close

Enter

Log in using OpenID

2014 ecz toksi ars grv on degerlendirme formu

embedDownload
YENĐ YÜZYIL ÜNĐVERSĐTESĐ
ECZACILIK FAKÜLTESĐ
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDĐRME SONUÇLARI
Đlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört
katına kadar adayı, ALES puanının % 60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması, halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının % 40’ını dikkate
alarak değerlendirilmiştir.
ÖN DEĞERLENDĐRMEYE TABĐ TUTULAN ADAYLAR
Yabancı Dil
ALES
Bölümü
Eczacılık
Eczacılık
Anabilim Dalı
Toksikoloji
Toksikoloji
Kadro
Unvanı
Araş.Grv.
Araş.Grv.
Ön
Kadro
Sıra
Değerlendirmeni
Adedi
No
n Yapıldığı Tarih
1
1
10.09.2014
10.09.2014
1
2
Adı ve Soyadı
SERRA VİLDAN
AKGÜL
TUĞÇE KOÇ
Puan
(A)
Puanın
%60’ı
74,870
44,922
77,720
46,632
Puan
(B)
Puanın
%40’ı
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı /
Kazanamadı
Giriş Sınavının
Yeri, Tarihi ve Saati
63,750
25,500
70,422
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
0,000
RED
Eksik belge
nedeniyle
değerlendirmeye
alınmadı
BELGE
EKSİK
0,000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content