close

Enter

Log in using OpenID

31/01/2014 - İş Yatırım

embedDownload
Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Madencilik
31/01/2014
Koza Altın
AL
Şirket Güncelleme
(Onceki: AL)
Yükselme Potansiyeli* 37%
Artan riskler ile odak yurtdışına kaydı
Güncellenen rezerv/kaynak raporu ve şirketin gelecek operasyonları
ile ilgili hedeflerini paylaşmasının ardından Koza Altın değerlememizi
güncelledik. Mollakara ve Söğüt’ü dahil etmediğimiz fakat Çukuralan’ı
içeren baz senaryoda hisse için 26.6TL hedef fiyata ulaştık
(önceki:37.6 TL). Güncellenen hedef fiyatımızın %37 artış potansiyeli
olmasından dolayı KOZAL için AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz.
Maden sektöründe ruhsat izinleri ve devlet payı gibi konularda yasal
risklerin artmasına rağmen, şirketin yeni kaynak keşfi ve rezerv/kaynakları
artırma potansiyelini güçlü bulmaya devam ediyoruz.
Kodu
İdaresi’nin Çukuralan’da faaliyet durdurma kararı ile birlikte benzerlerinden
negatif olarak ayrıştı. Ayrıca, Mastra’da üretimin durdurulduğu, vergi
incelemesi başlatıldığı (şirket tarafından yalanlandı) ve maden sektöründe
devlet payının artırılacağı ile ilgili haberler ek olarak hisseyi olumsuz
etkiledi. Böylece, Aralık başından beri KOZAL dolar bazında endeksin %20
altında kalırken, KOZAA ve IPEKE sırasıyla %27 ve %25 endeks altında
performans gösterdi. Aynı dönemde altın fiyatları ise sadece %1 geriledi.
Koza Altın mevcut piyasa değeri şu anda yaklaşık 900 US$/ons altın
fiyatına karşılık geliyor.
F/K
PD/DD
FD/FAVÖK
KOZAL
Fiyat Bilgileri
Kapanış 30 01 2014
12 Aylık Hedef Fiyat TL
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
Piyasa Değeri (mn)
Halka Açık PD (mn)
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
Hisse sayısı (mn)
Son iki ayda en çok düşen altın madeni hissesi. Koza Grubu hisseleri 17 Takas Saklama Oranı (%)
2013
Aralık’ta başlayan yolsuzluk soruşturması ve ardından İzmir İl Özel Çarpanlar
TL
USD
19.45
26.60
29.60
2,966
887
33.1
2014
8.53
12.67
14.10
1,299
388
15.6
153
29.91
2015
5.5
1.7
3.2
6.8
1.5
3.8
6.7
1.3
3.8
Fiyat Perform ansı (%) 1 Ay
3 Ay
12 Ay
-46
-52
-34
-54
-64
-41
TL
ABD $
BIST-100 Relatif
-19
-24
-12
Uluslararası benzerlerine göre iskontolu işlem görüyor. Son iki aydaki Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
sert satışların ardından, hisse 2014-15 F/K oranları baz alındığında %67 ve 50.00
%65 iskontolu işlem görüyor. Aynı şekilde, 2014-15T FD/FAVÖK çarpanı 45.00
40.00
olan 3.8x baz alındığında ise hisse %52 ve %43 iskontolu işlem görüyor.
35.00
100
80
60
40
01/14
11/13
09/13
07/13
05/13
20
03/13
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
01/13
KOZAL Ka panış (So l)
Arama faaliyetleri bütçesi kısıldı. Koza Altın, maden sektöründe yaşanan
19.00
kısıtlamalar ve ruhsat izin onay sürecinin uzamasından dolayı arama 52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
faaliyetlerinin aksaması gerekçesiyle arama faaliyetleri bütçesini %70 Yabancı Oranı (%)
90
kıstığını açıkladı. Ruhsat izinleri ile ilgili artan risklerden ve şirketin
88
yatırımlarını ertelemesinden dolayı, Mollakara madenini değerlememizden
86
çıkarıyoruz. Tüm izinlerin zamanında alınması ve yatırımların seneye
84
başlaması durumunda, Mollakara en erken 2016’da faaliyetlerine
82
başlayabilecek.
80
Bu raporla birlikte KOZAA ve IPEKE için de hedef fiyatlarımızı
güncelledik. KOZAA için 3.02TL ile AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz.
Konak projesi ile ilgili olarak yakın zamanda açıklanacak güncel kaynak
raporu hisseyi olumlu etkileyebilir. IPEKE için ise yeni hedef fiyatımız
3.43TL ve AL tavsiyesi veriyoruz. İkinci kuyuda da sondaj çalışmalarının
tamamlandığı Batman Kozluk petrol projesi ile ilgili çıkacak rezerv raporu
değerlememizi yukarı/aşağı yönlü etkileyebilir.
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
78
44.49
15/01
31/12
17/12
19/11
03/12
Yab ancı Oran ı…
3Ay Ort.
76
05/11
Yurtdışından gelecek fırsatların değerlendiriliyor. Eylül 2013
