close

Enter

Log in using OpenID

Tadilat Dilekçesi

embedDownload
ESENYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
……… mah. ……….caddesi……sokak …….numaralı ……/ĠSTANBUL adresinde
bulunan ……. Ada ……. Parseldeki yerimize tadilat almak istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.
AD-SOYAD
ĠMZA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content