close

Enter

Log in using OpenID

burayı tıklayarak - Çankaya Kent Konseyi

embedDownload
ÇANKAYA KENT
KONSEYI
DÖNEM RAPORU
2009-2014
SUNUS
Yerel yönetimlerin tarihi, yerlesim merkezlerinin ortaya çiktigi dönemlere kadar uzanmaktadir.
Ülkelerin yönetim biçimleri ne olursa olsun, yerel yönetimler her dönemde önemini korumustur.
Yerel yönetimler, tarihin belli süreçlerinden ve deneyimlerinden geçtikten sonra günümüzdeki
konumunu kazanmistir. Bilindigi gibi yerel yönetim deneyimleri sonucu, demokrasiler ortaya çikmistir.
Yani yerel yönetimler, demokrasinin okulu olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle yerel yönetimlerin
demokratik yasamda önemi çok büyüktür.
Yerel yönetimler dünya genelinde oldugu gibi ülkemizin ekonomik, toplumsal ve siyasal yasaminda da
önemli bir yer tutmaktadir. Günümüzde, gelismis ülkelerde oldugu gibi ülkemizde de yerel yönetim
seçimleri genel seçimler kadar önem kazanmistir. Yerel yönetim seçimlerinin sonuçlari, siyasal
yönetimlerin görevlerine devam edip etmeyeceklerini tayin etmektedir. Bu durum yerel yönetimlerin ne
kadar önemli oldugunu gözler önüne sermenin yaninda yerel yönetimlerin ekonomik, kültürel ve siyasi
alandaki öneminin göz ardi edilmemesi gerekliligini de ortaya koymaktadir.
Yerel yönetimleri salt hizmet yapan kurumlar olarak görmek ve öyle anlamak çagdas bir düsüncenin
ürünü degildir. Yerel yönetimler ülkenin siyasi hayatina da damgasini vuran kuruluslardir.
Ülkemizin kalki nmasinin uluslararasi sermayenin kontrolü altinda kisitli gelisme göstermesi ve iç göç,
plansi z ve dengesiz bir kentlesmenin ortaya çikmasina neden olmustur. Iç göçün sehirlere dogru
kaymasi, yerlesim alanlarinin kontrolsüz, plansiz bir sekilde gelismesini de beraberinde getirmistir. Bu
gelismeler, yerel yönetimlerin ekonomik, kültürel ve siyasi hayatta, kendilerine genis yer bulmalarini
saglamistir.
Tarih boyunca demokrasinin gelismesinde önemli yeri olan yerel yönetimler, ülke yönetimlerini de
demokratiklesme yönünde etkileme göreviyle karsi karsiya kalmis, ancak bu demokrasi görevini yerine
getirecek yapilanmaya sahip olamamislardir.
Türkiye’de yerel yönetimler, Avrupa’daki gibi kendi öz dinamigi ile gelismemistir. Ülkemizde yerel
yönetimler bastan beri merkezi yönetimin denetiminde olmus ve bundan dolayi demokratik yönü
merkezi yönetimin denetimi altinda gelismistir. Ülkemizde, bati anlaminda bir burjuva demokrasisi de
olmamistir. Ülkemizdeki demokrasi nispi demokratik haklarin ötesine geçememistir. Nispi demokratik
haklar da zaman zaman rafa kaldirilmistir. 12 Eylül fasizmi ise bu haklari kökten budamistir.
Yasanan darbe süreçleri de yerel yönetimlerin demokratiklesmesini siyasi olarak sürekli engellemistir.
Ancak engellemelere karsin ülkemizde halktan yana toplumcu yerel yönetim anlayisi çesitli
dönemlerde kendini var etmeye çalismislardir.
1970’li yillarin ortasina dogru toplumcu belediyecilik ve sinifsal içerikli yerel yönetim anlayisi ve
tartismalari gündemde olmus ve o döneme damgasini vurmustur. Toplumcu yerel yönetim anlayisi,
1973-1977 döneminde Istanbul Belediye Baskani Ahmet Isvan’in, 1979 yilinda Ankara Belediyesi’nin
çalismalari ile gündeme gelmistir. Bu yillarda diger önemli bir yerel yönetim deneyimi Fatsa’da
yasanmistir. Demokrasinin nasil olmasi gerektigi, hayatin pratigi içinde yasanarak, Fatsa halki
tarafindan ögrenilmistir. Halk yönetime katilmistir.
Baska bir demokrasi anlayisinin mümkün olabilecegi, PORTO ALEGRE deneyiminde hayata
geçirilmistir. Porto Alegre’de, Belediye bütçesi, halkin katili miyla belirlenmeye çalisilarak yeni bir
katilimci demokrasi modeli yillar içinde gerçeklestirilmistir.
Yerel yönetimler, halkin ihtiyaç ve taleplerinin kamu iradesine iletildigi ilk kurumlardir. Toplumsal
hayatin olusmasi ve düzenlenmesinde dogrudan etkisi olan yerel yönetimler, kamu iradesinin yani sira
halki n da dogrudan ve büyük ölçüde belirledigi örgütlerdir. Ayrica, yasamin saglikli sürdürülebilmesi
için gerekli düzenlemeleri ilk elden yapan kurumlar da yine yerel yönetimlerdir.
Halkin yönetime katilmasi ilkesinin siyasal propaganda düzleminde en yüksek seviyesine ulasmis
olmasina ragmen gerçekte tüm karar alma mekanizmalarindan hi zla uzaklastirildigi günümüzde,
yönetim erkinin halkla paylasildigi örneklerin yaratilmasi için en uygun zemini de yerel yönetimler
olusturmaktadir.
Katilimci demokrasi modeline uygun olarak günümüzde Kent Konseyleri çalismalari ortaya
çikmaktadir. Çankaya Kent Konseyi’nin yerel yönetimlere ve halkin yönetime katili mina iliskin
görüslerine temel olusturan bu tani mlamalar, çalismalarini n kaynagi nda bulunan iradenin de
baslangiç noktasidir.
Çankaya Kent Konseyi, Yeni Toplumcu Belediyecilik anlayisinin somutlastigi çabalarin da önemli bir
örnegidir. Insan merkezli bir kent olusturmanin gereklerinin yerine getirilmesinde çok önemli bir rolü
olan Çankaya Kent Konseyi, kent sakinlerinin tümüyle sahiplendigi bir kentin de esigi olmayi
hedeflemektedir.
Yasada belirtilen amaçlarin yani sira siyasal yasamin gereklerine uygun olarak kenti kentte
yasayanlarla birlikte yönetmek ve bunu saglayacak yöntemleri gelistirmek, Çankaya Kent Konseyi’nin
baslica amacini olusturmaktadir. Çankaya Kent Konseyi’nin 2009-2014 dönemi çalismalarina yön
veren iste bu amaç olmustur. Konseyimizin bu dogrultuda sekillenen isleyisi, kente iliskin temel
yönelimi, Çankayalilarin talep ve iradeleriyle belirlemeye uygun hale getirilmis ve mekanizmalar buna
uygun olarak sekillendirilmistir. Özellikle yoksullar, emekçiler, kadinlar, engelliler, gençler ve çocuklarin
kendi yasamlarini belirleyecek kararlarin alinmasina katilimini saglamak, Çankaya Kent Konseyi’nin
temel ilkesi olmustur.
Kuruldugu günden itibaren düzenlenen semt toplanti lari, olusturulan meclisler, yapilan projeler,
arastirmalar ve raporlamalar, bu ilkenin gerçeklestirmesinin araçlari olmustur.
Demokratik ve çogulcu biçimde olusturulan Çankaya Kent Konseyi, halkin yönetime katili mi ni hayata
geçirirken, beraber hareket etmesi gereken tüm kent bilesenlerinin bir araya geldigi bir platform özelligi
de tasimaktadir.
Tüm bunlar isiginda Çankaya Kent Konseyi, Çankayalilari temsil ederek, belediye ile halk arasindaki
köprü görevini yerine getirmektedir.
Son olarak, Çankaya Kent Konseyi’nin 5 yillik çalisma süresinde birlikte çalistigimi z tüm yürütme
kurulu üyelerine, kadin, gençlik, engelliler ve semt meclisleri katilimcilarina ve çalisma arkadaslarima
katkilarindan dolayi tesekkürlerimi sunari m.
Dr. Isikhan Güler
Çankaya Kent Konseyi Baskani
ÇANKAYA KENT KONSEYI
2009 – 2014 DÖNEM RAPORU
IÇINDEKILER
1. Kent Konseylerinin Kurulusu, Çankaya Kent Konseyi ve Beklentiler
1.1 Kent Konseylerinin Hukuki Dayanagi
1.2 Çankaya Kent Konseyinden Belediyenin Beklentileri
1.3 2009 – 2014 Döneminde Çankaya Kent Konseyinin Belediyeye Katkilari ve Kazani mlar
2. Çankaya Kent Konseyinin 2009 – 2014 Dönemi Kurulus Amaci, Görevleri ve Yaptiklari
2.1 Kent Konseyinin Kurulus Amaci, Tani mlanan Görevleri
2.2 Çalisma / Uygulama Yöntemleri
2.3 Çankaya Kent Konseyi ve Bagli Meclislerin Gerçeklestirdigi Faaliyetler
2.4 Uygulama Sürecinde Kolayliklar ve Sorunlar
3. Çankaya Kent Konseyinin 2009 – 2014 Yillari Arasi Çalistiklari Kisi, Kurum ve Kuruluslar
3.1 Kent Konseyinin Yaptigi Çalismalarinda Isbirligi Yaptigi Kisi, Kurum ve Kuruluslar
4. Çankaya Kent Konseyi Yayinlari
Ek ler:
Ek 1: Birinci ve Ikinci Dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kurum
ve Kuruluslar Listesi
Ek 2: Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu Gündemi
Ek 3: Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplanti Listesi
Ek 4: Kent Konseyi Seçmen Beyannamesi
Ek 5: Seçmen Beyannamesi Çalisma Gurubu listesi
Ek 6: Birinci ve Ikinci Dönem Kadin Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kurum
ve Kuruluslar Listesi
Ek 7: Kadin Dostu Çankaya Sempozyumu Gündemi
Ek 8: Birinci ve Ikinci Dönem Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kurum
ve Kuruluslar Listesi
Ek 9: Birinci, Ikinci ve Üçüncü Dönem Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil
Ettikleri Kurum ve Kuruluslar Listesi
1. Kent Konseylerinin Kurulusu, Çankaya Kent Konseyi ve Beklentiler
1.1.Kent Konseylerinin Hukuki Dayanagi
Kent Konseyleri; 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayili Resmi Gazete ile gerçeklestirilen
5393 sayili belediye kanununun 76. Maddesi ile tanimlanmistir. Bu maddeye göre
Kent Konseyi; kent yasaminda kent vizyonunun ve hemsehrilik bilincinin
gelistirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasi, sürdürülebilir
kalkinma, çevreye duyarlilik, sosyal yardimlasma ve dayanisma,
saydamlik, hesap sorma ve hesap verme, katilim ve yerinden
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalisir.
Belediyeler, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarini n, sendikalarin, noterlerin,
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluslarini n ve
mahalle muhtarlarinin temsilcileri ile diger ilgililerin katilimi ile olusan kent konseylerinin
faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için yardim ve destek saglar.
2005 yilinda gerçeklestirilen belediyeler kanunu degisikligi ile tani mlanan Kent Konseylerinin
çalisma sartlari, 2006 yilinda Içisleri Bakanligi tarafindan hazirlanan ve 8 Ekim 2006 tarih ve
27250 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak resmiyet kazanan “ Kent Konseyleri
Yönetm eligi” ile belirlenmistir.
1.2.Çankaya Kent Konseyinden Belediyenin Beklentileri
Kent Konseylerinin kurulma sarti belediye kanunu degisikligi ve yönetmeliklerle tanimlansa da
belediyeler arasinda önemli anlayis ve çalisma yöntemi farkliliklari görülmektedir. Çankaya
Belediyesi kendi misyon ve vizyonunu tani mlarken kent konseyinden beklentilerini de bu
dogrultuda tanimlamis, “ Katilim ci ve Toplum cu Belediy ecilik” belediye için ön plana
alinmistir. Bu tanimlar Kent Konseylerinin kurulus amaci içinde yer almaktadir.
Belediye, kendi kadrolari ile bu misyonu üstlenerek çalismalarini sürdürürken halkin talepleri,
beklentileri ve katkilari ile ilgili destegi de kent konseyinden talep etmis ve kent konseyi
çalisma planlari da bu yönde olusturulmustur.
1.3.2009 – 2014 Döneminde Çankaya Kent Konseyinin Belediyeye Katkilari ve Kazani mlar
Belediye, Kent Konseyi Yürütme Kurulunu ve meclis üyelerini olustururken ilçenin her bir
sorununa erisilebilecek çesitlikte kurum ve kuruluslarin temsilcilerinin kurullarda yer almasi için
gerekli girisimlerde bulunmustur.
Belediye ile isbirligi içinde belirlenen kurul ve meclislerde ilçenin sorunlari tartisilarak
öncelikler belirlenmis, bu önceliklere göre çalisma planlari hazirlanmistir. Çesitlik komisyonlar
ve çalisma gruplari araciligi ile bu planlarin uygulanmasi ve belediyeye veri dönüsünün
saglanmasina yönelik çalismalar yapilmistir. Bu çalismalara baslanirken Kent Konseyi bir
manifesto hazirlamis ve kabul edilmistir. Bu “ Kent Konseyi Manifestos u” asagida yer
almaktadir.
ÇANKAYA KENT KONSEYI MANIFESTOSU:
Kent
Konseyi'nin kentli toplulugun yurttaslik bilincini arttirmada etkin rol
üstlenebilecek kurumsal, örgütsel ve düsünsel yükümlülügü bulunmaktadir.
Kent Konseyi'nin savundugu degerler kent hakki ve toplumsal bir kent
düsüncesini üretip yayginlastirmayi destekler. Kent Konseyi kentlilerin kente
sahip çikabilme araçlarinin gelistirilmesine uygun bir temsil mekanizmasidir.
Buna ek olarak kentteki yurttaslarin kentsel politikalarin belirlenmesindeki
rolünü artirmaya yönelik çalismalar yapar ve bu yöndeki girisimleri destekler.
Kentlilerin kentsel politikayi belirlemelerinde ve kent haklarini elde etmesinde
öncü bir role sahiptir. Kent konseyi temsil ettigi yerelin kendine özgü
degerlerini, hem de evrensel düzeyde kabul görmüs yurttaslik anlayisi ve kent
hakkinin savunuculugunu yapar.
Kent Konseyi sadece fiziksel bir mekan olarak algilanan kentin sosyal bir kent haline
de dönüstürülmesi için sosyal, siyasal ve ekonomik bir anlayisin
gelistirilmesine katki saglar. Konseye göre, sosyal kent kentlilerin
gereksinimlerinin
ticarilestirilmeden
kullanim
degeri
kapsaminda
karsilanabildigi, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik bir yasam alanidir. Ayni
zamanda sosyal kent toplumsal düzeyde barinmanin, ulasimin, dinlenmenin,
çalismanin dolayisiyla yasanabilirligin uygun ortam ve kosullarinin saglandigi
bireysel degil kolektif bir yasam alanidir. Bu nedenle de sosyal kent özünde
bireyci deger ve düsüncelerin degil toplumcu bir anlayisin eseri olmalidir.
Kisaca, kent konseyi parçasi oldugu kentli toplulugun sosyal kenti
olusturmaya yönelik girisim ve çabalarini sosyal taleplere dönüstüren
kurumsal bir araç oldugu sürece mesrulugunu korur.
Kent Konseyi sorumlu oldugu kenti ve kentlileri asagida yer alan anlayis ve ilkeler
çerçevesinde degerlendirir.
-Kent öncelikle o kentte yasayan kentlilerindir. Kent Konseyi bu aidiyet ve kente
sahip çikma duygusunu üreten bir mekanizmadir. Kente sahip çikma bilincinin
temelinde kentliler arasinda dayanisma duygusunun gelistirilmesi yer
almaktadir. Kent Konseyi parçasi oldugu kentli toplulugun dayanisma
duygularinin gelistirilmesinde etkin bir rol üstlenir.
-Kentli
topluluk, çevreye yerel ve dünyasal olarak duyarli olmalidir. Bu,
sürdürülebilirlik anlayisini benimsemeyle saglanabilir. Kente yönelik üretilecek
kentsel politikalarin da çevre ve sagliga duyarli sürdürülebilir nitelikte olmasi
gerekir. Kent Konseyi bu politikalarin sürdürülebilirlik açisindan izleyicisi
olacaktir.
-Kentli topluluk kentsel sorunlarin belirlenmesi ve çözümünde kilit rol oynar. Kent
Konseyi sorumlu, aktif ve bilgili kentlilerin varligi ve bu kentlilerin soruna sahip
çikmalarini ve sorunun çözümünün bir parçasi olmalarini destekler.
-Kentin insan boyutunu önceleyen, ranta dayali azman kentlesmeyi dislayan Kent
Konseyi kentlesme ve fiziksel uygulamalara yönelik politikalarin belirleyicisi ve
bu politikalar dogrultusunda kararlarin alinmasinin yönlendiricisi ve
takipçisidir.
-Kent Konseyi yukarida sayilan tüm bu çalismalari yaparken mevcut çalismalari
inceler, arastirir, kentlinin taleplerini dikkate alir ve gerekli tüm kurum ve
kuruluslarla isbirligi içerisinde çalismalarin yürütülmesini benimser.
Bu dönemde Kent Konseyi, olusturdugu meclisler araciligi ile belediyenin vizyon ve
misyonunu ve kabul edilen manifestosunu dikkate alarak belediyeye önemli veri kaynagi
yaratacak sekilde çalismistir. Düzenlenen seminerlerin, sempozyumlarin ve toplantilarin konu,
içerik ve kapsami, halkin karar alma sürecine daha çok katili mi ni saglamaya yönelik ve
belediye çalismalarina kaynak yaratacak nitelikte belirlenmistir. Her organizasyon sonrasinda
belediyeye yönelik “Sonuç Bildirgeleri” hazirlanmis ve belediyeye sunulmustur.
2. Çankaya Kent Konseyinin 2009 – 2014 Dönemi Kurulus Amaci, Görevleri ve
Yaptiklari
2.1.Kent Konseyinin Kurulus Amaci, Tani mlanan Görevleri
Çankaya Kent Konseyinin k urulus am aci; sürdürülebilir kalkinma ve sürdürülebilir
kent yaratma amaci ile Çankaya ilçesi sorunlarini ele almak, yerel yönetimlere ve
karar alma süreçlerine halkin katilimini saglamak, kentin kalkinma, gelisim ve
eylem planlarini hazirlamak, bu planlarin hayata geçirilmesi için belediye yönetimi
ile koordinasyonu saglamak, yerel demokrasinin gelisim ve yerlesimine katkida
bulunmak ve Çankaya Kent Konseyi'nin çalisma usul ve esaslarini belirlemektir.
Yukarida yer alan genel amacina yönelik belirlenen görevleri;
a) Yerel yönetimlerde daha özerk ve özgür bir yapi için temel çikis noktasi, halkin yönetimde
söz, yetki ve karar sahibi olmasini saglamak,
b) Tüm kentsel karar üretme süreçlerinde en yaygin katilim mekanizmalarinin saglanmasi
amaçlanarak, emek-meslek örgütleri, demokratik toplum örgütlerinin karar ve yürütme
organlarinda yer almasina olanak saglayacak mekanizmalari hayata geçirmeye çalismak,
c) Mahalle meclisleri, Çalisma Gruplari gibi halki n yerel yönetim faaliyetlerine ve karar alma
süreçlerine dogrudan katili m olanaklarini saglayacak yeni organlar tanimlanmak ve
olusturmak,
d) Yerel düzeyde demokratik katilimi n yayginlastirilmasini, Çankayalilik ve kent yasam
bilincinin gelistirilmesini, çok ortakli ve çok aktörlü yönetim anlayisinin benimsenmesini
saglamak,
e) Çankaya'nin dogasi, tarihi, kültürel mirasi, turizm degerleri ve sosyo-ekonomik yasantisi
ile bütünlesecek nitelikteki stratejilerini belirlemek ve tanitmak,
f)
Çankaya Ilçesinin sürdürülebilir gelismesinin temelini olusturacak politikalar arasinda
önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan taniyacak bir uzlasma
ortami olusturmak,
g) Katilimciligi, demokrasiyi ve uzlasma
kurumsallasmasina katki saglamak,
kültürünü
gelistirerek
sivil
toplumun
h) Çankaya halki ile birlikte eylem planlari hazirlamak, uygulamak ve gelistirmek,
k) Çocuklarin, gençlerin, kadinlarin ve engellilerin toplumsal yasamdaki etkinliklerini arttirmaya
ve yerel karar alma mekanizmalarinda aktif rol almalarini saglamaya yönelik çalismalari
desteklemek,
l) Konseyce alinan kararlarin Çankaya Belediye Meclis gündemine alinmasini saglamak,
m) Çankaya ilçe hayatini ilgilendiren her konuda çalismalar yapmak ve meclis veya çalisma
guruplari kurmaktir.
2.2.Çalisma Ilkeleri ve Uygulama Yöntemleri
Kent konseyi çalismalarina baslarken asagida yer alan çalisma ilkelerini belirlemis ve
benimsemistir:
a) Çankaya kentine sahip çikma, aktif katili m ve çözümde ortaklik ilkelerinin bütünlügünde,
Çankaya Ilçe'sinin yasanabilir bir gelecege tasinmasina katkida bulunmak,
b) Kent vizyonunun ve hemserilik bilincinin gelistirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunmasi, sürdürülebilir kalki nma, çevreye duyarlilik, sosyal yardimlasma ve dayanisma,
saydamlik, hesap sorma ve hesap verme, katilim ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda
tutmak,
c) Çankaya Kent konseyi, uluslararasi gelismeleri ve ülke kosullarini gözeterek, tarafsiz bir
yaklasimla görüs ve önerilerini olusturmak,
d) Katilimciligi ve ortak akla dayanan uzlasmayi esas almak,
e) Çankaya'da kentle ilgili arastirma, çalisma ve yatirim yapan resmi ve sivil toplum
çalismalarinin Çankaya perspektifinden yaklasmalarina katki saglamak,
f) Degisimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odakli çalisma kültürünü
benimsemektir.
Çankaya Kent Konseyi, bu ilkeler dogrultusunda meclislerini kurmustur. Çalismalarinda kendi
uygulamalarinin yani sira 3 önemli konuda – Kadin, Gençlik, Engelli – olusturdugu meclisler
ve semt meclisleri araciligi ile planladigi çalismalari gerçeklestirmeye çalismistir. Öncelikle
Kent konseyi belediyenin beklentilerini dikkate alarak çalisma planlarini hazirlamistir. Bu
planlar temel ali narak kurulan meclisler kendi çalisma planlarini hazirlamislar ve belirlenen
çalisma ilkeleri dikkate alinarak çalismalarini yürütmüslerdir.
