close

Enter

Log in using OpenID

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 DERS YILI

embedDownload
D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 DERS YILI DÖNEM III 2. DERS KURULU
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
23.09.2014 – 03.11.2014
Dersler
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Patoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Biyokimya
Nükleer Tıp
İç Hastalıkları
Dermatoloji
PDÖ
TOPLAM
Teorik
83
17
6
7
1
1
1
1
12
129
Pratik
7 (4 grup)
--1 (2 grup)
--2 (4 grup)
-------
Toplam
90
17
7
7
2
1
1
1
10
139
Ders Kurulu Başkanı :Doç.Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.K.GÜL (Mikrobiyoloji)
Prof.Dr.A.SUAY (Mikrobiyoloji)
Prof.Dr.M.METE (Mikrobiyoloji)
Prof.Dr.S.ATMACA (Mikrobiyoloji)
Prof.Dr.N.AKPOLAT (Mikrobiyoloji)
Prof.Dr.O.AYYILDIZ (İç Hastalıkları)
Prof.Dr.M.HARMAN (Dermatoloji)
Prof.Dr.A.CEYLAN (Halk Sağlığı)
Prof.Dr. G. SAKA (Halk Sağlığı)
Prof.Dr.M.ERDİNÇ (Farmakoloji)
Doç.Dr.M.ÇİÇEK (Mikrobiyoloji.)
Doç.Dr.T.ÖZEKİNCİ (Mikrobiyoloji)
Doç.Dr.Z.DOSTBİL (Nükleer Tıp)
Yrd.Doç.Dr.E.ASLAN(Enfeksiyon H)
Yrd.Doç.Dr.F.BOZKURT(Enfeksiyon H)
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE (Farmakoloji)
Yrd.Doç.Dr.H.YÜKSEL(Biyokimya)
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK(Patoloji)
Ders
Saati
11
6
13
10
17
1
1
11
14
12
1
3
4
6
1
3
3
Dönem III
2.Ders Kurulu- Enfeksiyon Hastalıkları
DÖNEM III KURUL 2-“ENFEKSİYON HASTALIKLARI”
AMAÇ VE PROGRAM ÇIKTILARI
Ders Kurulunun Adı
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
8
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Doç.Dr. T. ÖZEKİNCİ
Dersi veren öğrt. elemanları
Ders Kurulunun Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
6 hafta
Teorik ders saati
129
Uygulamalı ders saati
10
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
Enfeksiyon Hastalıklarının, bulaşma ve korunma yolları,
etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik,
laboratuvar ve histopatolojik bulguları, antimikrobiyal
ajanlar ve bunların temel özellikleri, ülke ve bölgenin
başlıca enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi ve beceri
kazanmalı,
Öğrenim Çıktıları
1- Enfeksiyon hastalıklarına yol açan etkenleri, bulaşma
yollarını ve korunma yöntemlerini açıklayabilmeli,
2- Enfeksiyon hastalıklarının temel ve özel belirti, klinik,
laboratuvar ve histopatolojik bulgularını sayabilmeli,
3- Antimikrobiyal ajanların etki ve direnç mekanizmasını,
etki spektrumu, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini
sayabilmeli,
4- Antimikrobiyal direnç mekanizmalarının temel
laboratuvar yorumunu yapabilmeli,
5- Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan tanısal
yöntemleri, özelliklerini ve temel bulgularını
tanımlayabilmeli,
6- Ülke ve bölge için önemli olan enfeksiyon hastalıklarını
sayabilmeli,
7- Toplum sağlığını korumak için gereken tarama
yöntemlerini ve alınması gereken önlemleri sayabilmeli.
