close

Enter

Log in using OpenID

DERS ALMA - İstanbul Ticaret Üniversitesi

embedDownload
T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
KAYIT YENİLEMELERİNDE (08-19 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA)
ÖĞRENCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
2014-2015 öğretim yılı kayıt yenilemelerinde ;
*Normal öğrenim süresi içinde okuyan ve Banka Taksitli Ödeme Sisteminde olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemlerine
başlamadan önce varsa geçmiş yıl borçlarını öğrenci adına açılmış bulunan banka hesabına yatırmak suretiyle ödemeleri ve 20142015 akademik yılı birinci taksit tutarını öğrenci adına açılmış bulunan banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
*Dönemi uzayan ( Fakültelerde 5.,6.,7…yılını Meslek Yüksekokulu’nda 3.,4… yılını okuyan) öğrenciler ise önce danışmanlarıyla
ders alma işlemini tamamlayacaklar alacakları ders sayısı belli olduktan sonra ders başına ücret ödeyeceklerdir.
DERS ALMA İŞLEMİ
1-) Öğrenciler, şifreleriyle Nokta Otomasyon Sistemine giriş yaparak ,”Öğrenim Bilgileri” menüsü altındaki “Ders Alma” sekmesine
tıklar,
2-) Açılan ekrandan bilgilerini güncelledikten sonra onay butonuna basar, Onay işlemi tamamlandıktan sonra “Ders Seçimine Git”
butonuna basar,
a) Öğrenci açılan sayfada kontenjanı yeterli olan ve “Müfredat” ile uyumlu olan dersleri görür.
b) Gördüğü bu dersleri , müfredat kuralları çerçevesinde seçer.
 Tekrarlanan derslere önceki döneminde devam şartı yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydı ile öğretim
elemanınca devam şartı aranmayabilir. (Öğretim Elemanına bağlı)
 Alttan alınan dersler; ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla en çok 12
AKTS aşabilir. Senato kararı ile lisans 4. Sınıf / Ön lisans 2. Sınıf okuyanlar ve dönemi uzayan öğrenciler 12 AKTS
krediyi aşabileceklerdir. (Alınan Derslerin çakışmamasına dikkat edilmelidir.)
 Öğrenciler alttan DF ve F notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. DF ve F alınan ders tekrarlanabileceği gibi sadece
sınavına da (vize - final-bütünleme ) girilebilir. (Bkz. madde 34-6)
c) Eğer dersin kredisi uygun değilse ya da ders ekrana gelmiyorsa öğrenci danışmanına bilgi vermelidir.
d) Öğrenci ilk defa aldığı seçimlik bir dersi seçerken diğer dersleriyle aynı gün ve saatte olmamasına dikkat etmelidir.
e) Öğrenci Seçimlik bir dersi daha önce aldı ve geçtiyse başka bir dönemde açılmış bile olsa aynı dersi almamalıdır.
f) Fakültelerde 5.,6.,7…yılını Meslek Yüksekokulu’nda 3.,4… yılını okuyan öğrenciler ders başı ücret ödeyeceklerdir. Eğer
önceden dersin devam şartı yerine getirilmişse tekrar alındığında öğretim elemanı devam şartı istemezse sadece
sınavlara da girebilirler, (dönem içi ve dönem sonu sınavları) bu durumda sınav ücreti ödenir. (Bütünleme sınavları da
ayrıca ücrete tabidir.)
g) Ders bırakma-ekleme haftası dönemin 2. haftasıdır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını
bırakabilir, yenilerini ekleyebilirler. Ancak ders seçmede dersi seçebilecek azami öğrenci sayısı Dekanlık/Müdürlükçe
belirlenir.
h) Dersten çekilme dönemin 7. haftasının sonuna kadar danışmanın onayı ile mümkündür. Alınması gerekli kredinin altına
sadece yönetmelikte belirlenen durumda inilebilir. (Madde 23-3)
3-) Danışman öğretim elemanları, Nokta Otomasyon Sistemine girerler ve ekranda listelenen öğrencilerin seçtiği dersleri görerek
onaylar veya düzeltilmek üzere reddederler. Danışman reddetme yaparsa nedenini yazar,
4-) Öğrenci alması gereken bir dersi (daha önce alıp kaldığı dersler müfredat değişikliklerinden dolayı gözükmeyebilir) ekranda
görmemesi durumunda danışmanıyla görüşmelidir,
5-) Öğrenci, “Öğrenim Bilgileri ” menüsü altından “Ders Alma Takip” sekmesinden onay durumunu takip eder ve ders seçiminde
gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar danışman onayına sunar,
6-) Onay işlemi tamamlandıktan sonra “Ferdi Rapor” menüsü altındaki “Ders Alma Dilekçesi” sekmesinden ders alma dilekçesinden
3 adet çıktı alır, imzalar ve danışmanına imzalatır.
7-)*Ödeme dekontu, onaylanmış ders alma dilekçesinin 2 nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza (Küçükyalı’da okuyan
öğrencilerimiz Küçükyalı Öğrenci İşleri danışma bürosuna) teslim edilir, 1 nüshası öğrencide kalır.
8-)* Öğrenci kimlik kartına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bandrol yapıştırılır. Bandrolü olmayan öğrenci kayıt
yenilememiş kabul edilir.
NOT:
-Dersten çekilme yapıldıysa ders alma dilekçesinin son hali mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmelidir.
-Öğrenci dersi hangi öğretim elemanından aldıysa o öğretim elemanının sınıfında derse devam etmelidir. Aksi halde
doğabilecek sorunlarda sorumluluk öğrenciye aittir.
- ÖSYM BURSLUSU öğrencilerden normal süresi içinde okulu bitiremeyenlerin bursu kesileceğinden ders başı ücret
ödeyeceklerdir.
- ÖSYM BURSLUSU öğrencilerden tam burslu olanlar ücret ödemeyeceklerdir, %25 ve %50 bursu olanlar burs oranına göre
ödemelerini yapacaklardır, ders alma işlemi ve bandrol işlemi diğer öğrencilerle aynıdır.
Dönemi Uzayan öğrencilerin ders başı ücretleri
Dönemi uzayan (Lisansta 5.6.7…. yılını , Meslek Yüksekokulu’nda 3. 4… yılını okuyan) öğrenciler ders başına ücret
ödeyeceklerdir.
Lisans-Önlisans ders başına eğitim ücreti
:1188,00 TL (kdv dahil)
Lisans ders başına sınav ücreti
: 356,40 TL (kdv dahil)
Önlisans ders başına sınav ücreti
: 237,60 TL (kdv dahil)
Vakıfbank Mercan Şubesi Şube kodu 110
Hesap no: TR 09 000 15 00158 00 729 051 9974
Hesap adı : İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dekontta öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No’su ve adı soyadı mutlaka belirtilecektir.
*Yukarıda numarası verilen banka hesabı yalnız ders başına ücret ödemeleri için kullanılacak olup, okul taksit ödemelerinin
Üniversitemizin herhangi bir hesabına yapılması öğrencilere ait banka hesaplarında faiz tahakkukuna neden olacaktır.
NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİ İÇİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ
Öğrencilerimiz, önceki yıl tercih etmiş oldukları ödeme yöntemine göre ödemelerini yapabilirler:

