close

Enter

Log in using OpenID

Akıllı Şehirler Enstitüsü

embedDownload
www.akillisehirenstitusu.com
www.novusens.com
www.tbv.org.tr
www.akbanksanat.com
www.microsoft.com.tr
NOVUSENS
İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü?
Türkiye’nin «İnovasyon ve Girişimcilik»
kapasitesini ve yeteneğini,
ülke çapında
‘Sürdürülebilir bir Kalkınma’ için,
Ulusal ve Uluslararası ilgili paydaşlarla
(Özel Sektör, Kamu, Üniversiteler, STK’lar
işbirliği ile) büyütmek ve artırmak
2
Künyemiz...
 2009 yılında kurul
 İDE Danışmanlık ve Designnobis şirketleri finansal desteği
ile kurulmuş bağımsız bir hizmet kurumu
 Yerel ve uluslararası danışmanlık, eğitim, tasarım,
mentörlük, yatırım yönetimi hizmetleri
 Sanal ve matrix organizasyon modeli
 BİT, Eğitim, Sağlık, Enerji, Telekom, Savunma Sanayi,
Tarım endüstrileri odaklı
 Yüksek profilli eğitimci ve danışman portföyü
 Yerel ve Uluslararası Stratejik İş Ortakları
 Endüstriyel Ürün Tasarımı, Uluslararası yatırım
danışmanlığı, uluslararası hukuk yetkinliği
BİT ve İnovasyon...
‘Büyük Veri Enstitüsü’
www.buyukverienstitusu.com
5
‘Akıllı Şehir’?
‘Temelinde katılımcı, demokratik,
saydam
bir toplum olma gayreti olan,
şehri oluşturan nüfusun ortak aklının
akılcı biçimde kullanılmasıyla,
kültürüyle, sosyal dokuyusuyla, tarihiyle
örünmüş,
akıllı teknolojik alt yapısı ile donanmış
ve
doğa dostu şehirler’
6
Öngörü
‘Neden Akıllı Şehirler’? - 1
2050 yılında dünyada şehirlerde
yaşayanların oranının %70’i şehirlerde
yaşayacak
Birleşmiş Milletler
“Dünya Şehirlerinin Durumu” Raporu
7
‘Neden Akıllı Şehirler’? - 2
 Dünya İnovasyon Şehirleri 2012-2013 Raporu
(Global Innovation Cities)
 Boston, NY, Vienna, SF Bay Area, Paris
 İstanbul: 89/133
Veriler
 Küresel Şehirler Indexi (Global Cities Index
2013)
 NY, London, Paris, Tokyo
 İstanbul: 37/66
 Europe Innovation Cities (Avrupa İnovasyon
Şehirleri)
 Vienna, Paris, Munich, London, Copenhagen, Amsterdam
 İstanbul: 43/60
 Kürsel Finans Merkezleri Indexi (Global
Financial Centers Index) 14 Eylül 2013

