close

Enter

Log in using OpenID

26 Şubat 2015 Perşembe.cdr

embedDownload
JANDARMA TARAFINDAN ARANAN ZANLI
ELE GEÇİRİLDİ
26 Şubat 2015 Perşembe - Yıl : 11 Sayı : 2885 - 30 Krş.
KAYMAKÇI'DAKİ CİNAYETLE İLGİLİ
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ödemiş ilçesine bağlı
Kaymakçı mahallesinde
yaklaşık bir ay kadar önce
silahlı saldırı sonucu öldürülen
Şahin Ceylan cinayetiyle ilgili
olarak aranan şahıslardan
O.D., kardeş olan H.P. ve H.P.
adlı şahıslar İzmir'de ele
geçirildi.
JANDARMA VE POLİS
EKİPLERİ TARAFINDAN
ARANAN ŞAHISLARLA İLGİLİ
ARAMA ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYORDU.
Kaymakçı mahallesinde
işlenen cinayetle ilgili olarak
olayın olduğu andan itibaren ilk
etapta 1 kişinin gözaltına
alınmasıyla başlatılan
çalışmaların devamında ise
isimleri belli olan H.P, H.P. ve
OTOMOTİV YEDEK PARÇA PER. TİC.
İbrahim & İsmail ÇAKIR
0542 232 49 99 - 0542 797 19 71
Tel.: 544 97 12 - Fax :544 18 18
Sanayi Sitesi 6. Sokak No.4-6 ÖDEMİŞ
O.D isimli şahısların isimlerin
belli olmasından sonra
Ödemiş ilçe jandarma ekipleri
çalışma başlatırken,
BALCI OTO TAMiR
Halil BALCI
GAZ ANALİZİ ve
D.P.F. TEMİZLİĞİ Her Türlü Yerli - Avrupa Araç
ENJEKTÖR
Tamir ve Bakımı Yapılır
TEMİZLİĞİ ve
BAKIMI
ayrıca,aranan çalışmalar
üzerinde şahısların ele
geçirilmesi için çeşitli il ve
ilçelere de şahısların
bulunması yönünde
çalışmalar başlatılmıştı.
KAYMAKÇI CİNAYETİYLE
İLGİLİ ŞAHISLAR DÜN
İZMİR'DE ELE
GEÇİRİLDİLER.
İzmir'de ele geçen cinayet
zanlıları burada Ödemiş ilçe
TELEFON DOLANDIRICILIĞINI
POLİS ORTAYA ÇIKARDI
jandarma ekipleri tarafından,
Ödemiş ilçe jandarma
karakoluna getirilerek gözaltına
alınırken, şahısların ilk ifadeleri
alındıktan sonra Ödemiş
Cumhuriyet Savcılığına sevk
edileceği bildirildi
Haber : Turgay Konuralp
BİLGİSAYARLI
ARIZA TESPİT
SERVİSİ
VİZE ÖNCESİ
BAKIMI
ve FREN TESTİ
Gsm : 0532 671 52 86 - 0232 544 52 64
Sanayi Sitesi 3. Sokak No.25 ÖDEMİŞ
“İZMİR'DE AYRIMCILIK
YOK, EVRENSEL
AHLAK KURALLARI VAR”
İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Adalet ve
Kalkınma Partisi'ne
mensup başkanlar
tarafından yönetilen ilçe
belediyelere son 10 ay
içinde 81.4 milyon liralık
destek sağladığını
bildirdi.
İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Başbakan
Ahmet Davutoğlu'nun
“Diğer partilerin elinde
bulunan belediyeler ile
ilgili şikayetler var.
İzmir'de bunu gördük. AK
Parti mensubu
belediyelere hizmet
vermemek için neredeyse
yazılı cevap verecekler”
sözleri üzerine bir
açıklama yaptı.
devamı sayfa 2'de
26 Şubat 2015 Perşembe
2
DSP'Lİ ERKEKLER İZMİR'DE ETEK “İZMİR'DE AYRIMCILIK YOK, EVRENSEL
AHLAK KURALLARI VAR”
GİYECEK
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde,
üniversite öğrencisi Özgecan
Aslan'ın vahşice
öldürülmesinin ardından
kadın cinayetlerini protesto
etmek için sosyal medya
üzerinden, "Eteğini Giy
Taksim'e gel" sloganıyla
örgütlenen 50 erkeğe
İzmir'den destek verilecek.
DSP İzmir il yönetimi, pazar
günü etek giyerek
Alsancak'ın en işlek
yerlerinden Kıbrıs Şehitleri
Caddesi'nde kadına yönelik
şiddete "dur" diyecek.
Kadın cinayetlerini protesto
etmek için erkeklerin etek
giyerek geçen pazartesi
günü yaptığı eylem,
önümüzdeki pazar günü
İzmir'de gerçekleştirilecek.