Banka Taksitli Ödeme Sisteminde borçsuz olan öğrencilerimiz;
Geçmiş yıldan borcu yoksa direkt olarak öğrenci işlerinde kayıt yenileme işlemlerine başlayabilirler.

Banka Taksitli Ödeme Sisteminde borçlu olan öğrencilerimiz;
Kayıt yenileme işlemlerine başlamadan önce varsa geçmiş yıl borçlarını öğrenci adına açılmış bulunan
banka hesabına yatırmak suretiyle ödemeleri ve 2013-2014 akademik yılı birinci taksit tutarını öğrenci
adına açılmış bulunan banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Kredi Kartı Taksitli Ödeme Sisteminde olan öğrencilerimiz;
http://e-payment.iticu.edu.tr/ linkinden yıllık eğitim ücretlerini taksitlendirebilirler.

Nakit Ödeme Sisteminde olan öğrencilerimiz;
Yıllık eğitim ücretini tamamını tek seferde nakit ödeyecek olan öğrencilerimiz aşağıdaki banka hesabımıza
%3 indirimli olarak havale edebilirler.
Hesap adı
Banka adı
Şube kodu
IBAN no
Açıklama
:
:
:
:
:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
VAKIFBANK/MERCAN
110
TR09 0001 5001 5800 7290 5199 74
Öğrenci TC Kimlik no / Adı Soyadı
Ayrıntılı olarak bilgi edinmek isteyenler için iletişim Tel : 444 0 413
Dahili: 4559 Emre ÇAM / 4557 Raif ÇAMUR / 4555 Esra OZAR
TAKSİTSAYISI
ÖDEME PLANI
19.09.2014
1.TAKSİT
25.10.2014
2.TAKSİT
25.11.2014
3.TAKSİT
25.12.2014
4.TAKSİT
15.01.2015
5.TAKSİT*
25.01.2015
25.02.2015
6.TAKSİT
25.03.2015
7.TAKSİT
25.04.2015
8.TAKSİT
25.05.2015
9.TAKSİT
*Ocak 2015 döneminde aylık taksit tutarı 2’ye bölünerek (15 Ocak 2015 ve 25 Ocak 2015 tarihlerinde ) tahsil edilecektir.
BURS ORANI
0%
15%
25%
50%
TAKSİT
SAYISI
9
9
9
9
LİSANS
BÖLÜMLERİ
EĞİTİM ÜCRETİ
19.602,00 TL
16.662,00TL
14.701,50 TL
9.801,00 TL
BURS ORANI
0%
15%
25%
50%
TAKSİT
SAYISI
9
9
9
9
ÖN LİSANS
BÖLÜMLERİ
EĞİTİM ÜCRETİ
11.880,00 TL
10.098,00 TL
8.910,00 TL
5.940,00 TL
AYLIK TAKSİT TUTARI
2.178,00 TL
1.851,30 TL
1.633,50 TL
1.089,00 TL
AYLIK TAKSİT TUTARI
1.320,00 TL
1.122,00 TL
990,00 TL
660,00 TL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
365 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content