close

Enter

Log in using OpenID

2014 ecz anakim ars grv on degerlendirme formu

embedDownload
YENĐ YÜZYIL ÜNĐVERSĐTESĐ
ECZACILIK FAKÜLTESĐ
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDĐRME SONUÇLARI
Đlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına
kadar adayı, ALES puanının % 60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması, halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının % 40’ını dikkate alarak
değerlendirilmiştir.
ÖN DEĞERLENDĐRMEYE TABĐ TUTULAN ADAYLAR
Yabancı Dil
ALES
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Ön
Kadro
Sıra
Değerlendirmeni
No
Adedi
n Yapıldığı Tarih
Adı ve Soyadı
Puan
(A)
Puanın
%60’ı
Puan
(B)
Puanın
%40’ı
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı /
Kazanamadı
Giriş Sınavının
Yeri, Tarihi ve Saati
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
1
FATİH KAR
86,290
51,774
68,750
27,500
79,274
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
2
ELİF ÖZDEMİR
77,360
46,416
70,000
28,000
74,416
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
3
ABDULLAH
SERDAR ABAYGİL
70,590
42,354
80,000
32,000
74,354
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
4
NAZANGÜL ÜNAL
77,790
46,674
67,500
27,000
73,674
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
5
SELMA KILCİ
72,060
43,236
60,000
24,000
67,236
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
6
MERVE
YAZICIOĞLU
72,750
43,650
55,000
22,000
65,650
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
7
CANSEL ÇAKIR
72,520
43,512
55,000
22,000
65,512
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
8
ERKAN AKSOY
72,510
43,506
55,000
22,000
65,506
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Eczacılık
Analitik Kimya
Araş.Grv.
1
10.09.2014
9
VEYSEL BULUT
74,390
44,634
50,000
20,000
64,634
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı
Ofluoğlu Yerleşkesi
11.09.2014 saat 10.00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content