close

Enter

Log in using OpenID

07 K A SIM 2014,CU M A - 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

embedDownload
07 KASIM 2014,CUMA
SALON A
SALON B
SALON C
SALON D
07:00 - 07:45
PRATİK KURS – I
ÜRETERORENOSKOPİ: RİJİT VE
FLEKSİBL
Oturum Başkanları : Ferruh
Akay, Bora Küpeli
07:00 – 07:15
Fleksibl Üreterorenoskop ve
İntrakorporeal Kırıcılar:
Enstüman Seçimi, Uzun
Kullanım Ömrü İçin İpuçları
Haluk Akpınar
07:00 - 07:45
PRATİK KURS - II
TRANSREKTAL PROSTAT
BİOPSİSİ
Oturum Başkanı : Sinan Sözen
Teorik : Gökhan Toktaş
Pratik : Talha Müezzinoğlu
07:15 – 07:30
Teknik Prensipler: Nasıl
Yapıyorum?
Anup Patel
07:30 – 07:45
Komplikasyonlar: Tanı,
Önleme ve Tedavisi
Cenk Yücel Bilen
08:00 – 10:30
OTURUM – III
Oturum Başkanları: Haluk Özen, Bülent Çetinel
08:00 - 08:20
Üst Üriner Sistem Kanserlerinde Tanı, Evreleme
ve Tedavide Fleksible RIRC'ın Yeri
Anup Patel
08:20 - 08:40
Seminal Vezikül Koruyucu Radikal
Prostatektomi: Teknik ve Sonuçlar
George Thalmann
08:40 - 09:10
Sitoredüktif Cerrahi, Metastatik Renal Hücreli
Kanserde Yaşamı Uzatır
Hendrik Van Poppel
09:10 - 09:30
Zor Kadın Üretral Problemleri: Üretral
Divertikül ve Darlıklar
Christopher Chapple
SALON E
07:00 - 07:45
PRATİK KURS - III
DİSTAL HİPOSPADİAS
Oturum Başkanı : Erim Erdem
David Diamond, Anthony Caldamone
SALON A
SALON B
SALON C
09:30 - 09:50
Postprostatektomi İnkontinans
Ervin Kocjancic
07 KASIM 2014,CUMA
09:50 - 10:10
Antikolinerjik Tedaviye Dirençli AAM'nin
Tedavisi
Johannes Heesakkers
10:10 - 10:30
Penil Üretroplastideki Yeni Tekniklerin Gözden
Geçirilmesi
Ervin Kocjancic
10:30– 11:00
Kahve Arası
11:00 - 11:40
OTURUM - IV
Oturum Başkanları: Oktay Demirkesen, Haydar
Kamil Çam
11:00 - 11:20
İnfertilitede Mikrocerrahinin Yeri
Gert Dohle
11:20 - 11:40
Üretroplasti ve Cinsel Fonksiyonlar
Enzo Palminteri
11:40 - 11:55
Prenatal Hidronefroz: Bilgi Kirliliği mi?
Anthony Caldamone
11:55- 12:10
Parsiyel Nefrektomi Tekniklerinin
Karşılaştırılması
Ender Özden
SALON D
SALON E
SALON A
SALON B
SALON C
SALON D
12:10 - 12:40
KARŞITLIK – II
Alt Pol Kaliks Taşlarının Tedavisi
Oturum Başkanları: Yalçın İlker, Veli Yalçın
12:10 - 12:20
2
225 mm 'den Büyük Böbrek Taşının Tedavisinde
RIRC' ın Yeri
Bülent Erkurt
07 KASIM 2014,CUMA
12:20 - 12:30
SWL’ nin Yeri
İlteriş Tekin
12:30 - 12:40
PNL’ nin Yeri
Anup Patel
12:40 - 13:25
UYDU SEMPOZYUM – ALLERGAN
MESANEDE AŞIRIYA KAÇMAYIN
Oturum Başkanı: Zafer Aybek
Konuşmacı: Tufan Tarcan, Oktay Demirkesen
13:25 - 14:30
Öğle Yemeğİ
14:30 - 15:15
UYDU SEMPOZYUM – RECORDATI
GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE AŞIRI AKTİF
MESANE ve DUAL ETKİLİ TEDAVİ: PROPİVERİN
Moderatör: Bedreddin Seçkin
Konuşmacılar: Oktay Demirkesen, Adnan Şimşir
15:15 – 17:15
KURS – III
KONTİNANS - OLGULAR EŞLİĞİNDE İNTERKATİF
KURS
15:15 – 15:45
Erkek AUSS
Moderatör : Ali Ergen
Christopher Chapple, Cüneyd Özkürkçügil