DSP İzmir İl Başkanı Selçuk
Karakülçe, il yönetimi ve ilçe
başkanlarıyla birlikte etek
giyerek kadına yönelik
şiddete tepki göstereceklerini
söyledi. Alsancak semtindeki
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde
gerçekleştirilecek eyleme
katılımın daha fazla olması
için erkeklerden destek
isteyen Karakülçe, şöyle
konuştu
"Kadın cinayetleri son yedi
yılda yüzde bin 400 arttı.
Sadece 2014 yılında, 294
kadın cinayeti işlendi.
'Özgecan son olsun' dedik
ama kadın cinayetleri
sürüyor. Erkeklerin etek
giyerek yaptıkları protesto
çok anlamlı. Siyasetçiler
kadın düşmanı söylemlerini
bırakmalı. Sorunu çözmekle
görevli siyasetçilerin, kadın
cinayetlerinin ardından
yapılan 'elleri kırılacak,
cezaları verilecek, hadım
edilsin' tarzında söylemleri
inandırıcılıktan uzak. Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın
Özgecan'ın ardından 'kadına
el kalkmaz' diyerek verdiği
cuma hutbesi de hiç samimi
değil. Bugüne kadar aklınız
neredeydi? Bugüne kadar
suskun kalan ve kadın
cinayetlerini izlemekle
yetinen Diyanet'in son
fetvası, popülist bir
yaklaşımdır. DSP olarak
İzmir'de il ve ilçe
yönetimindeki erkekler
kadınlara destek vermek,
şiddete 'dur' demek için etek
giyeceğiz."
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Adalet ve Kalkınma
Partisi'ne mensup başkanlar
tarafından yönetilen ilçe
belediyelere son 10 ay
içinde 81.4 milyon liralık
destek sağladığını bildirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun “Diğer
partilerin elinde bulunan
belediyeler ile ilgili şikayetler
var. İzmir'de bunu gördük.
AK Parti mensubu
belediyelere hizmet
vermemek için neredeyse
yazılı cevap verecekler”
sözleri üzerine bir açıklama
yaptı. Adalet ve Kalkınma
Partisi'ne mensup
başkanların yönettiği ilçe
belediyelerine karşı ne
geçmiş ne de şimdiki
etmişse. Hangi çeşme bize
dönemde “ayrımcılık”
su, hangi cami bize ezan sesi
yapılmadığının altını çizen
dinletmişse, hangi handa
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
atalarımız dinlenmişse ona
bunu çeşitli örneklerle
sahip çıkacağız. Onun içindir
anlattı.
ki, İzmir Katip Çelebi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Üniversitesi'nin kapısını
şu açıklamayı yaptı;
çaldık. Öyle sanıyorum ki bu
“İzmir'de oluşturulmak
bilim, tarih ve ilim
istenen algı, tamamiyle İzmir
yolculuğumuz bir dizi
Büyükşehir Belediyesi'nin
konferans, panel,
bütçesinden kesinti
sempozyumlarla sınırlı
yapmanın, elini-ayağını
olmayacak. İnşallah birlikte
projeler de gerçekleştireceğiz. bağlamanın hazırlıklarına
ilişkindir. Özel idarelerin
Torbalı'da Osmanlıca kursu
açtığımızda beklenen tepki
yerine valilikler bünyesinde
geldi. 'Buna ne gerek var'
oluşturulan İzleme ve
denildi. Makam odamda
Koordinasyon kurullarına
bulunan Sultan Abdülhamit
verilen yetki çerçevesinde
Han'nın fotoğrafından dolayı
yapılmak istenen, herhangi
da eleştirildim. Bunlar insanın bir ilçe için 'Büyükşehir
içini acıtıyor."
yardım etmedi. O yardımı biz
'Osmanlı Döneminde Torbalı
yapıp parasını da
ve Sultan ll. Abdülhamid Han' Büyükşehir'in bütçesinden
konulu panele, Torbalı İlçe
keselim' uygulamasıdır. Bu
Kaymakamı Aydın Memük,
durum Sayın Başbakan'ın
Torbalı Belediye Başkanı
'Bütün büyükşehir belediye
Adnan Yaşar Görmez, Torbalı
başkanlarına sesleniyorum,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer
diğer partilerin elinde
Tosun, AK Parti Torbalı İlçe
olanlara, eğer herhangi bir
Başkanı Hasan Akbıyık,
öğretmenler, öğrenciler ve çok ilçeye dönük ayrımcılık
yapılırsa ve yapılması
sayıda vatandaş katılırken,
gereken hizmetler
İktisadi ve İdari Bilimler
aksatılırsa, o ilçe bu hizmeti
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İbrahim Attila Acar, İzmir Katip alamıyorsa gerekli hukuki
Çelebi Üniversitesi İktisadi ve işlem hemen yapılacak ve o
hizmet merkezden yapılıp
İdari Bilimler Fakültesi
büyükşehir belediyelerine
Uluslararası İlişkiler Bölüm
mahsup edilecek' şeklindeki
Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Mehmet Bülent Uludağ, İzmir sözlerinden de açıkça
anlaşılmaktadır. Yani hedef
Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Büyükşehir
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Belediyesi'nin bütçesini İzmir
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer
Valiliği'nin kontrolüne
Küpeli ve İzmir Katip Çelebi
alabilmek ve stratejik
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri planlarını sekteye
Bilimler Fakültesi Tarih
uğratmaktır. İzmir
Bölümü Başkan Yardımcısı
Büyükşehir Belediyesi'nin
Yrd. Doç. Dr. İrfan Kökdaş,
ilçeler arasında 'ayrımcılık
konuşmacı olarak katıldı.
yaptığı' iddiaları, tamamen
seçim öncesi atraksiyonudur.
