close

Enter

Log in using OpenID

CPP 2014 01

embedDownload
B O YA F İ LT R A S YO N B E S L E Y İ C İ S İ S T E M L E R İ O C A K V E P OTA A S TA R L A R I M E TA L U R J I K V E D Ö K Ü M K O N T R O L S I S T E M L E R I R E Ç İ N E L E R
CPP - Boya Hazırlama Ünİtesİ
Otomatik boya kontrolü ve ayarlaması
n
Fire ve yeniden işlem maliyetlerinde azalma
n
Daha iyi kuruma özelligi
n
Döküm parçada üstün kalite
n
Yüksek üretkenlik
Yüksek kaliteli kalıp ve maça boyası
en mükemmel tutarlılıkta kullanılabilir.
Dökümhane uygulamalarından doğan gereksinimler
örneğin daha ince duvar kalınlıkları, kompleks iç
geometriler ve yeni alaşımlar yüksek performanslı
boyalara duyulan talebi arttırmıştır. Bununla
beraber, yüksek performanslı boyalarla tekrarlanan
süreçlerde optimum sonuçlara ulaşabilmek için
doğru uygulanmaları da çok önemlidir.
Yanlış veya yetersiz uygulama ve kontrol boyanın
performansını olumsuz etkileyecek ve hatta bazı
durumlarda fireye veya yeniden işleme operasyonuna
neden olabilecektir.
1
5
Endüstride sıklıkla geleneksel boya kontrol yöntemleri
olan bome ve viskozite testleri kullanılır.
Bunların ve diğer ölçümlerin ve kontrollerin öncelikli
amacı optimum boya kalınlığına ulaşılmasıdır.
Bununla birlikte, değişkenliklerin sayısı, kontrol
metodlarının sağlamlığını etkiler1.
4
Değişkenlikler;
n operatörün etkisi
n boya sıcaklığı
n maça sıcaklığı
n dökümhanenin ortam sıcaklığı
n pompanın ve mikserin boyaya uyguladığı enerji
Uygulanan yaş boya kalınlığındaki önemli
değişkenlikler uygulama talimatlarında yaygın olarak
ya Baume yada viskozite ile kontrol edilir (Şekil-1).
Kritik parametrelerin manuel kontrolüne ve bazı olası
risklere izin verildiğinde sonuç olarak temizleme ve
fire maliyetlerinde artışa neden olur.
Şekil-1 Boya yaş kalınlığının baume ve viskozite ile değişimi
90
80
3
2. Boya hazırlama tankı
3. Kontrol paneli
4. Seviye ve yoğunluk probları
5. Pnömatik valf
Be // Sec
Saniye
Be
350
310 µ
x
50
300
x
40
30
29 Be
20
16“ (4)
49
Wet layer thickness (µm)
150
Viskozite Din 4 mm (saniye)
100
15“ (4)
53
Baumé (°Bé)
200
27 Be
10
0
250
x
Baumé (°Bé)
Micron kalınlık
x
60
1. Boya tankı
400
380 µ
70
Yaş boya kalınlığı (mikron)
450
x
µm Layer
2
50
57
64
0
79
80
gr suyun içine eklenen boyanın hacmi
Viscosity din 4mm (s)
Daha fazla bilgiye Foundry Practice 246 dan ulaşılabilir.
1
2
Viskozite, sıcaklıktan yüksek derecede etkilenir.
Ancak, dökümhaneler, talimatlarında çok soğuk
veya çok sıcak havalar için ayrı ayrı viskozite
değerleri belirtmezler. Sıcaklık ile değişen viskozite
uygulanan boya kalınlığını ve dolayısıyla döküm
kalitesini etkiler.
Yoğunluk Kontrolü
Yoğunluk, boya içindeki katı miktarı ile direkt
olarak bağlantılıdır (şekil-2). Bu nedenle, eğer
boyanın yoğunluğu kontrol edilebilirse, sabit yaş
boya kalınlığına ulaşılmış olur.
Otomatik boya kontrolü
Boya hazırlama ünitesi uygulama ölçüm kontrolü
olarak yoğunluğu kullanır. Gerekli olan yaşboya
kalınlığına ulaşmak için belirlenen yoğunlukta
boyayı boya hazırlama ünitesi otomatik olarak
hazırlayarak sisteme verir. Dolayısıyla, süreklli
uygulamada önceden ulaşılamaz olan kalınlık
tutarlılık seviyeleri rahatlıkla sağlanabilir.
Boya variller ile tedarik
edilirse
Tutarlı Proses
Tutarlı proseste değerler, raporlarla, bilgi
ekranlarıyla, yazılı mesajlar ile ve alarmlar yoluyla
dikkatlice kontrol edilir ve izlenir. Aynı zamanda
sistem boya uygulama bilgilerini kapsamlı veri
tabanına aktarır.
Çok yönlülük
CPP (boya hazırlama ünitesi) tüm boya uygulama
yöntemlerine ve bütün uygulama proseslerine
