close

Enter

Log in using OpenID

30.05.2014 - sinsi illet sigara

embedDownload
İL
: OSMANİYE
TARİH : 30.05.2014
ً‫ﺒﺎ‬‫طﻴ‬
َ ً‫ﻤﺎ َرَزﻗَ ُﻜ ُم اﻝﻠّﻪُ َﺤﻼَﻻ‬ ‫َو ُﻜﻠُوْا ِﻤ‬
ِ
ِ
‫ون‬
َ ‫ي أَﻨﺘُم ﺒِﻪ ُﻤ ْؤ ِﻤ ُﻨ‬
َ ‫ﻘُوْا اﻝﻠّﻪَ اﻝذ‬‫َواﺘ‬
‫ َ ِ ا ﱠ ِ ﱢ ص َ َل" َ َ ُ و ُل‬،‫َ ِ ا ْ ِ َ ْ ُ ٍد‬
‫ َ"!ﱠ‬#ِ ‫ َر ﱢ‬%ِ ْ ِ ْ ِ & َ َ'ِ(ْ ‫ َ ا ْ ِ آ َد َ 'َ ْ َم ا‬%َ َ
ْ َ ‫ َ هُ َو‬1ْ َ‫ أ‬,َ 'ِ1 ‫ ِه‬3ِ ,ْ ُ ْ َ +
ٍ ,ْ -َ ْ َ ‫ َ َل‬.ْ ُ/
5َ 'ِ1‫ُ َو‬#َ َ َ!8ْ ‫ َ ا‬/ْ َ‫ ِ ْ◌أ‬#ِ ِ َ ‫َهُ َو‬4ْ َ‫ أ‬5َ 'ِ1 #ِ ِ َ 6َ
,َ ِ; َ ,َ 'ِ1 <َ ,ِ َ ‫ُ َو َ َذا‬#َ(َ9:ْ َ‫أ‬
SİNSİ İLLET SİGARA
Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimiz, insanı yeryüzünün en şerefli
varlığı olarak yaratmış ve sayısız nimetler vermiştir. Bu
nimetlerin en önemlilerinden biri de hayattır. Hayatımız,
sağlık içerisinde devam ettiği sürece güzel olur.
Sağlığımız yerinde olmadığı zaman hayatın tadı olmaz.
Bundan dolayı Yüce dinimiz, insanın sağlığını
korumasına büyük önem vermiş, sağlığına zarar verecek
şeyleri de yasaklamıştır. Bu konuda Cenabı Hak: “
Allahın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve
temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz
Allaha karşı gelmekten sakının” 1 buyurmuştur.
Kardeşlerim!
İnsan sağlığını ciddi olarak tehdit eden zararlı ve
kötü alışkanlıklardan biri sigara kullanımıdır. Sigara,
özellikle küçük yaşlardan itibaren özenti, merak, farklı
olmak, bir kereden bir şey olmaz, ben kendimi kontrol
edebilirim diye başlanıp kendine bağımlı yapan sessiz,
sinsi, ateşli bir illettir. Sıkıntılı anlarda hemen bu illete
sarılıp onun ateşinden ısınmak, dumanı ile de içteki
dertler üflenmek istenir. Hâlbuki sigara ne bir dert ne de
bir zevk ortağıdır. O sadece içeni nikotin bağımlısı
yaparak zehirleyen çok kötü bir illettir. Bu illete bulaşan
kişi şahsi arzusu için dünya kadar para harcarken,
masum yavrusunun okul harçlığından ve ailesinin
nafakasından kıstığını aklına bile getirmez. Kişi artık,
aynı yastığa baş koyduğu eşini, aynı safta namaz kıldığı
cemaati ve aynı havayı teneffüs ettiği arkadaşını rahatsız
etmiş olduğuna aldırmaz. Çünkü o artık nefsinin esiri
olmuş, ölümüne sebep olacak sinsi bir illete bulaşmıştır.
Dünyanın ve ülkemizin en önemli sağlık
sorunlarından biri olan bu sinsi illet, içinde bulunan
zehirli maddeler nedeniyle akciğer kanseri, kalp ve
damar hastalıkları, nefes darlığı ve sinir sistemi
bozukluğuna kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır.
Ülkemizde yılda yaklaşık yüz bin kişi sigaraya bağlı
nedenlerden dolayı hayatını kaybetmekte ve binlerce kişi
de sakat kalmaktadır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz Kuranı Kerimde; “Kendi
kendinizi tehlikeye atmayın”(2 ) buyurarak, hayatımızı
ve sağlığımızı tehlikeye sokacak her türlü kötü
alışkanlıklardan sakınılmasını istemiştir. Sevgili
Peygamber ( s.a.v.) de ; “(İslam da) zarar vermek ve
yapılan zarara, zararla mukabele etmek de yoktur.
”3 buyurmak suretiyle, bir kimsenin kendisine ve
başkalarına zarar vermemesini belirtmiştir. Geçmiş
yıllarda sigaranın zararlı olduğu bilinemiyor olabilirdi.
Ama bugün sigaranın ne denli zararlı olduğu ilmen ve
tıbben bilinmektedir. Bırakın sigara içmeyi, sigara içilen
ortamda bulunmanın bile sağlığımızı olumsuz yönde
etkilediği malumdur. Bundan dolayı kapalı alanlarda
sigara kullanımı yasaklanmıştır. Sigara paketlerinin
üzerinde; “sigara içmek öldürür”, “sigara içmek size
ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir” gibi uyarı
yazılarının yazılması bunun zararının herkes tarafından
bilinmesi içindir.
Kardeşlerim!
Sigaranın hem içene hem de çevresinde bulunan
kimselere verdiği zarar göz önüne alınınca, bu kötü
alışkanlıktan biran önce vazgeçilmesi gerekmektedir.
Yüce Allahın bizlere bahşettiği iradeyi kullanmak
suretiyle bu illeti bırakmak mümkündür. Milyonlarca
tiryaki bunu başarmıştır. Öyle ise bizde bunu
başarabiliriz. O halde gelin bugün kendimize, eşimize,
çocuklarımıza ve topluma bir iyilik yapalım. Hastane
köşelerine düşmeden bu kötü alışkanlığı terk edelim.
Sağlıklı bir nesil için evlatlarımıza iyi örnek olalım.
Hutbemi bir ayeti kerime ve hadisi şerif mealiyle
bitirmek istiyorum; “ Yiyiniz, içiniz fakat israf
etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”4, “
Kul kıyamet gününde beş şeyden hesap vermeden
yerinden kıpırdamaz; ömrünü nerede harcadığından,
bildiği şeyleri yapıp yapmadığından, malını nereden
kazanıp nereye harcadığından ve bedenini ne ile
yıprattığından.”5
Rabbim cümlemize zararlı alışkanlıklardan uzak
durmayı, sağlığımızı korumayı, malımızı da israf
etmekten kaçınmayı nasip eylesin.
___________________________________________
1-Maide,5/88
2-Bakara,2/195
3-İbn Mace, Sünen, Ahkam,17
4-Araf,7/31
5-Tirmizi, Kıyamet,1
Hazırlayan
:Hüseyin KILIÇ
Kadirli Muhammediye Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon
:İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content