Ancak bu oyun
tutmayacaktır. İzmirli
hemşehrilerimiz, CHP'li,
AKP'li ya da MHP'li, hiçbir
belediyeyi birbirinden ayrı
tutmayan Büyükşehir
Belediyesi'nin adil, tarafsız,
evrensel ahlak kuralları ile
evrensel hukuk sistemine
TORBALI'DA ABDÜLHAMİT HAN'I ANMA
ETKİNLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ
Torbalı ilçesinde düzenlenen
'Osmanlı Döneminde Torbalı
ve Sultan ll. Abdülhamid Han'
konulu panel yoğun ilgi gördü.
Torbalı ilçesinde, Torbalı
Belediyesi ve İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi'nin
katkılarıyla düzenlenen
'Osmanlı Döneminde Torbalı
ve Sultan ll. Abdülhamid Han'
konulu panel Torbalı Belediye
Kültür Merkezi (BKM) de
gerçekleştirildi. Panelde,
yaklaşık bin kişilik salon hınca
hınç dolarken, vatandaşlar,
öğretim görevlileri tarafından
verilen bilgileri dikkatle
dinledi.
Torbalı Belediye Başkanı
Adnan Yaşar Görmez, panelin
açılışında yaptığı konuşmada,
"Sultan ll. Abdülhamid Han'ı
vefatının 97. Yılında saygıyla
ve rahmetle anıyorum.
Böylesine seçkin, akademik
bir kadronun karşısına çıkıp
bilime, topluma ve tarihe dair
konuşacak değilim. Ancak;
Torbalı'mızda tarihe, bilime,
geleceğe ve geçmişe dair
bütün değerlerin konuşulması,
tartışılması, elde edilen
verilerle de bir yol haritasının
oluşturtması gerektiğini
düşünenlerdenim. Biz
kimliksiz, geçmişi olmayan,
bütün birikimleri 90 yıla
sığdırılan ve sonradan
türetilmiş toplama bir kültürün
mirasçıları gibi gösteriliyoruz.
İşte bu durum beni incitiyor.
Tarih bilgisinden yoksun,
değerlerine yabancı hale
getirilmiş, atasından ve
geçmişinden utanan ya da
unutturulan bir nesilden nasıl
başarı bekleyebiliriz?
İnsanoğluna anlam
kazandıran, onu üstün ve
mesul kılan en önemli
vasıflarından birisi ilimdir"
dedi.
Yaşar Görmez, Türk tarihinin
okuyup, incelenmesi
gerektiğini ifade ederek,
şunları kaydetti: Tarihimizi
farklı kaynaklardan
okumalıyız, incelemeliyiz,
tefekkür ve muhakeme
etmeliyiz.Tarih bilincimizi
artırmadan ve atalarımızın
izlerini sürmeden vatan
sevgimizi neyle besleyeceğiz?
Çocuklarımıza hangi tarihi
aşılayarak geleceğe
koşacağız? Belediyelerin, su
kadar, yol kadar, ağaç, çevre
ve şehircilik kadar önemli bir
misyonu da tarihine sahip
çıkmaktır. Yönettiğimiz kentte
tarihe dair ne varsa, hangi
değerler bu şehrin
kurulmasını sağlamışsa,
hangi yapılar tarihe tanıklık
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
uygun hizmet anlayışını çok
iyi bilmektedir.
İZMİR NEDEN 'PAS'
GEÇİLDİ?
İlginç bir tesadüf olsa gerek;
Sayın Başbakan'ın İzmir
Büyükşehir Belediyesi'ne
ilişkin 'ayrımcılık' iddiasını
ortaya attığı açıklamasından
sadece bir gün önce, Resmi
Gazete'de 'İstanbul, Ankara
ve Antalya'daki raylı sistem
projelerini 'Ulaştırma
Bakanlığı yapacak'
şeklindeki Bakanlar Kurulu
Kararı yayınlandı.
İzmir'in 'pas geçildiği' bu
karar ile İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin ayrımcılık
yaptığı şeklindeki asılsız
iddialar arasındaki çelişkiyi
kamuoyunun dikkatine
sunuyoruz.
ÖDEMİŞ, SELÇUK,
KEMALPAŞA, KINIK,
KİRAZ, MENDERES VE
TORBALI'YA, SON 10 AY
İÇİNDE 81.4 MİLYON TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Adalet ve Kalkınma
Partisi'ne mensup başkanlar
tarafından yönetilen
Kemalpaşa, Kınık, Kiraz,
Menderes, Ödemiş, Selçuk
ve Torbalı'ya, son 10 ay
içinde 81.4 milyon TL
tutarında destek sağlamıştır.