bağlanabilir ve bunlar için tasarlanabilir. Daldırma
tanklarına bağlanabildiği gibi akıtma istasyonlarına
ve sprey ünitelerine de bağlanabilir. Su
dezenfektasyon modülleri de sistemde kullanılabilir.
CPP boya tanklarına
bağlanır
1,300
400
1,283
360
1,265
320
x
x
1,248
280
x
1,230
240
x
1,213
200
x
1,195
160
Yogunluk
Kuru
Yaş boya kalınlığı
Yogunluk ( g/cm3)
Şekil-2 Yogunluga bagli yas ve kuru boya kalinligi
Yas
120
1,178
80
1,160
30
25
Density
Dry
Wet
35
40
45
100g boyaya ilave edilen su miktari (g)
50
55
Boya IBC ile
tedarik edilirse
3
Otomatik boya kontrolü
Optimize edilen boya uygulamaları en yüksek performansa ulaşır
Boyanın yoğunluğu ve nihayi yaş boya kalınlığı
kontrolü dökümhanenin boya uygulaması
optimizasyonuna olanak sağlar. Yaş boya kalınlığı
değiştirilerek özel uygulama metodlarında istenilen
değerlere uygulanır.
Dolayısıyla, aşağıdaki faydalara ulaşılabilir:
02/2014 · re 500 tr
Faydalar:
n sabit boya kalınlığı
n boya uygulama verimliliğinin geliştirilmesi
n boya kalınlığı ile ilgili hataların azaltılması
n döküm firelerinin azaltılması
n kalıp ve maça da daha az fire oranı
n kurumanın optimize edilmesi
n verimliliğin arttırılması
n atık boya maliyetlerinin azaltılması
n çalışma ortamının iyileştirilmesi
n döküm parça üretim maliyetinin düşürülmesi
n dökümhanenin karlılığının arttırılması
Denetim ve kontrolün geliştirilmesi
CPP boya kontrolünde ve uygulamaların tutarlılığında
yeni seviyelere gelmesinde devrim yaratır;
n
8 farklı
yoğunluk ölçer bağlantısıyla yöneticilere
yoğunluk trendleri hakkında yardımcı olabilir.
n
LCD ekran yardımıyla operator yoğunluğu
hemen izleyebilir.
n
Özel alarm ve yazılı mesajlar ile proses güvenliği
sağlanır.
n
Veritabanına kayıt edilen boya değerleri
denetlemeyi arttırır ve daha once ulaşılamayan
seviyeler analiz edilir.
n
7 gün 24 saat uzaktan kumanda edilebilir.
n
Yoğunluk ölçer otomatik olarak kalibre edilir.
Daldirma
uygulamasi
için CPP
(boya
hazirlama
ünitesi)
Yikama boya
uygulamasi
için CPP
(boya
hazirlama
ünitesi)
* FOSECO ve logosu Vesuvius grup şirketlerinin Dökümhane Bölümünün ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak kullanılabilir. Her hakkı saklıdır. Bu basım içinde yer alan hiçbir detay, yayımcının
yazılı izni olmadan, kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kopyalanamaz, Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve hırsızlık kovuşturması için dava açılmasına yol açacaktır. Bu kısım içinde yer alan
bütün ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (üreticinin sahip olduğu pratik tecrübelere göre) doğru ve güvenilirdir. Ancak, ne üretici, ne yetkilisi, ne satıcısı ne de yayımcı aşağıdaki
hususların tam, eksiksiz ve garanti olduğu konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz: (1) eksiksiz/tam güvenilirlik (2) kullanılan ürünlerin üçüncü partinin haklarını çiğnemediği (3) yerel yasalara uygunluk
için ilave güvenlik önlemi gerektirmeyeceği. Satıcı, üretici adına temsilcilik veya kontrat yapmaya yetkili değildir. Bütün satışlar, istenildiğinde temin edilebilen, üretici/satıcı arasındaki ilgili satış
anlaşması şartlarına göre yapılmıştır. © Foseco International Limited 05/11.
COMMITTED TO FOUNDRIES
Foseco Dökümhane Bölümü
Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1000 Cadde No:1022
41420 Çayırova / Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 262 677 10 50
Fax: +90 262 677 10 60
www.foseco.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
61
File Size
421 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content