close

Enter

Log in using OpenID

Defterdarlık Eylem Planı İşlem Süreci

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Defterdarlıklar Eylem Plan Süreci
Defterdarlık Eylem Planın Gerçekleşme
Zamanını Gelmesi Üzerine ĐYK Üyelerine
Toplantı Tarih ve Zamanının Bildirilmesi
Đzleme ve Yönlendirme Kurulu
Toplantısında Eylemlerin
Gerçekleştirmesi ile Đlgili Karar
Alınması
ĐYK Toplantı Karar
Örneklerinin Birimlere
Verilmesi
Defterdarlık Eylem Planının
Merkez Birimler Tarafından
Gerçekleşmesi
Gerçekleştirilen Defterdarlık
Eylem Planı Bir Sonraki ĐYK
Toplantısında Dikkate Alınır
Defterdarlık Eylem Planında
Belirtilen Eylemlerin Gerçekleşmesi
ile Sona Erer
Hazırlayan:
Onaylayan:
Đç Haberleşme
Yazısı
Toplantı
Tutanağı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
35 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content