close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı IV. Üç Aylık Dönem Turizm İstatistikleri

embedDownload
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TURİZM İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
IV. ÜÇ AYLIK DÖNEM 2013
Türkiye İstatistik Kurumu 30/01/2013 tarihinde 2013 yılı IV. üç aylık dönem “Turizm
İstatistikleri” haber bültenini yayımladı.
2013 yılı IV. üç aylık döneminde 2012 yılının aynı dönemine göre;

Turizm geliri % 5,5 artışla 7.765 milyon dolara yükselmiştir. Turizm gelirinin % 77,4’ü
yabancı ziyaretçilerden, % 22,6’sı yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde
edilmiştir.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 28 dolar azalarak 956 dolara gerilemiştir.

Ziyaretçi sayısı % 8,6 artışla 8.127 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.

Turizm gideri % 11,7 artışla 1.537 milyon dolar olmuştur.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı % 33,3 artarak 1.963 bin kişi olmuştur. Bunların
kişi başı ortalama harcaması 151 dolar gerileyerek 783 dolara inmiştir.
2013 yılında 2012 yılına göre;

Turizm geliri % 11,4 artışla 32.310 milyon dolara yükselmiştir. Turizm gelirinin % 78,9’u
yabancı ziyaretçilerden, % 21,1’i yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde
edilmiştir.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 29 dolar artarak 824 dolara yükselmiştir.

Ziyaretçi sayısı % 7,6 artışla 39.226 bin kişi olmuştur.