2.3.Çankaya Kent Konseyi ve Bagli Meclislerin Gerçeklestirdigi Faaliyetler
Kent Konseyi; Çankaya Kent Konseyi, Çankaya Belediye Baskani Bülent TANIK’in katkilariyla
hazirlanan yönerge dogrultusunda 13 Ekim 2009 tarihinde yapilan Seçimli Genel Kurul ile
kurulmustur. 2009 – 2011 yillari arasinda çalismalarini yürüten birinci Yürütme Kurulu, 3 Aralik
2011 tarihinde yapilan Seçimli Genel Kurul ile ikinci 3 yillik Yürütme Kurulu seçilmis ve bu
kurul ile çalismalarina devam etmistir.
Ek 1 de Çankaya Kent Konseyi birinci ve ikinci dönem Yürütme Kurulu üyeleri ve temsil
ettikleri kurum ve kuruluslar yer almaktadir.
2009 – 2014 yillari arasinda çalismalarini yürüten Kent Konseyi asagida yer alan çalismalari
gerçeklestirmistir.
BASLANGIÇ ÇALISMALARI YAPMISTIR: Çankaya Kent Konseyi kurulusu sonrasinda çalisma
programlarini n olusturmak amaci ile çesitli toplanti ve görüsmeler gerçeklestirmistir. “Semt
Meclisleri” örgütlenmesiyle belediye sinirlari içinden yasayan en örgütsüz kesimleri de kentin
karar alma sürecine katmayi hedeflemistir. Bu çerçevede Asagi Ayranci, Bademlidere,
Seyranbaglari ve Sokullu semtlerinde “ Kent Kons eyi halkla bulus uyor” basligiyla semt
toplantilari yapmistir. Bu toplantilara muhtarlar basta olmak üzere, semtte faaliyet gösteren
bütün sivil toplum örgütleri ve vatandaslar davet edilmistir. Asagida yapilan toplantilar ve
gelistirilen öneriler yer almaktadir:
Asagi Ayranci Sem t Toplantisi: 30 Ocak 2010 Cumartesi günü Asagi Ayranci Semt
Toplantisi yapilmistir. Yaklasik 70 kisinin katildigi toplantida semt sakinleri önce sorunlarini
sonrada sorunlarin çözümüne yönelik önerilerini dile getirmislerdir. Öne çikan bazi öneriler
söyledir:
1. Semt Toplanti lari” çok ciddi bir girisim, 2-3 ayda bir yapilmalidir.
2. Belediye Baskani ve Büyüksehir yetkilileri de toplantiya katilmali dir.
3. Kati atiklarin ayristirilmasi için (bio, kagit, pil, plastik, cam vb.) özel egitimler verilmeli, buna
uygun farkli bidonlarla toplamalar yapilmalidir. Özellikle çöp ve çevre temizligi için
bilgilendirme toplantilari yapilabilir, brosür çikartilabilir. Çöpleri belirlenen saatler disinda
sokaga birakanlara para cezasi verilmelidir. Atik pilleri belediyenin satin alacagi bir model
gelistirmelidir.
4. Cadde, sokak ve ev tabelalari yeniden ve ortak sekilde organize edilmelidir.
5. Sorunlarin çözümüne mahalle sakinlerinin katilmasi için model üretilmeli. Sorunlarin
çözümü için ilçe ve büyüksehir belediyesi mutlaka birlikte çalismalidir.
6. Otopark sorunlarinin çözümü için “yer alti otoparklari” yapilmalidir.
7. Kadinlar lokali kurulmalidir.
8. Gençlik merkezi kurulmalidir.
Badem lidere Sem t Toplantisi: 31 Ocak 2010 Pazar günü Bademlidere Semt Toplantisi
yapilmistir. Yaklasik 80 kisinin katildi gi toplantida semt sakinleri önce sorunlarini sonrada
sorunlarin çözümüne yönelik önerilerini dile getirmislerdir. Öne çikan bazi öneriler söyledir:
1. Yollara asfalt dökülmelidir.
2. Çöp için etrafi tel örgüsüyle çevrili yerlere yapilmali, çöp konteynari konulmalidir.
3. Vatandasa yeni ev yapabilmesi için, belediyeye ait alandaki paylar uygun fiyatla satilmali ve
imarda kat izni yükseltilmelidir.
4. Park ve spor alanlari yapilmalidir.
Semt sorunlarina yönelik çözüm yollarinin arastirilmasi ve projelerin olusturulmasi Semt
Meclisi araciligiyla yürütülecektir.
Seyranbaglari Sem t Toplantisi: 8 Mayis 2010 Pazar günü Seyranbaglari Semt Toplantisi
yapilmistir. Yaklasik 200 kisinin katildi gi toplantida semt sakinleri önce sorunlarini sonrada
sorunlarin çözümüne yönelik önerilerini dile getirmislerdir. Öne çikan bazi öneriler söyledir:
1. Imar sorunu, yol sorunu, alt yapi sorunu, çöp sorunu, gecekondu sorunu, yesil alan, park,
sosyal yasam alanlari sorunu Seyranbaglarinda öne çikan sorunlardir ve belediyenin imar
plani çalismalarinda bu sorunlar dikkate alinmali dir.
Semt sorunlarina yönelik çözüm yollarinin arastirilmasi ve projelerin olusturulmasi Semt
Meclisi araciligiyla yürütülecektir.
Sok ullu Sem t Toplantis i: 18 Eylül 2010 Cumartesi günü Sokullu Semt Toplantisi yapilmistir.
Yaklasik 100 kisinin katildigi toplantida: toplanti da semt sakinleri önce sorunlarini sonrada
sorunlarin çözümüne yönelik önerilerini dile getirmislerdir. Öne çikan bazi öneriler söyledir:
Kres eksikligi, pazar yeri eksikligi, çöp, yesil alan ve park, sokaklardaki aydinlatmani n azligi,
sokak hayvanlari sorunu semtte öne çikan sorunlardir ve belediye imar plani ve uygulama
önceliklerinde bu sorunlari dikkate almalidir.
Semt sorunlarina yönelik çözüm yollarinin arastirilmasi ve projelerin olusturulmasi Semt
Meclisi araciligiyla yürütülecektir.
Beys ukent Sem t Toplantis i: 12 Aralik 2010 tarihinde Beysukent Semt Toplantisi yapilmistir.
Semtin sorunlarini yerinde tespit etmek ve birlikte çözmek için muhtarlar, okul temsilcileri,
apartman ve site yöneticileri, esnaflar, dernek yöneticileri ve mahallenin sorunlarina duyarli
olan tüm vatandaslarin katildigi,çok sayida vatandasin mahallelerinin sorunlarini anlattigi ve
çözüme yönelik önerilerin sunuldugu toplantida, Çankaya Kent Konseyi Baskani Bülent
Tanik, sorunlarin giderilmesi için ne tür çalismalarin yapildigi konusunda bilgi verdi.
Çigdem Sem t Toplantis i: 10 Temmuz 2011 tarihinde Çigdemim Dernegi’nde Semt Toplantisi
yapilmistir. Semt sakinleri, muhtarlar ve dernek temsilcilerinin katildigi toplantida semt
sakinleri önce sorunlarini dile getirmis sonra da sorunlarin çözümüne yönelik önerilerini
sunmuslardir. Öne çikan bazi sorun ve öneriler söyledir:
Park sorunu, yesil alanlarin baki msi zligi,
merkezlerinin olmayisi.
muhtarlik binalarinin
baki msi zli gi,
kültür
Toplanti sonucunda Çigdem, Çukurambar, 100. yil ve Kizilirmak mahalle muhtarlari ve
bölgedeki dernekler (Çigdemim dernegi ve Çakder) araciligiyla bir çagricilar kurulu
olusturulmasi karari alinmistir. Bu çagricilar kurulu 13 Agustos 2011 tarihinde bir araya
gelerek ve eylül ayi içerisinde genis halk toplantisi örgütlenmesiyle, semt meclisi kurma karari
aldi.
Semtin sorunlarina yönelik çözüm yollarinin arastirilmasi ve projelerin olusturulmasi Semt
Meclisi araciligiyla yürütülecektir.
EYLEM
PLA NI HA ZIRLA NMISTIR: Sürdürülebilir kalki nmanin yerel düzeyde yasama
geçirilmesinin temelini olusturan Eylem Plani, yerel düzeydeki katili mi n belirli hedeflere ve
eylemlere yönelmesini saglayarak, katilimdan somut sonuçlar alinmasini hedeflemektedir.
Yerel katilimcilarin, gerek birbirlerine, gerekse de belediye sinirlari içerisinde oturan
yurttaslara karsi sorumluluklarini ortaya koyan, bagli kalmayi taahhüt ettikleri hedeflerin ve
eylemlerin genel çerçevesini çizen ve kendi uygulamalarina rehberlik etmesi öngörülen bir
toplumsal uzlasma belgesi olarak da görülebilir. Bütün bu yaklasimlara uygun olarak 5 Kasim
2010’da gerçeklestirilen Çankaya Kent Konseyi Seçimsiz Genel Kurul’da olusturulan 2011
Eylem Plani metnine www.cankayakentk onseyi.org adresinden ulasilabilir.
YEREL DEMOKRASI AKADEMILERI PROJ ESI GERÇEKLESTIRIL MISTIR: Türkiye’nin 7
cografi bölgesindeki 10 kentte (Adana, Çankaya, Denizli, Diyarbakir, Giresun, Izmir, Kocaeli,
Maltepe, Ordu ve Van) 15 Nisan 2010 - 15 Agustos 2011 tarihleri arasinda, yerel yönetimler,
kent konseyleri, kamu ve sivil toplum kuruluslari ortakliklariyla yapilandirilan Yerel Demokrasi
Akademileri Projesi gerçeklestirilmistir. Bu projede, kadin, genç ve engellilerin toplumsal
hayata etkin katilimi nin desteklenmesi hedeflenmistir. Proje Sabanci Vakfi Toplumsal Gelisme
Hibe Programi kapsaminda desteklenmistir.
Habitat Için Gençlik Dernegi ve Sabanci Vakfi tarafindan desteklenen proje kapsami nda
Çankaya'da kurulan Yerel Demokrasi Akademilerinde (YDA), Çankaya Belediyesi ve Çankaya
Kent Konseyi ortakliginda yürütülen projenin "Kadi n, Gençlik ve Engelli Haklari ve Hak Temelli
Savunuculuk Egitimleri” tamamlanmistir.
Ilki 3-4 Aralik 2010 tarihinde Kadin Haklari üzerine verilen egitimde katili mcilar, proje
egitmenleri tarafindan " Yerel Dem okrasi, Yerel Dem ok ratiklesm ede Kent Konseylerinin
Rolü, Hak Tem elli Savunuculuk ve Kadin Haklari" basliklarinda egitim almislardir.
Ikincisi 11 Aralik 2010 tarihinde Engelli Haklari üzerine gerçeklestirilen egitime engelli ve
engellilik konusunda duyarli kisilerin katilimi saglanmistir.
Yerel Demokrasi Akademileri, kadin, genç ve engelli haklari konusunda ilgi gruplarinin bilgi ve
savunuculuk kapasitelerini gelistirmeyi ve kadin, genç ve engelli dostu politika ve stratejilere
sahip kentler için etkin Kadin, Gençlik ve Engelli Meclisleri ile Kent Konseylerinin gelisimini
desteklemistir. Projenin hedeflerine ulasabilmesi için proje kentlerinde biri olan Çankaya’da da
toplumsal ihtiyaçlarin degerlendirilmesi gerekmis ve bu amaçla projenin uygulama döneminde
UNICEF ile isbirligine gidilmistir ve kent analizleri yapilmistir. Yerel Demokrasi Akademileri
projesi kent analizleri sürecinde toplanan veriler UNICEF tarafindan analiz edilerek ortaklarla
paylasilmis ve rapor haline getirilmistir. Kent analizleri Çankaya’da acil eylem gerektiren yerel
ihtiyaç ve sorunlara da isik tutmustur.
ÇEVRE SENL IGI DÜZENLENMISTIR: Çankaya Belediye ile yakin isbirligi içinde çalismalarini
yürüten Kent Konseyi Ankara’nin ana sorunlarindan biri olan ulasi m ve çevre sorununa dikkati
çekmek amaciyla 5 Haziran 2011 Dünya Çevre Gününde “ Doga için Kontak Yerine Pedal
Çev ir” etkinligini gerçeklestirmistir. Bademlidere Vadisinde gerçeklestirilen etkinlikte küçük
büyük bütün yurttaslarin bisikletleri ile katilimi saglanmis ve geç saatlere kadar senlik
ortaminda farkindalik yaratilmistir.
ANKARA ULASIM PLA NI ÇALISMALARI YAPILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi, Ankara
Büyüksehir Belediyesi tarafindan hazirliklari baslatilan “ Ankara Ulasim Plani” ile ilgili bir
inceleme baslatmistir. Büyüksehir Belediyesi tarafindan Gazi Üniversitesi teknik destegi ile
baslatilan planlama çalismalarini n Çankaya ilçesine etkileri ve Ankara genelinde
uygulanabilirligi incelenmistir. Planlama çalismalari sürecinde büyüksehir belediyesinin izledigi
planlama yöntemi ve uygulama prensipleri dikkate alinarak asagida yer alan açiklamalari
yapmistir.
Ankara'nin Ulasim Ana Plani'nda Neler Oluyor?
27.09.2011 tarihinde Ankara Büyüksehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasinda
Ulasim Ana Plani yapimi konusunda protokol imzalanmis olmasina ragmen bu
zamana kadar adeta kamuoyundan kaçirilircasina çalismalar safahati hakkinda
herhangi bir açiklama dahi yapilmamistir. 1994 yilinda Ankara'nin bir ulasim ana plani
olmasina ragmen, Sayin Melih Gökçek göreve geldiginde, mevcut ulasim ana planini,
varsa eksiklikleri revize etmek yerine, rafa kaldirmistir; Ankara'yi, bugünlerde iflas
etmis olan, keyfi uygulamalarinin alani haline getirmistir. Ankara 18 senedir bir ulasim
ana planina tabi olmadan, günlük, masa basi kararlarla yönetilmistir. Göreve
geldiginde ulasim ana planini "elinin tersi ile reddeden", tam 17 yil sonra, 2011 yilinda
ise birden bire ulasim ana planini aklina getiren bu "kurnaz belediyecilik" anlayisi ile
halkimiz yillarca magdur edilmistir. Bugün ulasim ve trafik sorunlarimizin temelini bu
anlayis teskil etmektedir. Yasanan, yasanmasi muhtemel trajedilerin bir nevi
sorumlusu, metro gibi durmamasi gereken insaatlari durdurarak kaderine terk eden,
buna karsin belediyenin kit kaynaklarini, halkimizin vergilerini eglenceye ve ziyafete
servis eden anlayistir.
Yine de bir ulasim ana planinin yapilmak istenmesini, bunun hazirligina girisilmesini
mutlulukla karsiladigimizi da ifade etmek istiyoruz. Ulasim ana planinin tarafsiz, akla,
bilime, günümüz ve gelecegin kosullarina uygun, çagdas bir toplu tasim sistemine
kavusmak amaci ile yapilacagini umuyoruz. Gelismeleri yakindan izleyecegimizden
kimsenin kuskusu olmasin. Ulasim ana plani yapimi esnasinda toplanan verilerin
kamuoyu ile paylasilmasini, veri analizlerinin sonuçlari ve modellerin yapisi
konusunda üniversitenin ve belediyenin seffaf olacagini temenni ediyoruz. Yine de
metrolarin islemedigi, kimi otobüs hatlarinin dayanaksiz bir sekilde kapatildigi, yaya
kaldirimlarinin göçtügü ya da isgal edildigi bir "hukuksuzluk ve takipsizlik ortaminda"
verilerin dogrulugu, toplu tasim kullanicilarinin ve yayalarin ulasim ana planinda
geregince temsil edilmeyecegi konusunda ciddi kuskularimizin oldugunu halkimizin
bilmesi gerekir.
2023 Baskent Ankara Nazim Imar Plan ana hedeflerinden sapma olmasi, ulasim ana
planinin seffaf yapilmamasi, verinin paylasilmamasi, veriden bilimsel yayinlar
üretilerek modellerin seffaf olmamasi, bilgi altyapimiza bir katkida bulunulmamasi,
kapali kapilar ardinda planlarin "emir konuta ile üretilmesi" dahasi, bu planin nadide
üniversitemiz olan ODTÜ'yü ve yeganen dogal alanimiz olan EYMIR'i yagmalamak
için bir altlik olarak kullanilmasi durumunda, Ankara Ulasim Ana Plani, bu planin
bütün ahlaki, bilimsel sorumlulugunu üstlenen üniversiteyi asli islevi olan bilim ve irfan
yuvasi hüviyetinden çikarip, "büyüksehir belediyesi güdümündeki bir ticari isletme
havasina" sokacaktir.
Bu konuda uyarilarimizin ulasim ana plani yapan ve yaptiran taraflarin dikkate
alacagini temenni ediyoruz. "2023 Baskent Ankara Nazim Imar Plani uyarinca
yapilamayanlarin", ulasim ana plani ile yapilir hale getirilmesi seklinde bir "kurnaz
belediyecilik" anlayisina bürünülmemesi amaci ile" Ankara halki adina, Çankayalilar
adina konunun yakindan takipçisi olacagiz.
DIKMEN VADISI BARINMA HAKK I BÜROSUNU ZIYARET ETMISTIR: 20 OCAK 2012
tarihinde Çankaya Kent Konseyi Baskani ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Dikmen Vadisi Barinma
Hakki Bürosu’na destek ziyaretinde bulundu.
Çankaya Kent Konseyi Baskani Isikhan Güler ve Yürütme Kurulu Üyelerinden olusan bir
heyet, Büyüksehir Belediyesi’nin yikim karari aldigi Dikmen Vadisi’nde alti yildir barinma hakki
mücadelesi veren Dikmen Vadisi Barinma Hakki Bürosu’nu ziyaret etti. Dogantürk Simsek,
Nesrin Armagan, Metin Senbil ve Arif Kiliç’in da katildi gi ziyarette Barinma Hakki Bürosu
Sözcüsü Tarik Çaliskan’dan son durum hakki nda bilgi alindi, isbirligi yapilabilecek alanlar
tartisildi.
Çankaya Kent Konseyi olarak Dikmen Vadisi Halki’nin yaninda olduklarini vurgulayan Isikhan
Güler, “Biz de Kent Konseyi olarak bir kendimize çerçeve çizdik. Bu çerçevede, kentsel
dönüsüm algi lamasinin Dikmen Vadisi’nin yetistirdigi mücadele ekseninde algilanmasi
gerektigini düsünüyoruz. Çünkü kentsel dönüsüm deyince insanlarin algilamasi farkli.
Yerinden yurdundan edilen insanlarin baska ortamlarda baska yerlerde tamamen
dayanismadan uzak bir yapiya dönüstürüldügü, yalni zlastirildigi bir yapiya dogru gidiyoruz.
Dolayisiyla Dikmen Vadisi’nin ve Dikmen’deki Barinma Bürosu’nun bu mücadelesinin öncü
rolü var. Kent Konseyi’nin konuya yaklasimi ise sorunun, buradaki halkin yerinden edilmeden
çözülmesi gerektigi yönünde… Dolayisiyla Dikmen Vadisi halkinin verdigi mücadele çok
önemli bir mücadele… Sadece barinma degil bir sisteme karsi bir direnis ciddi bir direnis.
Dolayisiyla bunu örnek ali p bunu çogaltmak gerektigini düsünüyoruz. Bu dogrultuda birlikte
yapmami z söz konusu olan islerde, birlikte çogalarak hareket etmenin yollarini bulmami z
gerekiyor” demistir.
AFET YASASI MITINGINE DESTEK VERILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi, 16 Mayis 2012
tarihinde yürürlüge giren “Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanun” ile
Afet ve Deprem Riski adi altinda mesrulastirilan “Kentsel Dönüsüm Projeleri” nin anayasal
haklarin ihlali ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amaciyla 3 Haziran 2012 tarihinde
gerçeklestirilen “ Barinm a Hakki Mitingi” ne destek vermistir.
Yasa ile birlikte, kamunun elinde kalan son araziler, orman, tarim, mera, kiyi ve koruma
alanlarinin dahi elden çikarilmasi söz konusudur. Çikarilan yasada sehirlerimizin son derece
önemli bir sorunu olan "afet"e yönelik neredeyse hiçbir sey yer almaz iken; keyfi uygulamalarin
önünü açan, insanlarin hak arama yönündeki hukuki kanallarini tamamen ortadan kaldiran
hükümler getirilmistir.
Barinma Hakki Meclisi tarafindan düzenlenen mitingin Destekleyici Kurumlari; KESK Ankara
Subeler Platformu, TMMOB Ankara IKK, Mülkiyeliler Birligi, ODTÜ Mezunlar Dernegi,
Çankaya Kent Konseyi, Halkevleri ve YAYED’dir.
BÜYÜK SAGL IK HAKK I MECLISI ÇAL ISMALARINDA YER ALMISTIR: Çankaya Kent
Konseyi’nin de içinde yer aldigi Türkiye Büyük Sagli k Hakki Meclisi (TBSHM), sagli k
örgütlerinin çagrisi ile 11 Mart 2012 tarihinde Ankara’da 38 Il Saglik Hakki Meclisi ve çok
sayida meslek örgütü, sendika, siyasi parti, hasta hakki dernegi temsilcisinin katilimiyla
gerçeklesmistir. Meclis çalismalari sonrasinda bir “ Türk iye Büy ük Saglik Hakki Meclisi
Sonuç Bildirgesi” hazirlanmis ve Kent Konseyi bu sonuç bildirgesine katki saglamistir.
Türkiye Büyük Saglik Hakki Meclisi Sonuç Bildirgesi;
1- Katki-katilim paylarini,
2- GSS primini ödeyemeyen hastalarin hastane kapilarindan geri çevrilmesini,
3- Özel hastanelerde “ilave ücret” adi altinda alinan biçak parasini,
4- Vicdanin, ahlâkin, insanligin sifir noktasi “istisnai saglik hizmetleri”ni,
5- “Yesil alan uygulamasi” adi altinda acil servislerin bile parali hale getirilmesini,
6- Saglik Bakanligi’nin Teskilat ve Görevleri Hakkinda 663 sayili Kanun Hükmünde
Kararname ile Saglik Bakanligi’nin saglik hizmeti sunumundan çekilerek saglik
holdinge dönüsmesini,
7- Devlet hastanelerini sirket hastanelerine dönüstüren kamu hastane birliklerini,
8- Kamu-özel ortakligi adi altinda riski devletin alip kâri
tekellerin/konsorsiyumlarin toplayacagi, katrilyonlarca liralik soygunu,
yerli/yabanci
9- Kamu saglik bütçesinin özel hastanelere peskes çekilmesini,
10- Saglik hizmetlerinin meta haline getirilmesini, saglik alaninin piyasanin vahsi
kosullarina terk edilmesini, saglikta özellestirmeyi oylam is ve reddetm istir.
