close

Enter

Log in using OpenID

d.ü. tıp fakültesi 2014–2015 ders yılı dönem ııı neoplazi ve

embedDownload
D.Ü. TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 DERS YILI DÖNEM III
NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM
HASTALIKLARI DERS KURULU
01.09.2014-22.09.2014
Dersler
Patoloji
Çocuk Hastalıkları
İç Hastalıkları
Nükleer Tıp
Farmakoloji
İmmünoloji
Biyokimya
Tıbbi Genetik
Enfeksiyon Hastalıkları
TOPLAM
Teorik
26
13
17
4
4
7
6
2
1
80
Pratik
4
--------------4
Ders Kurulu Başkanı:Doç.Dr. Uğur FIRAT
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. O. AYYILDIZ
Prof. Dr. Halil KAYA
Prof. Dr. A. IŞIKDOĞAN
Prof. Dr. L. ERDİNÇ
Prof. Dr. L. ÇOLPAN
Prof. Dr. H. BÜYÜKBAYRAM
Prof. Dr. Aydın ECE
Prof. Dr. A. CEYLAN
Doç. Dr. Z. DOSTBİL
Doç. Dr. U. FIRAT
Doç. Dr. S. KAYA
Yrd. Doç. Dr. U. ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.İ.İBİLOĞLU
Yrd. Doç. Dr. G. TÜRKÇÜ
Yrd. Doç. Dr. A.GEZİCİ
Yrd. Doç. Dr. F. BOZKURT
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE
Yrd. Doç. Dr. V. ŞEN
Yrd. Doç. Dr. S. YEL
Yrd.Doç.Dr.İ.KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇİM
Yrd. Doç. Dr. S. K.TAŞ
(İç Hastalıkları)
(Nükleer Tıp)
(İç Hastalıkları)
(Biyokimya)
(Biyokimya)
(Patoloji)
(Çocuk Hast.)
(Halk Sağlığı)
(Nükleer Tıp)
(Patoloji)
(İmmünoloji)
(Patoloji)
(Patoloji)
(Patoloji)
(Nükleer Tıp)
(Enf. Hast.)
(T. Farmakoloji)
(Çocuk Hast.)
(Çocuk Hast.)
(Biyokimya)
(T. Genetik)
(İmmünoloji)
Toplam
30
13
17
4
4
7
6
2
1
84
Ders
Saati
12
2
5
3
1
5
UE
UE
1
3
3
10
4
4
1
1
4
4
9
2
2
4
Dönem III
1. Ders Kurulu Neoplazi ve Hemopoietik Sistem Hastalıkları
DÖNEM III KURUL 1-“NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI”
AMAÇ VE PROGRAM ÇIKTILARI
Ders Kurulunun Adı
Ders Kurulunun Türü
NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
6
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun
Sorumlusu
Doç.Dr. Uğur FIRAT
Ders Kurulunun Ön
Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
3 Hafta
Teorik ders saati
80
Uygulamalı ders saati
4
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
Neoplazi ve Hemopoetik Sistem Hastalıklarının etyopatogenezi,
bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve
histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel prensipleri
hakkında bilgi kazandırmaktır
Öğrenim Çıktıları
1- Neoplastik hastalıkları ve Hemopoetik sistem doku ve
organlarının hastalıklarını sayabilmeli,
2- Ülke ve bölgenin özelliklerine göre öne çıkan neoplastik
hastalıklar ve hemopoetik sistem hastalıkları ile bu
hastalıklarda alınması gereken önlemleri sayabilmeli,
3- Hemopoetik sistem hastalıkları ve neoplazilerinin temel
klinik, laboratuar ve histopatolojik bulgularını ve tanı
yöntemlerini yaş gruplarını göz önünde bulundurarak
sayabilmeli,
4- Transfüzyonunun prensiplerini ve komplikasyonlarını
sayabilmeli,
5- Hemopoetik sistem hastalıkları ve neoplazilerinin tedavisinde
kullanılan ilaçların etkilerini, etki mekanizmalarını, yan
tesirlerini, farmakokinetiğini ve ilaç etkileşmelerini
sayabilmelidir.