Turizm gideri % 14,4 artışla 5.254 milyon dolara yükselmiştir.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı % 29,7 artarak 7.526 bin kişi olmuştur. Bunların
kişi başı ortalama harcaması 94 dolar gerileyerek 698 dolara inmiştir.
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
05.02.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Turizm Geliri
Ekim, Kasım, Aralık aylarından oluşan 2013 yılı IV. üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre turizm geliri % 5,5 artarak 7.765.343 bin dolar olmuştur. Turizm gelirinin %
77,4’ü yabancı ziyaretçilerden, % 22,6’sı yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden
elde edilmiştir. Çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2013 yılı IV. üç aylık döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre % 8,6 artarak 8.126.971 kişi, çıkış yapan ziyaretçi başına ortalama
harcama değeri ise % 2,8 azalarak 956 dolar olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1, Grafik 1).
2013 yılında turizm geliri bir önceki yıla göre % 11,4 artarak 32.310.424 bin dolar olmuştur.
Turizm gelirinin % 78,9’u yabancı ziyaretçilerden, % 21,1’i ise yurt dışında ikamet eden
vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir. Çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2013 yılında bir önceki
yılın aynı dönemine göre % 7,6 artarak 39.226.226 kişi, çıkış yapan ziyaretçi başına ortalama
harcama ise % 3,6 artarak 824 dolar olarak gerçekleşmiştir.
Turizm Gideri
2013 yılı IV. üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre turizm gideri % 11,7 artış
göstererek 1.536.938 bin dolara, yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı % 33,3 artarak
1.962.893 kişiye yükselirken, bunların kişi başına yaptığı ortalama harcama % 16,2 azalarak
783 dolara gerilemiştir.
2013 yılında turizm gideri, geçen yıla göre % 14,4 artarak 5.253.565 bin dolar olmuştur.
Yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre % 29,7 artarak 7.525.869 kişiye
yükselirken, bunların kişi başına yaptığı ortalama harcama % 11,9 azalarak 698 dolar
olmuştur.
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
05.02.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. Turizm Gelir ve Gideri
Yıllar
Dönemler
Turizm Geliri
Turizm Geliri
(Bin $)
2012
Çıkış Yapan Kişi Başına
Ziyaretçi
Ortalama
Sayısı Harcama ($)
Turizm Gideri Yurt İçi İkametli Kişi Başına
(Bin $)
Giriş Yapan Ortalama
Vatandaş Sayısı Harcama ($)
I. Dönem
3.524.422
4.219.161
835
870.186
1.263.166
689
II. Dönem
7.066.015
9.323.460
758
1.286.535
1.687.811
762
III. Dönem
11.055.087
15.437.123
716
1.060.834
1.379.205
769
IV. Dönem
7.361.478
7.484.177
984
1.375.835
1.472.767
934
29.007.003
36.463.921
795
4.593.390
5.802.950
792
I. Dönem
4.649.823
4.773.826
974
1.205.355
1.659.631
726
II. Dönem
8.316.084
10.267.778
810
1.286.831
1.835.515
701
III. Dönem
11.579.173
16.057.651
721
1.224.441
2.067.830
592
7.765.343
8.126.971
956
1.536.938
1.962.893
783
32.310.424
39.226.226
824
5.253.565
7.525.869
698
Yıllık
2013
Turizm Gideri
IV. Dönem
Yıllık
Kaynak: TÜİK.
Grafik 1. Dönemler İtibariyle Turizm Gelir ve Giderler
Kaynak: TÜİK.
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
05.02.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Harcama Türlerine Göre Turizm Gelirleri
2013 yılının IV. üç aylık döneminde kişisel harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre % 5,2
artarak 6.182.502 bin dolar, paket tur harcamaları % 6,7 artarak 1.582.842 bin dolar
olmuştur (Tablo 2, Grafik 2).
Turizm geliri içinde kişisel harcamaların payı % 79,8’den % 79,6’ya gerilerken, paket tur
harcamalarının payı % 20,2’den % 20,4’e yükselmiştir. Kişisel harcamalar içinde en yüksek
paya sahip ilk üç harcama grubu; % 28,8 ile diğer mal ve hizmetler, % 27,8 ile yeme-içme, %
16,4 ile uluslararası ulaştırmadır. Marina hizmet harcamaları ise % 0,3 ile kişisel harcamalar
içinde en düşük orana sahip harcama türü olmuştur.
2013 yılında kişisel harcamalar geçen yıla göre % 11,8 artarak 24.836.789 bin dolar, paket tur
harcamaları % 10,1 artarak 7.473.635 bin dolar olmuştur. 2013 yılında turizm gelirleri içinde
kişisel harcamaların payı % 76,6’dan % 76,9’a yükselirken, paket tur harcamalarının payı %
23,4’ten % 23,1’e gerilemiştir.
Tablo 2. Harcama Türlerine Göre Turizm Geliri
(Bin $)
Harcama Türleri
Turizm Geliri
Yıllık Toplam
Kişisel harcama
IV. Dönem
Çıkış Yapan Vatandaş
(Yurt Dışı İkametli)
Çıkış Yapan Yabancı
2012
2013
Değişim
(%)
2012 Yılı
IV. Dönem
2013 Yılı Değişim
2012 Yılı
IV. Dönem
(%) IV. Dönem
2013 Yılı Değişim 2012 Yılı 2013 Yılı Değişim
IV. Dönem
(%) IV. Dönem IV. Dönem
(%)