TBSHM, sonradan yapilacak katkilarla birlikte hep birlikte çogaltmak üzere, saglikla
ilgili tem el görüslerini su sek ilde belirlem istir :
1- Saglik, bütün insanlarin dogustan kazandigi temel bir haktir.
2- Saglik hizmetleri herkes için esit, ulasilabilir, nitelikli ve parasiz olmalidir.
3- Bütün saglik harcamalari, baskaca hiçbir katki-katilim payi, ilave ücret, saglik primi
kosulu olmadan genel vergilerden karsilanmalidir.
4- Odaginda kâr degil toplumsal yarar, piyasa degil insan olan kamu saglik hizmetleri
devletin vazgeçilmez ve zorunlu görevidir.
5- Saglik örgütlenmesinin her düzeyleri toplum katilimina açik olmalidir.
6- Bedensel, ruhsal ve sosyal bir iyilik hali olan sagligin korunup gelistirilebilmesi için
koruyucu saglik hizmetlerine öncelik verilmelidir.
7- Saglik için ayrilan bütün kamusal kaynaklar kamu saglik sistemi için kullanilmalidir.
8- Saglikta taseron çalisma yasaklanmalidir.
9- Bütün saglik emekçileri güvenceli istihdam, insanca yasayabilecekleri ve emeklilige
yansiyan güvenceli ücret ve grevli, toplu sözlesmeli sendikal haklara
kavusturulmalidir.
10- Saglik çalisanlarinin mesleki bagimsizliklarini yok eden her türlü idari-mali
kisitlamalara son verilmeli; kamuda performansa dayali döner sermaye, özelde ciro
baskisi gibi saglik mesleklerinin insani dogasina aykiri olan uygulamalardan
vazgeçilmelidir.
ODTÜ REKTÖRÜ Prof. Dr. Ahmet ACAR ZIYARET EDILMISTIR: Dr. Isikhan Güler
baskanligi nda Çankaya Kent Konseyi heyeti, ODTÜ’nün Ankara için önemi, Eymir Gölü,
Agaçlandirma ve ODTÜ arazisinden geçirilecek yol için görüslerini paylasmak üzere ODTÜ
Rektörüne 8 Agustos 2012 tarihinde nezaket ziyaretinde bulunmustur. ODTÜ'nün Çankaya
sinirlari içinde insan eli ile yapilmis ve uluslararasi ödüle layik görülmüs bir üniversite
kampüsü ile ayricalikli bir yer teskil ettigi ifade edilmistir. ODTÜ kampüsün ve onun dogal
bilesenlerinin üniversite yasami yaninda dogal ve vahsi yasami ile birlikte korunmasi gerektigi
üzerindeki karsilikli anlayisa bir kez daha vurgu yapilmistir. Bu anlayis çerçevesinde Çankaya
Kent Konseyi olarak her türlü sivil toplum katkisini vermeye hazir olduklarini ifade eden Dr.
Isikhan Güler, ODTÜ kampusunun bir bütün oldugunu, bu amaçla kampusun bölünmesinin de
çok tehlikeli ve sakincali oldugunu vurgulamistir.
ODTÜ'nün insan azmi ile doganin isbirliginde bugünlere geldigini ifade eden Dr. Güler, bundan
sonrasi için artik daha dikkatli olunmasi gerektigini, otomobil trafigi altinda ezilen Eymir
Gölü'nün halki mi zca kullani mini n daha verimli ve etkin olabilmesi için Çankaya Belediyesi ile
birlikte bisiklet sisteminin kurulup, isletilmesinin yararli olacagini, bunu Çankaya Kent Konseyi
olarak desteklediklerini ifade etmistir. Ayrica, Eymir'e otomobil yerine ORAN bölgesinden
teleferik ile ulasimin, aktivitelere olan direk erisimi saglamasi yaninda otomobil ile olan
kullani mi sinirlandiracagindan yararli olacagina vurgu yapilmistir. Eymir Teleferigi'nin turizm
yaninda rekreasyona yönelik faydalarinin olacagi, dahasi otomobil ile olan erisim sonucu
ortaya çikan karbon, azot ve sülfür gibi emisyonlarin da azalacagina ve çevrenin korunmasina
katki saglayacagi vurgulanmistir. Her iki projenin de Çankaya Belediyesi'nce sahiplenilmesinin
Çankayalilar için bir gurur vesilesi olacagi da ifade edilmistir.
Prof. Dr. Ahmet Acar ise Eymir Teleferik projesinin geçmisinin nerede ise 30 yila vardigini, bu
konuda bu zamana kadar net bir proje gerçeklesmedigi fikir düzeyinde olmasi nedeni ile
konunun irdelenmesinin ve projelendirilmesinin yararli olacagini belirtmistir. Bisiklet sisteminin
ODTÜ kampüsü içinde yararli olacagini, bu konuda proje hazirliklarinin da oldugunu ifade
eden Prof. Dr. Ahmet Acar, Eymir'de bisiklet sisteminin yararli olacagini ancak degisik ulasim
türlerinin birbirlerinden ayrilmasi gerektiginin de altini çizerek, yasli ve engelli
vatandaslarimi zin da erisiminin önemli oldugu, bu amaçla Eymir içinde bir ring servisinin
faydali olacagi, kisa vadede de bunun en etkin çözüm oldugu vurgusunu yapmistir.
Toplantinin sonunda ise Çankaya Kent Konseyi heyeti, Eymir'de teleferik ve bisiklet ile
Çankaya'daki yasam kalitesinin artacagini, bu gibi projeleri her zaman destekleyeceklerini
ama ODTÜ kampüsünün bölünmesi gibi bir doga katlinin karsisinda olduklarini, bu konuda
ODTÜ'ye her türlü destegi vermeye de hazir olduklarini ifade ederek, Prof. Dr. Ahmet Acar'a
ikinci döneminde basarilar dilemislerdir.
YA YGIN TÜKETICI HAKLARI EGITIM PROJ ESINI UYGULAMISTIR: Aralik 2011 – Subat 2012
tarihleri arasinda tüketicilerde hak arama bilincini olusturmak amaci ile Çankaya Belediyesi
Toplumsal Dayanisma Merkezlerinde (TODAM) “ Yaygin Tüketici Haklari Egitim Projesi”
çalismalari gerçeklestirilmistir.
Çankaya Belediyesi Toplumsal Dayanisma Merkezi (TODAM), Çankaya Kent Konseyi ve
Tüketici Haklari Dernegi’nin (THD) isbirligiyle organize edilen projenin ilk semineri TODAM
Beysukent’te THD Genel Baskani Turhan Çakar’in, tüketicilerin hak arama yol ve yöntemleri
konusunda bilgi verdigi seminerle ve semt sakinlerinin genis katilimi ve ilgisi ile
gerçeklesmistir. Tüketici haklari gibi bir konuda çalisan derneklerin ayakta kalmak için büyük
sorunlarla bas etmesi gerektigini belirten Çakar, THD’nin çalismalarindan söz ederek “Güncel
yasam sorunlariyla ilgilenen, sponsoru olmayan reklam geliri gibi gelirleri olmayan dernek,
üyelerinin katkilariyla ayakta kalmaktadir” demistir. Dünyada, pek çok alanda tekellesme
oldugunu belirten Çakar, tüketici haklarinin korunabilmesi için örgütlü yapilara ihtiyaç
duyuldugunu vurgulamistir.
Proje kapsaminda tüm TODAM’larda düzenlenen seminerlerde, THD’nin ilgili konularindaki
uzman ve egiticileri konusmaci olarak yer almistir. Haksi z sözlesme sartlari ve sonuçlari ile bu
konudaki yargi kararlari ve yapilmasi gerekenlerden, baz istasyonlarina, kredi kartlari
konusunda yasanan sorunlardan yerli malini n önemine kadar pek çok konunun yer aldigi
seminerlerde, konuyla ilgili brosür ve kitapçiklar dagitilmistir.
TODAM’larda yapilan egitimlere ek olarak Yaygin Tüketici Haklari Egitimi Projesi kapsaminda;
11 Subat 2012 tarihinde Çankaya Kent Konseyi, Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu ve
Tüketici Haklari Dernegi ortak etkinligi olarak, Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu’nda
“Tüketici Haklari” konulu bir söylesi düzenlenmistir.
NESET ERTAS, “ Ustaya Saygi Geces i" DÜZENLENMISTIR: Besteledigi ve söyledigi türkülerle
milyonlarca kisinin gönlünde taht kuran ‘Bozkirin Tezenesi’ Neset Ertas, Çankaya Belediyesi,
Çankaya Kent Konseyi, Halkevleri, ODTÜ Türk Halk Bilimleri Toplulugu Mezunlari ve Insaat
Mühendisleri Odasi Ankara Subesi’nin birlikte düzenledigi etkinlikle anildi. 2 Aralik 2012 Pazar
günü Insaat Mühendisleri Odasi Teoman Öztürk Salonu’nda gerçeklestirilen anma etkinliginde
sanatçilar Celal Sezer ve Abdurrahman Tarikçi Neset Ertas’in ölümsüz eserlerini seslendirdi.
Kalabalik bir izleyici kitlesinin katildigi anma etkinliginde büyük ustanin pek çok eserine
salondaki izleyiciler de eslik etmistir. Etkinlik öncesinde bir konusma yapan Çankaya Belediye
Baskan Yardimcisi Eser Atak, Neset Ertas’in buram buram Anadolu kokan doga ve insan
sevgisi yüklü eserlerinin bu topraklarda sonsuza kadar yasayacagini ve insanliga hep güzel
mesajlar ve duygular tasimaya devam edecegini söyledi. Atak, Neset Ertas ismini Çankaya’da
bir parka vererek, sanatçiya duyduklari vefa borcunu bir parça da olsa ödemeye
çalisacaklarini ifade etmistir.
KARDES TÜRK ÜLER KONSERI DÜZENLENMISTIR: Çankaya Kent Konseyi ve Halkevleri
isbirligi ile 23 Nisan 2011 de “ Kardes Türküler Konseri” düzenlenmis, Kardes Türküler, 15.
Kurulus yilinda Arto Tunç Boyaciyan ile birlikte hazirladi klari “Çocuk (H)Akli” albümünü
tanitmistir. Kurulusunun 15. yilini anonim ezgiler yerine özgün söz ve bestelerle çocuklar için
hazirladiklari albümle kutlayan Kardes Türküler, Çocuk (H)Akli albümünün taniti m konserinde
Ankaralilarla bir kez daha bulusturulmustur.
Konser öncesi salonu dolduran Ankaralilara seslenen Çankaya Kent Konseyi ve Belediye
Baskani Bülent Tanik, “Cumhuriyetimizin önemli kurumlarindan biri Köy Enstitüleri, biri de halk
inisiyatifi ile yurttaslik, esitlik, özgürlük, adalet duyarliligini gelistirmek, cumhuriyet degerlerine
sahip olmak amaciyla halkin kendi iradesiyle bir kültürel yenilenme için kurulan Halkevleridir.
Halkevleri Cumhuriyetin ülkemize armagan ettigi çok önemli kuruluslardan bir tanesidir. Halkin
örgütlenmesi yönündeki basarili çalismalari çesitli çikar çevrelerini çok ciddi ölçüde rahatsiz
etti ve Köy Enstitülerinin basina gelen kapatma eylemi defalarca Halkevlerinin basina da geldi.
Çesitli kereler kapatilma tehdidine maruz kaldi ve kapatildi da. Bugünkü halkevleri yeniden
halkin iradesiyle kurulan, gelecege yürüyecek bir yapi oldugunu görüyor ve saygiyla
selamliyorum,” seklinde konusmustur.
UL UCA NLAR CEZAEVI ZIYARET EDILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 6
Mayis 2012 tarihinde Deniz Gezmis’i Anma Etkinlikleri kapsaminda, Ulucanlar Cezaevi
Müzesini ziyaret etmistir.
ÇANKA YA KENT KONSEYI – MECLISLER TA NISMA TOPLA NTISI DÜZENLEMISTIR:
Çankaya Kent Konseyi, 9 Subat 2013 tarihinde Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda Çankaya
Kent Konseyi bünyesinde yer alan Kadin, Gençlik, Engelli ve Semt Meclisleri üyelerini,
tanismalari, yürütülen çalismalari birlikte degerlendirmeleri amaci ile bir araya getirmistir.
Çankaya Kent Konseyi Baskani Dr. Isikhan Güler’in açilis konusmasiyla baslayan etkinlige
Çankaya Belediye Baskani Bülent Tanik’ta katilarak bir konusma yapmistir. Bülent Tanik,
“Çankaya Kent Konseyi bir tabela örgütlenmesi degildir, gerçek bir taban örgütlenmesidir, kent
konseyi 4 yillik bir zaman dilimi içinde önemli basarilariyla örnek alinan, taklit edilmeye
çalisilan bir yerel demokrasi kurumu haline gelmistir” ifadesinde bulunmustur.
ÇANKAYA KENT KONSEYI SEÇIMSIZ GENEL K URUL U GERÇEKLESTIRILMISTIR:
Çankaya Kent Konseyi 4. Olagan Seçimsiz Genel Kurulu’nda 22 Mart 2013 tarihinde tüm
bilesenleriyle bir araya gelerek bir yilin degerlendirmesini yapti.
Katilimci demokrasinin tüm yönetim katmanlarina tasinmasi amaciyla ilçedeki sivil toplum
temsilcilerince kurulan Çankaya Kent Konseyi, tüm bilesenleriyle bir araya gelerek 4. Olagan
Seçimsiz Genel Kurulu’nu gerçeklestirdi.
Çankaya Belediyesi Çagdas Sanatlar Merkezi Konferans Salonu’nda yapilan Genel Kurul’a
CHP Eskisehir Milletvekili Kazi m Kurt, CHP Çankaya Ilçe Baskani Mehmet Perçin, Çankaya
Belediye Baskani Bülent Tanik, sivil toplum örgütleri temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarini n
yani sira, Çankaya Kent Konseyi’nin semt, engelli, kadi n ve gençlik meclisleri temsilcileri de
katildi.
Genel Kurul açilisinda bir konusma yapan Çankaya Kent Konseyi Baskani Dr. Isikhan Güler,
önceki çalismalarda ortaya çikan Kent Konseyi Manifestosu’nu okuyarak, insanlarin
bireysellesmesine karsi sosyalleserek kente sahip çikma bilincini gelistirmek ve bunun kalici
hale getirilmesini saglamayi öncelikli görev edindiklerini belirtti. Kente yönelik politikalarin
sürdürülebilirliginin teminatini n da kadi n, engelli, gençlik meclisleri kanaliyla alinan kararlarin
uygulanmasinin önündeki engellere karsi mücadele edeceklerini belirten Güler, Çankaya
Belediyesi’nce baslatilan Yeni Toplumcu Belediyecilik anlayisinin temellerini saglamlastirma
çalismalarina Kent Konseyi’nin de dahil oldugunu Haziran ayinda yapilacak sempozyumda
genis bir çevre ile sürdürülen çalismalari kamuoyu ile paylasacaklarini bildirdi.
Çankaya Kent Konseyi bilesenlerine bir konusma yapan Belediye Baskani Bülent Tanik ise,
genel tasarimini yaptiklari Yeni Toplumcu Belediyeciligin bir toplumsal baris projesi oldugunu
ifade ederek, “Eger bu kent çökerse sadece bizim degil, çocuklarimi z ve torunlarimi zi n da
gelecegi çöker. Kent Konseyini gelecegi birlikte kurmanin, demokrasiyi güçlendirmenin bir
mekanizmasi olarak görmeli, siddet görenlerin, engellilerin, kadinlarin, yaslilarin, çocuklarin,
gençlerin yaninda olmaliyi z” seklinde konustu.
Konusmalarin ardi ndan Kadriye Aras, Iclal Akyön, Isa Çapanoglu ve Isikhan Güler’den olusan
4. Olagan Seçimsiz Genel Kurulu Divani olusturuldu. Kadin, Engelli, Gençlik ve Semt
Meclislerinin sunumlari ardi ndan katili mcilardan önümüzdeki dönem için proje önerilerinin
alindi.
YENI TOPLUMCU BELEDIYECIL IK SEMPOZYUMU DÜZENLENMISTIR: Çankaya Belediyesi
ve Çankaya Kent Konseyi, 14 – 15 Eylül 2013 tarihlerinde “ Yeni Toplum cu Belediy ecilik
Sem pozyum u” düzenleyerek siyasetçiler, akademisyenler, belediye baskanlari ve sivil toplum
kuruluslari temsilcilerini bir araya getirmistir.
Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent Konseyi, Yeni Toplumcu Belediyecilik yaklasim ve
uygulamalarinin tartisilmasi amaciyla Ekim 2011 tarihinden itibaren akademisyenlerden
olusturdugu çalisma grubu ile çalismalari baslatmistir. Çalisma Grubu, çesitli toplantilarda
Üretici Belediyecilik, Çevreye Duyarli Kalkinma Modelleri, Kirsal Kalkinma Modelleri, Kent
Hakki ve Hukuku, Toplumcu Belediyecilikte Teori ve Uygulama Baginin Kurulmasi, Dünyada
Toplumcu Belediyecilik Uygulamalari, Kadin, Engelli, Dezavantajli Gruplar ve Yerel
Yönetimlerin Merkezi Yönetimle Iliskileri, Afet Yönetimi, Kentsel Dönüsüm, Belediye Örgütü,
Yönetim ve Çalisanlar Iliskisi basliklarinda çesitli tartismalar yürütmüstür. Bu degerlendirmeler
sonrasinda Ek 2 de yer alan “Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu Gündemi” ile
sempozyum gerçeklestirilmistir.
Sempozyum sonrasinda Yeni Toplumcu Belediyecilik Ilkeleri belirlenmis ve Çankaya Kent
Konseyi Web sitesinde yayinlanmistir.
YENI TOPLUMCU BELEDIYECILIK ILKELERI
Ilan ediyoruz ki Türkiye’de otuz yildir devam eden ve isleyisini açik siyasal siddete
dayamak durumunda kalan neoliberal belediyecilik anlayisi iflas etmistir! Küresel
piyasa gereklerini ve çokuluslu firma önceliklerini birincil amaç olarak gören
belediyecilik anlayisi, kentleri yasanmaz hale getirmistir.
Hiçbir seyin eskisi gibi devam edemeyecegi tarihsel bir anda, yeni bir belediyecilik
anlayisi olarak, toplumcu belediyecilik modelinin gelistirilmesini öneriyoruz.
Toplumcu belediyecilik, bir yerel yönetim anlayisidir. Herkese onurlu ve daha iyi bir
hayat sunan; kamu eliyle hizmet gören; halk yararini temel alan; hemsehrileri arasinda
ayrim yapmayan; karar alma ve yönetim sürecine hemsehrileri katilimini ve
dayanismayi hemsehri hakki olarak gören, insanin özgürlük ve esitlik özlemini yerel
düzeyde hayata geçirmeyi hedefleyen, yönetimde ve hizmet sunumunda kadinlara
yönelik pozitif ayrimciligi tesis eden, engelli hemsehrilerinin haklarini hayata geçiren,
gerektiginde istihdam olanaklari sunan, insanlarin kent hakkini koruyan bir
belediyecilik modelidir. Toplumcu belediyecilik, hemsehrilerinin kederi ve mutlulugu
birlikte yasamasina olanak veren mekanlari yaratan bir model olarak, neoliberalizmin
tarumar ettigi toplumsalligi evrensel insanlik degerleri isiginda yeniden insa edecek
biricik yaklasimdir.
I. Birey ile toplum iliskisi açisindan:
Toplumcu belediyecilik, esitlik ve özgürlügün birlikteligini esas alan felsefesi geregi
toplum anlayisini, özgür bireylerin ortaklasmasi olarak tanimlar. Birey özerkligi göz
ardi edildiginde esit ve özgür bir toplum degil, tabiiyet ve hamilik iliskileri ile bezeli
donuk bir topluluk insa edilmis olur. Bu anlamda toplumcu belediyecilik, özerk
bireylerin özgür iradelerine yaslanir; bu ilke, hem bireyi yok sayan totaliter egilimlerle
hem de bireyi bencil/çikarci bireye indirgeyen piyasaci yaklasimlarla olan farki
yansitir.
II. Yerellikler Açisindan;
Toplumcu belediyecilik, insanlarin yasadiklari kentle çok yönlü, dolaysiz ve güçlü
aidiyetler kurmasini, yönetim anlayisinin esasi olarak görür. Sinirlari içinde yasayan
her bireyin toplumsal mekanla güçlü ve pozitif aidiyet gelistirerek “ben burada
kaliciyim, burasi benim çevrem, benim mimarim ve burada bu mekani paylastigim
insanlar da benim hemsehrim” diyebilmesi, temel amaçtir.
Neoliberal belediyecilik ve onun ülkemizdeki gerçeklesme biçimi neticesinde
insanlarimiz, kendi kentlerinde mülteci ruh haliyle yasar hale getirilmistir. Her an
çalistigi isten ve yasadigi konuttan sürülme endisesine gark olmus, bugünü
güvencesiz, gelecegi belirsiz, hayata ancak tirnaklarini geçirerek tutunabilen, bu
nedenle de ruhsal ve bedensel çöküntülere açik insanlar ülkesi olmak kader degildir.
AKP Belediyeciliginin toplum dokumuzda yol açtigi tahribat kuskusuz büyüktür.
Toplumcu belediyecilik, ortaklasa paylasilan alanlari yayginlastirarak, hemsehrilerinin
bireysel özerkliklerini ve öz-saygilarini güçlendirerek, sözü edilen tahribati yenmek
mümkündür. Bu yaklasimla, zenginleri ve yoksullari kendi gettolarinda yasamaya
zorunlu birakmayan, birbirleriyle hemsehri hukuku çerçevesinde iliski kurmalarini
saglayan kamusal alanlarin insasina girisilmelidir.
III. Yerlesim alanlari
Toplumcu belediyecilik, belediye siniri içindeki her bir insani, o kentin insani kilacak
ayrimci olmayan politikalari benimser. Insanlarin, coskusunu ve üzüntüsünü birlikte
yasayabilecegi, Cumhuriyet Bayrami gibi ulusal günleri birlikte kutlayabilecegi
mekanlarin yaratilmasini öngörür. Bu nedenle kentin herkesi birlestiren, kaynastiran
bir politikasi olmasi gerekir. Toplumcu bir belediyede, o kentteki herkesi ayni
kentdaslik potasinda “burasi benimdir, ben buranin sahibiyim” diyebilmelidir.
Toplumcu belediye, mülksüzlestirilmis insanlarin hemsehri hukukunu koruyan bir
modeldir.
