close

Enter

Log in using OpenID

13/12/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 13/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/53
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 13/12/2013 tarihinde saat
14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.12.2013 tarih ve 52053101-344 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özcan PİŞKİN’in görev süresinin 02.01.2014tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme
ve İnceleme Komisyonu Kararı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı yardımcı doçent
kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Özcan PİŞKİN’in
görev süresinin 2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 02.01.2014 tarihinden itibaren 3 (üç)
yıl süre ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 11.12.2013 tarih, 64154304-2760 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Nilüfer
UĞUR ÖZLÜK’ün görev süresinin 24.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Nilüfer UĞUR ÖZLÜK’ün görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 24.01.2014
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 13/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/53
3-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.12.2013 tarih, 84644672-2740 sayılı
yazısı ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.12.2013 tarih,
52053101-2739 sayılı yazısı ile 04.12.2013 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Hatice Kübra ERGEN’in tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu
tez danışmanının dilekçesinden ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademik Kurul Kararı’ndan
anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık eğitim süresinin 19.12.2013 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile
uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 12.12.2013 tarih ve 17267245-2777 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Burak ÖZÜN’ün
tez danışmanlığına Doç. Dr. Erol AKTUNÇ atanmasına, tez konusunun “Alerjik Hastaların
Uyması Gereken Kurallar” olarak belirlenmesi teklifinin tekrar incelenmesi için Anabilim Dalı
Başkanlığı’na iade edilmesine,
5-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 09.12.2013 tarih, 99256544-422 sayılı yazısı ve 09.12.2013
tarihli Eğitim Komisyonu Kararı ile Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden 113107101002 numaralı
Murat UÇAR’ın 06.12.2013 tarihli dilekçesi ve eki okundu.
Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden 113107101002 numaralı Murat UÇAR’ın, Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nden almış olduğu 15.11.2013 tarihinden itibaren 10 (on)
gün istirahatini gösterir rapor incelendi.
Adı geçen öğrencinin raporunun “BEÜ Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği”nin
8. maddesi uyarınca geçerli sayılmasına, 21.11.2013 ve 22.11.2013 tarihlerinde giremediği
İnfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu sınavının sözlü olarak ilgili öğretim üyeleri tarafından
belirlenecek bir tarihte tekrar yapılmasına, Başkoordinatörlüğe bilgi verilmesine ve ilgiliye
tebliğine,
6-
Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinden 130107101061 numaralı Kübra TANRIKULU’nun dilekçesi ve
eki okundu.
Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinden 130107101061 numaralı Kübra TANRIKULU’nun, Kütahya
Halk Sağlığı Müdürlüğü Kütahya Domaniç Mekez Aile Sağlık Merkezi’nden almış olduğu
06.12.2013 tarihinden itibaren 5 (beş) gün istirahatini gösterir rapor incelendi.
Adı geçen öğrencinin raporunun “BEÜ Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği”nin
8. maddesi uyarınca geçerli sayılmasına, 06.12.2013 tarihinde giremediği Bilgisayar Sınavı için
mazeret sınavı yapılmasına, Başkoordinatörlüğe bilgi verilmesine ve ilgiliye tebliğine,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 13/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/53
7-
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 09.12.2013 tarih, 78678162-2621-18746
sayılı yazısı okundu.
Fakültemiz 1. sınıf öğrencisi 117107101009 numaralı Antıgana Pereıra DA SILVA’nın, 0914.12.2013 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde Tekirdağ’da
düzenlenecek olan “2. Lig Basketbol” karşılaşmalarına Üniversitemiz Basketbol Takımı ile birlikte
katılmak üzere görevlendirilmesine ve anılan tarihlerde izinli sayılmasına,
8-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji (MR protokolleri ile ilgili sertikası olmak.Karatid
anjioplastisi üzerine çalışması olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna
müracaat eden Uzm. Dr. Serkan GÜNEYLİ’ye ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına
ait jüri raporları ve takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Serkan GÜNEYLİ’nin,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna 2547
sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8.
maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 13/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/53
Toplamı 4 sayfa olan 13.12.2013 tarih ve 2013/53 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 8 (sekiz) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content