close

Enter

Log in using OpenID

Advance Payment / Peşin ödemeler

embedDownload
TURKISH
Peşin ödemeler
Centrelink ödemenizin bir bölümünü peşin olarak almaya hakkınız olabilir. Bu, aldığınız ödemenin
türüne, ne kadar zamandır bu ödemeyi aldığınıza ve aldığınız tutara bağlıdır.
Peşin ödemeler fazladan ödeme değildir ve düzenli ödemelerinizden geri ödenmelidir.
Hak Kazanmak
Bir peşin ödeme alabilmeniz için şu ödemelerden birini alıyor olmanız gerekir:













ABSTUDY
Age Pension
Austudy
Carer Payment
Disability Support Pension
Family Tax Benefit Part A
Newstart Allowance
Parenting Payment (Partnered)
Parenting Payment (Single)
Widow Allowance
Widow B Pension
Wife Pension, or
Youth Allowance.
Ödemeyi almakta olduğunuz en kısa zaman koşulu olmadan aldığınız ABSTUDY, Austudy, Youth
Allowance (Students) ve Family Tax Benefit ödemesi hariç, peşin ödeme almaya hak
kazanabilmeniz için yukardaki ödemelerden birini üç aydır alıyor olmanız gerekir.
Peşin ödemelerin geri ödenmesi gerektiğinden, başvurmadan önce gelir ve giderlerinizi
hesaplamanız gerekmektedir. Parayı geri ödeyebileceğinizden emin olmak için, her ödeme dönemi
sonunda elinizde ne kadar para kalacağını bize söylemeniz gerekir.
Şu koşullarda iseniz bir peşin ödeme alamazsınız:






12 aydan uzun bir zaman önce aldığınız bir peşin ödemeyi geri ödüyorsanız
Avustralya Hükümeti’ne bir borcunuz varsa
parasal güçlük yaşamaksızın peşin ödemeyi altı ay içinde kendi ödemenizden
ödeyemeyecekseniz
peşin ödeme için başvurduğunuzda Avustralya’da değilseniz
ABSTUDY, Austudy, Newstart Allowance, Parenting Payment (Single or Partnered),
Widow Allowance, Youth Allowance alıyorsanız ve son 12 ay içinde bir peşin ödeme
almışsanız veya
Family Tax Benefit Part A’yı sadece temel oranda alıyorsanız veya Family Tax Benefit
Part A’yı taksitle almıyorsanız.
11969TUR.1408
PAGE 1 OF 3
Peşin ödeme türleri
ABSTUDY, Austudy, Newstart Allowance, Parenting Payment (Partnered), Parenting
Payment (Single), Widow Allowance, Youth Allowance


12 aylık süre içinde sadece bir peşin ödeme yapılabilir.
En düşük tutar $250. En yüksek tutar ise $500.
Age Pension, Disability Support Pension, Carer Payment, Widow B Pension, Wife Pension


13 tane iki haftalık süre içinde (altı ay) alınabilecek en fazla sayıda peşin ödeme sayısı 3’tür.
Hakkınız olabilecek tutar, bireysel koşullarınıza bağlı olarak değişebilir.
Family Tax Benefit Part A


Family Tax Benefit peşin ödemesini (her 26 haftada ödenen) düzenli bir peşin ödeme, bir
defada ödeme veya her ikisinin bileşimi olarak almayı seçebilirsiniz.
Hakkınız olabilecek tutar, bireysel koşullarınıza bağlı olarak değişebilir.
Special Employment Advance
Special Employment Advance, size bir iş önerilmişse ancak işinize başlamak üzere bir şey için
ödeme yapmak üzere yeterli paranız yoksa veya siz (ya da eşiniz) çalışmışsanız ama bu işin
karşılığı size işvereniniz tarafından ödenmemişse ve kazançlar, gelir desteği ödemenizi önemli
ölçüde azaltmışsa, yardımcı olabilir.


Ödemelerin sayısı sınırlanmamıştır, ancak peşin ödemelerinizin toplamı hiçbir zaman $500
geçemez.
En düşük tutar $50, en yüksek tutar $500.
NOT: ek hak kazanma ölçütleri uygulanır. Lütfen, Talep etme/Daha fazla bilgi bölümüne bakın.
Bir peşin ödemeyi geri ödemek
Geri ödemeler, düzenli ödemeniz azaltılarak, iki haftada bir yapılır.
Geri ödemeler, peşin ödeme yapıldıktan sonraki ilk düzenli ödeme tarihinde başlar. En yakın hizmet
merkezinizde nakit veya çekle daha fazla ödeme yapabilirsiniz.
Düzenli ödemeniz değişirse, peşin ödemeniz için yapılan geri ödemeler yeni ödemenizden
yapılmaya başlayacaktır. Bir ödeme almanız durdurulursa, borcunuz olan tutarı yine de ödemeniz
gerekir.
Bir peşin ödeme almışsanız ve geri ödemek için zorluklar yaşıyorsanız, ne gibi bir yardımın var
olduğunu öğrenmek için lütfen bizimle konuşun.
11969TUR.1408
PAGE 2 OF 3
Ho w ADVANCE PAYMENTS
Department of Human Services
Talep etmek/Daha fazla bilgi
Bir peşin ödeme için başvurmanızın veya daha fazla bilgi almanızın birkaç yolu vardır.





