close

Enter

Log in using OpenID

22. Hafta

embedDownload
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
klamidya
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve
Bakımı
22.Hafta ( 23-27 / 02 / 2015 )
DOĞUM ve DÜŞÜKTEN SONRA
OLUŞABİLECEK SEPTİK ENFEKSİYONLAR
Slayt No: 35
4
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
1.) Servisitler
11.) Puerperal Enfeksiyon
2.) Servikal Erezyon
12.) Meme İltihapları
3.) Ektropion ( eversiyon )
4.) Kollum Yırtığı
5.) Endometrit
6.) Endometriozis
7.) Tuba Enfeksiyonları
8.) Salpingo-Oforitis
9.) Parametritis
10.) Peritonitis
2
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
1.)) SERVİSİTLER
Enfeksiyon sonucu serviksin iltihabına SERVİSİTİS
denir.
..En sık görülen enfeksiyondur.
klamidya
..3 çeşit mikoorganizma etkendir :
a.) Klamidya
b.) Gonore
c.) Trikomonas
3
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Neisseria gonore
sifiliz
5
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Servitis :
a.) Akut Servisitis
b.) Kronik Servisitis
.Serviks ödemlidir
.Nabothi kistleri oluşur.
.Serviks çilek görünümlüdür .
.Cerehatli, pis kokulu
akıntı vardır.
.Gonokoklar sebeptir.
.Ağrılı ilişki
.Dizüri, sistit
6
1
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Servisitis Tanısı :
.. Jinekolojik muayene,
..Smear,
..Kültür,
..Kolposkopi ile konur.
TEDAVİ : .. Antibiyotik
..Koterizasyon
..Kriyoterapi
..Lazer
..Konizasyon ve ..Histerektomi
7
Doğum ve Düşük ten
Servisitten korunmak için ;
C Cinsel partnerin hastalığı olmadığından emin
olunmalıdır.
C Vajinal bir enfeksiyon veya akıntı olduğunda
enfeksiyonun rahim ağzına
ilerlemesini önlemek için hemen tedavi edilmelidir.
C Her kadın, hiç bir şikâyeti olmasa bile yılda bir defa
mutlaka jinekolojik muayene olmalı ve smear testi
yaptırmalıdır.
C Vajen içerisine uygulanan krem, kimyasal madde,
deodorantlı tampon, sprey kullanmaktan ve vajinal duş
yapmaktan kaçınılmalıdır.
8
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Servikal Erezyon Nedenleri :
1. Östrojen Hormonu ( östrojen seviyesi
tir.)
2. Enfeksiyon ( trichomonas, herpes,sifiliz vb.)
3. Diğer Nedenler ( vag. Tamponlar, kimyasal vaginal
duşlar, sık ilişki, kontraseptifler gibi).
10
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Servikal erezyonu olan kadınların büyük bir kısmında
problem olmaz. Bazı durumlarda ;
.. aşırı akıntı,.. post koital kanama şikâyetleri ön plana
çıkar. Bu durum gebelikte daha sık görülür.
Servikal erozyona neden olan duruma bağlı olarak
tedavisi değişiktir. Enfeksiyon
varsa uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Vajinal akıntı
ve koitus sonrasında kanama gibi şikayetler varsa
koterizasyon ya da kriyoterapi tedavileri yapılarak
servikal erezyon ortadan kaldırılır.
11
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
2.)) SERVİKAL EREZYON
Servikal Erezyon ; serviks üzerinde görülen kırmızı
kadife gibi bir yara dır.
9
12
2
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
3.)) EKTROPİON ( EVERSİYON )
Ektropion , servikal kanalın kanal dış orifisinden dışarı
taşarak , halka şeklinde porsiyoya yerleşmesi
durumudur.
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
5.)) ENDOMETRİT
Uterus iç yüzeyinde bulunan ve her ay adet
kanaması ile dökülen endometrium dokusunun
uterus kavitesi dışına yerleşmesine
ENDOMETRİOZİS denir.
..Endometriozis odakları uterus adalesinin her
yerinde yaygın olarak bulunursa, buna adenomyozis
denir.