22.220.202
24.836.789
11,8
5.877.666
6.182.502
5,2
4.033.568
4.409.539
9,3 1.796.699 1.723.537
-4,1
Yeme-içme
6.138.781
6.583.641
7,2
1.737.470
1.718.170
-1,1
1.025.176
1.025.466
0,0
712.294
692.704
-2,8
Konaklama
3.053.647
3.544.120
16,1
787.205
876.981
11,4
736.740
827.299
12,3
50.465
49.683
-1,6
627.862
772.901
23,1
199.411
225.683
13,2
125.169
168.524
34,6
74.242
57.160
-23,0
1.706.185
1.779.404
4,3
441.592
425.025
-3,8
290.799
290.734
0,0
150.793
134.291
-10,9
Spor, eğitim, kültür
188.648
176.695
-6,3
39.557
37.447
-5,3
33.550
31.421
-6,3
6.006
6.026
0,3
Tur hizmetleri
289.712
325.296
12,3
48.072
51.090
6,3
46.959
49.924
6,3
1.113
1.166
4,8
3.466.105
4.150.479
19,7
816.897
1.016.568
24,4
531.892
735.731
38,3
285.005
280.837
-1,5
196.079
163.627
-16,6
35.781
33.877
-5,3
-
-
-
-
-
-
46.182
64.325
39,3
11.618
15.548
33,8
-
-
-
-
-
-
Sağlık
Ulaştırma (Türkiye içi)
Uluslararası ulaştırma
Cep Telefonu Dolaşım Harcamaları
Marina Hizmet Harcamaları
Diğer mal ve hizmetler
6.507.001
7.276.302
11,8
1.760.064
1.782.111
1,3
1.243.282
1.280.441
3,0
516.782
501.670
-2,9
Giyecek ve ayakkabı
2.991.698
3.428.138
14,6
807.915
839.932
4,0
588.834
625.545
6,2
219.081
214.387
-2,1
Hediyelik eşya
1.673.513
1.887.446
12,8
439.712
460.892
4,8
327.840
343.160
4,7
111.872
117.732
5,2
Halı, kilim vb
359.451
368.090
2,4
126.049
112.267
-10,9
121.920
109.166
-10,5
4.128
3.100
-24,9
1.482.339
1.592.627
7,4
386.388
369.020
-4,5
204.688
202.569
-1,0
181.700
166.451
-8,4
Paket tur harcamaları
6.786.801
7.473.635
10,1
1.483.812
1.582.842
6,7
1.463.589
1.562.283
6,7
20.223
20.559
1,7
Toplam Turizm Geliri
29.007.003
32.310.424
11,4
7.361.479
7.765.343
5,5
5.497.157
5.971.822
8,6 1.816.922 1.744.096
-4,0
Diğer harcamalar
Kaynak: TÜİK.
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
05.02.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Harcama Türlerine Göre Turizm Giderleri
2013 yılının IV. üç aylık döneminde kişisel harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre % 20,6
artarak 1.313.287 bin dolar, paket tur harcamaları % 22 azalarak 223.651 bin dolar olmuştur
(Tablo 3, Grafik 3).
Turizm giderleri içinde kişisel harcamaların payı % 79,2’den % 85,4’e yükselirken, paket tur
harcamaların payı % 20,8’den % 14,6’ya gerilemiştir. Kişisel harcamalar içinde en yüksek paya
sahip ilk üç harcama grubu; % 36,6 ile yeme-içme, % 24,3 ile diğer mal ve hizmetler, % 22,5
ile konaklamadır. Spor, eğitim, kültür harcamaları ise % 0,1 ile kişisel harcamalar içinde en
düşük orana sahip harcama türü olmuştur.
2013 yılında kişisel harcamalar geçen yıla göre % 3,9 artarak 4.286.397 bin dolar, paket tur
harcamaları % 106 artarak 967.168 bin dolar olmuştur. Turizm giderleri içinde kişisel
harcamaların payı % 89,8’den % 81,6’ya gerilerken, paket tur harcamaların payı % 10,2’den %
18,4’e yükselmiştir.
Tablo 3. Harcama Türlerine Göre Turizm Giderleri
(Bin $)
Harcama Türleri
Turizm Gideri
Yıllık
2012 Yılı
IV. Dönem
IV. Dönem
2013 Yılı
IV. Dönem
Değişim
(%)
2012
2013
Değişim
(%)
Kişisel harcama
4.123.999
4.286.397
3,9
1.089.057
1.313.287
20,6
Yeme-içme
1.358.789
1.473.817
8,5
379.067
481.186
26,9
Konaklama
1.051.839
1.008.836
-4,1
295.058
295.799
0,3
Sağlık
21.399
15.305
-28,5
2.974
6.884
131,5
335.136
246.799
-26,4
65.191
79.219
21,5
59.409
59.346
-0,1
21.829
1.928
-91,2
2.574
8.221
219,4
654
3.325
408,4
Uluslararası ulaştırma
Cep Telefonu Dolaşım Harcamaları
378.488
328.800
-13,1
77.689
98.625
26,9
121.526
108.159
-11,0
29.003
26.808
-7,6
Diğer mal ve hizmetler
Ulaştırma
Spor, eğitim, kültür
Tur hizmetleri
794.839
1.037.113
30,5
217.592
319.515
46,8
Giyecek ve ayakkabı
161.315
192.629
19,4
35.655
63.277
77,5
Hediyelik eşya
260.368
431.485
65,7
98.186
111.884
14,0
2.145
13.596
533,8
862
10.506
1.118,8
371.011
399.403
7,7
82.889
133.848
61,5
469.390
967.168
106,0
286.778
223.651
-22,0
4.593.389
5.253.565
14,4
1.375.835
1.536.938
11,7
Halı, kilim vb
Diğer harcamalar
Paket tur harcamaları
Toplam Turizm Giderleri
Kaynak: TÜİK.
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
05.02.2014
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 2. Harcama Türlerine Göre Turizm Gelir ve Gider Dağılımı
2012 Gelir
2012 Gider
Kişisel
Harcamalar
% 79,8
Kişisel
Harcamalar
% 79,2
Paket Tur
Harcamaları
% 20,8
Paket Tur
Harcamaları
% 20,2
2013 Gelir
2013 Gider
Kişisel
Harcamalar
% 85,4
Kişisel
Harcamalar
% 79,6
Paket Tur
Harcamaları
% 20,4
Paket Tur
Harcamaları
% 14,6
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
05.02.2014
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
487 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content