close

Enter

Log in using OpenID

Çince - Yeditepe Üniversitesi

embedDownload
T.C. Yeditepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Çince Birimi
Genel bilgiler
Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin bütün öğrencilerine Çin dil eğitimini
başlatmıştır. Ders haftada 3 saatlik programına uygun şekilde, Başlangıç seviyesinden
başlayarak Orta ve İleri seviyesine kadar verilmektedir.
Eğitimin amacı, öğrencilere Çin dilinin temel kurallarını öğretmek, onların dil sözcük
hazinesini geliştirerek günlük yaşamda ve meslek hayatında gerekli olabilecek dil becerilerini
kazandırmaktır.
Öğretim yöntemi:
Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemektedir. Dil öğretiminde var olan yöntem ve
tekniklerden ihtiyaca uygun olanların seçilmesine dayalı bir öğretim yöntemi izlenmektedir.
Çin dilinin yapı özelliğine uyumlu olarak yazma alıştırmaları yapılmaktadır.
Dil Sorumlusu:
Weili Li
Ders Tanımları:
Haftada 3 saatlik programları
Başlangıç Seviye: 3 yarıyılı kapsayan bu seviyede hedeflenen, temel dilbilgisi ile basit diyaloğun
okunmasıdır.
AFCA101 - Çince 1 (3 Kredi, 3 ECTS)
Çince telaffuzun temel bilgileri olan ünsüzler, ünlüler, ses tonları, ses tonlarının
değişimi konusunda bilgi edinirler. Çince karakteri yazma kurallarını bilgi edinirler.
Günlük hayatta selamlaşma, halini sorma, ihtiyacını ifade etme, uyruğunu sorma,
tanışma, izini isteme, yeri sorma, vedalaşma, tavsiye etme gibi konularında kendini
ifade edilir.
AFCA 102 - Çince 2 (3 Kredi, 3 ECTS)
Sözcük ve cümle çeşitleri tanıtılır. Basit cümle kurmayı ve cümle içindeki kelime
sıralama kurallarını öğrenilir. Çince karakteri yazma praktikleri devam edilir.
Günlük hayatta kendi bölümü bahsetme, aile, meslek ve okulu söz etme, buluşma ve
doğum günü kutlama, alışveriş yapma ve dil zorluklarını aşılma gibi konularında
kendini ifade eder.
AFCA201 - Çince 3 (3 Kredi, 3 ECTS)
Sözcük çesşitleri ve özel sözcük kullanma kurallarını tanıtılır. Soru sorma, yanıtlama
alıştırmaları ile desteklenen temel gramer bilgileri verilir. Günlük hayatta dil
becerisi bahsetme, sağlık durumunu bahsetme, yaşandığı olayından söz etme,
bayram kutlama gibi kullanılan dil becerileri kazandırılır.
Orta seviye: 2 yarıyılı kapsayan bu seviyede hedeflenen, temel ve orta seviyedeki dilbilgi ile kısa
metinlerin okunmasıdır ve kısa kompozisyonu yazılır.
AFCA202 - Çince 4 (3 Kredi, 3 ECTS)
Gerçekleştirilmiş bir olayı betimleme, “把” cümlesi-1, basit yön belirtme tümleci,
sonuç belirtme tümleci, karşlaştırma kipi, aynı cümlede birden fazla fiil ya da fiili
cümlecik bulundurma vb. orta seviye dilbilgisi edinir.
AFCA 301 - Çince 5 (3 Kredi, 3 ECTS)
Fiil cümle çeşitleri, “把” cümlesi-2 ve tümleç çeşitleri anlatır. Geçmişteki yer veya
vakit vurgulama, Geçmişteki tecrübeyi söz etme, Gelecek zamanda yapılmak üzere
bir eylemi bahsetme, Şimdiki zamanda yapılan eylemi betimleme, Eylem yada
durum devam edilmesini betimleme vb. konularında bilgi edinilir.
İleri seviye: 3 yarıyılı kapsayan bu seviyede hedeflenen, ileri seviyedeki dilbilgileri ile metinlerin
