Sipariş miktarı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.
Etinorm
Malzemenin Cinsi
Dijital göstergeli kanatlı anemometre
Sipariş Miktarı
(adet)
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
34 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content