IV. Çevre
Toplumcu belediye, yerel hizmetlerin planlanmasinda dogaya ve çevreye uygun
politikalar gelistirir. Ulasim, konut, enerji, su, gaz ve diger kamu hizmetlerinin
gördürülmesinde, yerel hizmetlerin sunumunda dogaya en uygun yöntemlerin
arayisindadir.
V. Kent Yönetimi
Toplumcu belediye yönetimde katilim ilkesini her alanda hayata geçirmeyi hedefler.
Katilim, sehrin dokusuna isleyecek bir ilkedir. “Bu kent bizim” düsüncesinin hem
nedeni hem de sonucudur. Karar almaya, yönetime, istihdama, katilim amaçtir. Yerel
hizmetlerin sunulmasinda, belediye hizmet örgütlenmesinde, demokratik katilim
kanallarinin hayata geçirilmesi, vazgeçilmez bir ilkedir.
Katilim kanallarinin gelistirilmesi hemsehri hukukunun ve dayanismanin
gerçeklesmesi ile hayat bulur. Mülksüzlestirilmis insanlarin katilimini saglayan
mekanizmalarin ve piyasa kosullarindan muaf kilinmis yasam alanlarinin yaratilmasi
hedeflenmelidir.
VI. Yerel hizmetler
Toplumcu belediye, daha önce yerel hizmetlerin kamusal olarak halka sunuldugu bir
modeldi. Bugün yeniden yerel hizmetlerin kamu eliyle halka sunulmasi; kamusal
finansmanla, yani halktan toplanan vergilerle karsilanmasi bir zarurettir. Neoliberal
belediyecilik, birçok belediye hizmetini
belediyelestirilmesi gerekmektedir.
taseronlastirmistir.
Bunlarin
yeniden
Toplumcu belediyecilik, yerel hizmetlerin belediyelestirilmesi ve kamu finansmani ile
gerçeklestirirken, karar almadan uygulamaya kadar her asamada hemsehrilerinin ve
çalisanlarinin katilimini saglayacak yönetme biçimini esas alir.
VII. Kentlerle iliskiler
Toplumcu belediyecilik, kentler arasi rekabeti degil dayanismayi esas alan bir
yaklasima sahiptir.
ÇANKAYA
KENT
KONSEYI,
TÜRK IYE
KENT
KONSEYLERI
PLATFORMU
ÇALISMALARINDA AKTIF YER ALMISTIR: Kent Konseyleri arasinda iletisimi, güç birligini
saglamayi ve kent konseylerinin ortak sorunlarini degerlendirip çözüm yollari arastirmayi
amaçlayan Türkiye Kent Konseyleri Platformu yaklasik 100 il ve ilçe kent konseylerinden
olusmaktadir. Platform toplantilari 3 ayda bir yapilmaktadir. Her üç ayda bir yapilan toplanti
öncesi bir araya gelen Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu, toplantini n
gündemlerini belirlemektedir. Çankaya Kent Konseyi de Türkiye Kent Konseyleri Platformu
Yürütme Kurulu’nda yer alarak, çalismalara önemli katkilar saglamistir.
Ilk kez Ekim 2010 tarihinde Konak Kent Konseyi’nin ev sahipliginde olusturulan Türkiye Kent
Konseyleri Platformu bugüne kadar 13 toplanti gerçeklestirmistir. Bu toplantilarda tartisilan
konular sunlardir;
Kent konseyleri arasinda iletisim ve isbirligi gelistirme yollari - Kent Konseyleri nedir? - Kent ve
Saglik - Mahalle meclisleri ve önemi - Kentsel Yenileme Nasil Olmali? - Çevre Sorunlari ve
Platform’un Çevre Sorunlarina Bakis Açisi - Kent Konseyleri Yönetmeligi’nin hazirlanmasi Karadeniz ve Enerji - Enerji Üretiminin Çevre Etkileri - Kent Konseyleri Kentsel Bölgesel
Örgütlenmeleri - Kent Konseylerinde “Basarili Yönetime Katilim” Örnekleri - Türkiye’de Turizm
Merkezi Planlamalari ve Öneriler - Kent Konseylerine Kadin Katili mi-Yerel Yönetimlerden
Beklentiler/Nasil Bir Yerel Yönetim - Türkiye’nin Demokratiklesmesinde Kent Konseyleri’nin
Rolü.
Ek 3: Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplanti listesi
ÇANKA YA SEÇMEN BEYA NNA MESI HA ZIRLA NMISTIR: Çankaya Kent Konseyi, 30 Mart 2014
tarihinde yapilacak olan yerel seçimlerde ali nmasi gereken tutum ve yerel yönetim
yaklasimlarinin belirlenmesi için bir çalisma gurubu olusturmustur. Çalisma gurubu konunun
tüm paydaslarla tartisilmasini saglamak amaciyla 2 çalistay düzenlemis, bu çalistaylarda
belirlenen basliklar altinda sorunlarin ve çözüm önerilerinim ve belediyeden beklentilerin
tartisilmasi saglanmistir. Toplantilar sonucunda Yeni Toplumcu Belediyecilik yaklasimi ve
sempozyum sonuç bildirgesi de dikkate alinarak degerlendirmeler Kentsel Altyapi Hizmetleri,
Kentsel Yapilasma, Kentliye Yönelik Hizmetler, Kültürel ve Sanatsal Yapilanma, Kaynak
Yaratici Hizmetler, Egitim, Saglik ve Spor Hizmetleri basliklari altinda bir araya getirilerek
Kasim 2013 de “ Seçm en Beyannam esi” hazirlanmistir. Ek 4 de Seçmen Beyannamesi’nin
tam metni yer almaktadir. Ek 5 de Seçmen Beyannamesi çalisma grubu listesi yer almaktadir.
ÇANKA YA MUHTARLAR MECLISI K URULMUSTUR: Halkla belediye arasinda köprü vazifesi
gören muhtarlarin yerel yönetimlere katilimlarini artirmak amaciyla 24 Aralik 2013 tarihinde
Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi’nin kurulusu gerçeklestirilmistir.
Muhtarlar Meclisi’nin, Belediyenin ilçenin sorunlarini ele almak, yerel yönetimlere ve karar
alma süreçlerine halki n katili mi ni saglamak amaciyla Çankaya Kent Konseyi’ne bagli bir alt
kurulus olarak faaliyet göstermesi hedeflenmektedir. Meclisin açilisina Çankaya Belediye
Baskani Bülent Tani k’in yani sira Çankaya Kent Konseyi Baskani Isikhan Güler ve çok sayida
mahalle muhtari katilmistir. Belediyenin Mithatpasa Ek Hizmet Binasi’nda faaliyet gösterecek
olan Muhtarlar Meclisi’nde son yerel seçimlerle birlikte sayilari 124’e ulasacak olan
muhtarlarin katili mciligi hedeflenmektedir. Çankaya Kent Konseyi’nin alt meclislerinden olan
Gençlik, Engelliler, Kadin ve Semt Meclislerinin yani sira Muhtarlar Meclis halkin karar alma
süreçlerine dogrudan katili mini saglayacaktir.
Kadin Meclisi; Çankaya Kent Konseyi Kadin Meclisi, Kent Konseyi Genel Sekreteri Isikhan
GÜLER’in baskanligi nda olusturulan koordinasyon kurulu tarafindan hazirlanan yönerge
dogrultusunda 2010 yili Mayis ayinda yapilan Genel Kurul ile kurulmustur. Kadin Meclisi, 25
Mayis 2010 tarihinde yapilan Genel Kurul Toplantisinda Yürütme Kuruluna; Sendikalar,
Meslek Odalari, Üniversiteler, Kadin Sivil Toplum Örgütleri, kadin muhtarlar ve mahalle
temsilcileri arasindan seçilen üyelerin katilimiyla ilk toplantisini yapmis ve bir baskan, bir
baskan yardimcisi ve genel sekreter seçerek çalismalarina baslamistir. I. Dönemin ardindan
Çankaya Kent Konseyi Kadin Meclisi 18 Mayis 2012 tarihinde Seçimli Genel Kurulu’nu
yaparak II. Dönem Yürütme Kurulu’nu seçmistir.
Ek 6 da Kadin Meclisi birinci ve ikinci dönem Yürütme Kurulu üyeleri ve temsil ettikleri kurum
ve kuruluslar yer almaktadir.
Kadin Mec lis i; Çankaya Kent Konseyi’nin çalisma esaslari çerçevesinde,
kadinlarin, toplumsal yasamin üretim, is, siyaset, kültür, sanat vb.
alanlarinda etkin bir sekilde rol almasi, kent ve kadin sorunlari ile
sorumluluklari konusunda bilinçlenmesi, politikalar olusturmasi,
kentsel yasama katilma ve kente ait olma duygularinin gelistirilmesi;
kadinlarin sorunlarindan yola çikilarak çözümler ve projeler
üretilmesi ve bu projelerin yasama geçirilmesini saglamak amaciyla
olusturulmustur.
Kadin Meclisi Yürütme Kurulu 23 Ekim 2010 tarihinde bir paylasim toplantisi gerçeklestirilmis
ve kadin meclisi alt çalisma komisyonlari olusturulmasina karar verilmistir.
Çankaya Kent Konseyi Kadin Meclisi bünyesinde olusturulan alt komisyonlar;
-Kentsel Hizmetler ve Kadin Komisyonu
-Kadina Yönelik Siddet Komisyonu
-Karar Alma Mekanizmalarinda Kadin Komisyonu
Olusturulan bu komisyonlar Ocak 2011 tarihi itibariyle 2 ay süreyle çalismalari sürdürülmüs ve
çesitli projelerin hayata geçirilmesine katki saglanmistir.
KADIN MECLISI TANITIM v e MATERYAL GELISTIRME ÇALISMALARI YAPILMISTIR: Meclis,
ilk çalismalari arasinda LOGO çalismasina öncelik vermis, meclisin kurumsal kimligini
belirlemek istemistir. Baslatilan çalismalar sonucunda, kadini ve hedeflenen meclis
çalismalarini renk ve figür ile en iyi sekilde tanimlayacak olan meclisin simgesi / LOGO su
belirlenmistir.
Görsel malzemelerin önemliligi baslatilan her toplantida degerlendirilmis, meclisin tanitimi ve
öncelikli ele alinmasi gereken sorun olan kadina yönelik siddet konulari ile ilgili brosür
çalismalari baslatilmistir. Kadin Meclisinin tanitimina yönelik, Çankaya ilçesinde yasayan tüm
kadinlarin, kent konseyi kadin meclisinin rol ve sorumluluklari hakkinda bilgilenme, kendi
sorunlarina çözüm bulmak üzere kadin olarak meclisinden neler talep edebilecekleri gibi
konularda bilgi vermek amaciyla “ Çank ay a Kent Konseyi Kadin Meclisi Tanitim El Kitabi”
hazirlik çalismalari baslatilmistir.
KADIN EL EMEGI PAZARI ÇAL ISMALARI SÜRMEKTEDIR: Kadi nlarin, sosyal ve ekonomik
yasama katilimlarini saglamak ve onlarin birbirleriyle iletisimlerini güçlendirmek amaciyla,
kendi el emekleri ile ürettikleri ürünlerin satis ve pazarlamalarini yapmalari için “ El Em egi
Pazarlari” için çalismalar baslatilmistir. Semt pazarlarinin bu konuda yerlesim alanlarinin
erisimi en kolay yerlerinde bulunmasi ve semt halkini n gitmeye alisik oldugu mekanlar olmasi
açisinda cazibeli görülmüs ve Belediye yetkilileri ile yapilan görüsmelerle konu
çözümlenmistir. Öncelikle Seyranbaglari yerelinde kadinlarla iletisim kurulmus ve semtin
temsilcilerinin destek ve katilimiyla 25 Aralik 2010 tarihinde “ Seyranbaglari Kadin El Em egi
Pazari” açilmistir. Sürecin kis mevsimine isabet etmesine ragmen, kadinlarin pazar faaliyetini
istek ve israrla sürdürmeleri dikkat çekmistir. Bu süre içinde pazarda faaliyet gösteren
kadinlarla bire bir görüsmeler saglanmis ve semt temsilcileri ile de görüsülerek olumlu ve
olumsuz uygulamalar tespit edilmistir.
Bu uygulamadan elde edilen sonuçlar degerlendirilerek ikinci semt pazari olarak Sokullu
Mahallesi seçilmistir. “Sokullu Semt Pazari” için el emegi ile ürettigi ürününü pazarlamak
isteyen kadinlarin kayitlari yapilmis, tanitim ve hazirli klar tamamlanarak 25 Haziran 2011
tarihinde “ Sokullu Kadin El Em egi Pazari” faaliyete geçmistir. Üçüncü olarak 12 Mayis 2012
tarihinde “ 100.yil Kadin El Em egi Pazari” faaliyete geçmistir.
Çankaya ilçesinde bulunan diger semtler için bu çalismalar yayginlastirilmaya devam
edecektir. Halen tüm semtlerde Kadin El Emegi Pazarlari açilmasi için talepler
degerlendirilmekte ve bu amaçla kesif ve tespit çalismalar devam etmektedir.
EGITIM PROGRA MLARI DÜZENLENMISTIR:
Kadin Meclisi, yapacagi çalismalarla ilgili
degerlendirmeler yaparken farkli alanlarda uzmanlarla görüsmeler yapmis ve bir dizi
toplantilar gerçeklestirmistir. Bu toplantilardan elde edilen ortak görüs olarak “ Toplum sal
Cinsiyet Esitligi” , “ Kadina Yönelik Siddet, Siddetten Korunm a ve Yasal Haklar”
konularinin öncelikli olarak degerlendirilmesi yönünde olmustur.
Çankaya Belediyesi bünyesindeki çalismalarini sürdüren TODAM birimlerinde bu egitimlerin
gerçeklestirilmesine karar verilmistir. TODAM birimleri ile görüsmeler yapilmis, semtte
yasayan kadinlara yönelik, bu iki egitim, seminer programlari seklinde düzenlenmis ve
konusunda uzman olan egitimcilerin katilimiyla düzenli olarak Mart-Haziran 2011 tarihleri
arasinda 17 program gerçeklestirilmistir.
Bu egitimlerin yani sira Çankaya Kent Konseyi Kadin Meclisi ve Türk Üniversiteli Kadinlar
Dernegi Ümitköy Subesi ile ortak egitim projeleri gelistirilmistir. Kisisel ve Toplumsal
Farkindalik Egitimi Projesi kapsaminda 11 Aralik 2010 tarihinde Mimar Sinan TODAM’da
Kadin-Aile Içi Iletisim ve 26 Subat 2011 tarihinde Yildi z TODAM’da Çocuk-Aile Içi Iletisim
konulu söylesiler gerçeklestirilmistir.
MUHTARLARLA MA HALLELERDEKI KADIN SORUNLARI DEGERLENDIRILMISTIR: Kadin
meclisi olarak ilçenin sorunlarini daha iyi anlayabilmek ve yapilacak çalismalarda
muhtarlarinda yer almasinin önemini dikkate alarak bir dizi muhtar görüsmeleri
gerçeklestirilmistir. Mahalle muhtarlari ile mahallenin kadin odakli sorunlari hakkinda
degerlendirme yapilmis, mahalleli kadinlarin yasamlarini kolaylastirmak için Belediye
tarafindan yapilmasi mümkün projeler ile ilgili görüsülmüstür. Bu degerlendirmeler dikkate
alinarak gerekli projeler üretilmis ve çalisma programlari hazirlanmistir.
8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ ETKINL IKLERINDE YER AL INMISTIR: Kadin
Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadinlar Günü etkinliklerinde aktif olarak yer almistir.
Seyranbaglari Kadin El Emegi Pazarini Ki zilay Yüksel caddesine tasiyarak kadinlarin
Kizi lay’da düzenlenen tüm etkinlikleri izlemeleri ve ürünlerini Ki zi lay’da pazarlamalari sansi
yaratilmistir. Bunun yani sira her yil farkli etkinliklerle Dünya Emekçi Kadinlar Günü
etkinliklerinde aktif yer almaktadir.
UL USLARARASI KADIN DOSTU ÇA NKA YA SEMPOZYUMU GERÇEKLESTIRILMISTIR:
Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent Konseyi Kadin Meclisi tarafindan 2-3 Mart 2012
tarihlerinde düzenlenen sempozyumun amaci; kentte yasayan kadinlarin kent yasamini,
olumlu olumsuz uygulamalari, kentlilik bilincini ve yerel yönetimlerin cinsiyet esitligi
yaklasimlarini ulusal ve uluslararasi örneklerle degerlendirmektir.
Çankaya Belediye Baskani Bülent Tanik’in açilisini yaptigi sempozyumda Av. Sema Kendirci,
Nazik Isik, Eva Featherstone, Doç. Dr. Serap Kayasü, Doç. Dr. Emel Memis, Doç. Dr. Sibel
Kalaycioglu, Magnus Jacopson, Prof. Dr. Feride Aksu Tani k, Prof. Dr. Nesrin Çobanoglu gibi
alanlarinda uzman çok sayida panelist, yerel yönetimlerin güçlenmesinde kadini n rolü, kadi n
gözüyle belediyecilik, toplumsal cinsiyet esitligi ve belediyecilikte toplumsal cinsiyet esitligi,
siyaset ve kadin, çalisma hayati ve istihdamda kadi n, kadinlarin saglik hizmetlerinden
beklentileri ve kadina yönelik siddet ve tedbirleri konularinda bilgi ve görüslerini aktarmislardir.
(Ek 7: Kadin Dostu Çankaya Sempozyumu Gündemi)
Yeni Toplumcu Belediyecilik yaklasimi içinde Kadin Dostu kentlesmenin gerekleri, belediyeye
düsen sorumluluklari ve kadinlarin beklentileri gibi konularin tartisildigi ve degerlendirildigi
sempozyum sonunda asagida yer alan “ Ortak Sonuç Bildirgesi” yayinlanmis, sempozyum
süresince aktarilan konular, tebligler, degerlendirmeler ve tartismalarin yer aldigi “ Kadin
Dos tu Çankaya Sem pozyum u Kitabi” hazirlanmistir.
KADIN DOSTU ÇANKAYA SEMPOZYUMU ORTAK SONUÇ BILDIREGESI:
Çankaya Belediyesi ve Kent Konseyi Kadin Meclisi tarafindan 2-3 Mart 2012
tarihlerinde düzenlenen Sempozyumda 2 gün boyunca degerlendirilen konular,
tartismalar ve öneriler dikkate alinarak hemfikir olunan sonuçlar ORTAK BILDIRGE
olarak kabul edilmistir ve asagida yer almaktadir.
1. Toplumsal Cinsiyet Esitsizligi/Ayrimcilik kaldirilmali, toplumsal esitlik olmadigi
sürece esit haklar olamaz ilkesi benimsenmelidir.
2. Yerel Yönetimde kadinlarin temsil oranlarinin artirilmasi özellikle karar
mekanizmalarinda kadinin katilimi saglanmalidir.
3. Uluslararasi sözlesmeler (CEDAW – ISTANBUL SÖZLESMESI) kanunlara bazi
düzenlemeler getirse de uygulamada aksakliklar halen devam etmektedir.
Yasalarda uluslararasi sözlesmeler dogrultusunda yapilan kadin lehine
düzenlemelerin uygulanmasi, yerel yönetimlerin ve kadin örgütleri ile STK larin
birlikte örgütlü ve kararli politikalari ile hayata geçirilmelidir. Kadin örgütleri ve
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
STK’lar ile yapilacak isbirligi çalismalarinda hiyerarsik yapidan uzak katilimci bir
yaklasim banimsenmelidir.
Belediye bünyesinde ESITLIK BIRIMI veya ESITLIK KOMISYONU kurulmalidir.
Kadinlar için destek politikalari olusturulmalidir.
Belediyenin stratejik plan hazirligi çalismalari süresince kadinlarin görüslerine yer
verilmeli, uygulama planlari kadinlarin ihtiyaçlari dikkate alinarak hazirlanmalidir.
Özellikle bu planlama çalismalari süresince göçle gelen kadinlarin yasadiklari
sorunlar dikkate alinmali, çözüm önerilerine yer verilmelidir.
Belediye hizmetlerinde, kadinin gereksinimleri anlasilmali ve görüsleri alinmali,
kadinin yapisal ve sosyal haklari / insan haklari ile ilgili bilinçlendirme ve
farkindalik yaratma çalismalari desteklenmelidir. Proje fikri olan kadinlar
desteklenmelidir.
Kadin hizmet alan konumundan ziyade hizmet saglayan konumunda olmalidir. Bu
hem kadinin istihdama kazandirilmasinda hem de belediye hizmetlerinin
kalitesinin yükseltilmesinde önemlidir.
Kadinin toplumsallasmasini artirmak için ulasim, güvenlik gibi ihtiyaçlarini
saglayici kentsel hizmetler belirlenmeli, israrci ve planli uygulamalar
gerçeklestirilmelidir.
Belediye, kadina yurttas olmanin, esit birey olmanin, özgüveni gelistirici tedbirleri
ve çalisma hayatina katiliminin önemini anlatmali, bilgiye ve destege erisim
yollarini kolaylastirilmalidir. Aile içindeki emegini kurumsallastirip ekonomik
emegininin karsiligini almasi için gerekli yönlendirmeyi yapmalidir.
Kadin istihdamini engelleyen çocuk, yasli ve engelli bakimi gibi kadina yüklenen
sorumluluklari kolaylastirici uygulamalari hayata geçirmelidir. Mahallelerde kres,
oyun odasi, çocuk ve yasli bakim evleri gibi birimlerinin sayisini artirmali, uzman
ekiplerle hizmet saglamalidir.
Kadinin ev içi rollerini dönüstürmesine katki saglayacak mahalle içinde kadina
yönelik ileri egitim programlari(bilgisayar v.b) uygulamaya konulmalidir.
Belediye kadinlara yönelik siddetle mücadelede “SIDDET EYLEM PLANI”
hazirlamali ve diger kuruluslarla (IOM gibi) isbirligini gelistirmelidir.
Belediye bünyesinde yer alan siginma evi sayisini yasal düzenlemelere uygun
olarak artirmali, fiziki kosullari iyilestirmeli ve nitelik ve nicelik açisindan yeterli
personel destegi saglanmalidir. Diger siginma evleri, kadin örgütleri, STK lar ve
üniversitelerle isbirligi içerisinde olunmalidir.
Kadinlara yasadiklari yerin misafiri degil evsahibi olduklari benimsetilmelidir.
Belediyenin kadin odakli hizmetlerinin kalici ve sürdürülebilir olmasi saglanmali,
yapilan islerin kamuya mal edilmesi hedeflenmelidir.