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem III
2.Ders Kurulu- Enfeksiyon Hastalıkları
DÖNEM 3
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
TARİH
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
GÜN
Salı
Salı
Salı
SAAT
1
2
3
DERS
Salı
4
T. Mikrobiyoloji
Salı
5
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
6
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
7
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
8
Tıp Eğitimi
PDÖ
Çarşamba
1
Dermatoloji
Çarşamba
2
Farmakoloji
Çarşamba
3
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
4
5
6
7
8
Enfeksiyon
Hastalıkları
Biyokimya
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Perşembe
1
Patoloji
Perşembe
2
Patoloji
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ
Prof. Dr. M. METE
Prof. Dr. M. METE
KONU
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Bakteriyel virülans ve patojenite faktörleri
Bakteriyel virülans ve patojenite faktörleri
Mikrobiyolojide örnek alma, laboratuvara
gönderme ve sonuçların değerlendirilmesi
Prof. Dr. K.GÜL
Prof.Dr. Gönül ÖLMEZ
KAVAK
Doç. Dr. Serdar ONAT
Doç. Dr. Müzeyyen YILDIRIM
BAYLAN
Yrd.Doç.Dr. Cihad HAMİDİ
Yrd.Doç.Dr.Ünal ULUCA
Yrd.Doç.Dr.Harun YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr.İlker KELLE
Yrd.Doç.Dr.Cemil GÖYA
Yrd.Doç.Dr. P Gamze E.
BUCAKTEPE
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERBEY
Dermatolojik muayenede elementer
lezyonlar
Antimikrobiyalkemoterapotiklerin genel
özellikleri
Enfeksiyon hastalıklarında klinik belirti ve
bulgular
Vücut sıvılarının klinik biyokimyası
Stafilokoklar
Stafilokoklar
Prof. Dr. M. HARMAN
Prof.Dr.M. ERDİNÇ
Yrd. Doç.Dr.F.BOZKURT
Yrd.Doç.Dr.H.YÜKSEL
Prof.Dr.S.ATMACA
Prof.Dr.S.ATMACA
Enfeksiyon hastalıklarının patolojisine
giriş ve bakteri enfeksiyonları patolojisi
Enfeksiyon hastalıklarının patolojisine
giriş ve bakteri enfeksiyonları patolojisi
Streptokoklar
Streptokoklar
Enterokoklar
Gram pozitif aerop sporlu basiller
Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae
Salmonella, Shigella
Salmonella, Shigella
Gram pozitif kokların incelenmesi
Gram pozitif kokların incelenmesi
Gram pozitif kokların incelenmesi
Gram pozitif kokların incelenmesi
Neisseria ve Moraxella
Penisilinler
Sefalosporinler
Yersinia
Tıbbi virolojiye giriş
Adenovirüsler ve Pox grubu virüsler
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Prof.Dr.N.AKPOLAT
Prof.Dr.N.AKPOLAT
Prof.Dr.N.AKPOLAT
Prof. Dr. K.GÜL
Prof. Dr. M. METE
Prof. Dr. M. METE
Prof. Dr. S. ATMACA
Prof. Dr. S. ATMACA
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof. Dr. K. GÜL
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. S. ATMACA
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Doç.Dr. T. ÖZEKİNCİ
Dönem III
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
2.Ders Kurulu- Enfeksiyon Hastalıkları
Salı
1
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
2
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
3
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
4
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
5
6
7
8
1
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Çarşamba
2
Patoloji
Çarşamba
Çarşamba
3
4
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Çarşamba
5
T. Mikrobiyoloji
Çarşamba
6
T. Mikrobiyoloji
Çarşamba
7
T. Mikrobiyoloji
Çarşamba
8
T. Mikrobiyoloji
Perşembe
Perşembe
1
2
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Perşembe
3
Farmakoloji
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
4
5
6
7
8
1
2
Cuma
3
Cuma
4
Farmakoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Gram negatif enterik basillerin incelenmesi
Gram negatif enterik basillerin incelenmesi
Gram negatif enterik basillerin incelenmesi
Gram negatif enterik basillerin incelenmesi
Gram pozitif sporsuz basiller
Fungal, parazitik ve viral enfeksiyonların
patolojisi
Klamidya
Mycoplasma ,Ureaplasma