13
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
16
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Ektropiyon Tedavisi :
Malignite tetkiki yapıldıktan sonra,
-) Elektrokoterizasyon,
-) Kriyoterapi
14
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
4.)) KOLLUM YIRTIĞI
Kollum Yırtığı ; güç doğumlarda spontan olarak
yada serviksin manuel dilatasyonu sonucu meydana
gelir.
KSpekülüm muayenesinde yırtık net bir şekilde
görülür.
..Serviks görünüm olarak BALIK AĞI na benzer.
..TEDAVİ : Cerrahi dir.
15
17
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Ovaryumun yüzeyinde veya ovaryum dokusunun
derinlerinde bulunan endometriozis
kistleri önceleri küçük, kırmızı, mavimsi renkte olup
daha sonra bu küçük kistler birbirleri ile
birleĢerek büyük, içi kanla dolu endometriosis
odaklarını oluşturur. Bu odakların içindeki
kan zamanla koyulaşarak katran rengini alır. Bunlara
endometrioma (çikolata kistleri)
denir. Genellikle bilateraldir. Rüptüre olursa peritonit
yapar. Bu kistlere çevresindeki dokular
yapışarak büyük tümörler meydana getirir.
18
3
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
19
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Endometriozisin tanısı :
anamnez, klinik semptom ve bulgular, laboratuvar
tetkikleri,
ultrasonografi, histerosalpingografi, laparaskopi ve
histopatolojik incelemeyle konur.
Endometriozisin tedavisi :
infertilite ve pelvik ağrılara yönelik olarak medikal,
cerrahi yada her iki tedavi şekli birlikte
uygulanabilir.
20
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
7.)) TUBA ENFEKSİYONLARI
Tubaların iltihabına SALPİNGİTİS denir.
NEDENLERİ :
Kürtaj,
doğum,
düşük,
çeşitli operasyonlar sonucu gelişen enfeksiyonlar,
ilaçlı uterus filmi ( HSG ) çekilmesi,
RİA uygulamaları sırasında steril şartlara dikkat
edilmemesi gibi
durumlar da tubal enfeksiyonlara neden olabilir
21
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
22
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Nedenleri :
Tuba mukozasında,
.. konjesyon ve ödem sonucu lümen, kısmen veya
tamamen tıkanabilir.
..Akut tubal enfeksiyonlarda hastada karnın alt
kısmında ani başlayan ve artan ağrı,
.. ateş,
.. bulantı, kusma,
.. üşüme, titreme, sarımtırak ya da yeşilimsi kötü
kokulu akıntı, menstrüel bozukluk belirtileri vardır.
23
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
8.)) SALPİNGO-OFORİTİS
Tubalarla overlerin birlikte olan iltihabi durumuna
salpingo-oforitis yada adneksitis denir.
24
4
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Alt abdominal ağrı en sık görülen semptomdur.
Genellikle devamlı ve bilateraldir.
Hareketle, valsalva manevrasıyla veya koitusla ağrıda
artış olur.
Muayenede servikal ve bilateral adneksial hassasiyet
görülür, sıklıkla ateş tabloya eşlik eder.
Palpasyonda zorlanırsa
tubalarda rüptür olur ve peritonit tablosu gelişir
25
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
9.)) PARAMETRİTİS
Uterusun parametrium tabakasının iltihabına
PARAMETRİTİS denir.
Etken : Stafilokok ve streptokoklardır.
Nedenleri : doğumlar ve düşüklerden sonra servikal
kanalın travmatize edilmesidir.
Akut parametritiste, lokalize olduğu bölgede ağrı ve
yüksek ateş vardır.
Parametritisin seyri çok uzun sürerse apse teşekkül
eder.
28
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Teşhis : Kan kültürü ve serviksten kültür alınır.
USG’de adneksial kitle içindeki enflamatuar sürece
ilişkin bulgular gözlenebilir.
Laparoskopi en güvenilir tanı yöntemidir.