15:15 - 16:15
SERBEST BİLDİRİLER - VII
Oturum Başkanları: Hamit
Ersoy, Faruk Yencilek
SP 038 – SP 052
15:15 - 16:15
SERBEST BİLDİRİLER - IX
Oturum Başkanları: İrfan
Hüseyin Atakan, Hayrettin
Şahin
SP 053 – SP 067
15:15 - 16:15
SERBEST BİLDİRİLER - XI
Oturum Başkanları: Reşit
Tokuç, Nihat Satar
SS 041 – SS 050
SALON E
SALON A
SALON B
SALON C
SALON D
07 KASIM 2014,CUMA
15:45 – 16:15
Nörojen Mesane
Moderatör: Tufan Tarcan
Johannes Heesakkers, Bedreddin Seçkin
16:15 – 16:45
Pelvik Organ Prolapsusu
Moderatör: Bülent Çetinel
Ervin Kocjancic, Oktay Demirkesen
16:45 – 17:15
Ağrılı Mesane Sendromu
Moderatör: Ceyhun Özyurt
Gopal Badlani, Zafer Aybek
17:15 – 18:00
VİDEO OTURUM – III
Oturum Başkanları: Çağatay Göğüş, Selçuk Keskin
VS 011 – VS 016
16:15 - 17:30
SERBEST BİLDİRİLER - VIII
Oturum Başkanları: Ali Güneş,
Ender Özden
SP 068 – SP 086
16:15 - 17:30
SERBEST BİLDİRİLER - X
Oturum Başkanları: Serdar
Göktaş, Murat Lekili
SP 087 – SP 105
SALON E
15:15 - 17:15
KURS - IV
MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİK
CERRAHİ: OLGULAR EŞLİĞİNDE
İNTERKATİF KURS
15:15 – 15:45
Erişkin UPJ Darlığı
Moderatör: Cenk Yücel Bilen
16:15 - 17:30
SERBEST BİLDİRİLER - XII
Oturum Başkanları: Ferruh
Zorlu, Bülent Soyupak
SP 106 – SP 154
Erişkin UPBD'nın Klinik ve Radyolojik
Olarak Çocuklardan Farklılıkları
Serhat Gürocak
Erişkin UPBD' nın Tedavi Algoritması:
Açık, Laparoskopik ve Endoürolojik
Yaklaşımlar
Ahmet Güdeloğlu
15:45 – 16:15
T1a Böbrek Tümörü İçin Minimal
İnvaziv Yaklaşımlar
Moderatör: Çağ Çal, Sinan Sözen
Küçük Renal Kitlelerin Tanısı, Sıklığı,
Risk Öngörü Yöntemleri, Nefron
Koruyucu Cerrahinin Önemi ve
Sınırları
Süleyman Ataus
İzlem, Açık, Laparoskopik Cerrahi ve
Ablatif Yöntemlerle İlgili Algoritma
Cenk Yücel Bilen
SALON A
SALON B
SALON C
SALON D
SALON E
16:15 – 16:45
2 cm.lik Böbrek Taşı
Moderatör: İbrahim Atilla Arıdoğan
Ameliyat Öncesi Planlama ve Teknik
Seçimini Etkileyen Faktörler
Bora Küpeli
07 KASIM 2014,CUMA
Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşımlar:
Hangi Teknik, Kime? RIRC - PNL Laparoskopi
Anup Patel
16:45 – 17:15
56 Yaşında Erkek Hastada, Tek Kor,
Gleason 3+3 Prostat Kanserinde
Minimal İnvziv Yaklaşımlar
Moderatör: Sinan Sözen
Prostat Kanserinin Tanı, İzlem ve
Karar Verme Aşamalarındaki Sorunlar
Ali Tekin
Prostat Kanseri Tedavisinde Minimal
İnvaziv Tedavi Alternatifleri Ne Kadar
Umut Verici?
Haluk Akpınar
17:30 – 18:15
VİDEO OTURUM – IV
Oturum Başkanları: Kenan
Karademir, Orhan Yalçın
VS 017 – VS 023
17:30 – 18:15
VİDEO OTURUM – V
Oturum Başkanları: Sinan Ekici,
Sedat Öner
VS 024 –VS 029
17:30 – 18:15
VİDEO OTURUM – VI
Oturum Başkanları: Kamuran
Bircan, Ali Faik Yılmaz
VS 030 – VS 035
17:15 – 17:45
VİDEO OTURUM – VII
Oturum Başkanları: Saadettin
Eskiçorapçı, Kadir Baykal
VS 036 – VS 041
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content