Aerop Gram pozitif basillerin ve
Neisseria'ların incelenmesi
Aerop Gram pozitif basillerin ve
Neisseria'ların incelenmesi
Aerop Gram pozitif basillerin ve
Neisseria'ların incelenmesi
Aerop Gram pozitif basillerin ve
Neisseria'ların incelenmesi
Mikobakteriler
Mikobakteriler
Monobaktamlar, betalaktamaz
inhibitörleri, karbapenemler ve vankomisin
Aminogikozidler
Sporlu bakterilerin incelenmesi
Sporlu bakterilerin incelenmesi
Sporlu bakterilerin incelenmesi
Prof.Dr. Gönül ÖLMEZ
KAVAK
Doç. Dr. Serdar ONAT
Doç. Dr. Müzeyyen YILDIRIM
BAYLAN
Yrd.Doç.Dr. Cihad HAMİDİ
Yrd.Doç.Dr.Ünal ULUCA
Yrd.Doç.Dr.Harun YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr.İlker KELLE
Yrd.Doç.Dr.Cemil GÖYA
Yrd.Doç.Dr. P Gamze E.
BUCAKTEPE
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERBEY
LAB
LAB
LAB
LAB
Doç.Dr.T. ÖZEKİNCİ
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof. Dr. K. GÜL
Prof. Dr. K. GÜL
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
LAB
LAB
LAB
LAB
Hepatit virusları
Hepatit virusları
Prof. Dr. K. GÜL
Prof. Dr. K. GÜL
Akut Viral Hepatitler
Yrd.Doç. Dr. E.ASLAN
Akut Viral Hepatitler
Yrd.Doç. Dr. E.ASLAN
03 Ekim Öğleden sonra ve 04-07 Ekim 2014 KURBAN BAYRAMI
08.10.2014
09.10.2014
Çarşamba
1
Farmakoloji
Çarşamba
2
Farmakoloji
Çarşamba
Çarşamba
3
4
Çarşamba
5
Çarşamba
6
Çarşamba
Çarşamba
7
8
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Perşembe
1
Patoloji
Perşembe
2
Patoloji
Perşembe
3
Farmakoloji
Tetrasiklin, kloramfenikol, florokinolonlar
ve makrolidler
Tetrasiklin, kloramfenikol, florokinolonlar
ve makrolidler
Haemophilus ve Bordetella
Legionella, Francisella ve Pasteurella
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Nazokomiyal enfeksiyonlar
Yrd.Doç.Dr.F.BOZKURT
Nazokomiyal enfeksiyonlar
Yrd.Doç.Dr.F.BOZKURT
Granülomatöz iltihabi hastalıkların
patolojisi
Granülomatöz iltihabi hastalıkların
patolojisi
Antimikobakteriyel ilaçlar
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Prof. Dr. M. METE
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ
Prof.Dr. M.ERDİNÇ
Dönem III
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
2.Ders Kurulu- Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon hastalıklarında sintigrafik
görüntüleme
Doç. Dr. Z. DOSTBİL
Pirion hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.F.BOZKURT
Aktif ve pasif immünizasyon
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Spiroketler
Spiroketler
Brucella
Brucella
Enfeksiyon hastalıklarının patolojisi
Enfeksiyon hastalıklarının patolojisi
Prof.Dr.K.GÜL
Prof.Dr.K.GÜL
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Yrd.Doç.Dr.U,ALABALIK
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ
8
1
2
3
4
Enfeksiyon
Hastalıkları
T. Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Salı
5
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
6
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
7
Tıp Eğitimi
PDÖ
Salı
8
Tıp Eğitimi
PDÖ
Çarşamba
1
T. Mikrobiyoloji
Çarşamba
2
T. Mikrobiyoloji
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Perşembe
4
Perşembe
5
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
Pazartesi
7
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
Salı
Nükleer Tıp
LAB
LAB
Anaerop bakteriler
Anaerop bakteriler
Herpesviruslar
Herpesviruslar
Pikornaviruslar
Pikornaviruslar
Prof. Dr. S. ATMACA
Prof. Dr. S. ATMACA
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Kuduz: Klinik ve tedavi
Yrd. Doç. E.ASLAN
Vibriolar
Campylobacter ve Helicobacter
Actinomyces ve Nocardia
Anaerop bakteriler
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Prof. Dr. N. AKPOLAT
Prof. Dr. S. ATMACA
Prof.Dr. Gönül ÖLMEZ
KAVAK
Doç. Dr. Serdar ONAT
Doç. Dr. Müzeyyen YILDIRIM
BAYLAN
Yrd.Doç.Dr. Cihad HAMİDİ
Yrd.Doç.Dr.Ünal ULUCA
Yrd.Doç.Dr.Harun YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr.İlker KELLE
Yrd.Doç.Dr.Cemil GÖYA
Yrd.Doç.Dr. P Gamze E.