Daha fazla bilgi için internette humanservices.gov.au/selfservice sitesine girin
Daha fazla bilgi için Express Plus akıllı telefon uygulamaları için
humanservices.gov.au/expressplus sitesine girin
136 240 numaralı telefondan kendi kendine yardımı arayın.
131 202 numaralı telefondan bizimle kendi dilinizde konuşabilirsiniz.
En yakın hizmet merkezinizi ziyaret edin.
11969TUR.1408
PAGE 3 OF 3
Ho w ADVANCE PAYMENTS
Department of Human Services
ENGLISH
Advance payments
You may be eligible to receive part of your Centrelink payment in advance. It depends on the type
of payment you receive, how long you have been receiving it and the amount that you receive.
Advance payments are not extra payments and must be paid back from your regular payments.
Eligibility
To receive an advance payment, you must be receiving one of the following payments:













ABSTUDY
Age Pension
Austudy
Carer Payment
Disability Support Pension
Family Tax Benefit Part A
Newstart Allowance
Parenting Payment (Partnered)
Parenting Payment (Single)
Widow Allowance
Widow B Pension
Wife Pension, or
Youth Allowance.
You must have received one of the payments above for three months before you are eligible for an
advance payment, except for ABSTUDY, Austudy, Youth Allowance (Students) and Family Tax
Benefit where there is no minimum time that you must have been receiving the payment.
Advance payments need to be repaid, so before you apply, you will need to work out your income
and expenses. You will need to tell us how much you will have left at the end of each pay period to
make sure you can afford to repay the money to us.
You cannot receive an advance payment if you are:






repaying an advance payment you received more than 12 months ago
owe a debt to the Australian Government
cannot afford to repay the advance payment out of your payment within six months
without suffering financial hardship
not in Australia when you apply for the advance payment
receiving ABSTUDY, Austudy, Newstart Allowance, Parenting Payment (Single or
Partnered), Widow Allowance, Youth Allowance and have received an advance payment
in the previous 12 months, or
only receiving the base rate of Family Tax Benefit Part A or do not receive Family Tax
Benefit Part A by instalments.
11969ENG.1408
PAGE 1 OF 3
Types of advance payments
ABSTUDY, Austudy, Newstart Allowance, Parenting Payment (Partnered), Parenting
Payment (Single), Widow Allowance, Youth Allowance


Only one advance payment can be made in a 12 month period.
The minimum amount is $250. The maximum amount is $500.
Age Pension, Disability Support Pension, Carer Payment, Widow B Pension, Wife Pension


The maximum number of advance payments that can be taken over any period of 13
fortnights (six months) is three.
The amount you may be eligible for will vary depending on your individual circumstance.
Family Tax Benefit Part A


You can choose to receive the Family Tax Benefit advance as either a regular advance
payment (paid every 26 weeks), a one-off payment or a combination of both.
The amount you may be eligible for will vary depending on your individual circumstance.
Special Employment Advance
A Special Employment Advance can help if you are offered a job – but you do not have enough
money to pay for something you need to start your job, or are short of money because you (or your
partner) have worked but have not been paid for this work by the employer and the earnings have
substantially reduced your income support payment.


The number of payments is not limited, but the total of your advance payments cannot
exceed $500 at any point in time.
The minimum amount is $50. The maximum amount is $500.
NOTE: additional eligibility criteria apply. Please see the Claiming/More information section.
Paying an advance payment back
Repayments are made fortnightly by reducing your regular payment.
Repayments start on your next regular payment date after the advance payment has been made. You
can make extra repayments by cash or cheque at your nearest service centre.
If your regular payment changes, repayments of your advance payment will continue from your
new payment. If you stop receiving a payment, you will still need to repay the amount you owe.
If you have received an advance payment and are having difficulties with repaying it, please talk to
us about your situation to find out what assistance is available.
11969ENG.1408
PAGE 2 OF 3
Ho w ADVANCE PAYMENTS
Department of Human Services
Claiming/More information
You can apply for an advance payment or seek further information in a number of ways.





Online, for more information go to humanservices.gov.au/selfservice
Express Plus mobile apps for more information go to humanservices.gov.au/expressplus
Phone self service on 136 240.
You can speak to us in your language on 131 202.
Visit your nearest service centre.
11969ENG.1408
PAGE 3 OF 3
Ho w ADVANCE PAYMENTS
Department of Human Services
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
513 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content