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme
Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem III
1. Ders Kurulu- Neoplazi ve Hemopoietik Sistem Hastalıkları
DÖNEM 3
NEOPLAZİ VE HEMOPOİETİK SİSTEM HASTALIKLARI
TARİH
GÜN
SAAT DERS
01.09.2014
Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
03.09.2014
04.09.2014
Anemiler
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Anemiler
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Stem hücresi ve kemik iliği
Hemoglobin ve bilüribin
metabolizması
Hemoglobin ve bilüribin
metabolizması
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Akkiz hemolitik anemiler
Demir eksikliği ve
demir metabolizması
Tıp Öğrencisinin faydalandığı
kaynaklar, dergi ve kitap bilgisi
Prof. Dr. O. AYYILDIZ
Hemoglobinopatiler
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Hemoglobinopatiler
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Aplastik ve hipoplastik anemiler
Folik asit ve B-12 Vit.
Metabolizması
Prof. Dr. O. AYYILDIZ
Kanamalı hastaya yaklaşım
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Trombosit hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Trombosit hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
İmmunopatoloji
İmmunopatoloji
Enfeksiyon hastalıklarına
direnç ve immünizasyon
Enfeksiyon hastalıklarına
direnç ve immünizasyon
Yrd.Doç.Dr.İ.İBİLOĞLU
Yrd.Doç.Dr.İ.İBİLOĞLU
Tromboz ve hiperkoagulabilite
İmmunopatoloji
İmmunopatoloji
Hemoglobinopatiler
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.İ.İBİLOĞLU
Yrd.Doç.Dr.İ.İBİLOĞLU
Prof.Dr.L. ÇOLPAN
Akut lösemiler
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Akut lösemiler
Yrd.Doç.Dr.S.YEL
Kan grupları
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
İç Hastalıkları
Kan Grupları ve crossmatch
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Patoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Serbest Çalışma
Dalak ve timus patolojisi
Kanser Genetiği
Kanser ve gen tedavisi
Prof.Dr. H.BÜYÜKBAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇİM
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇİM
Tıp Eğitimi
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
Pazartesi
Salı
1
Salı
2
İç Hastalıkları
Salı
3
Uyum Etkinliği
Salı
4
Salı
5
Salı
6
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Salı
7
İç Hastalıkları
Salı
8
Çarşamba
1
Çarşamba
2
Çarşamba
3
Çarşamba
4
5
Serbest Çalışma
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
Çarşamba
6
İmmunoloji
Çarşamba
7
İmmunoloji
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
8
1
2
3
4
Perşembe
5
Perşembe
6
Perşembe
7
Serbest Çalışma
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
Biyokimya
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Perşembe
05.09.2014
ÖĞRETİM ÜYESİ
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Serbest çalışma
İç Hastalıkları
5
02.09.2014
KONU
Dönem 3 amaç ve öğrenim
hedefleri
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
Hedefleri
İyi Hekimlik Uygulamaları amaçöğr. hedefleri / PDÖ oturumlarının
amaç öğr.hedefleri
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
8
1
2
3
4
Dönem Koordinatörü
Ders Kurulu Başkanı
Doç.Dr. Uğur FIRAT
Prof. Dr. A. CEYLAN
Yrd. Doç Dr. H.YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. V.ŞEN
Yrd. Doç. Dr. V.ŞEN
Prof. Dr. O. AYYILDIZ
Prof.Dr. A.ECE
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr.S.K.TAŞ
Yrd. Doç. Dr.S.K.TAŞ
Dönem III
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
1. Ders Kurulu- Neoplazi ve Hemopoietik Sistem Hastalıkları
Cuma
5
İç Hastalıkları
Cuma
6
İmmunoloji
Cuma
7
Patoloji
Cuma
8
Patoloji
Pazartesi
1
Farmakoloji
Pazartesi
2
İmmunoloji
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
3
4
5
6
7
8
1
Salı
2
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İmmunoloji
Enfeksiyon
hastalıkları
Patoloji
Patoloji
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
İç Hastalıkları
İmmunoloji
Patoloji
Patoloji
Biyokimya
Biyokimya
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Perşembe
2
Farmakoloji
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Biyokimya
Patoloji
Patoloji
İmmunoloji
Nükleer Tıp