BUCAKTEPE
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERBEY
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak
virusları
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak
virusları
Non-fermantatif bakteriler
Non-fermantatif bakteriler
HIV
HIV
Sülfonamidler ve ko-trimoksazol
Arboviruslar
Rhabdovirus
Virüs hastalıklarında tanı yöntemleri
Antiviral ilaçlar
A-Tam İdrar Analizi
A-Tam İdrar Analizi
B-Tam İdrar Analizi
B-Tam İdrar Analizi
Solunum yolu virusları ve influenza
Solunum yolu virusları ve influenza
Rickettsia
Tıbbi parazitolojiye giriş
Prof. Dr. N. AKPOLAT
Prof. Dr. N. AKPOLAT
Prof. Dr. S. ATMACA
Prof. Dr. S. ATMACA
Prof. Dr. K. GÜL
Prof. Dr. K. GÜL
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
LAB
LAB
LAB
LAB
Doç.Dr. T. ÖZEKİNCİ
Doç.Dr. T. ÖZEKİNCİ
Prof.Dr. N. AKPOLAT
Prof. Dr. A. SUAY
Dönem III
17.10.2014
2.Ders Kurulu- Enfeksiyon Hastalıkları
C-Tam İdrar Analizi
C-Tam İdrar Analizi
D-Tam İdrar Analizi
D-Tam İdrar Analizi
Tıbbi mikolojiye giriş
Toxoplasma
Trematodlar
Trematodlar
Anaerob ve Mikobakterilerin incelenmesi
Anaerob ve Mikobakterilerin incelenmesi
Anaerob ve Mikobakterilerin incelenmesi
Anaerob ve Mikobakterilerin incelenmesi
Ürogenital ve gastrointestinal sistem
protozoonları
Ürogenital ve gastrointestinalsistem
protozoonları
Yüzeysel mikozlar
Yüzeysel mikozlar
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Subkutan mikozlar
Subkutan mikozlar
Kan parazitleri
Kan parazitleri
Kan parazitleri
Antimalarial ilaçlar
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Salı
1
T. Mikrobiyoloji
Salı
2
T. Mikrobiyoloji
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Perşembe
5
T. Mikrobiyoloji
Gerçek sistemik (endemik) mikozlar
Prof. Dr. A. SUAY
Prof. Dr. A. SUAY
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Prof. Dr. M. METE
Perşembe
Perşembe
Perşembe
24.10.2014 Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
27.10.2014 Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
28.10.2014 Salı
Salı
Salı
Salı
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Farmakoloji
T. Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Farmakoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Antifungal ilaçlar
OnkojenikViruslar
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof.Dr.N.AKPOLAT
Nematodlar
Nematodlar
Antihelmintik ilaçlar
Antihistaminik ilaçlar
Fırsatçı mikozlar
Fırsatçı mikozlar
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE
Yrd.Doç.Dr.İ.KELLE
Prof. Dr. M. METE
Prof. Dr. M. METE
Tıbbi Entamoloji
Tıbbi Entamoloji
Antiprotozoal ilaçlar
Fırsatçı parazitler
Protozoon ve Helmintlerin incelenmesi
Protozoon ve Helmintlerin incelenmesi
Protozoon ve Helmintlerin incelenmesi
Protozoon ve Helmintlerin incelenmesi
