close

Enter

Log in using OpenID

ceza dava dosyası açılımı işlem süreci

embedDownload
Ceza Davaları Takip Süreci
Tebligat/Yapılan
Suç Duyurularına
İlişkin Bilgi ve
Belgelerin
Gelmesi
Tebligat/Bilg
i ve Belge
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Tebligat/Bilgi ve Belgenin
Havale Edilmesi
Dava Takibi
BAHUM
Tarafından
Yapılacak
Dava Takibi
Taşra Hukuk
Birimi Tarafından
Yapılacak
Bilgi ve Belgelerin
İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
1
3628 SK Uyarınca
Gönderilen Tebligat
Yapılan Suç
Duyurularına İlişkin
Bilgi ve Belge/Duruşma
Davetiyesi
Talimat Yazısının
Hazırlanması
Yazının Hazırlanması
Yetkili Makam Tarafından
İmzalanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Takipten
veya
Temyizden
Vazgeçme
Yazının Yetkili Makam
Tarafından İmzalanması
Talimat
Yazısı
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Kamu
Davasının
Takibi
Talebine
İlişkin Yazı
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Havale Edilmesi/Teslimi
Dosyanın İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
Takipten veya
Temyizden
Vazgeçme Talebi
Uygun Değil
Takipten veya
Temyizden Vazgeçme
Talebi Uygun
Talimat Yazısının
Hazırlanması
659 Sayılı KHK'nın
11.2 Maddesi
Kapsamındaki
İşlemler Süreci
Yetkili Makam Tarafından
İmzalanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Bilgi
Yazısı
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Avukata Teslim Edilmesi
Dosyanın Saklıya Alınması
Talimat
Yazısı
659 Sayılı KHK'nın
11/3 Maddesi
Kapsamındaki
İşlemler Süreci
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Suç
Duyuruna
Ceza Davaları Takip Süreci
1
Kovuşturma
Evresi
Soruşturma
Evresi
Savcılık Kaleminden
Soruşturma Dosyanın Takibinin
Yapılması
Takipsizlik
Kararı/Duruşm
a Davetiyesi
Duruşma
Davetiyesi
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Duruşma Davetiyesinin
Avukata Teslim Edilmesi
Katılma Dilekçesinin
Hazırlanması ve İmzalanması
Avukata Teslim Edilmesi
Dilekçenin Zimmetlenmesi
Bilgi Yazısının Hazırlanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Yetkili Makam Tarafından Bilgi
Yazısının İmzalanması
Duruşmanın Takibi/Bilirkişi
Raporlarına Beyanda
Bulunulması/Ara Kararlara
İtiraz Edilmesi
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
İlgili İdareden
Takipsizlik Kararına
İtiraza İlişkin
Yazı/Kamu Davasının
Takibine İlişkin Yazı
Bilgi Yazısı
Mahkeme
Kararı
Katılma
Dilekçesi
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Kararın Teslim Edilmesi
Avukata Teslim Edilmesi
Kararın Kesinleşmesine Kadar
Olan Bütün Hukuki İşlemlerin
Yapılması
İtiraz Dilekçesinin
Hazırlanması ve İmzalanması
Bilgi Yazısının Hazırlanması
İtiraz Dilekçesinin
Zimmetlenmesi
Takipsizlik
Kararına
İtiraz
Dilekçesi
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
İtiraza İlişkin
Mahkeme Kararı
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Yetkili Makam Tarafından
Bilgi Yazısının İmzalanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Kararın Teslimi
Dosyanın Saklıya Alınması
Kararın İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
İtirazın Kabulüne
Dair Karar
İtirazın Reddine
Dair Karar
Bilgi Yazısının Hazırlanması
Yetkili Makam Tarafından
Bilgi Yazısının İmzalanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Dosyanın Saklıya Alınması
Bilgi Yazısı
Bilgi Yazısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content