Yerel yönetimde, bütçenin tercihleri ve kararlari yansitan politik metinler oldugu
dikkate alinarak;
a. Toplumsal cinsiyet esitligi hedefini omurgada yer alan ilkelerden biri olarak
tutmak,
b. Bütçe sürecini katilimli özellikle kadin örgütlerinin ve kadinlarin görüs ve
önerilerine açik hale getirmek,
c. Bütün belediye hizmetlerini cinsiyetlere esit ve dengeli yaklasip
yaklasmadiklari açisindan degerlendirerek esitlik yönündeki önlemleri/çözümleri
bütçe içinde karsiliklarini da ayirarak gerçeklestirmek,
Özetle; cinsiyete duyarli bütçelemeye geçmek, bu yönde ilerlemek.
Saglikta dönüsüm adi altinda uygulanan politikalar sonucunda saglik hizmetleri
paralilastirilmakta, emegin yoksullasmasi süreci yasanmakta ve saglik alani en
karli sektörlerden biri haline gelmektedir. Ve tüm bu uygulamalar en çok kadinlari
etkilemektedir. Bu uygulamalara karsi yerel yönetimler kadinlari bilgilendirme
çalismalari yapmalidir.
18. Aile planlamasi konusunda bilinçlendirme çalismalari yapmalidir. Kadinin güvenle
gidebildigi Toplum Dayanisma Merkezleri (TODAM) eliyle destekleme,
güçlendirme ve bilinçlendirme çalismalarini artirmalidir.
KADIN HAKLARI EL KITAB I HA ZIRLA NMISTIR: Siddete maruz kalan kadinlarin yasal haklari
ve her tür siddete maruz kaldi klarinda basvuracaklari merciler ile ilgili bilgilendirmeye yönelik
“ Kadin Hak lari El Kitabi” çalismasi yakin tarihte yürürlüge giren 6284 Sayili Yasa ile getirilen
düzenlemeleri de içerecek sekilde hazirlandi ve yayinlanarak ilgili kurum ve kisilere
ulastirilmistir.
Siddete ugrayan ve ugrama tehlikesi olan kadinlarin hukuksal olarak neler yapabileceginin
anlatildi gi “Kadin Haklari El Kitabi”nda, Türk Ceza Yasasi’na göre kadinlara ve çocuklara
yönelik davranislarda nelerin suç teskil ettigi ayrintilariyla anlatilmaktadir. Siddete ugrama
halinde, polise, jandarmaya, Cumhuriyet Savciligi'na basvurulabileceginin, vücutta darp izleri
varsa adli tiptan rapor alinmasi gerektiginin belirtildigi kitapçikta, kadinlarin koruyucu ya da
önleyici tedbirler alinmasi için mülki amirden talepte bulunulabilecegi belirtilmektedir. Türk
Medeni Yasasi’na göre, evlilik içinde kadin ve erkegin esit haklara sahip oldugunun
vurgulandigi kitapçikta, söz konusu haklardan yararlanabilmek için resmi nikâhin sart oldugu,
kadinlarin ve erkeklerin 17 yasindan önce evlenemeyecegi belirtilmektedir.
KÜRTAJ YASASINA KARSI GERÇEKLESTIRILEN EYLEMLERE DESTEK VERILMISTIR:
Basbakan’in Uluslararasi Nüfus ve Kalkinma Konferansi'nda yaptigi konusmada “Sezaryenle
doguma karsiyim, kürtaji bir cinayet olarak görüyorum” sözleri ve ardindan AKP Kadi n kollari
3. Olagan Kongresinde “Her kürtaj bir Uludere’dir” sözleri üzerine ve çikarilacak olan Kürtaj
Yasasi’na karsi Ankara Kadin Platformu 30 Haziran 2012 tarihinde “Kürtaj Haktir, Uludere
Katliamdir” diyerek Basbakanlik önünde bir eylem gerçeklestirildi. Yüzlerce kadinin katildi gi
eyleme Çankaya Kent Konseyi Kadin Meclisi de destek verdi.
GELECEGIN GÜÇL Ü GENÇ KADINLARI PROJESI GERÇEKLESTIRILMISTIR: Çankaya Kent
Konseyi Kadin Meclisi ve Türk Üniversiteli Kadinlar Dernegi ortakliginda Çankaya
Belediyesine bagli Atatürk Gençlik Merkezi’nde kalan genç kadi nlara yönelik “Gelecegin Güçlü
Genç Kadinlari” projesi hayata geçirilmistir. 1 Aralik 2012 tarihinde baslayan Proje
kapsaminda 10 hafta süren egitimler, Kisisel Gelisim Egitimi, Kadinin Güçlendirilmesi Egitimi,
Özgeçmis Hazirlama ve Mülakat Teknikleri Egitimi basliklarini içermektedir. Proje
kapsaminda, kendini tani ma, kendine güven gelistirme, dis görünüs ve beden dili, toplumsal
cinsiyet, kadin haklari, saglik, iletisim becerileri, karar alma mekanizmalarina katilim gibi
egitimlerle kadinlarin toplum içinde özgüvenlerini yükselterek kendilerini güçlü ve özgür
hissetmelerini saglamak amaçlanmistir.
Ayrica 10 haftalik egitim programi içerisinde planlanan kültürel etkinlikler kapsaminda egitime
katilan kadi nlarla sinemaya gidilmistir. Kadinlar basrollerini Penelope Cruz ve Saadet Isil
Aksoy’un paylastigi, Saraybosna’daki savasta iki kadin üzerinden siddet ve savas ortaminda
kadin olmayi tartisan “Sen Dünyaya Gelmeden” adli filmi izlenmistir.
TODAM EGITIMLERI DÜZENLENMISTIR: Çankaya Belediyesine bagli TODAM çalisanlarina,
Baskent Üniversitesi Kadin-Çocuk Sagligi ve Aile Planlamasi Merkezi (BÜKÇAM) ile birlikte
Toplumsal Cinsiyet Esitligi”, “Kadina Yönelik Siddet, Iletisim Teknikleri, Stres Yönetimi ve Aile
Planlamasi Yöntemleri ve Cinsel Yolla Bulasan Enfeksiyonlar konulu egitimler düzenlendi.
Daha sonra bu egitimler Todam’lar araciligiyla mahallelere yayginlastirilmistir. Egitimlerin
yapildigi Todam’lar ve konu basliklari asagidaki gibidir;
9 Mayis 2013-Karapinar Todam - Kadin Haklari ve Kadina Yönelik Siddet - B.Ü. BÜKÇAM
Prof. Dr. Ayse Akin
13 Mayis 2013-Yildiz Todam - Kadi n Haklari ve Kadina Yönelik Siddet - B.Ü. BÜKÇAM Prof.
Dr. Ayse Akin
20 Mayis 2013 Emek Todam - Emeklilik Sonrasi Yasam - B.Ü. Halk Sagligi AD. Prof Dr.
Rengin ERDAL
23 Mayis 2013 Umut Todam - Kadi n Haklari ve Kadina Yönelik Siddet - B.Ü. BÜKÇAM Ezgi
Türkçelik
25 KASIM KADINA YÖNEL IK SIDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ ETKINL IGI
GERÇEKLESTIRILMISTIR:
Çankaya Belediyesi Toplumsal Dayanisma Merkezi
(TODAM)’nde kurslara devam eden kadi nlar ile Çankaya Belediyesi’ne bagli Kadin
Siginmaevi’nde kalan kadinlar “25 Kasim Kadi na Yönelik Siddetle Uluslararasi Mücadele
Günü” nde gerçeklestirilen atölye çalismalari kapsaminda Yüksel Caddesi’nde kadinlarla
bulusturulmustur.
Atölye çalismasinda bir araya gelen kadi nlar; yilin her günü kimi zaman cinayete kimi zaman
siddete ve baskilara maruz kalan kadi nlarin mücadelelerini paylastiklari pankartlarla Yüksel
Caddesi’nden tüm Türkiye’ye seslerini duyurmuslardir. “Kadinlar Siddet Istemiyor” diyen
TODAM’li kadinlarin yani sira “Kadin Cinayetleri Son Bulsun” diyen Çankaya Kent Konseyi
Kadin Meclisi üyeleri ile “Siddetsiz Bir Dünya Mümkün” diyen Çankaya Belediyesi Kadin
Siginmaevi’nde kalan kadi nlar ortak tavir alarak kendi el yazi lari ile kaleme aldi klari
pankartlarla kadi na yönelik siddete dikkat çekmislerdir.
Kadina Yönelik Siddetle Uluslararasi Mücadele Günü’nün sadece bir gün degil her zaman
hatirlanarak kamuoyu nezdinde dillendirilmesi gerektigini savunan kadinlar, siddet olaylarinin
sona erdigi baskinin ve kadin cinayetlerinin olmadigi bir dünya dileginde bulunmuslardir.
*Ayrica Kadin Meclisi’nin önerisi ile Kadina Yönelik Siddet Konusunda farkindalik yaratmak
amaciyla, Çankaya Belediyesi’ne ait hizmet araçlari Siddet konusunda bilgilendirici spot
cümlelerle giydirilmistir.
MEDYA ILE IL ISKILER: Kanal B televizyonunda 17 Aralik 2012, 18 Mart 2013, 4 Kasim 2013 ve
3 Subat 2014 tarihlerinde gerçeklestirilen Biz Bize programinda, Çankaya Kent Konseyi Kadin
Meclisi çalismalari, gerçeklestirilen hizmetler ve hedefleri, kadina yönelik siddet konulari
Kadin Meclisi Baskani Av. Senay Ertem, Kadin Meclisi Genel Sekreteri Meral Güler, Kadin
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ayse Akin ve Kadin Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Iclal
Akyön’ün katili miyla kamuoyunun bilgisine sunulmustur.
Kadin Mec lis in in Hedefledig i Çalism alar:
Çankaya Kent Konseyi Kadin Meclisi olarak 3 yili askin süredir çalismalar sürdürülmektedir.
Bu sürede olumlu ve olumsuz birçok deneyim yasanmistir. Kadin meclisi olarak olumlu olanlar
öne çikarilmis, olumsuz deneyimler degerlendirilerek çözümlenmeye çalisilmistir. Bu süre
içinde karsilasilan ve bir sonraki dönemde çözülmesi için daha büyük çaba sarf edilecek
konular asagida siralanmistir;
1. Sayisal Veriler Yetersizdir - Çankaya Belediyesi arsivlerinde yer alan sayisal veriler
güncellenmelidir. Bu konuda baslatilan çalisma bir sonraki dönemde tamamlanmasi için
gereken yapilacaktir,
2. Kent Konseyi Belediyeler ile halk arasinda köprü görevi gören önemli bir organdir. Her iki
tarafin da ihtiyaçlarini, yapmak istediklerini, taleplerini daha iyi gözleyebilmekte ve karsilikli
çözüm önerileri gelistirilebilmektedir. Bu avantaji daha etkin kullanilabilmelidir.
3. Belediye bünyesinde ihtisas komisyonlari ve esitlik birimleri kurulmasi için Belediye ile yakin
iliskiler kurulmalidir.
4.Belediye bütçesinin hazirlanma sürecinde cinsiyete duyarli bütçelemeye geçmek konusunda
Belediye ile ortak çalismalar yapilmalidir.
5. Belediye çalisanlari ile
düzenlenmelidir.
"kadi n dostu kent kavrami" konusunda egitim çalismalari
6. Belediye hizmetlerinde, kadinin gereksinimleri anlasilmali ve görüsleri alinmali, kadini n
yapisal ve sosyal haklari / insan haklari ile ilgili bilinçlendirme ve farkindalik yaratma
çalismalari desteklenmelidir. Proje fikri olan kadinlar desteklenmelidir.
7. Belediye kadinlara yönelik siddetle mücadelede “SIDDET EYLEM PLANI” hazirlamali ve
diger kuruluslarla isbirligini gelistirmelidir
Engelliler Meclisi; Çankaya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Kent Konseyi Genel Sekreteri Isikhan
GÜLER’in baskanligi nda olusturulan koordinasyon kurulu tarafindan hazirlanan yönerge
dogrultusunda 2010 yili Subat ayinda yapilan Genel Kurul ile kurulmustur. Çankaya Kent
Konseyi Engelliler Meclisi kurulusunun ardi ndan, 25 Subat 2012 tarihinde 2. Olagan Seçimli
Genel Kurulu’nu yaparak II. Dönem Yürütme Kurulu’nu seçmistir.
Engelli Meclisi; Çankaya Kent Konseyi’nin çalisma esaslari çerçevesinde,
kentli engellinin toplumsal yasama dogrudan katilimi, saglik, sosyal
bakim, rehabilitasyon ve egitim ihtiyaçlarinin karsilanmasi ile üretim
kapasitelerinin gelistirilmesi için çalismayi; kentin ve diger kentlilerin
engellilerle birlikte yasayarak, engelli yasaminin kolaylastirilmasini
ve engellinin toplumsal ve ekonomik yarar üretiminde aktif rol
almalarini saglamayi amaçlar.
Ek 8 de Engelli Meclisi birinci ve ikinci dönem Yürütme Kurulu üyeleri ve temsil ettikleri kurum
ve kuruluslar yer almaktadir.
ENGELLILER MECLISI A NKET ÇAL ISMASI YAPILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi Engelliler
Meclisi 2010 yilinda kurulusunun ardindan yaptigi bir anket çalismasiyla mevcut durum tespiti
yaparak önerilerini / projelerini sekillendirmistir. Çankaya Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin
anketinde “en çok begenilenler” ve “en çok elestirilenler” olarak ortaya çikan sonuçlar:
Engelli kisilere yönelik hizmetlerden en çok begenilenler:
• Engelli STK’lari ile olan iliskiler
• Engelliler Meclisi’nin olusturulmasi
• Çengel Kafe uygulamasi
• Engellilerin de kullanimina uygun park yapilmasi
• Bazi kaldirimlarin genis ve düzgün olmasi, yol ve kaldirimlarda kazi sonrasi
korunaklarin yapilmasi
• Engelliler için kültürel faaliyetlerin yapilmasi
• Engelli kisilerin durumlarina uygun islerde istihdam edilmesi
• Engelli sorunlarina karsi duyarlilik
• Engelli STK’lara gerektiginde araç tahsisinde kolaylik gösterilmesi
• Fiziksel çevrenin engellilere yönelik düzenlenmesi sirasinda belediye
bürokratlarina yönelik seminer yapilmasi
• Oyun sokaklari projesi
Engelli kisilere yönelik hizmetlerden en çok elestirilenler:
• Engelli örgütleri arasinda ayrim yapilmasi
• Bazi kaldirimlarin dar ve bozuk olmasi
• Sosyal ve kültürel etkinliklerin tabana yeterince duyurulmamasi
• Engelli araci temin edilmemesi
• Engellilere yeterince sosyal yardim yapilmamasi
• Belediye personelinin engellilere nasil davranacagina iliskin bilgi yetersizligi
Uzun vadeli beklentiler:
• Engelli STK’larinin belli bir merkezde toplanmasi
• Çengel Kafe gibi uygulamalarin çogaltilmasi
• Engelli kisileri topluma kazandiracak istihdam projelerinin yapilmasi ve meslek
edindirme atölyelerinin açilmasi
• Derneklerin sosyal etkinliklerine ulasim destegi saglanmasi
• Görme Engelliler için sesli ve Braille baskili kütüphanenin olusturulmasi
• Engellilerin kullandigi araç ve gereçler temin edilerek engellilere dagitilmasi
• Engelliler için rehabilitasyon merkezlerinin yapilmasi
• Görme engelliler için çesitli kurslar düzenlenmesi
• Engellilik konusunda belediye personeli ve muhtarlarin bilinçlendirilmesi için
sempozyum yapilmasi
• Belediyenin bir engelli tasima aracina kavusturulmasi
• Çankaya ilçesinde engelli profilinin çikarilarak, yapilacak çalismalardan tüm
engel gruplarinin yararlanmasini saglayacak çalismalar yapilmasi
• Kaldirimlarin, parklarin, genele açik hizmet alanlarinin engellilere uygun
biçimde düzenlenmesi
Kisa vadeli beklentiler;
• Zihinsel engellilerin sürekli veya belli sürelerde bakilabilecegi bakim evinin
olusturulmasi
• Toplumun, engelli ve engellilik konusunda çesitli yöntemlerle bilinçlendirilmesi
• Engelli haklari konusunda ulusal ve uluslar arasi bir sempozyum yapilmasi
• Engellilere yönelik spor, sosyal ve kültürel faaliyet alanlari olusturmak ve bu
alanlarin sürekliligini saglamak
• Tüm engelliler için bir tatil projesinin gelistirilmesi
• Engelli ögrenciler için burs olanaginin yaratilmasi
• Yasli engellilerin yararlanabilecegi bir huzurevinin yapilmasi
• Engelli örgütleriyle sorun tespiti amaciyla sik sik toplantilar yapilmasi
ÇANKA YA KENT K ONSEYI ENGELLILER MECLISI’ NDEN ISPORTACILARA DUYARLIL IK
ÇAGRISI YAPILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri 18 Subat 2011
tarihinde, Konur- Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi’nde, görme engelliler için yapilan yürüme
yolunu denetleyerek yol üzerinde yer alan isporta tezgahlari ve dükkan sahibi esnafin
malzemeleri nedeniyle sari takip seritlerini izleyemeyen görme engellilerin rahat kullani mi için
duyarlilik çagrisinda bulunulmuslardir. Konuya iliskin Yüksel Caddesi Insan Haklari Aniti
önünde düzenlenen basin açiklamasinda, üyeler adina konusan Çankaya Engelliler Meclisi
Baskani Hasan Tatar, engelli yurttaslarin hareket alanlarinin bos birakilmasi gerekliligini
vurgulamistir.
Tatar, Çankaya Belediyesi’nin Yüksel Caddesi, Karanfil ve Konur Sokak düzenlemesini
gerçeklestirirken görme engellilerin ayak ve beyaz bastonla hissedebilecekleri sari takip
seritlerini ve fiziksel engellilerin hareketini kolaylastiran rampalar yapildi gini hatirlatmistir.
Yurttaslarin söz konusu çizgilerin ve rampalarin ne ise yaradigini yeterince bilmedigini, tezgah
ve stantlarla buralari isgal ettigini ifade eden Tatar, engellilerin de kolay erisim ve ulasim hakki
oldugunu belirtmistir.
Basin açiklamasinda Çankaya Belediyesi meclis üyelerinin yani sira Kent Konseyi Genel
Sekreteri Isikhan Güler de yer almistir.
ENGELLILER MECL ISI PIK NIGI GERÇEKLESTIRILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi Engelliler
Meclisi 25 Subat 2012 tarihinde gerçeklestirilen Seçimli Genel Kurulu’nun hemen ardindan
genel kurul delegeleriyle, engellilerin ve engelli ailelerinin beraber vakit geçirebilecegi bir piknik
düzenlemistir. Çankaya Belediyesi Ahlatli bel Tesislerinde düzenlenen piknige 100'ün üzerinde
engelli ve engelli yakini katili m göstermistir.
ENGELLILER MECL ISI TATIL PROJESI HA YATA GEÇIRILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi
Engelliler Meclisi, sosyal sorumluluk anlayisi çerçevesinde tatile gitme olanagi olmayan
engellilerin doga zenginliklerinden en üst düzeyde yararlanmasi, toplumla birlikte kaliteli bir
sekilde eglenmeleri ve dinlenmelerini saglamak amaciyla Engelli Sivil Toplum Örgütleriyle
birlikte tatil projesini hayata geçirmistir. Tatilden yararlanacak engellilerin listesi Çankaya Kent
Konseyi Engelliler Meclisi ve Engelli Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte belirlenmistir.
Engelliler Meclisi’nin tatil projesi ile 8-13 Temmuz 2013 tarihleri arasinda Çanakkale
Küçükkuyu tatil beldesinde tatile gitme olanagi bulunmayan 27 engelli bireyin katilimiyla
gerçeklestirilmistir.
ENGELSIZ KENT IÇIN SÖZ SEÇMENIN FORUMU GERÇEKLESTIRILMISTIR: Çankaya Kent
Konseyi Engelliler Meclisi tarafindan 4 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen " Engelsiz Çankaya
ve Engels iz Ankara iç in Söz Seçm ende" baslikli forum Çankaya Belediyesi Mithatpasa
Hizmet Binasi Toplanti Salonu'nda gerçeklestirilmistir.
Çankaya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Baskani Hasan Tatar moderatörlügünde
gerçeklestirilen forumun açilis konusmalari, CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara milletvekili
Bülent Kusoglu, Çankaya Kent Konseyi Baskani Dr. Isikhan Güler, Çankaya Belediyesi
Baskan Yardimcisi Eser Atak tarafindan yapilmistir.
Engellerin kaldirildigi kent yasaminin, çagdasligi n en önemli göstergelerinden biri oldugunu
belirten Kusoglu, Türkiye'de nüfusun yüzde 10'u nispetinde engelli vatandas olmasina karsin
engellilere yönelik sosyal, hukuksal ve kentsel düzenlemelerin oldukça yetersiz kaldigi ni
belirtti. Çankaya Belediyesi'nin engelsiz bir kent ortami yaratmayi önceligine alan çalismalarini
yakindan takip ettigini ve begendigini ifade eden Kusoglu, su an kendisinin de üyesi
bulundugu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi ile ilgili ve
engellileri de yakindan ilgilendiren yasal düzenlemelerin ele ali ndi gini ve bu platformdan çikan
talepleri, yasaya dönüsmesi amaciyla TBMM'ye tasiyacagini dile getirdi.
Açilis konusmalarinin ardi ndan engelli vatandaslarin görüs ve önerilerine geçilen Forum'da,
bu platformda dile getirilen görüs ve önerilerin kaleme alinarak belediye baskan adaylarina ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmesi kararlastirildi.
Gençlik Meclisi; Çankaya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kent Konseyi Genel Sekreteri Isikhan
GÜLER’in baskanligi nda olusturulan koordinasyon kurulu tarafindan hazirlanan yönerge
dogrultusunda 2010 yili Subat ayinda yapilan Genel Kurul ile kurulmustur. Çankaya Kent
Konseyi Gençlik Meclisi 25 Subat 2012 tarihinde 2. Olagan Seçimli Genel Kurulu’nu yaparak
II. Dönem ve 21 Aralik 2013 tarihinde 3. Olagan Seçimli Genel Kurulu’nu yaparak III. Dönem
Yürütme Kurulu’nu seçmistir.
Gençlik Mec lisi; Çankaya Kent Konseyi’nin çalisma esaslari
çerçevesinde, Çankaya gençliginin aydinlanmaci, bagimsizlikçi ve
toplumcu ilkeler dogrultusunda kent yönetimine katilimini, saglik,
sosyal, egitim, sanat, bilimsel ve kültürel alandaki ihtiyaçlarinin
karsilanmasi ile düsünce ve üretim kapasitelerinin gelistirilmesi ve
eyleme dökülmesi ile birlikte bu düsüncelerin hayata geçirilmesi için
çalisir. Gençligin toplumcu ve çevreci bir sekilde kamusal yarar
üretiminde etkili rol almalarini saglamayi amaçlar.