Tedavide etkene uygun antibiyotikler ve ateş
düşürücüler verilir. Akut dönemde yatak
istirahati önerilir. Akut dönem geçtikten sonra cerrahi
yolla adezyonlar açılmalıdır. Sterilite
vakalarında tubalara mikrocerrahi operasyonlar yapılır.
26
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
27
29
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
30
5
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Teşhis için vajinal ve rekto-vajinal tuşe yapılır.
Muayenede uterus hareket ettirilemez
ve parametrium tahta gibi sert ele gelir.
Laboratuvar bulgularında : ise lökosit ve
sedimantasyon hızı artar.
Tedavi : Akut parametritiste, geniş spektrumulu
antibiyotikler, ağrı kesiciler kullanılır. Mutlak
yatak istirahati verilir. Apse teşekkül etmiş ve drene
olmamışsa hastanın genel durumu
düzeldikten ve ateşi düştükten sonra flüktuasyon veren
yerinden drene edilir. Drenajdan
sonra uygun antibiyotikler başlanır.
31
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
10.)) PERİTONİTİS
Karın zarını örten peritonun iltihabına peritonitis
denir.
KHastada bulantı, kusma ve giderek artan ağrı vardır.
Dil kuru ve paslıdır, nabız sayısı hızlanır.
K Karın şişer, hasta gaz ve gaita çıkaramaz, idrarını
yapamaz. Ekstremiteler soğuktur.
KLökosit ve sedimantasyon artar. Radyolojik
muayenede paralitik ileus tablosu görülür.
Peritonitisin tedavinde geniş spektrumlu antibiyotikler
kullanılır. Laparotomi
yapılarak cerahat boşaltılır, batın içi yıkanır ve drenajı
32
sağlanır.
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
33
34
Doğum ve Düşükten Sonra
Oluşabilecek Septik Enfeksiyonlar
11.)) PUERPERAL ENFEKSİYON
Puerperium, bebeğin doğumundan itibaren ortalama
olarak 6-8 haftalık bir dönemi kapsar.
Puerperal enfeksiyonlar, bu dönem içindeki genital
organların enfeksiyonlarıdır.
Lohusalarda 38 derecenin üstünde ateşin 24 saat
süresince devam etmesi veya ilk 10 günde
38 derecenin üstünde ateş olması durumunda
puerperal enfeksiyondan bahsedilir.
35
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
36
6
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Meme iltihabı genellikle laktasyon döneminde görülür.
Meme başında oluşan çatlak
ve erezyonlar bakterinin girmesine yol açar. Bu yolla
giren mikroorganizmalar meme
bezlerinin çevresindeki bağ dokusunda enfeksiyon
yapar.
BELİRTİLERİ :
Hastada 38,5 derecenin nin üzerinde ateş,
hâlsizlik, meme üzerindeki kızarıklık, sertlik ve ağrı
vardır.
37
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
40
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Tedavi : geniş spektrumlu antibiyotikler, sonra
vajen ve
serviksten kültür alınır ve antibiyogram neticesine göre
tedavi sürdürülür, gerekirse
antibiyotik değiştirilir.
Günlük çıkarılan idrar miktarı kontrol edilir,
septik şok açısından
hasta takip edilir.
38
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
12.)) MEME İLTİHAPLARI
Memelerin iltihabına mastitis denir. Puerperal devrede
meydana gelen meme
iltihabına puerperal-mastitis adı verilir.
39
41
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Mastit tedavisi antibiyotikle yapılır.
Tedavi edilmediği takdirde meme apsesi meydana
gelir ve cerrahi drenaj gerektirir.
Ağrı kesici ve buz kesesi gibi yardımcı önlemler de
faydalı olabilir.
Emzirmeyi bırakmak gerekmez ancak ağrı varsa 24-48
saat emzirilmez.
42
7
06.02.2015
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
Mastitten korunmak için her iki meme de emzirilmelidir.
Her emzirmeden sonra
meme uçları ılık sabunlu su ile yıkanmalı, sonra
karbonatlı su ile silinmelidir. Bepanten
benzeri kremler ile meme başları korunmalıdır.
43
Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek
Septik Enfeksiyonlar
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
44
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content