İç Hastalıkları
Serbest Çalışma
Cuma
15.09.2014
Pazartesi
8
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Pazartesi
Pazartesi
5
6
Graft-versus-host hastalığı
Doğumsal ve edinsel
immun yetersizlikler
Neoplazinin tanımı ve
sınıflandırılması
Benign ve malign neoplazmların
özellikleri
İmmunomodilatör ilaçlar
İmmunolojik tolerans
ve otoimmünite
Myeloproliferatif hastalıklar
Kronik lösemiler
Neoplazide etiyoloji
Neoplazide etiyoloji
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
İmmunosüpresif konakçıda
infeksiyon hastalıkları
Kemik iliği patolojisi
Kemik iliği patolojisi
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Anjiogenez
Transplantasyon immünolojisi
Kanserin moleküler temelleri
Kanserin moleküler temelleri
Kanserin biyokimyası
Kanserin biyokimyası
Yrd.Doç.Dr.S. K.TAŞ
Yrd. Doç. Dr.S.K.TAŞ
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE
Yrd.Doç.Dr.S. KAYA
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Yrd. Doç. Dr.F.BOZKURT
Prof.Dr.H. BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.H. BÜYÜKBAYRAM
1
Prof.Dr.A. IŞIKDOĞAN
Yrd. Doç. Dr.S.KAYA
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Prof.Dr.L. ERDİNÇ
Prof.Dr.L. ERDİNÇ
Kanser epidemiyolojisi
Anemilerin tedavisinde
kullanılan ilaçlar
Klinik onkolojiye giriş
Kanserin genetik temeli
Lenfoid sistem patolojisi
Lenfoid sistem patolojisi
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Tümör belirleyicileri biyokimyası
Mezankimal tümörler
Mezankimal tümörler
Tümör immünolojisi
Radyasyonun biyolojik etkileri
Plazma hücre diskrazisi
Prof.Dr.L. ERDİNÇ
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Yrd. Doç. Dr.S.KAYA
Yrd.Doç.Dr.Z.DOSTBİL
Prof. Dr. O.AYYILDIZ
Enzim eksikliği ve anemi
Antioksidan enzimler ve
oksidatif stres
Yrd.Doç.Dr.İ.KAPLAN
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE
Prof.Dr.A. IŞIKDOĞAN
Prof.Dr.A. IŞIKDOĞAN
Prof.Dr.H. BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.H. BÜYÜKBAYRAM
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Çocuk Sağlığı
Ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
Ve Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
İmmun Yetmezlikler
İmmun Yetmezlikler
Epitelyal tümörler
Epitelyal tümörler
Yrd.Doç.Dr.İ.KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. V.ŞEN
Yrd. Doç. Dr. V.ŞEN
Doç.Dr.U. FIRAT
Doç.Dr.U. FIRAT
Dönem III
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
1. Ders Kurulu- Neoplazi ve Hemopoietik Sistem Hastalıkları
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
7
8
1
2
3
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Patoloji
Nükleer Tıp
Salı
4
Nükleer Tıp
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
1
2
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Patoloji
Patoloji
Çarşamba
3
Nükleer Tıp
Çarşamba
18.09.2014
Prof.Dr.H. KAYA
2
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Radyasyon, radyasyondan
korunma, radyasyon kazaları
Radyasyon zedelenmesinin
patolojisi
Tütün Kanser İlişkisi
Tütün Kanser İlişkisi
Teratom ve benzer tümörler
Yrd.Doç.Dr.A. GEZİCİ
Doç.Dr.U. FIRAT
Prof. Dr. A. IŞIKDOĞAN
Prof. Dr. A. IŞIKDOĞAN
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
1
Farmakoloji
Perşembe
2
Farmakoloji
Kanser tedavisinin farmakolojik
esasları
Antineoplastik ilaçlar
Patoloji
Hematopatolojiye giriş
LAB Prof.Dr.H. BÜYÜKBAYRAM
Patoloji
Hematopatolojiye giriş
LAB Prof.Dr.H. BÜYÜKBAYRAM
Patoloji
Temel tümör patolojisi
LAB
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS
KURULU
SINAVI
DERS
KURULU
SINAVI
DERS
KURULU
SINAVI
DERS
KURULU
SINAVI
Temel tümör patolojisi
Perşembe
Perşembe
22.09.2014
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Prof.Dr.H. KAYA
4
5
6
7
8
Perşembe
19.09.2014
Patoloji
Deri tümörleri
Deri tümörleri
Radyofarmasötikler
Onkolojide nükleer tıp
Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Neoplazide yayılma ve metastaz
Neoplazide yayılma ve metastaz
3
4
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
3
4
5
6
7
8
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
LAB Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
391 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content