Örneğin Ödemiş'e 2014 yılı
Nisan ayından bu yana
verilen parke ve bordür
desteği, CHP'li başkanlar
tarafından yönetilen komşu
Bayındır ve Tire'den daha
fazladır. Ödemiş Adnan
Menderes Caddesi'nde yol
ve tretuvar düzenlemesi
çalışmaları halen devam
etmektedir. 2014 yılında
yapılan sathi kaplama
çalışmaları, hava koşullarına
bağlı olarak bahar aylarında
yeniden başlayacaktır. Yine
bu ilçemizde 8 adet su
sondaj kuyusu açarak ilçenin
içme suyu ihtiyacını
karşılayacak yatırım için
ihale yapılmıştır. İZSU, su ve
kanal arızalarında kullanmak
üzere yaklaşık 4 milyon TL
bedelli 17 yeni aracını
Ödemiş ilçesi için
görevlendirmiştir.
Kemalpaşa Belediyesi'ne
aynı dönemde yapılan parke
ve bordür yardımı, CHP'li bir
belediye olan komşu ilçe
Bayındır'a yapılan
yardımdan fazladır. Şimdi bu
ilçemizde Halilbeyli Atıksu
Arıtma Tesisi ile Ulucak
Atıksu Arıtma Tesisi için
hazırlıklar sürdürülmekte, iki
mahallede içme suyu
şebekeleri yenilenmektedir.
Yine Kemalpaşa'da 7
mahalleye paket atıksu
arıtma tesisi için hazırlıklar
yapılmaktadır. 2014 yılında
başlanan sathi kaplama
çalışmalarına, hava
koşullarına bağlı olarak
bahar aylarından itibaren
yeniden devam edilecektir.
Kiraz ilçesinde yapılan sathi
kaplama çalışmaları, komşu
ilçe olan CHP'li Beydağ'a
yapılandan daha fazladır.
Yine Kiraz Belediyesi hizmet
binası yapımının maliyetinin
yüzde 85'i olan 1.3 milyon
liralık bedeli İzmir
Büyükşehir Belediyesi
üstlenmiştir. Su ve kanal
arızaları için 10 yeni araç
Kiraz ilçemizde
görevlendirilmiştir. Bu
araçların toplam bedeli 1.8
milyon TL'dir. 2014 yılında
yapılan sathi kaplama
çalışmaları, hava koşullarına
bağlı olarak bahar aylarında
yeniden başlayacaktır.
Kınık'a yapılan parke ve
bordür yardımı, bu
ilçemizden 4 kat daha büyük
olan komşu ilçe Bergama'yla
kıyaslandığında, hizmette
ayrımcılık değil adaletin
olduğu görülecektir. Kınık
ilçesindeki su ve kanal
çalışmaları için 1.5 milyon
TL'ye satın alınan 9 yeni
araç tahsis edilmiştir. 2014
yılında yapılan sathi
kaplama çalışmaları, hava
koşullarına bağlı olarak
bahar aylarında yeniden
başlayacaktır.
Menderes'te yine aynı
dönemde yapılan sathi
kaplama çalışmasının
boyutları, CHP'li bir başkanın
yönettiği komşu ilçe
Seferihisar'dan daha
fazladır. Menderes'in
Gümüldür mahallesinde
içme suyu şebekelerinin
yenilenmesi için ihaleye
çıkılmıştır. 2014 yılında
yapılan sathi kaplama
çalışmaları, hava koşullarına
bağlı olarak bahar aylarında
yeniden başlayacaktır.
Selçuk'a son 10 ay içinde
sathi kaplama çalışmalarının
yanı sıra, parke ve bordür
yardımı yapılmış; içme suyu
ve kanalizasyon yatırımları
için de 3 milyon TL'lik bütçe
ayrılmıştır. Barutçu ve
Zeytinköy'de içme suyu,
Tarımsal Alan'da da kanal
yatırımı devam etmektedir.
2014 yılında yapılan sathi
kaplama çalışmaları, hava
koşullarına bağlı olarak
bahar aylarında yeniden
başlayacaktır.
Halen yaklaşık 4 milyon
liralık içme suyu yatırımının
gerçekleştirilmekte olduğu
ve yeni arıtma tesisleri için
de hazırlıkların sürdürüldüğü
Torbalı'ya parke ve bordür
yardımları devam
etmektedir. İlçede 8
mahalleye kurulacak paket
atıksu arıtma tesisleri için de
hazırlıklar sürdürülmektedir.
Ayrıca Kemalpaşa,
Menderes ve Torbalı'da yol
düzenleme çalışmaları
yapılmıştır. Selçuk'ta bir
aydan uzun bir süredir
makinelerimiz ilçe belediyesi
ile ortak yol açma
çalışmalarını sürdürmektedir.
Söz konusu 7 ilçemizde, 672
bin m2'lik çalışmalara ilave
olarak, 800 bin m2 sathi
kaplama daha
gerçekleştirilecektir.