Ek 9 da Gençlik Meclisi birinci, ikinci ve üçüncü dönem Yürütme Kurulu üyeleri ve temsil
ettikleri kurum ve kuruluslar yer almaktadir.
ANKARA GÖNÜLL Ü TAKIMI PROJESI UYGULA NMISTIR: Çankaya Kent Konseyi Semt
Meclisleri’nin kurulmasina paralel olarak “Eylem Plani” çerçevesinde, üniversitelilerden olusan
Gönüllü Taki mi ile 2011 yili ögretim yili içerisinde, özellikle yoksul semtlerde 4., 5. , 6. ve 7.
siniflara yönelik bir“Egitim Gönüllüleri Projesi” gerçeklestirmistir. Bir kiz, bir erkek üniversite
ögrencisinden olusan ekipler evlerde ögrencilere dogrudan ders vermislerdir. Proje
kapsaminda pilot uygulama olarak yaklasik 50 ögrenciye ders destegi verilmistir.
ÇANKA YA
GENÇL IK
MECLISI' NDEN
KIL IÇDAROGL U' NU
ZIYARET
GERÇEKLESTIRILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi Baskani Isikhan Güler ve Çankaya
Gençlik Meclisi üyeleri, CHP Genel Baskani Kemal Kiliçdaroglu'nu ziyaret ederek, 14 - 15
Temmuz 2012 tarihlerinde Yüksel Caddesi'nde gerçeklestirilecek "Sokaklar Gençlerindir"
etkinligine davet etti. Gençligin sorunlari konusunda Kiliçdaroglu ile sohbet eden Gençlik
Meclisi üyeleri, gençlerin demokrasi mücadelesinin üniversite ortami ile sinirlanmasindan
duyduklari rahatsizli gi dile getirerek, çalisan çalismayan, okuyan okumayan tüm gençlerin
yasama ve siyasete aktif katilimi ni hedeflediklerini belirttiler.
Gençlerin siyasette aktif rol almalari gerektigini belirten Ki liçdaroglu ise, "Kendinize ait bir
mekaniniz olsun, sizler o mekanin yönetiminde söz sahibi olun, siyasette yeriniz olsun. CHP'li
olmaniz sart degil, yeter ki gençlerimiz siyasette olsun" dedi.
SOKAKLAR GENÇLERINDIR ETK INLIGI YAPILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi Gençlik Meclisi
14 – 15 Temmuz 2012 tarihleri arasinda Yüksel Caddesi’nde gerçeklestirdigi “ Sokak lar
Gençlerindir” etkinligine Çankaya Belediye Baskani Bülent Tanik ve belediye baskan
yardimcilari da katilmistir. Çankaya Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenledigi etkinlik
kapsaminda “Ayri mcilik ve Nefret”, “Gençlik ve Sosyal Haklar”, “Gençler Her Yerde”, “Barinma
Hakki”, “Tutuklu Ögrenciler” ve “Genç Kadinlar” temali bir dizi kültür sanat aktiviteleri, atölye
çalismalari ve paneller gerçeklestirilmistir. Tümüyle sokak ortaminda gerçeklestirilen “Sokaklar
Gençlerindir” etkinligi öncesinde bir konusma yapan Çankaya Belediye Baskani Bülent Tanik,
“gençleri aktif olmayan toplumlarin degisim enerjisinin de zayiflayacagini söyleyerek tüm
gençleri Çankaya Kent Konseyi’nin kadin meclisi, engelli meclisi ve gençlik meclisi gibi
olusumlarina katilmaya ve buralarda çalismaya davet etmistir”. Konusmanin ardi ndan
gerçeklestirilen Redd konserinde yüzlerce genç, hareketli parçalar esliginde cosku dolu keyifli
dakikalar yasamistir.
23 Aralik 2013 tarihinde kurulan Gençlik Meclis Yürütme Kurulu önceki dönemlerde
gerçeklestirilen faaliyetleri degerlendirerek asagida yer alan çalismalari hedeflemektedirler.
Çank aya Kent Konseyi Genç lik Meclisi'n in hedefledigi ç alism alar:
Gençlik Meclisi, gençligin üretken, dinamik kesimlerinin faaliyetleri için kolaylastirici olarak,
bünyesinde çalisma gruplari kurarak örgütlenecektir. Hem gençligin Çankaya'ya, Ankara'ya,
ülkemize yön verecek faaliyetlerde bulunmasini saglayacak hem de gençligin ihtiyaçlarina
yönelik faaliyetlerde bulunacaktir.
Gençlik Meclisi, dayanismayi saglamak ve Ankara'nin merkezine genç bir hava katabilmek
için Kizilay, Kolej bölgelerinde büyük ve kapsamli bir “ Gençlik Merkezi” ni gerekli
görmektedir. Bu gençlik merkezi hem gençligin bir araya gelecegi, sosyal kültürel yönden
zenginlesecegi bir yer olmali hem de ihtiyaç sahibi gençlerin burs, çamasirhane, yemek,
barinma gibi ihtiyaçlarini gidermeye yönelik hizmetlerde bulunmali dir.
Belediyeden gençlik için beklentilerimiz öncelikle bahsi geçen gençlik merkezini açabilmemiz
ve yürütebilmemiz için olanaklarin saglanmasi ve basariyla ilerledigi oranda benzer
merkezlerin özellikle yoksul mahallelerde açilmasinin saglanmasidir. Ayrica her geçen gün
gençlige hitap etmekten uzaklasan Sakarya, Yüksel caddeleri gibi merkezi yerlerde gençler
için düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. Bunun yaninda Çankaya sinirlari içinde yer alan
üniversite kampüslerinin çevresi de üniversite ögrencilerine yönelik yeniden düzenlenmelidir.
Semt Meclisleri; Çankaya Kent Konseyi Semt Meclisleri, mahalle muhtari ve Ihtiyar Heyeti’nden,
mahallede bulunan okullarin müdürlerinden veya temsilcilerinden, Okul Aile Birligi
baskanlarindan, mahallenin esnaf ve oda temsilcilerinden, mahalle gençlik, kadi n ve engelli
temsilcilerinden, mahalledeki dernek, vakif, spor kulübü gibi sivil toplum örgütlerinin
temsilcilerinden, apartman veya site yöneticilerinden olusmaktadir.
Sem t
Mec lisleri; kentsel yasami kolaylastirmayi ve o semtte
yasayanlarin refahina yönelik, mahalleyi tarihsel gelisiminde
koparmadan, mahalle sakinlerinin ve mahalle yönetimlerinin
bulustuklari, deneyimlerini paylastiklari, birlikte düsündükleri ve
ürettikleri ortamin uyumlu çalismasini örgütleyen temel yapilardan
biri olarak planlanmaktadir.
Semt Meclislerinin kurulusu sürecinin, semtlerde bulunan kisi ve kurum temsilcilerinden olusan
çagricilar kurulunca örgütlendirilmesi temel yöntem olarak benimsenmistir.
Çankaya Kent Konseyi bünyesinde kurulan semt meclisleri;
Sokullu Semt Meclisi;
Seyranbaglari Semt Meclisi;
Çigdem Semt Meclisi;
Kirkkonaklar Semt Meclisi;
Birlik Semt Meclisi;
Çayyolu Semt Meclisi;
28 Kasim 2010 tarihinde,
19 Aralik 2010 tarihinde,
25 Eylül 2011 tarihinde,
2 Aralik 2012 tarihinde,
2 Aralik 2012 tarihinde,
16 Subat 2013 tarihinde kuruldu.
SOKULLU SEMT MECLISI
Çankaya Kent Konseyi Sokullu Semt Meclisi kurulus toplantisi 28 Kasim 2010 tarihinde
Sokullu Haci Bektas Kültür Vakfi salonunda gerçeklestirilmistir. Toplantiya; muhtarlar,
esnaflar, okul temsilcileri, apartman yöneticileri, dernek temsilcileri ve 5 mahalle (Sokullu,
Harbiye, S.Cevdet Özdemir, Öveçler, Aydinlar) temsilcileri katilmistir.
Mahallelerin sorunlarini yerinde tespit etmek, talep ve önerilerini almak ve mahalle halkini n
karar süreçlerine katilimini saglamak amaciyla olusturulan Sokullu Semt Meclisi kurulus
toplantisinda mahallenin sorunlarina deginildi ve yaklasik 100 mahalle sakininin katildi gi
toplantida semt meclisi yönetimi olusturulmustur.
EGITIMLER GERÇEKLESTIRILMISTIR: Sokullu Semt Meclisi kurulusunun ardi ndan Egitim -
Kültür ve Sosyal Dayanisma olmak üzere iki ayri komisyon olusturulmustur. Bu komisyonlar
tarafindan semtte bulunan Sokullu Mehmet Pasa Ilkögretim Okulu, Pakize Erdogdu Ilkögretim
Okulu, Nevzat Ayaz Ki z Meslek Lisesi ve Sokullu Mehmet Pasa Lisesi’nde Türk Psikologlar
Dernegi ile isbirligi yapilarak “ Anne – Baba - Çoc uk v e Iletis im ile Sinav Kay gisi”
konularinda söylesiler düzenlenmistir. 2011 Mart ayinda Çankaya Belediyesi ile birlikte
“ Atiklarin Geri Dönüsüm e Kazandirilm as i” konulu söylesi Nevzat Ayaz Kiz Meslek Lisesi
salonunda yapilmistir.
KRES IHTIYACI ÇALISMASI VE AÇILISI GERÇEKLESTIRILMISTIR: Sokullu semtinde çalisan
kadinlarin en önemli sorunu olan kres azligi konusunda gelen talepler degerlendirilmis ve bu
konuda bir dizi çalisma yapilmistir. Dikmen Halkevleri ile imza kampanyasi, Ahmet Arif
Parkinda Senlik, Haci Bektas Veli toplanti salonunda “Kresin Önemi” konusunda bilgilendirici
toplanti gerçeklestirilmistir. Semtte yasayan kadinlar ile birlikte Çankaya Belediye Baskani ve
baskan yardimcilari ile konu hakkinda görüsmeler yapilmis, semt kresi Ilk Adi m Mahallesi Ata
Yolu sokakta 2011 Eylül ayinda faaliyete geçirilmistir. Sabah 7.30- 18.00 saatleri arasinda
hizmet veren kres, ücretsiz olarak da ihtiyaç sahibi ve dezavantajli kontenjandan yararlanan
çocuklar için 13:00- 15:00 saatleri arasinda 2 saat oyun ve etkinlik yapmaktadir. Ilkadi m
Kresi’nde belirli günlerde çocugu kres hizmeti alamayan anneler de yararlanabilmektedir.
OYUN SOKAGI AÇILISI YAPILMISTIR: Çankaya Belediyesi’nin çocuklar güven içinde oyunlar
oynarlarken, her yastan yetiskinin de komsuluk iliskileri ve sosyal paylasimlarini hedefleyen
oyun sokaklari projesi kapsaminda, Sokullu Semt Meclisi tarafindan, Sokullu Ilkögretim’in yan
bahçesine açilan sokagin oyun sokagi olarak düzenlemesi talep edilmis, Çankaya Belediyesi
tarafindan bu sokak oyun sokagi olarak düzenlenmistir.
Oyun sokaklari projesi ile apartman yasami ve sokaklarin otomobillere terk edilmis
olmasindan dolayi, birlikte oynama olanagi kalmayan ve beraber oynayarak büyümeyi unutan
çocuklarin, güvenli sokaklarda arkadaslariyla yeniden paylasarak ögrenmeleri için, evlerin dört
duvarindan biraz olsun kurtarmayi hedeflenmektedir.
BAZ ISTASYONU EYLEMI YAPILMISTIR: Sokullu Mahallesi Nimet Sokak ile Kismet Sokak
kesisiminde 7475 ada 13 parsel atil arsa üzerinde büfe yapiliyor diye baslanan çalismanin 17
metre yüksekliginde baz istasyonuna dönüstürülmesi ile Sokullu Semt Meclisi ve mahalle
bilesenleri ile medya araciligiyla kamuoyu olusturulmustur. Nöbet çadiri kurulmus, direnis ve
eylemler yapilmistir. Resmi makamlara gerekli basvurularda bulunulmus ve konu ile ilgili
Çankaya Belediyesi’nin 19.10.2009 tarih ve 28189 sayili cevap yazisi ile 7475 Ada 13 parsel
üzerinde 17 metre yüksekliginde yapilacak Baz Istasyonu’nun imara uygun olmadigi ndan
uygun görülmemistir. 5189 sayili yasa’nin 5. maddesine eklenen ek 35. maddesi 01.10.2009
günlü E.2006/129, K 2009/121 sayili karar ile yürütme durdurulmustur. Sokullu Semt Meclisi
bilesenlerinin direnisi sonucunda Baz Istasyonu yapilmamistir.
ULASIM EYLEMI YAPILMISTIR: Ahmet Hasim Caddesi ve Sokullu Caddesinde ulasim hizmeti
veren 155, 201, 140 sefer sayili belediye otobüsleri Büyüksehir Belediyesinin karariyla
kaldirilmistir. Bu karar semt sakinlerini zor durumda birakmaktadir. Sokullu Semt Meclisi
tarafindan ulasi m sorununa dair kamuoyu olusturmak amaciyla 21 Haziran 2012 tarihinde
Kent Konseyi Baskani ve yürütme kurulu üyeleri, mahalle muhtarlari ve halkin katili mi ile bir
basin açiklamasi yapilmistir. Konu Ankara Milletvekili Sayin Levent Gök tarafindan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne tasinmis, Büyüksehir Belediye Baskani Melih Gökçek’in cevaplamasi
için Gensoru vermistir. Ancak, hala cevap alinamamistir.
Ahmet Hasim Caddesi imar degisikligi ile kapatilmis olup, Virajli sokaga trafik akisi verilmis ise
de caddenin sokaga baglanmasi fiziki kosullar açisindan ciddi ulasim sikintisi yaratmaktadir.
Semt sakinleri ulasim hizmeti alamadi gi gibi ulasacaklari noktaya 7-8 km daha fazla mesafe
ile ulasmaktadir. Sokullu Semt Meclisinin çalismalari ile Çetin Emeç Sokullu Caddesi
kavsagindan Konya yolu istikametine dönüs çalismasi yapilmistir. Sokullu Çetin Emeç
kavsagi genisletilerek altili kavsak düzeni kurulsa da bu trafik yogunlugunu çözmemistir. Halen
bu mevcut durumda trafikte metrelerce kuyruk olusmaktadir. Her iki durak arasinda EGO
otobüsleri yarim saatte, parali özel halk otobüsleri ise bes dakikada ulasabilmektedir. Sokullu
semtinde ulasim sorunu artarak devam etmektedir.
SOKULL U KADIN EL EMEGI PA ZARI AÇILMISTIR: Kadi n dostu kent yaratmak için
çalismalarini sürdüren Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent Konseyi’nce Kadin El Emegi
Pazari’nin ikincisi Dikmen’de açilmistir. Kadinlarin dünyanin pek çok yerinde oldugu gibi
ülkemizde de tek basina ayakta duran, özgür bireyler haline gelmesi için toplumcu
belediyecilik anlayisi geregi çalismalarina yön veren Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent
Konseyi Kadin Meclisi’nin girisimleriyle ilki Esat Kapali Pazari’nda açilan Kadin El Emegi
Pazari’nin 2.’si Dikmen’de yasam bulmustur. Kadin El Emegi Pazarlari araciligi ile semtteki
kadinlar evlerinde kendi imkanlari ile ürettikleri gida (tarhana, gözleme, bazlama, manti) ve el
emegi ürünlerinin (örgü, nakis v.b) satisini gerçeklestirme olanagi bulmuslardir.
SOKULL U SEMT MECLISINDE DEVAM EDEN K URSLAR: Sokullu Semt Meclisi’nde 2011-
2012, 2013-2014 dönemlerinde nakis, mefrusat taki tasarimi (Trabzon hasiri, Kazaziye)
kurslari verilmis, yil sonu sergileri düzenlenmistir Kursiyerler özellikle taki v.b ürünlerini
pazarlamistir. Kurslar hafta içi her gün 9.30 – 16.30 arasinda halen devam etmektedir.
PARK AÇILISI YAPILMISTIR: Sokullu semtinde oturmus sair / yazar Metin Altiok 2 Temmuz
1993 tarihinde Sivas Madimak otelinde hayatini kaybetmistir. Sokullu Semt meclisi araciligiyla
Çankaya Belediyesi’ne Sokullu Ilkbahar Sokakta yapilan parka Metin Altiok’un adinin verilmesi
önerisi iletilmis, belediye tarafindan semt meclisinin önerisi kabul edilerek parka Metin Altiok
Parki adi verilmistir.
Ikinci olarak Sokullu semtinde oturan milli atlet 5 Ekim 1988 Kagizman dogumlu, Sokullu
Lisesi mezunu Erkan Kus, 28 Agustos 2012 tarihinde bir trafik kazasi sonucu hayatini
kaybetmistir. Çankaya Belediyesi tarafindan Virajli Sokak 1361. sokak kesiseninde yapilan
parka Erkan Kus adinin verilmesi önerisi belediyeye iletilmis ve belediye tarafindan semt
meclisinin önerisi kabul edilerek parka Erkan Kus Parki adi verilmistir.
Bölgede yapilan parklar yürüyüs ve spor alanlari ve semt sakinlerinin teneffüs alanlari olarak
yogun ilgi görmektedir.
KAHVALTIL I SEMT MECLISI TOPLANTISI YAPILMISTIR: Sokullu Semt Meclisi'nin düzenledigi
kahvaltili toplantiya Çankaya Belediye Baskani Bülent Tanik da katilarak, semt sakinleriyle
sohbet etmistir. CHP Çankaya Ilçe Baskani Mehmet Perçin, Çankaya Belediye Baskan
Yardimcisi Bugra Gökçe ve Çankaya Kent Konseyi Baskani Isikhan Güler'in yani sira bazi
Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri ve muhtarlarin da katildi gi kahvalti toplantisi, semt
sakinlerinin ilgisiyle verimli bir ortamda gerçeklestirilmistir. Baskan Tanik'a tesekkürlerini ileten
mahalle sakinleri, basarili çalismalarin sürmesi istegini tekrarlarken, bu tip bulusmalarin daha
sik gerçeklesmesi yönündeki dileklerini de iletmislerdir.
5. DIKMEN BA HAR SENLIGI YAPILMISTIR: Sokullu Semt Meclisi tarafindan 29 Haziran 2013
tarihinde Sokullu Ahmed Arif Parki’nda 5. Dikmen Bahar Senligi düzenlenmistir. Çankaya
Belediyesi sanatçilarindan; Bilal Ercan, Gülseren Kiliç,1000 Çocuk Korosu Müzisyenleri ve
HOY-TUR Çankaya Belediyesi Halk Danslari Toplulugu’nun sahne aldigi senlige çok sayida
mahalle sakini katilmistir. Senlikte Kadin El Emegi Pazari Stantlari ve Çocuklar Için Resim
Atölyeleri de yer almistir.
GERÇEKLESTIRILEN DIGER ETK INLIKLER:
- 8 Haziran 2013 tarihinde Sehir Plancilari Odasi ile birlikte “Parklari mi z Sahip Çikiyoruz”
konulu açik hava toplantisi Sokullu Milli Futbol taki mi parki nda yapildi.
- 18 Haziran 2013 tarihinde ADD Çankaya Subesi yöneticileri ile birlikte düzenlenen “Türkiye
Nereye Gidiyor” konulu panel düzenlenmis Prof. Dr. Aziz Konukman konusmaci olarak
katildigi panel Haci Bektas Veli Kültür Merkezi toplanti salonunda yapilmistir.
- 13 Aralik 2013 tarih saat 15.00’de “Uyusturucu ve Madde” konulu panel uzmanlarin katili mi
ile Haci Bektas Veli Kültür Merkezi toplanti salonunda gerçeklestirilmistir.
Sok ullu Sem t Mec lisi Hedef v e Projeleri:
Toplumu bilgilendirmek geleneksel mahalle kültürünü yasatmak amaci ile semtte düzenlenen
çesitli konularda söylesiler, senlikler ve etkinlikler sürdürülecektir. Öncelikle insani, parki, evcil
ve sokak hayvanlari ile çagdas, bilinçli, üreten, saygili, sevgili, paylasimci bir toplum olarak
mahallede
yasami mi zi
hedeflenmektedir.
sürdürmek
amaciyla
çesitli
programlarin
planlanmasi
SEYRANBAGLARI SEMT MECLISI
19 Aralik 2010 tarihinde toplanan Seyranbaglari sakinleri Semt Meclisinin kurulusunu
gerçeklestirmislerdir. 9 mahalle (Bayraktar, B.Esat, Göktürk, K.Esat, Metin Oktay, Mimar
Sinan, Muhsin Ertugrul, Seyranbaglari, Umut) temsilcilerinin katildi gi toplantida semt sorunlari,
demokrasi anlayisi, meclisin olusum ve çalisma sekline iliskin gündemler tartisilmistir.
Seyranbaglari Semt Meclisi Yürütme Kurulu’nda yer almak isteyen semt sakinlerinin tümü
görev almistir. Olusan Yürütme Kurulu çalisma programini ve görev paylasimini yapmak için
toplanti gün ve yeri belirledikten sonra toplanti sona ermistir.
SEYRA NBAGLARI KADIN EL EMEGI PA ZARI AÇILMISTIR: Çankaya Kent Konseyi ve
Çankaya Belediyesi tarafindan kurulan Kadin El Emegi Pazari Seyranbaglari pazar yerinde 27
Aralik 2010 tarihinde açilmistir. Yeni Toplumcu Belediyecilik anlayisi ile hareket eden
Çankaya Belediyesi’nin temel ilkelerinden olan Çankaya’yi Kadin Dostu bir ilçe haline getirme
çalismalari kapsami nda Seyranbaglari Semt Meclisi ve Çankaya Kent Konseyi Kadin
Meclisi’nin çalismalari dogrultusunda hayat bulan Kadin El Emegi Pazari her Çarsamba,
Persembe, Cuma günleri Esat pazaryerinde açilmaktadir. Pazarda, geleneksel el ürünleri, el
becerisi mefrusat, ev yemekleri, hediyelik esya gibi birçok ürünün satisi yapilmaktadir.
23 NISA N K ITAP SENL IGI GERÇEKLESTIRILMISTIR: Seyranbaglari Semt Meclisi tarafindan
kuruldugu yildan itibaren her yil 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayrami nda 23 Nisan
kitap senligi düzenlenmekte ve her çocuga üç kitap ve anasinifindaki çocuklara oyuncak
hediye edilmektedir.