finansallarına göre 423 milyon dolar net nakit pozisyonu olan şirket
yurtdışında çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. ABD, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Afrika şirketin radarında olan ülkeler.
0
29/01
Çukuralan ile ilgili faaliyet izin belgesi onayı yakından takip edilecek.
Koza Altın’ın 2014 yılında geçtiğimiz yıla benzer olarak 350bin ons altın
üretimi gerçekleştirmesini tahmin ediyoruz. Hâlihazırda Çukuralan’da
operasyonlar, 20 Şubat 2014’e kadar geçerli Geçici Faaliyet Belgesi ile
devam ediyor. Şirketin gerekli tüm belgeleri ibraz ederek Faaliyet Belgesi
başvurusu bulunuyor ve başvurunun olumlu sonuçlanmasını tahmin
ediyoruz. Aksi halde, hisse için hedef fiyatımız 19.2TL’ye geriliyor.
120
İlyas Safa Urgancı
[email protected]
+90 212 350 25 52
Koza Altın
Özet Finansallar (TL mn)
Gelir Tablosu (TL m n)
Satış Geliri
FAVÖK
Net Kar
Nakit Akım Tablosu (TL m n)
Net Kar
Amortisman Giderleri
İşletme Sermayesi Değ.
Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı
Sabit Sermaye Yatırımları
Serbest Nakit Akımı
Bilanço (TL m n)
Maddi Duran Varlıklar
Nakit & Nakit Benzerleri
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Toplam Borç
Toplam Özsermaye
Rasyolar
Net Borç/FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
Değerlem e Oranları
Firma Değeri/Satışlar
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Yatırım Sermayesi
Fiyat/Kazanç
Serbest Nakit Akım Verimi
Temettü Verimi
*Yıliçi ortalama PD kullanılmıştır.
2011G* 2012G*
806
1.043
618
807
460
642
2013T
949
653
537
2014T
892
558
437
Faaliyet Konusu
2015T
895 Altın madenciliği
556
441
460
76
1
538
181
358
642
92
(4)
733
182
551
537
126
(10)
655
440
214
437
150
20
609
262
347
441
162
72
676
276
400
366
579
1.063
18
25
869
456
928
1.569
7
7
1.400
771
1.331
2.311
395
395
1.725
883
1.702
2.813
651
651
1.931
-0,9
76,7
57,1
-1,1
77,4
61,6
-1,4
68,8
56,6
-1,9
62,5
49,0
-2,3
62,1
49,3
4,1x
5,3x
7,9x
7,5x
10%
1%
5,4x
7,0x
10,0x
8,5x
10%
2%
2,2x
3,2x
2,4x
5,5x
7%
2,7%
2,4x
3,8x
2,1x
6,8x
12%
3,6%
2,4x
3,8x
2,1x
6,7x
13%
3%
996
2.011
3.241
727
727 Ortaklık Yapısı
2.200
25%
45%
30%
ATP İnşaat ve T ic. A.Ş.
Source: Is Investment Estimates
Koza İp ek H olding A.Ş.
3
Halka Açık Kısım
Koza Altın
AL
AL
AL
80
AL
GG
90
AL
AL
100
TUT
TL
SAT
110
AL
Fiyat / Öneriler
AL
AL
AL
70
60
01/14
01/14
01/14
12/13
12/13
11/13
11/13
10/13
10/13
09/13
09/13
08/13
08/13
07/13
07/13
07/13
06/13
06/13
05/13
05/13
04/13
04/13
03/13
03/13
02/13
02/13
01/13
01/13
01/13
50
BIST'e g oreceli performans
13/12/2013
03/01/2014
24/01/2014
03/01/2014
24/01/2014
22/11/2013
01/11/2013
11/10/2013
30/08/2013
09/08/2013
24/01/2014
03/01/2014
13/12/2013
22/11/2013
11/10/2013
01/11/2013
Tahmini F/DD
Gerç F/K
13/12/2013
Tahmini F/K
20/09/2013
30/08/2013
09/08/2013
19/07/2013
28/06/2013
07/06/2013
17/05/2013
26/04/2013
05/04/2013
15/03/2013
22/02/2013
01/02/2013
0.00
19/07/2013
2.00
28/06/2013
4.00
07/06/2013
6.00
17/05/2013
8.00
26/04/2013
10.00
05/04/2013
12.00
15/03/2013
14.00
22/02/2013
Tahmini F/DD & Gerçekleşen F/DD
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
01/02/2013
Tahmini F/K & Gerçekleşen F/K
20/09/2013
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç F/DD
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Tahmini FD/FAVÖK & Gerçekleşen FD/FAVÖK
Tahmini FD/Satışlar & Gerçekleşen FD/Satışlar
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Tahmini FD/FAVÖK
Tahmini FD/Satışlar
Gerç FD/FAVÖK
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
22/11/2013
01/11/2013
11/10/2013
20/09/2013
30/08/2013
09/08/2013
19/07/2013
28/06/2013
07/06/2013
17/05/2013
26/04/2013
05/04/2013
15/03/2013
22/02/2013
01/02/2013
24/01/2014
03/01/2014
13/12/2013
22/11/2013
01/11/2013
11/10/2013
20/09/2013
30/08/2013
09/08/2013
19/07/2013
28/06/2013
07/06/2013
17/05/2013
26/04/2013
05/04/2013
15/03/2013
22/02/2013
01/02/2013
0.00
Gerç FD/Satışlar
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content