Görüldüğü gibi, İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin
yönetim anlayışında 'üvey
evlat-has evlat' ayrımı
bulunmamaktadır. Bu durum
dün böyleydi, bugün de
böyle, yarın da böyle
olacaktır. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.”
26 Şubat 2015 Perşembe
TELEFON DOLANDIRICILIĞINI POLİS
ORTAYA ÇIKARDI
Ödemiş ilçesinde İ.K. adlı
şahsın telefon
dolandırıcılığı ile mağdur
olmasının ardından kısa
sürede çalışma başlatan
Ödemiş ilçe Emniyet
müdürlüğüne bağlı ekipler,
telefon dolandırıcılığını
gerçekleştiren şahsın M.Y.
olduğunu belirlerken,
ayrıca M.Y. adlı şahsın
yakalanması yönünde
çalışma başlattıkları
bildirildi.
YETKİLİLER DEVAMLI
ŞEKİLDE UYARIYOR.
Emniyet yetkilileri telefon
ve çeşitli dolandırıcılık
olayları ile ilgili olarak
vatandaşları gerek broşür
gerekse SMS
telefon mesajlarıyla
uyararak polis,
jandarma, polis
gibi birimlerin asla
vatandaşlardan
para isteme gibi bir
durum olmayacağı
yönündeki
uyarılarına devam
ederken, ayrıca
böyle durumlarda
en kısa sürede 155
numaralı
telefonunun aranması ve
çeşitli dolandırıcılık
olaylarına karşı dikkatli
olmaları yönünde
uyarmaya devam
ediyorlar.
Ödemiş ilçesinde
meydana gelen Telefon
Dolandırıcılığını ortaya
çıkaran Ödemiş ilçe
emniyet müdürlüğü
ekipleri M.Y. adlı şahsın
İ.K. isimli şahsın yatırdığı
parayı aldığı bildirilen
olayla ilgili olarak polis
ekipleri şahsın
yakalanması için arama
çalışmalarının başlatıldığı
belirtildi.
Haber : Turgay Konuralp
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENGÜL'E ZİYARETÇİ
YOĞUNLUĞU
Parti değişikliğinin
ardından Kiraz
belediyesinde ziyaretçi
yoğunluğu yaşayan Kiraz
belediye başkanı Saliha
Şengül Özçınar'a bu kez,
Ödemiş kaymakamı Celil
Ateşoğlu, Ödemiş
Belediye başkanı A.
Mahmut Badem ve
Ödemiş Ticaret Odası
başkanı Kasım Sevin'den
ziyaret geldi.
Kiraz belediye başkanı
Saliha Şengül Özçınar "Ak
parti'ye geçiş sürecinin
ardından yoğun bir
ziyaretçi desteği devam
ediyor. Bizler Kiraz
belediyesi olarak merkezi
hükümetle birlikte ilçemize
yapılması gerekenlerle
ilgili çalışmalara da
başlayacağız.
Sonuçta Kiraz'ın
kazanacağına şimdiden
inanıyoruz. Kiraz ilçesi her
yönüyle bereketli
topraklardan oluşan bir
ilçe olması nedeniyle
önemli olan buradaki Kiraz
ve çeşitli ürünleri ortaya
çıkaran değerli
üreticilerimizin ürettikleri
bazı ürünlerinin
pazarlanması ve
tanıtılması yönünde
çalışmaları da
başlatacağız." dedi.
Haber : Turgay Konuralp
OLUŞUM KOLEJİ'NDE VELİLERE DİKKAT
EKSİKLİĞİ (DEHB) SEMİNERİ
TACİLER,TORBALI'DA UYUŞTURUCUYU ÇOCUKLARA
SATTIRMIŞ!
Torbali'da yapilan
operasyonda 887 adet
ecstasy hap, 30.31 gr.
metamfetamin, 11 gr.
esrar maddesi ele
geçirildi. 10 süpheli ile
birlikte suça sürüklenen iki
çocuk yakalandi.
Torbalı'da yapilan narkotik
operasyonunda, kirmizi ve
yesil reçeteyle satilan
ilaçlar ele geçirildi. Olayla
alakali yedi kisi
tutuklandi.Narkotik
Suçlarla Mücadele Sube
Müdürlügü Narkotim
ekipleri, uyusturucu
madde alis verisi yapan ve
“torbaci” uslup edilen
sokak saticilarina yönelik
çalismalar çerçevesinde,
dün Konak, Karabaglar ve
Torbali'da es zamanli
operasyon düzenledi.
Özellikle Torbali'daki
baskinda ele geçirilen
uyusturucunun miktari
ve çesidi dehsete
düsürdü. Tacirler,
Torbali'da uyusturucu
maddeleri piyasaya
sürmek üzere oldugu
belirlendi.
METAMFETAMIN ELE
GEÇIRILDI!