ILK-YA Z SERGISI DÜZENLENMISTIR: Seyranbaglari Semt Meclisi'nin düzenledigi kadi n el
emegi ürünlerden olusan Ilkyaz Sergisi 31 Mayis- 1 Haziran 2012 tarihlerinde Seyranbaglari
Semt Pazarinda düzenlenmistir. Yogun katili mi n oldugu sergiye çevre sakinlerinin yani sira
Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri de katilmistir.
GERÇEKLESTIRILEN DIGER ETK INLIKLER:
- 2011 yaz döneminde Çankaya Belediyesinin katkilariyla kadin el emegi pazarini n ve semt
meclisinin bulundugu Esat Semt Pazari’nda Açik Hava Sinema Gösterimleri yapildi.
- Kadin el emegi pazarini tanitmak amaciyla cuma, cumartesi günleri pazarda müzik yayini ve
Çankaya Belediyesi Sanatçilari tarafindan konserler düzenlendi.
- Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi uzmanlari tarafindan ev kadinlarina yönelik istege
bagli sigorta hakkinda bilgilendirme toplantisi yapildi.
- Gönüllü dikis nakis ögretmenimiz Aysel Evcier tarafindan kadinlara mefrusat kursu açildi.
- Gönüllü ressam Adnan Aydi n tarafindan resim kursu açildi.
- 13 Haziran 2012 tarihinde Kibris köyüne kir yürüyüsü düzenlendi.
- Kadin el emegi pazarindaki kadinlarla Nallihan’a bir gezi düzenlendi ve ürün çesitliligini
arttirmak amaciyla el sanatlari atölyeleri ve el isi pazarlari kadinlara gösterildi.
- Kadin el emegi pazarindaki kadinlarla birlikte Ayas Dut Festivali’ne gidildi.
- 8 Mart’ta kadin el emegi pazarindaki kadi nlarla Ki zilay Karanfil Sokaktaki Dünya Kadinlar
Günü etkinliklerine, Ayranci Pazarina, Ahlatli bel Uçurtma Senligine, Sokullu ve Çigdem Kadi n
El Emegi pazarlarinin açilisina gidilerek destek saglandi.
Seyranbaglari Sem t Meclisi Hedef v e Projeleri:
Kent konseylerine bagli olarak çalisan semt meclislerinin etkin bir hale getirilmesi için, semt
halki nin (yasli, genç, çocuk, engelli, kadin v.b) katili mi gerekmektedir. Ayrica mahalle
muhtarlarinin semt meclisi çalismalarinin içinde aktif olarak yer almasi gerekmektedir. Hangi
siyasetten olursa olsun, semt meclislerinin herkesi kapsayici olmasi gerekmektedir. Semt
meclislerinin islerliginin arttirilabilmesi, projelerin hayata geçirilebilmesi için belediyeden kent
konseylerine bütçe ayrilmasi gerekmektedir. Ayrica asagida yer alan çalismalarin
gerçeklestirilmesi hedeflenmektedir.
- Kadin El Emegi Pazarlari’nin kapali bir mekânda, tek merkezde birlestirilmesi gerekmektedir.
Çünkü pazar yerleri açik alanlar oldugu için kisin bu pazarlarin açilmasi pek mümkün olmuyor.
Ayrica merkezi bir yerde açilirsa kadinlar daha iyi satis yapabilecektir.
- Okullardaki rehber ögretmenlerle temasa geçerek seyranbaglari semt meclisinde sürekliligi
olan kurslarin (spor, müzik, basketbol,voleybol, paten v.b) açilmasi için çalismalar yapilacaktir.
- Kadin el emegi pazarinda stant açan kadinlari kültür-sanat gezilerine götürmek için
çalismalar yapilacaktir.
- “Bir kalem bir kâgit” baslikli çocuklara yönelik masal, öykü ve karikatür yarismasi projesi
hayata geçirilecektir.
- Mahalle halki na dönük çesitli konularda (tüketici haklari, saglikli beslenme, kadin sagligi,
psikolojik destek v.b) bilgilendirici toplantilar düzenlenecektir.
-Halk egitimden ögretmen talep edilerek meslek edindirme kurslari baslatilacaktir. Bu kurslarin
yapilabilmesi için semt meclisine ait 3 sinif bulunmaktadir, Bu siniflarin fiziksel kosullarini n
iyilestirilmesi gerekmektedir.
- Mahallemizde yaslilara gündüz baki mevi ve çocuklar için kres talebi projelendirilmistir. Bu
projeleri Çankaya Kent Konseyi araciligiyla belediye meclisine sunulacaktir.
Seyranbaglari halki olarak heyecani kaybetmemek, yeni projeler üretmek üzere, Çankaya
Kent Konseyi araciligi ile Çankaya Belediyesi’nin bölge halkiyla dostlugunu güçlendirmek en
büyük dilegimizdir.
ÇIGDEM SEMT MECLISI
25 Eylül 2011 tarihinde Çigdem Mahallesi Bilim Özel Okullari’nda gerçeklesen ve muhtarlar,
okul temsilcileri, apartman sakinleri, esnaflar, dernek yöneticilerinin katildigi toplanti
sonucunda Çigdem, Çukurambar, Kizilirmak, Isçi Bloklari mahalle temsilcileri, muhtarlar ve
dernek yöneticilerinden olusan semt meclisi yönetimi olusturulmustur. Kurulus toplantisinda;
semtlerde yasayan vatandaslar bölgelerindeki sorunlari çözmek, projeler üretmek ve birlikte
yönetime katilmak amaciyla degerlendirmelerde bulunmuslardir.
“ BIRLIK
PARK I HALKINDIR” EYLEMI GERÇEKLESTIRILMISTIR: Ankara Büyüksehir
Belediyesi’nin yapilasmaya açtigi Isçi Bloklari Mahallesi’ndeki BIRLIK PARKI ile ilgili olarak,
TMMOB Mimarlar Odasi Ankara Subesinin 15. Idare Mahkemesinde açtigi plan iptali davasi
sonuçlanmistir. Ilgili Mahkemenin 2012/233 ESAS ve 2012/1197 sayili KARARI ile, Ankara
Büyüksehir Belediye Meclisinin 29/11/2011 tarih ve 3438 sayili karariyla yapilan plan
degisikliginin hukuka uygun bulunmadigi ve kamu yarari gözetilmedigi gerekçesiyle,
18.07.2012 tarihinde kararin tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danistay’a temyiz
yolu açik olmak üzere oybir lig i ile iptal edilm ist ir. Bu kararla Birlik Parkindaki yapilasma
simdilik durdurulmustur. Çigdem Semt Meclisi bilesenleri 21 Ocak 2012 tarihinde Birlik
Parki’nda konuyla ilgili bir basin açiklamasi gerçeklestirmistir.
ÇIGDEM SEMT MECL ISI KADIN EL EMEGI PA ZARI AÇILMISTIR: Kadin Dostu Kent yaratmak
için çalismalarini sürdüren Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent Konseyi’nce Kadin El Emegi
Pazari’nin üçüncüsü 100. Yil Semt Pazari’nda 12 Mayis 2012 tarihinde açilmistir. Kadinlarin
dünyanin pek çok yerinde oldugu gibi ülkemizde de tek basina ayakta duran, özgür bireyler
haline gelmesi için Kadin El Emegi Pazari’nin üçüncüsü 100. Yil Semt Pazari’nda yasam
bulmustur. Açilisa Çankaya Kent Konseyi Baskani Isikhan Güler, Çankaya Kent Konseyi
yürütme kurulu üyeleri, mahalle muhtarlari ve semt sakinleri katildi.
GERÇEKLESTIRILEN DIGER ETKINLIKLER:
- 27 Aralik 2012 tarihinde Çigdem Semt Meclisi tarafindan güvenli asansörler ve isi pay
ölçerler bilgilendirme toplantisi Çigdemim Dernegi’nde gerçeklestirildi.
- 5 Haziran 2012 tarihinde Çigdem Semt Meclisi tarafindan Çevre günü etkinlikleri kapsaminda
film gösterimi Çigdemim Dernegi’nde gerçeklestirildi.
KIRKKONAKLAR SEMT MECLISI
Çankaya Kent Konseyi Kirkkonaklar Semt Meclisi kurulus toplantisini 2 Aralik 2012 tarihinde
gerçeklestirdi. Kurulus toplantisinin açilis konusmasini gerçeklestiren Çankaya Kent Konseyi
Baskani Dr. Isikhan Güler, Çankaya Kent Konseyi’nin 2009’dan bu yana gerçek anlamda bir
yerel demokrasi organi olarak çalismalarini sürdürdügünü söyledi. Kent Konseyi bünyesinde
Engelliler, Kadin ve Gençlik Meclisi’nin yani sira semt meclislerinin bulundugu bilgisini veren
Güler, bu örgütlenmelerin temel amacinin halkla belediye arasinda bir köprü olusturmak
oldugunu söyledi. Güler, "Kent Konseyi Meclisleri Çankaya Belediye Meclisi’ne önerge sunma
hakkina sahiptir" dedi. Güler’in ardindan söz alan mahalle sakinleri böyle bir örgütlenmenin
çok yararli olacagini, bu örgütlenme vasitasiyla mahalle sakinlerine söz söyleme ve yönetime
katilma hakki taniyan Çankaya Belediyesi’ne tesekkür ettiklerini belirttiler.
Ulasim, karla mücadele, sahipsiz sokak hayvanlari, yesil alan konularindaki düsünce ve
önerilerin dillendirildigi ve semt meclisi yürütme kurulunun belirlendigi Kirkkonaklar Semt
Meclisi toplantisi, bu önerilerin olgunlastirilarak bir önerge haline getirilmesi için yeniden bir
araya gelme karari alarak sona erdi.
KIRKKONAKLAR SEMT MECLISI ÇAL ISMALARI:
- Kirkkonaklar çok sesli çocuk korosu kuruldu ve halen devam etmektedir.
- Kirkkonaklar Kadin El Emegi ( taki, mefrusat) ve baglama kurslari açildi, halen devam
etmektedir.
- Alti, yedi ve sekizinci siniflara Ingilizce kurslari açildi, halen devam etmektedir.
- Kirkkonaklar Semt Meclisi tarafindan 14 Subat 2014 tarihinde “ Madde bagim liligi”
konusunda bir panel gerçeklestirilmistir. Sosyal Hizmet Uzmani Ercan Mutlu'nun konusmaci
olarak katildigi panel'de madde bagi mlili gi, ailelerin çocuklara karsi tutumlarinin nasil olmasi
gerektigi konusunda mahalle halki bilgilendirilmistir.
Kirkk onak lar Sem t Meclis i Hedef v e Projeleri:
- Kadinlari mi zin ekonomik hayata katilimlari için yaptiklari el islerinin satilabilecegi mekâni n
kurulmasi için gerekli çalismalar yapilacaktir.
- Mahallemizde yasayan emekli ve yaslilarin bos zamanlarini degerlendirecegi sosyal tesis
ve/veya gündüz baki m evlerinin kurulmasi için çalismalar yapilacaktir.
- Kent Konseylerine belediyeden bütçe ayrilmasi ve semt meclislerinin daha isler hale
getirilmesi için çalismalar yapilacaktir.
BIRLIK SEMT MECLISI
Çankaya Kent Konseyi Birlik Semt Meclisi kurulus toplantisini 2 Aralik 2012 tarihinde
gerçeklestirdi. Kurulus toplantisinda; semtte yasayan vatandaslar bölgelerindeki sorunlari
çözmek, projeler üretmek ve birlikte yönetime katilmak amaciyla degerlendirmelerde
bulundular.Birlik Semt Meclisi, kurulus toplantisinda semt meclisi yönetimi olusturulmus ve
çalismalara baslamistir. Ancak Birlik Semt Meclisi çalismalari için mahallede Mekan tahsisi
henüz saglanamadigi için semt meclisi çalismalari, mahalle sorunlarinin tespiti ve diger semt
meclisleri ile koordinasyon saglama ve görüs alis verisinde bulunma biçiminde devam
etmektedir. Mekan sorunu çözüldükten sonra planlanan çalismalar hayata geçirilecektir.
ÇAYYOLU SEMT MECLISI
Çankaya Kent Konseyi bünyesinde Çayyolu çevresindeki 9 mahalleyi içine alan Çayyolu Semt
Meclisi, 16 Subat 2014 tarihinde düzenlenen genel kurulda yapilan temsilci seçimlerinin
ardindan çalismaya baslamistir. Çayyolu’nda Çankaya Belediyesi’nce tahsis edilen Semt
Meclisi Binasi’nda gerçeklestirilen Genel Kurula semt sakinleri, muhtarlar, Çankaya Belediye
Baskani Bülent Tanik ve Çankaya Kent Konseyi Baskani Dr. Isikhan Güler de katilmistir.
Genel Kurul’da bir konusma yapan Belediye Baskani Bülent Tani k, Türkiye’nin yasadigi
sürecin ilacinin demokrasi oldugunu belirterek demokratik katili mi n tüm mekanizmalarini n
güçlendirilmesi gerektigini söylemistir. Toplantiya
Konusmalarin ardindan yürütme kurullarin olusturulmasina geçilmistir. Ahmet Taner Kislali,
Alacaatli, Çayyolu, Dodurga, Konutkent, Koru, Mutlukent, Ümit ve Yasamkent mahallerinden
ikiser temsilcinin seçildigi genel kurulda ayrica, Çayyolu Semt Meclisi’ne bagli olarak Engelli
ve Gençlik Meclisleri de olusturulmustur.
2.4 Uygulama Sürecinde Kolayliklar ve Sorunlar
Kent Konseyi, 2009 – 2014 dönemi çalismalari süresince birçok sorunla karsilastigi gibi
belediye tarafindan birçok konuda da desteklenmis, çalismalari kolaylastirilmistir. Kent
Konseyinin verimli ve üretken çalisabilmesi için gerekli gördügü yönetim araçlarini “ m ekan,
personel, planlam a takvim ine uygun uygulam a, finansm an v e farkindalik” basliklarinda
degerlendirmistir. Bu basliklar altinda çalismalarin olumlu veya olumsuz etkilerini dikkate
alarak asagida degerlendirmesini yapmistir.
Mek an; Belediyenin bir organi olan Kent Konseyi sivil bir kurulustur ve halka açik, genis
katilimli ve gönüllü esasina göre çalistigi için çalismalarini yürütecegi ve her kesimden insanin
kolayca yer bulabilecegi mekan / adres büyük önem tasimaktadir. Çankaya Belediyesi, kent
konseyinin rahat çalismasi, gerekli toplantilari yapabilmesi için belediye ek binasi içinde yer
tahsisi yapmistir. Ayrica ek bina içinde bir kat meclislerin çalismalari ve Türkiye Kent
Konseyleri Platformu çalismalari için ayrilmistir. Bu mekan kent konseyinin çalismalarini
kolaylastirici sekilde tefris edilerek günün her saati kullanilabilecek sekilde düzenlenmelidir.
Personel; Kent konseyinin günlük yazisma, organizasyon, raporlama ve belediye ile üyeler
arasinda köprü kurma görevini üstlenecek bir çekirdek kadro için belediye gerekli atamalari
gerçeklestirmistir. Personel görevlendirirken kent konseyinin çalismalarini kolaylastiracak
donani ma sahip kisilerin atanmasina dikkat edilmistir.
Ek 10 da Çankaya Kent Konseyi personel listesi yer almaktadir.
Planlam a
Takv im ine Uygun Uygulam a; Planlanan çalismalarin planlandi gi tarihte
gerçeklestirilmesi yönünde bazi sikintilar yasanmistir. Belediyenin bürokratik yapisi, gerekli
onaylarin alinmasi, çalismalarin tarihlerinin ötelenmesine neden olmustur. Sonunda her
planlanan çalisma hayata geçirilmis olsa da bu gecikmeler diger islerin de gecikmesine,
takvimi ileri kaydirmaya neden olmustur. Çankaya Kent Konseyi resmi yazilarini kendi adina
yapamamaktadir, bunun yerine resmi yazismalar Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal Isler
Müdürlügü üzerinden yapilabilmektedir. Bu durum yazismalarda bürokrasiyi arttirmaktadir.
Finas m an; Kent Konseylerinin finansmani Iç Isleri Bakanligi Kent Konseyleri Yönetmeligi
Madde 16/A - (Ek madde: 06/06/2009 - 27251 S.R.G Yön./10. mad.) de “(1) Belediyeler kent
konseylerine, bütçelerinde ödenek ayirmak suretiyle ayni ve nakdi yardim yapar ve destek
saglar” seklinde tanimlanmistir. Çankaya Kent Konseyinin bir bütçesi bulunmamaktadir. Tüm
çalismalarini belediyenin
gerçeklestirmistir.
Kültür
ve
Sosyal
Isler
Müdürlügü
bütçesi
üzerinden
Farkindalik ; Kent Konseylerinin en büyük sorunlarindan biri de farkindalik yaratamamis
olmalaridir. Yerel Gündem 21 olarak kurulan sonradan Kent Konseyi olarak tanimlanan kent
konseylerine çok önemli misyonlar yüklenmis olmasina karsi hizmet ettigi kesim tarafindan
tam olarak bilinmemektedir. Kent Konseyleri, halkin katili mi ni saglamak, halki n sorunlarini
tespit edip çözüm üretebilmek için kendisini iyi anlatabilmeli ve halkin güvenini kazanmalidir.
Çankaya Kent Konseyi bunun önemini dikkate alarak her bir çalismasinda ve uygulamasinda
herkesi bilgilendirmeye çalismis, her bir aktivitede halkin katili mini öncelikli tutmustur. Bundan
sonraki dönemlerde bu konunun öncelikle dikkatte tutulmasi ve semt meclisleri ve muhtarlar
araciligi ile daha çok kisiye ulasilmasi ve kent konseyinin öneminin aktarilmasi saglanmalidir.
3. Çankaya Kent Konseyinin 2009 – 2014 Yillari Arasi Çalistiklari Kisi, Kurum ve
Kuruluslar
3.1.Kent Konseyinin Yaptigi Çalismalarinda Isbirligi Yaptigi Kisi, Kurum ve Kuruluslar
Çankaya Kent Konseyi kamu kurumlari, muhtarlar, üniversiteler, meslek kuruluslari,
sendikalar, engelli dernekleri, kadin dernekleri, gençlik dernekleri olmak üzere yaklasik 300
kurum ve kurulus ile isbirligi içerisinde çalismalar yürütmektedir.
Ortak çalismalar yürüttügü kurum ve kuruluslar sunlardir:
TMMOB, Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu, Cumhuriyet Kadinlari Dernegi, Ankara
Vakfi, Türk Dünyasi Kadinlari Dostluk ve Dayanisma Dernegi, Sihhiye Sivil Toplum Platformu,
Türk Kadinlar Birligi, Çagdas Gazeteciler Dernegi, Ankara Üniversitesi, Baskent Üniversitesi,
Orta Dogu Teknik üniversitesi, KESK Sb. Platformu, Ankara Pazaryerleri Esnaf Odasi, Ankara
Barosu, Kadin Hareketi Dernegi, Ankara Girisimci Is Kadinlari ve Destekleme Dernegi, Uçan
Süpürge, KAOS GL, Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi, KESK Subeler Platformu
Kadin Komisyonu, DISK Kadin Komisyonu, Türk Üniversiteli Kadinlar Dernegi, Ev Eksenli
Çalisan Kadinlar Çalisma Gurubu, Altinokta Körler Dernegi, Türkiye Körler Federasyonu,
Spina Bifida Dernegi Ankara Subesi, Ankara Isitme Engelliler Spor Kulübü, Zihinsel Engelliler
Federasyonu, Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Sakatlar Dernegi Ankara Subesi, Evrensel
Görme Özürlüler Dernegi Genel Merkezi,Engelli Insan Haklari Dernegi, Zihinsel Engelliler
Koruma Ve Aileleri Dayanisma Dernegi, 19 Mayis Engelliler Spor Kulübü, Zihinsel Özürlüler
Federasyonu, Ilim Tüm Engelliler Egitim Dernegi, Gazi Üniversitesi Özel Egitim Bölümü, Genç
Gelisim Dernegi, Türkiye Gençlik Birligi, Ankara Tabip Odasi
4. Çankaya Kent Konseyi Yayinlari
Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyum Kitabi - Eylül 2013
Kadin Haklari El Kitabi - Eylül 2012
Çankaya Kent Konseyi Tanitim Brosürü - Ocak 2012
Uluslararasi Kadin Dostu Çankaya Sempozyum Kitabi - Mart 2012
Çankaya Kent Konseyi Çalisma Raporu (2009-2011) - Ekim 2011
Tüketici Haklari Brosürü - Kasim 2011
EKLER:
Ek 1: Birinci ve Ikinci Dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kurum ve
Kuruluslar Listesi
2009-2011 Yürütme Kurulu – I. Dönem
H. Bülent Tanik
Dr. Isikhan Güler
Baris Cömert
Dogantürk Simsek
Engin Özer
Murat Erkman
Handan Yilmazer
Necdet Saraç
Salim Orman
Süha Saglam
Süleyman Demircan
Hasan Tatar
Senay Ertem
Ömer Can Pamuk
Baskan
Gen. Sek.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Çankaya Belediye Baskani
TMMOB üyesi
Muhtar
Demokrat Kars Der.Fed.
Cumhuriyet Kadinlari Der.
Ankara Vakfi
Türk Dünyasi Kadinlari Dostluk ve Dayanisma Dernegi
YG 21 Temsilcisi
Sihhiye ST Platformu
Altinokta Körler Dernegi
Muhtar
Engelli Meclis Baskani
Kadin Meclis Baskani
Gençlik Meclis Baskani
2011-2014 Yürütme Kurulu – II. Dönem
Dr. Isikhan Güler
Mustafa Cosar
Ayse Saltan
Can Güleryüz
Doç.Dr.Metin Senbil
Doç.Dr.Tayfun Çinar
Ismail Kaygusuz
Dogantürk Simsek
Recep Ayhan
Baris Cömert
Serpil Erenoglu
Hasan Tatar
Senay Ertem
Ezgi Ünsal
Baskan
Gen. Sek.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
TMMOB Üyesi
Türk Kadinlar Birligi
Çagdas Gazeteciler Der.
GÜ. Sehir Plancisi
Ankara Üniversitesi
KESK Sb. Platformu
Demokrat Kars Der.Fed.
Ankara Pazaryerleri EO
Muhtar
Muhtar
Engelli Meclis Baskani
Kadin Meclis Baskani
Gençlik Meclis Baskani
Ek 2: Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu Gündemi
Ek 3: Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplanti Listesi
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 1. Toplantisi, Ekim 2010 - Konak Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 2. Toplantisi, Subat 2011 - Çankaya Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 3. Toplantisi, Mayis 2011 - Eskisehir Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 4. Toplantisi, Eylül 2011 - Nilüfer Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 5. Toplantisi, Aralik 2011 - Atakum Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 6. Toplantisi, Mart 2012 - Didim Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 7. Toplantisi, Haziran 2012 - Lüleburgaz Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 8. Toplantisi, Eylül 2012 - Silivri Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 9.Toplantisi, Aralik 2012 - Aliaga Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 10. Toplantisi Mart 2013 - Burhaniye Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 11. Toplantisi, Haziran 2013 - Söke Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 12. Toplantisi Eylül 2013 - Diyarbakir Kent Konseyi.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 13. Toplantisi, Ocak 2014 - Tekirdag Kent Konseyi.