İstanbul: 44/80
8
Vizyon
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’
‘Yaşamaktan mutluluk duyacağımız,
kültürüyle, sosyal dokuyusuyla, tarihiyle örünmüş,
akıllı teknolojik alt yapısı ile donanmış,
akılcı
duygulu
doğa dostu
“Akıllı Şehirler” in oluşturulmasına ve dönüşümlerine,
kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları ile entegre olarak,
katma değerli, özgün çözümler üreterek
katkıda bulunmak’
9
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’
Amaçlar
 Kamu, Özel Sektör, Üniversiteler ve STK
entegrasyonu ile endüstri odaklı çözümler
(ürün ve hizmetler) geliştirmek
 ‘Akıllı Şehirler’ konusunda yetkin, yerel ve
uluslararası işbirlikleri geliştirmek
 Yasal altyapı ve düzenleme çalışmalarına katkıda
bulunmak
 Akademik yayınlar üretmek
 Düzenli etkinlikler ve toplantılar ile Türkiye’nin
‘Akıllı Şehirler’ konusundaki gelişimini
hızlandırmaya katkıda bulunmak
10
‘Akıllı Şehirler ve İnsanlar’
Etkinliği
Novusens sahipliğinde,
TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) Ana Desteği ile,
Microsoft Türkiye Ana Sponsorluğu’nda
Akbank Sanat Ev Sahipliği’nde
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’ nün
Resmi Lansmanı
11
Genel Amaç
Etkinliğin Amacı
‘Akıllı Şehirler’ konseptini ‘İNSAN’ odağı ile
ele alıp, bu alanda geliştirilmiş ve
geliştirilecek uygulamaların insanların
yaşamlarına olan etkilerinin
değerlendirilmesi
12
Özel Amaçlar
Özel Amaçlar
 ‘Akıllı Şehirler’ konsepti ve bu alandaki
inovatif ve akıllı uygulamalar hakkında
farkındalık yaratmak
 Kamu-Özel Sektör-Üniversite-STK’lar işbirliği
modelinin ‘Akıllı Şehirler’ uygulamalarındaki
etkisinin önemini vurgulamak
 ‘Akıllı Şehirler’ konusundaki ilgili sektörlerin
genel bakışını ele almak
 ‘Akıllı Şehirler’ konusunda yaratılan değerleri
ve farklılıkları irdelemek
13
Etkinliğin Kapsamı
• Dünyada “Akıllı Şehir” Konsepti
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Enerji Politikaları
• “Akıllı Şehirler”de Ulaşım
• “Akıllı Şehirler”de Sağlık
• Kentleşme
• Sürdürülebilirlik, Çevre, Yeşil Tasarım, Yeşil Enerji,
•
•
•
•
•
•
Yenilenebilir Enerji
Mimari ve Şehir Bölge Planlama
Büyük Veri
Açık Veri-Açık Şehir
Geleceğin Açık Şehirleri
Şehir Planlamada bir model : “Ciddi Oyunlar”
“Çağdaş Sanatlar ve “Akıllı Şehirler”
14
Etkinlik Akışı
 Açılış Konuşmaları
Etkinlik Akışı
 ‘Akıllı Şehirler’ Konseptine Genel Bakış
 ‘Akıllı Şehirler’e Servis Odaklı Bakış
 Şehirlerin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel
Gelişimi için Stratejiler
 Geleceğin ‘Akıllı Şehirler’i
 Ne yapmalıyız? Model öneri?
 Kapanış - Kokteyl
15
Sponsorlar ve Destekçiler
Ev Sahipliğinde
www.akbanksanat.com
16
Sponsorlar ve Destekçiler
Ana Desteğiyle
www.tbv.org.tr
Etkinlik
17
Sponsorlar ve Destekçiler
Ana Sponsor
www.microsoft.com.tr
18
Sponsorlar ve Destekçiler
ODTÜ Enformatik Enstitüsü
http://ii.metu.edu.tr/tr
Lojistik ve İdari İşler
Sponsoru
www.idedanismanlik.com.tr)
19
Destekçiler
• Designnobis (www.designnobis.com)
• IBM Türkiye (www.ibm.com.tr)
• Fütüristler Derneği (www.futurizm.org)
• BeWell Mobil Sağlık Danışmanlık Hiz.
http://www.slideshare.net/ctezcan
• Argedor Bilişim Teknolojileri (www.argedor.com)
• Amber Platform (www.amberplatform.org)
20
Etkinliğin Çıktıları?
•
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’
•
‘Akıllı Şehirler’ konseptinin ‘İnsan’ odağıyla çeşitli
bileşenleriyle ele alınmasıyla oluşacak farkındalık ve
bilinç
•
Gerek konuşmacılar arasında, gerekse konuşmacılar ve
katılımcılar arasında doğacak potansiyel etkileşim yoluyla
muhtemel ‘Yeni Fikirler’ üretilmesi ve ‘İşbirlikleri
Yaratılması’
•
Konuşmacıların izniyle, konuşma video’larının etkinliğe
özel youtube kanalı aracılığı ile ‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’
websitesinde ve sosyal medyada paylaşılıyor olması
•
Etkinliğin, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından
gözlemlenip, değerlendirilmesi ve ilgili ‘Sonuç Rapor’unun
yayımlanması
21
Teşekkürler...
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content