Narkotik Suçlarla
Mücadele Sube
Müdürlügü ekipleri,
Istanbul'dan temin
ettikleri ecstasy
uyusturucu haplari Torbali
ilçesine getirdikten
akabinde torbacilar
araciligiyla piyasaya
devam eden sebekeye
operasyon düzenledi. 887
adet ecstasy hap, 30.31
gr. metamfetamin, 11 gr.
esrar maddesi, 2 adet
ruhsatsiz atesli silah
(tabanca) , 2 adet sarjör,
bu silahlara iliskin 6 adet
fisek ele geçirildi.
Yakalanan 10 süpheliden
biri tutuklandi, suça
sürüklenen iki çocuk,
islemlerinin yapilmasi için
Çocuk Sube Müdürlügü'ne
teslim edildi. Gözatina
alinan M.Y.A. ve M.S.
isimli zanlilarda 30.31 gr.
metanfetamin ve bes gr,
esrar maddesi ele
geçirildi. Zanlilar M.S.,
M.Ö., M.Y.A. ve U.T.,
çikarildiklari mahkemece
tutuklandi.
3
AKP TİRE TEŞKİLATI
ÖDEMİŞ CEP SİNEMASINDA
KOD ADI: K.O.Z. İÇİN
ÖDEMİŞ'E GELDİLER
Ak Parti Tire İlçe Teşkilatı, yeni
gösterime giren “Kod Adı:
K.O.Z.” adlı filmi izlemek için
Ödemiş Cep Sineması'na geldi.
Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili
film henüz Tire Sineması'na
gelmediği için Ak Parti Tire İlçe
Teşkilatı, birçok partiliyle birlikte
Ödemiş'e gelerek filmi orada
izlediler.
Film gösterimine Ak Parti Tire
İlçe Başkan Yardımcısı Kamil
Yaldız, Kadın Kolları Başkanı
Meral Ünalan, Gençlik Kolları
Başkanı Efdal Gül ve çok sayıda
partili katıldı. Ödemiş Cep
Sineması'nda hep birlikte filmi
izleyen Ak Partililer, film
çıkışında yaptıkları
değerlendirmede filmi son
derece başarılı bulduklarını
belirttiler.
FİLMİN KONUSU
Film, yargı ve polis
teşkilatlarındaki yapılanmaları,
MİT'ten basına yansıyanları,
istihbarat şefinin ifade vermek
için çağrılmasını, Gezi olaylarını,
17 ve 25 Aralık operasyonlarının
hedeflerini; yani kısacası Türk
siyasi tarihinin yakın geçmişte
yaşadığı ve halen içinde
bulunduğu siyasal ve toplumsal
süreçleri işliyor. Ülkenin yakın
tarihinde yaşanan olaylara,
henüz dumanı üzerindeyken
yaklaşmayı hedefleyen Kod Adı
K.O.Z.: Maskeler Düşüyor,
içeriğindeki gündem
maddeleriyle de adından söz
ettirecek gibi görünüyor.
Yapımcı Uğur Yalçınkaya'nın
ifadesine göre ise film; “devlet
düşmanlarının iç yüzünün ortaya
çıkarmayı amaçlıyor”. Filmin
yönetmenliğini Celal Çimen
üstlenirken, kadroda Orhan
Kılıç, Hazım Körmükçü, Tolga
Karel, Cem Kurtoğlu, Remzi
Evren ve Hakan Ural gibi önemli
isimler yer alıyor.
İBN-İ MELEK İNTERAKTİF
ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ YAKINDA
TİRELİLERİN HİZMETİNDE OLACAK
Tire Belediyesi'nden eğitim ve
araştırma alanında bir yenilik
daha. Belediye, 'İbni Melek
İnteraktif Araştırma Kütüphanesi'
kuruyor.
Daha önce öğrencilere internet
dershanesi hizmetini sunan ve
ilçe halk kütüphanesine modern
bir bina yapan Tire Belediyesi,
şimdi de interaktif araştırma
kütüphanesi kuruyor. Tire
Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in
girişimleriyle başlanan hizmetten
vatandaşlar çok yakın zamanda
istifade etmeye başlayacak. Tire
Şehir Sineması altında kurulan
kütüphanede, 1928 Harf
Devrimi'nden bu yana
yayınlanmış ilk eserden
günümüze kadar felsefe, din,
sosyoloji, bilim, sosyal bilimler,
spor, teknoloji, eğlence,
edebiyat, tarih ve coğrafya
türlerinde toplam 10 bin adet
eser bulunuyor.
İbn-i Melek İnteraktif Araştırma
Kütüphanesi ile ilgili çalışmalar
hakkında açıklamalar yapan Tire
Belediye Başkanı Tayfur Çiçek,
“Kütüphanemizde 10 bin eser
bulunuyor. Bu eserlerin interaktif
ortama aktarılması tüm hızıyla
devam ediyor. Şu ana kadar 5
binden fazla eserin aktarımı
gerçekleşti. Vatandaşlarımız
internet destekli bu
kütüphanemizden
araştırmalarını yapabilecekleri
gibi dilediği orijinal eserin
kopyasını da alabilecek” dedi.
www.odemiskentgazetesi.com
26 Şubat 2015 Perşembe
4
TİRE KIZILAY'DAN KİMSESİZ YAŞLI
İZMİR'DE SU ARIZALARI YÜZDE 37 AZALDI
VATANDAŞLARA YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ
Sağlık alanında son 10
yıl içinde atılan adımlar,
yaşanan kayda değer
ilerlemelerin güzel bir
örneği önceki gün Tire
Kızılay Derneği
Barınağında yaşandı.