Ek 4: Kent Konseyi Seçmen Beyannamesi
ANKARA-ÇANKAYA BELEDIYESI SEÇMEN BEYANNAMESI
30 Mart 2014'te yapilacak Yerel Yönetim seçimlerinde Çankaya Ilçesi belediye baskanligina
ve belediye meclis üyeligine aday olacaklardan, seçmenler olarak asagida belirtilen
çalismalari talep ediyoruz.
1.
-
Kentsel Altyapi Hizmetleri
Çevre
Çevrenin korunmasi, erozyonla mücadele ve agaçlandirma çalismalarinin yapilmasi, tarim topraklarinin
verimliliginin arttirilmasi ve topragin tarimsal amaçli kullanilmasina yönelik tesvik edici yöntem ve esaslarin
belirlenmesi, belediye imar planlarinda da bu konuya dikkat edilmesi, agaçlandirma çalismalari yapilirken
ilgili kurum ve kuruluslardan danismanlik hizmeti alinmasi,
Hafriyat atiklarinin daha düzenli toplanarak çevreye zararlarini engelleyecek biçimde degerlendirilmesi
ve/veya imha edilmesi.
-
Çöp
Çöplerin toplanma saatlerinin belirlenmesi, çöplerin ayristirilmasi için konteynirlar konulmasi, çöplerin
ayristirilmasi konusunda halkin bilinçlendirilmesine yönelik toplantilarinin yapilmasi ve bilgilendirici
brosürlerin hazirlanmasi.
Çöplerin çevreye verecegi zararlari engellemeye yönelik çöp konteynirlarinin yerin altina alma ve/veya
ayristirma gibi projelerin pilot uygulamalar (farkli yerlerde farkli uygulamalar) ile uygun yöntemin
belirlenmesi.
Çöp toplayicilarinin denetlenmesi. Diger belediyelerdeki uygulamalarin degerlendirilerek çözüm üretilmesi.
Çöplerin toplanmasinda sistematik bir yöntem uygulanmasi.
-
Ulasim
Toplu tasim ulasimlarinda mahallelerin talepleri incelenerek ihtiyaçlar dogrultusunda çözüm önerilerinin
gelistirilmesi, 24 saat ulasim hizmetinin saglanmasi,
Otopark sorununun çözümüne yönelik apartmanlarda yapilmasi zorunlu otoparklarinin yönetmelige uygun
yapilmasi, otopark olarak yapilan alanlarin kullaniminin denetlenmesi, mahallelere ortak otopark
alanlarinin gelistirilmesi ve kullanimlarinin düzenli denetlenmesi, kamusal alanlarin ücretli otopark olarak
kullanilmasinin denetlenmesi,
Projelere uygun yapilmayan otoparklarin denetlenmesi ve cezai islem uygulanmasi.
Kaldirimlardan arabalarin kaldirilarak yaya erisiminin kolaylastirilmasi ve yaya imalatinin yaya ve engelli
ulasimini kolaylastirici sekilde yapilmasi/uygulanmasi.
Bisiklet ve bisiklet yollari ile ilgili çözüm önerilerinin gelistirilmesine yönelik projeler gelistirilmesi.
-
Yesil Alan
Kaldirimlarin ve parklarin agaçlandirilmasi, artik parsellerin yesillendirilmesinin özendirilmesi, mevcut yesil
alanlarin ve parklarin korunmasi ve iyilestirilmesi, mevcut agaçlarin bakiminin yapilmasi, yesil alanlarin
bakim, denetim ve güvenliginin saglanmasi.
Mahallelerde park denetim ve bakimi ile ilgili sorumlu kisilerin belirlenmesi ve düzenli bakim ve kontrollerin
yaptirilmasi.
Parklarin yakin çevresinde yer alan sabit isyeri ve konutlarda yasayanlarin, parka sahip çikmalari ve
agaçlandirmalari yönünde tesvik edilmesi.
-
Su
Büyüksehir'in yaptigi uygulamalara dair söz sahibi olunmasi ve müdahale kanallarinin yaratilmasi.
Su aritma istasyonlari ile ilgili örneklerin degerlendirilerek gerekli çözümlerin gelistirilmesi, ilçe belediyesi
olarak halka ücretsiz damacana su dagitilmasi.
2.
-
Kentsel Yapilasma
Imar
Imar planlari hazirlanirken kentin yesil hatlarini ve hava koridorlarini dikkate alarak yapilmasi,
yapilasmalarda kentsel estetigin dikkate alinmasi, imar planlarinin ilçede yasayan nüfusun beklentilerinin
dikkate alinarak yapilmasi.
Imar planlari hazirlanirken mahallelerin meydan, sokak ve/veya binalarla (engelli sokagi, sanat sokagi,
bina cephe estetigi v.b) simgelestirilmesi.
Pazar yerleri gibi mahallelinin toplu kullanim alanlarinin çok amaçli kullanim alanlari
degerlendirilmesi, pazarin oldugu günlerde modern, temiz ve standart pazarlarin kurulmasi.
olarak
-
Kentsel Dönüsüm
Kentsel dönüsüm çalismalarinin halkin ihtiyaçlarinin ve taleplerinin dikkate alinarak yapilmasi, kentsel
dönüsümün yerinde islah yöntemiyle, yerinde kentsel yenileme seklinde uygulanmasi.
-
Konut ve Kent Estetigi
Kent estetigi konusunda hassas davranilmasi, mevcut konutlarin cephelerinin belli standartta modern bir
görünüm kazandirilarak kent estetiginin saglanmasi.
Sokak, cadde, yön ve binalara yönelik kimlik bilgilerinin görünür ve dogru kullanilmasi, özellikle yön
tabelalarinin standartlara uygun ve görünür olarak sik yerlestirilmesi.
-
3.
-
Kadin Dostu Kentlesme
Belediye hizmetlerinde, kadinin gereksinimlerinin anlasilmasi ve görüslerinin alinmasi, kadinin yapisal ve
sosyal haklari / insan haklari ile ilgili bilinçlendirme ve farkindalik yaratma çalismalarinin desteklenmesi.
Kentliye Yönelik Hizmetler
Katilimci Belediyecilik
Halkin talepleri ile belediye hizmetlerinin ortaklastirilmasi, halen bazi mahallelerde aktif çalisan semt
meclislerinin sayilarinin arttirilarak (semt meclisi olmayan mahallelere de yayginlastirarak) belediye
çalismalarina yönelik desteklerinin gelistirilmesi.
Belediye meclisi toplantilarinin kayit altina alinarak belediyenin web sitesi araciligiyla yayinlanmasi, karar
alma süreçlerinde bilgiye erisilebilirligin kolaylastirilmasi. Semt meclisi temsilcilerinin gözlemci olarak
belediye meclisi toplantilarini izlemesi.
Uygulanacak tüm kararlardan halkin haberdar edilmesi, karar olusturulmadan önce Kent Konseyi araciligi
ile halkla birlikte, demokratik katilimci anlayisla ve tarafsiz bir sekilde kararlarin alinmasi.
Demokrasi pratiklerinde teknolojik gelismeler (e-yönetisim, e-demokrasi) kullanilarak yeni hareket
alanlarinda yenilikçi stratejilerin gelistirilmesi ve halkin katiliminda bu kanallarin da kullanilabilmesi.
-
Kadina Yönelik Hizmetler
Kadina yurttas olmanin, esit birey olmanin, özgüveni gelistirici tedbirleri ve çalisma hayatina katiliminin
öneminin anlatilmasi, bilgiye ve destege erisim yollarinin kolaylastirilmasi.
Aile içindeki emegini kurumsallastirip ekonomik emeginin karsiligini almasi için gerekli yönlendirmenin
yapilmasi.
Belediye bünyesinde yer alan siginma evi sayisini yasal düzenlemelere uygun olarak artirilmasi, fiziki
kosullarin iyilestirmesi ve nitelik ve nicelik açisindan yeterli personel desteginin saglanmasi. Diger siginma
evleri, kadin örgütleri, STK lar ve üniversitelerle isbirligi içerisinde olunmasi.
TODAM’larin sayisi artirilarak kadinlarin istihdamina yönelik kurslar açilmasi, semtlerde KADIN DANISMA
MERKEZLERI kurulmasi, kres ve gündüz bakimevlerinin sayisinin artirilmasi.
-
Engelli ve Çocuklara Yönelik Hizmetler
Özel ve kamu binalarina, isyerlerine, alisveris merkezlerine, sosyal ve kültürel alanlara engellilerin erisimini
kolaylastiracak çözümlerin üretilmesi.
Üretilen plan ve projelerde, gelistirilen ve kabul edilen strateji ve politikalarda engellilere yönelik
uluslararasi kabullerin dikkate alinmasi ve titizlikle uygulanmasi.
Mahalle bazinda Engellilere yönelik çalismalar sonucunda ihtiyaçlarin çikarilarak mahallelerde engelli
bakim ve rehabilitasyon merkezlerinin açilmasi, mahallelerde yer alan açik alanlarin engellilerin de
faydalanacagi biçimde düzenlenmesi.
Çocuklara yönelik evde bakim hizmetlerinin saglanmasi, oyun sokaklarinin ve bahçelerinin sayisinin
arttirilmasi.
-
Gençlere Yönelik Hizmetler
Mahallelerde yapilasmamis alanlarin düzeltilerek çocuk ve gençlerin spor yapabilecegi alanlar haline
getirilmesi.
Belediye içerisinde sokak çocuklari ve madde bagimlisi çocuklar için bir birim olusturularak, çocuklarin
topluma, aileye kazandirilmasinin saglanmasi, bu çocuklarin okula yönlendirilmesi. Bu çalismalarda semt
meclisleri ile birlikte çalisilmasi.
-
Yaslilar ve Yoksullara Yönelik Hizmetler
Yaslilara yönelik evde bakim hizmetinin gelistirilmesi, sürekli ve saatli evde yasli bakim hizmetlerinin
olusturulmasi, ambulans hizmetinin yayginlastirilmasi.
Mahallelerde yasli gündüz bakim merkezlerinin kurulmasi, gönüllü yasli hizmet birimi kurulmasi ve semt
meclisleri araciligi ile ihtiyaca göre hizmetlerin saglanmasi.
Çankaya belediyesine bagli yüz yas kulübünün görünür kilinmasi, erisilebilir yerlerde sayisinin
çogaltilmasi.
-
Sokak Hayvanlarina Yönelik Hizmetler
Ilçe sinirlari disarisinda hayvan barinaklarinin yapilmasi, sokak hayvanlarinin hayvan severler ve
gönüllüler araciligiyla bu barinaklara yönlendirilmesi.
Ilçeye bagli köylerde muhtarlar araciligiyla sokak hayvanlarinin sahiplendirilmesinin saglanmasi.
Park, bahçe ve sokaklarda köpeklerini dolastiran kisilerin hayvan pisliklerini kendilerinin toplamasina
yönelik tabelalarin hazirlanmasi ve denetlenmesi.
Evde beslenen hayvanlarin tespitinin, kayitlarinin yapilmasi ve takip edilmesinin saglanmasi.
4.
-
Kültürel ve Sanatsal Yapilanma
Kültür ve Sanat
Halkin, sivil toplum örgütlerinin, mahalle topluluklarinin ve ticari isletmelerin beklentilerini dikkate alan
kültürel politikalarin gelistirilmesi, kültürel yönetim planlarinin hazirlanmasi.
Ilçe sinirlari içerisinde yer alan tiyatro ve sinemalarin aktif hale getirilmesi, sergi salonlari gibi sanatsal
mekanlarin arttirilmasi.
Kültürel etkinliklerde halkin tümünü kapsayacak sekilde kisilerin yaraticiliklarini ve hayal gücünü ifade
edebilecek tesviklerin saglanmasi.
Semtlerde hobi atölyeleri kurulmasi, kültür günleri düzenlenmesi.
-
Kültürler arasi Kaynasma
Yapilan çalismalarda ilçede yasayan farkli kültürler ve etnik gruplarin beklentilerinin de dikkate alinmasi.
Bu gruplarin kültürel ihtiyaçlarini da kabul ederek farkli kültürler ve inançlar arasinda diyalog ve fikir
alisverisine olanak saglayacak ve topluluklarin inanç ve geleneklerini yerine getirebilmelerine hizmet
edecek politikalarin olusturulmasi ve uygulanmasi.
Insan haklarinin, cinsiyet farkliliklarinin, cinsiyet esitliginin ve kültürel çesitliligin korunmasina yönelik
çalismalarin yapilmasi, her türlü ayrimciliga karsi çikilmasi.
-
5.
-
Tarihi Kentsel Yapilasma
Tarihi evlerin ve köy evlerinin degerlendirilerek uygun olanlarin restorasyonuna destek saglanmasi.
Kaynak Yaratici Hizmetler
Kaynak Yaratma çalismalari
Mahallelerde geri dönüsüm malzemelerinin, atiklarin degerlendirilmesi konusunda kooperatifler kurularak,
çesitli ürünlerin imalatinin yapilmasi.
Ankara toptanci su ürünleri hali, çiçek borsasi gibi gelir getirici çalismalarin meslek odalari ile isbirligi
içerisinde Çankaya Belediyesi bünyesine alinmasi gibi oto alim satim v.b gelir getirici çalismalarla ilgili
projelerin yapilmasi.
-
Hizmet Kadrolari / Nitelikli hizmetler
Yerel yönetim birimleri ve yerel hizmet birimlerini katilimci mekanizmalarla güçlendirilmesi ve birlikte is
yapabilme kabiliyetlerinin gelistirilmesi.
Gelisen ve degisen ihtiyaçlara cevap verebilecek uzmanlasmis kadro kurulmasi, mevcut kadroyu yeniden
degerlendirerek kapasite gelistirme çalismalarinin yapilmasi.
Teknolojik imkanlari aktif hale getirerek halkin katilimi ve destegini alabilecek Hizmet Kalite Degerlendirme
Sisteminin kurulmasi.
6.
-
Egitim, Saglik ve Spor Hizmetleri
Üniversiteler
Kent yönetiminin ve plânlamasinin, kentin özellikleri ve potansiyeli ile gelisme kapasitelerini ve
kaynaklarini kapsayacak bir sekilde farkli uzmanliklardan, üniversiteden ve kuruluslardan alinan bilgiye
dayali analizlerle yapilmasi.
Üniversite ögrencilerine yönelik kiz, erkek yurtlarinin/gençlik merkezlerinin çogaltilmasi, üniversite
ögrencilerine yönelik geçici aile yani konaklama konusunun özendirilmesi, planlanmasi.
Gençlik merkezlerinde üniversite ögrencilerinin ilkögretim ve ortaögretim, lise ögrencilerine ders vermek
üzere bulusturulmasi.
-
Saglik
Beslenme, fiziksel aktivite ve cinsellikle ilgili saglikli davranislarin artirilmasina yönelik egitim ve
bilinçlendirme çalismalarinin yapilmasi.
Saglikli kent kimliginin olusmasinda yerel yönetim birimlerinin aktif rol almasinin saglanmasi.
Bebeklerin ve okul öncesi yas çocuklarinin yasama daha saglikli baslamalarina yönelik strateji ve
projelerin gelistirilmesi.
Halkin psikolojik ve sosyal iyilik hallerinin gelistirilmesi ve mental saglik sorunlari olanlarin ulasabilecegi
daha kapsamli hizmetlerin yayginlastirilmasi.
Sehir disindan gelen hasta yakinlarina yönelik konukevleri açilmasi, Ambulans sayisinin arttirilarak
ambulans hizmetlerinin saglanmasi.
Mahallelerde, okullarda gezici araçlar araciligiyla saglik taramalari yapilmasi.
Cenaze hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi, cenaze nakil araçlarinin sayisinin artirilmasi, yoksul
ailelere ücretsiz cenaze hizmeti saglanmasi.
Ilkyardim ve depreme hazirlik egitimleri verilmesi.
-
Halkin Bilinçlendirilmesi / Bilgilendirilmesi
Semt meclislerini daha aktif kullanmak ve bu araçla mahallelinin, ilçede yasayan halkin düzenli ve planli
egitim programlari ile bilgilenmelerinin ve bilinçlenmelerinin saglanmasi.
Seffaf belediyecilik anlayisi ile halkin her tür planlama, karar alma ve uygulama süreçlerinde haberdar
olmalarini saglayici çalismalarin yapilmasi.
-
Spor ve bos zamanlarin degerlendirilmesi
Parklarda spor aletlerinin sayisinin çogaltilarak, halkin spora özendirilmesinin saglanmasi.
Semt meclisleri araciligiyla mahalle kültürünü gelistirilerek çocuklarin spora yönlendirilmesi için gerekli
imkanlarin saglanmasi, futbol, basketbol v.b mahalle takimlarinin olusturulmasi.
Eglence ve dinlence etkinliklerini gelistirmek ve tesvik etmek için sosyallesme alanlari olan park ve yesil
alanlari, oyun alanlari, açik alanlar, gezinti yollari gibi olanaklarin sayisinin ve kalitesinin artirilmasi.
Ek 5: Seçmen Beyannamesi Çalisma gurubu Listesi
Ayse Saltan
Isa Çapanoglu
Nesrin Armagan
Senay Ertem
Emel Ekin
Mustafa Sarisülük
Ek 6: Birinci ve Ikinci Dönem Kadin Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kurum ve
Kuruluslar Listesi
2010-2012 Yürütme Kurulu – I. Dönem
Senay Ertem
Ayse Yücel
Ayse Saltan
Meral Güler
Humayun Ebrisim
Nevin Öztop
Sehnaz Sönmez
Aysegül Dogan Sirmagül
Hülya Altun
Ankara Barosu
Kadin Hareketi Dernegi
Türk Kadinlar Birligi
Ankara Girisimci Is Kadinlari ve Destekleme Dernegi
Uçan Süpürge
KAOS GL
KESK Subeler Platformu Kadin Komisyonu
DISK Kadin Komisyonu
Muhtar
2012-2014 Yürütme Kurulu – II. Dönem
Senay Ertem
Ayse Saltan
Nazik Isik
Meral Güler
Ayse Akin
Özgün Millioglu Kaya
Fatma Çakir
Iclal Akyön
Serap Mohammed
Türk Üniversiteli Kadinlar Dernegi
Türk Kadinlar Birligi
Ev Eksenli Çalisan Kadinlar Çalisma Gurubu
Ankara Girisimci Is Kadinlari ve Destekleme Dernegi
Baskent Üniversitesi
DISK Kadin Komisyonu
Ankara Barosu
Seyranbaglari Mahalle Temsilcisi
Muhtar
Ek 7: Kadin Dostu Çankaya Sempozyumu Gündemi
Ek 8: Birinci ve Ikinci Dönem Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kurum ve
Kuruluslar Listesi
2010-2012 Yürütme Kurulu – I. Dönem
Hasan Tatar
Selma Çalik
Mesut Türker
H.Inci Cengiz
Turhal Içli
Cafer Tayyar Erdek
Mesut Bulut
Ali Fuat Menguç
Neslihan Uluçay
Türkiye Körler Federasyonu
Spina Bifida Dernegi Ankara Subesi
Ankara Isitme Engelliler Spor Kulübü
Zihinsel Engelliler Federasyonu
Engelliler Konfederasyonu
Türkiye Sakatlar Dernegi Ankara Subesi
Evrensel Görme Özürlüler Dernegi Genel Merkezi
Engelli Insan Haklari Dernegi
Zihinsel Engelliler Koruma Ve Aileleri Dayanisma Dernegi
2012-2014 Yürütme Kurulu – II. Dönem
Hasan Tatar
Selma Çalik
Yildirim Alkaya
Saadet Beyaztas
Sükrü Mutlu
Necip Sahin
Mine Taskaldiran
Ali Fuat MENGÜÇ
Banu Altunay
Altinokta Körler Dernegi
Spina Bifida Dernegi Ankara Subesi
19 Mayis Engelliler Spor Kulübü
Zihinsel Engelliler Federasyonu
Zihinsel Özürlüler Federasyonu
Türkiye Sakatlar Dernegi Ankara Subesi
Ilim Tüm Engelliler Egitim Dernegi
Engelli Insan Haklari Dernegi
Gazi Üniversitesi Özel Egitim Bölümü
Ek 9: Birinci, Ikinci ve Üçüncü Dönem Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Temsil Ettikleri
Kurum ve Kuruluslar Listesi
2010-2012 Yürütme Kurulu – I. Dönem
Ömer Can Pamuk
Oytun Karabulut
Menekse Çelikel
Burak Günes
Gülçin Kesercioglu
Aygen Bekte
Osman Bayram
Yalçin Gündüz
Sertaç Kavukcuer
TMMOB Insaat Müh. Ankara Sb.
ODTÜ Bilim ve Ütopya Toplulugu
Ank. Üniv. DTCF Edebiyat Toplulugu
Ank. Üniv. Mülkiye Atatürkçü Düsünce Toplulugu
TMMOB Çevre Mühendisleri Ankara Sb.
Genç Gelisim Dernegi
Türkiye Gençlik Birligi
Kirkkonaklar Mahalle Temsilcisi
Ziyabey Mahalle Temsilcisi
2012-2013 Yürütme Kurulu – II. Dönem
Ezgi Ünsal
Ilknur Özcan
Gülen Uzun
Serdar Öten
Songül Tasar
Sonel Temel
Elif Cabadak
Baris Coskun
Ridvan Karadeniz
Üniversite Temsilcisi
Üniversite Temsilcisi
Üniversite Temsilcisi
Meslek Odasi Temsilcisi
Meslek Odasi Temsilcisi
Mahalle Temsilcisi
Mahalle Temsilcisi
STK Temsilcisi
STK Temsilcisi
2013-2014 Yürütme Kurulu – III. Dönem
Mert Deringöz
Hasan Sansar
Baris Iplikçi
Hazal Sahin
Hilal Zambakçi
Hüseyin Üçpinar
Ekin Sarikas
Seyma Bulut
Barça Güney
Ankara Tabip Odasi
HÜ Çagdas Yasam Toplulugu
ODTÜ Karate Toplulugu
AÜ Fen Bilim ve Sanat Atölyesi
AÜ Yaratici Isler Toplulugu
Cumhuriyet Mahallesi Temsilcisi
Yukari Bahçelievler Mahallesi Temsilcisi
Atatürkçü Düsünce Dernegi
Kars Demokrat Dernekler Federasyonu
Ek 10: Çankaya Kent Konseyi Personel Listesi
Mustafa Çosar- Genel Sekreter
Emel Ekin
Özlem Alti n
Mustafa Sarisülük
Mülkinaz Yilmaz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 436 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content