Tıbbi Entamoloji
Tıbbi Entamoloji
Antimikrobiyal ilaçların klinik kullanımı
Antimikrobiyal ilaçların klinik kullanımı
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. A.SUAY
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof. Dr. M. METE
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Prof. Dr. A. SUAY
Prof. Dr. A. SUAY
LAB
LAB
LAB
LAB
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Prof. Dr. M. METE
Prof. Dr. M. METE
3
Prof. Dr. M. METE
Prof. Dr. M. METE
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Sestodlar
Sestodlar
Nematodlar
Nematodlar
LAB
LAB
LAB
LAB
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Dönem III
2.Ders Kurulu- Enfeksiyon Hastalıkları
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatili
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
Perşembe
1
İç Hastalıkları
Mukozal immunite
Perşembe
2
Tıp Eğitimi
Sunum hazırlama teknikleri
Perşembe
3
Mikrobiyoloji
Perşembe
4
Patoloji
Perşembe
5
T. Mikrobiyoloji
Perşembe
6
T. Mikrobiyoloji
Perşembe
7
T. Mikrobiyoloji
Perşembe
8
T. Mikrobiyoloji
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
Pratik SINAV
Pratik SINAV
Pratik SINAV
Pratik SINAV
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
DERS KURULU
TEORİK SINAVI
DERS KURULU
TEORİK SINAVI
DERS KURULU
TEORİK SINAVI
DERS KURULU
TEORİK SINAVI
Moleküler yöntemlerin klinik
mikrobiyolojide kullanımı
Amiloidoz
Dermatofitlerin ve bazı fırsatçı mikozların
incelenmesi
Dermatofitlerin ve bazı fırsatçı mikozların
incelenmesi
Dermatofitlerin ve bazı fırsatçı mikozların
incelenmesi
Dermatofitlerin ve bazı fırsatçı mikozların
incelenmesi
Prof. Dr. O. AYYILDIZ
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. G. SAKA
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ
LAB
LAB
LAB
LAB
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III
2.DERS KURULU “ENFEKSİYON HASTALIKLARI” PRATİK PROGRAMI
Tarih
Saat
T.Mikrobiyoloji
Öğr. Üyesi
26.09.2014
13.30-17.20
Gram pozitif kokların incelenmesi
30.09.2014
13.30-17.20
Gram negatif enterik basillerin incelenmesi
Prof.Dr.N.AKPOLAT
Prof.Dr.S.ATMACA
Prof.Dr.M.METE
01.10.2014
13.30-17.20
Aerop Gram pozitif basillerin ve
Neisseria'ların incelenmesi
Doç.Dr.T. ÖZEKİNCİ
02.10.2014
13.30-17.20
Sporlu bakterilerin incelenmesi
Prof.. Dr. N. AKPOLAT
16.10.2014
13.30-17.20
17.10.2014
13.30-17.20
20.10.2014
13.30-17.20
Anaerob ve Mikobakterilerin incelenmesi
27.10.2014
13.30-17.20
Protozoon ve Helmintlerin incelenmesi
30.10.2014
13.30-17.20
Dermatofitlerin ve bazı fırsatçı mikozların
incelenmesi
Prof.Dr.Selahattin
ATMACA
Prof.Dr.A.SUAY,
Doç.Dr.M. ÇİÇEK
Prof.Dr.M.METE
T.Biyokimya
Öğr. Üyesi
A-Tam İdrar Analizi
Prof.Dr.B.IŞIK
Yrd.Doç.Dr.H.YUKSEL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content