Kimsesiz, ihtiyaç sahibi
durumunda çoğu yaşlı
olan vatandaşların
yaşadığı göz göz
odalardan oluşan
barınağa Tire Devlet
Hastanesi 'Evde Bakım
ve Sağlık Hizmetleri'
ekibi gitti.
KIZILAY DERNEĞİ
ODALARINDA KALAN
KİMSESİZLERİN
SAĞLIK DURUMUNA
BAKILDI
Burada zor şartlarda
yaşayan, Kızılay Derneği'nin
yanı sıra Kaymakamlık
Sosyal Yardımlaşma Vakfı
ve Belediye Aşevi'ni yardım
ve destekleri ile hayatlarını
ikame eden vatandaşların
yaşlılık veya hastalıktan
dolayı Hastaneye
gidememe durumu
olabileceğini düşünen
Hastane yönetimi, yerinde
sağlık taraması hizmeti
veren birimi Kızılay Derneği
Barınağına gönderdi.
Burada kalan yaşlı ve
gariban vatandaşlarla
yakından ilgilenen ve
herhangi bir sağlık sorunu
yaşayıp yaşamadıklarını
soran ve genel durumlarını
gözlemleyen birim
personeli, barınakta kalan
vatandaşların, “Allah'a şükür
şuan için aramızda hasta
olan ve şikayeti olan yok”
şeklindeki cevap üzerine
adresten ayrıldı.
TİRE'DE 360 HASTAYA BU
HİZMET VERİLMEKTE
İlgili birim ve bu birimin
Tire'de ortaya koyduğu
hizmetler hakkında kısa bir
bilgilendirmede bulunan Tire
Devlet Hastanesi yönetimi
şu açıklamalarda bulundu:
“Ülke genelinde 5 yıl önce
başlatılan bu uygulama
ilçemizde de aktif şekilde
yürütülmekte. Doktor,
hemşire, sağlık memuru,
sekreter ve şoförden oluşan
ekip, kendilerine tahsis
edilen araçla, günlük 8 saat
mesai
üzerinden
hizmet
vermekte. Tek
işi bu şekilde
her gün yerinde
sağlık hizmeti
vermek olan
İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin su arıza ve
kayıplarını önlemek için
yürüttüğü “Su Kaçakları
Projesi” kentte önemli su
tasarrufu sağlarken arızaları
da büyük oranda azalttı.
'Evde Bakım ve Sağlık
2014 yılında yaşanan su
Hizmeti' biriminin başında
arızaları, 2009'a göre
şuan için Genel Cerrahi
metropolde yüzde 37 azaldı.
Uzmanı olan Dr. Mehmet
Hizmet halkasını 30 ilçeyi
Fatih Daşıran yer almakta.
kapsayacak şekilde
Bu birim genel olarak
genişleten İZSU, araç
'yatalak' ve 'kanserli'
filosunu her geçen gün
güçlendirerek su arızalarına
hastaların evde bakımı
sağlık hizmetlerini vermekte. hızla müdahale ediyor.
Bunun yanı sıra, önceki gün Su tasarrufu ve yeni su
yapılan uygulamada olduğu kaynakları yaratma
çalışmalarına büyük önem
gibi yaşlı ve kimsesiz
veren İzmir Büyükşehir
kimselerin sağlık sorunu
Belediyesi, “Su kayıplarını
yaşayıp yaşamadıkları da
kontrol edilebilmekte. Tire'de en aza indirme” hedefinde
köylerde dahil olmak üzere, önemli mesafeler kaydetti.
toplamda 360 kayıtlı adrese Avrupa Birliği (AB) İstatistik
Kurumu (Eurostat)
bu hizmetler şuan için
tarafından 2008 yılında
verilmekte. Bu hizmeti
“Avrupa'nın en kurak ikinci
kenti” olarak belirlenen İzmir,
aradan geçen süre içerisinde
uygulanan başarılı politika ile
su sıkıntısını aştı; kente
verilen sudan da önemli
oranda tasarruf sağladı. 11
ilçede oluşturduğu 392 izole
sayaç bölgesinde su
arızalarına ve kayıplarına
GPRS'li uzaktan okuma
sistemiyle müdahale eden,
basınç ayarlamaları yapan
alanların tamamına
ve arızalı şebekeleri sürekli
yakını aldıkları
hizmetten ve hizmet
kalitesinden oldukça
memnun. Evde Bakım
ve Sağlık
Hizmetlerinden
faydalanması gereken,
bu şartlardaki hastalar;
'444 38 33' numaralı
telefondan İzmir il
plaka kodunu
tuşlayarak, ilgili
birimlerle iletişim
kurabilir.”
yenileyen İZSU, su
üretiminde önemli oranda
tasarruf etti.
2014 yılı sonunda arıza
oranında metropolde yüzde
37, 21 ilçeyi kapsayan
alanda 2009 yılına göre
yüzde 25'lik bir düşüş
sağlandı.
2009 yılında 11 ilçeyi
kapsayan metropol alanda
60 bin 607 adet olan arıza
sayısı, 2014 yılında 38 bin
205'e düştü. 5216 Sayılı
Yasa ile birlikte İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin
sorumluluk alanına giren 21
ilçede 2009 yılında 94 bin
901 olan su arıza sayısı,
2014 yılında 71 bin 178'e
düştü.
Söz konusu günlük
arızaların yüzde 95'inin
branşman, yüzde 5'inin ise
ana boru arızalarından
kaynaklandığını tespit eden
İZSU yetkilileri, “İçme suyu
şebekelerindeki su
arızalarını azaltmak için
kendi ekiplerimizle
branşman hatlarını
yeniliyoruz. Su arızalarının
giderilmesi, yeni su
bağlanması, branşman
yenileme ve su kaçaklarının
azaltılması çalışmalarını
daha süratli yapabilmek için
araç filosunu yeniliyoruz.
Yeni Foça, Menemen,
Kemalpaşa ve Urla ilçeleri ile
144 köyde yaptığımız içme
suyu şebeke yenileme
çalışmaları ile bu ilçelerdeki
su sıkıntısına ve kaçaklara
son verdik.
Şimdi de çalışmalarımızı
Bütünşehir Yasası ile
sınırlarımıza dahil olan 9
ilçeye yoğunlaştırdık.
Geçtiğimiz günlerde
aldığımız yeni araçlar bu
ilçelerimizde hizmete girdi.
Suyu korumak ve tasarruflu
kullanmak durumundayız.
Çünkü İzmir su yönünden
fakir bir il. Küresel iklim
değişikliği nedeniyle tüm
dünyada kuraklık tehlikesi
mevcut. Yürüttüğümüz
çalışmalarla 2000'li yıllara
oranla kente verdiğimiz su
miktarı büyük oranda düştü.
Bu çalışmaları çok
önemsiyoruz” diye konuştu.
www.guvenemlak.com
www.odemiskentgazetesi.com TORBALILI DEFİNECİLER TARİH BULDU
Bir umutla hazine arayan
definecilerin, Taşkesik
Mahallesi'ndeki bir
tepedeyaptığı kazı sonrası
oldukça önemli kalıntılara
ulaşıldı. Birkaç yıl önce altın
bulmak amacıyla İzmir'den
gelen kişiler tarafından
kazılan tepede kalıntılar gün
yüzüne çıkmaya başladı.
Henüz keşfedilmeyen bu
yerde çok fazla kazı izine de
rastlanıyor. Son olarak
geçtiğimiz günlerde
jandarma tarafından iki
mahalleli bölgede kazı
yaparken yakalanmıştı.
Ayrıca mahalleli bölgedeki
dere yatağında sık sık eski
dönemlere ait madeni para
buluyor. Mahalle muhtarı
Asım Teyfur bölgede geniş
çaplı araştırma yapılmasını
istedi.
İKİ AYRI TEPEDE
KALINTIVAR
Mahallenin çıkışındaki
tepede geçtiğimiz
dönemlerde
kazılan bir alanda
yaklaşık 4 metrelik
bir tünel ortaya
çıktı. Tünelde
duvarlar ve taşlar
belirgin olarak
görülüyor. Eski
dönemlere ait
sıvasız bir şekilde
birbirine
tutundurulan taş
duvarlar tünelde
ortaya çıktı.
Mahalleliler bir an
önce yetkililerin burada bir
inceleme başlatmasını,
tarihin gün yüzüne
çıkarılmasını istiyor. Daha
önce bu bölgenin defineciler
tarafından kazıldığını ifade
eden mahalle sakinlerinden
Ali Yaşar, “Buraya haritayla
gelip bizlere teklif getiren
çok defineci oldu.
Korktuğumuz için işe
kalkışmadık” şeklinde
konuştu.
TAŞ TABLET BULUNDU
Taşkesik Mahallesi'ndeki iki
ayrı tepede yapı izleri
bulunuyor. Bir tepede
ibadethane olduğu
düşünülen kalıntılar varken
diğer tepede açılan bir tünel
kalıntıları daha net bir
şekilde gözler önüne serili.
Her iki tepede de çok sayıda
kazı izi bulunurken mahalleli
tüm bunlar karşısında
şaşkınlığını koruyor. Daha
önce tepenin dibindeki
derede üzerinde insan
figürü çizilmiş bir taş tablet
bulduğunu belirten Yaşar,
“Ben bunun bir tarihi eser
olduğunu düşünmemiştim.
Ama sık sık buralarda
madeni para buluyorum.
Özellikle çobanlar çok
sayıda kalıntı buluyor bu
alanda. Pek kimsenin
bilmediği bu alanda bir
çalışma yapılmalı” diye
belirtti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
13 282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content