okunmasıdır ve yazılmasıdır.
AFCA302 - Çince 6 (3 Kredi, 3 ECTS)
Sözcük çeşitleri ve kullanımı tanıtılır. “把” cümlesi-3,4, zarf kelime “更” ve “最” ile
karşılaştırma hali betimleme, olumsuz soru cümle, bulunma cümler çeşitleri, ‘di’
yapı, ‘shang’ ve ‘kaı’ sonuç belirtme tümleci gibi detaylı fonksiyon kelime kullanımı
tanıtılır.
AFCA401 - Çince 7 (3 Kredi, 3 ECTS)
Bağlaç ve zarf kelimeleri tanıtılır. 10,000’den büyük ve belirsiz sayı bilgilendirir.
Pivotal cümlesi, isim, ölçüm ve sayı-ölçüm sözcüğü, soru zamir kelimeleriyle
belirsiz belirtme, özne düşen cümlesi vb. dilbilgileri tanıtılır.
AFCA 402 - Çince 8 (3 Kredi, 3 ECTS)
İleri düzeyinde bağlaçları, zarfları ve fonksiyon kelimeleri kullanımı tanıtılır. Kesir,
yüzde oranı ve katsayı kullanımı bilgilendirir. Soru zamirlerin genel belirtme, ve
aktif kullanımı tanıtılır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Çince Birimi
Genel bilgiler
Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin Çeviribilim öğrencilerine Çin dil eğitimini
başlatmıştır. Ders, HSK ( 汉语水平考试-- Çince Dil Seviye Tespit Sınavı’)nda belirlenen
şekilde, Başlangıç Seviye’den başlayarak Orta ve İleri Seviye’ye kadar verilmektedir.
Eğitimin amacı, öğrencilere Çin dili dilbilgilerini öğretmek, onların dil sözcük hazinesini
geliştirerek günlük yaşamda ve meslek hayatında gerekli olabilecek dil becerilerini
kazandırmaktır.
Öğretim yöntemi:
Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemektedir. Dil öğretiminde var olan yöntem ve
tekniklerden ihtiyaca uygun olanların seçilmesine dayalı bir öğretim yöntemi izlenmektedir.
Çin dilinin yapı özelliğine uyumlu olarak yazma alıştırmaları yapılmaktadır.
Dil Sorumlusu:
Weili Li
Ders Tanımları:
Haftada 4 saatlik programları (2+2)
Başlangıç Seviye: 3 yarıyılı kapsayan bu seviyede hedeflenen, temel dilbilgisi ile basit dialogu
okunmasıdır.
AFCF101 - Çince 1 (3 Kredi, 3 ECTS)
Çince telaffuzun temel bilgileri olan ünsüzler, ünlüler, ses tonları, ses tonlarının
değişimi konusunda bilgi edinirler. Çince karakteri yazma kurallarını bilgi edinirler.
Günlük hayatta selamlaşma, halini sorma, ihtiyacını ifade etme, uyruğunu sorma,
tanışma, izini isteme, yeri sorma, vedalaşma, tavsiye etme gibi konularında kendini
ifade edilir.
AFCF 102 - Çince 2 (3 Kredi, 3 ECTS)
Sözcük ve cümle çeşitleri tanıtılır. Basit cümle kurmayı ve cümle içindeki kelime
sıralama kurallarını öğrenilir. Çince karakteri yazma praktikleri devam edilir.
Günlük hayatta kendi bölümü bahsetme, aile, meslek ve okulu söz etme, buluşma ve
doğum günü kutlama, alışveriş yapma, dil zorluklarını aşılma, dil becerisi bahsetme,
sağlık durumunu bahsetme, yaşandığı olayından söz etme, bayram kutlama gibi
kullanılan dil becerileri kazandırılır.
AFCF201 - Çince 3 (3 Kredi, 3 ECTS)
Sözcük çesşitleri ve özel sözcük kullanma kurallarını tanıtılır. Gerçekleştirilmiş bir
olayı betimleme, “Ba” cümlesi, basit yön belirtme tümleci, sonuç belirtme tümleci,
karşlaştırma kipi, aynı cümlede birden fazla fiil ya da fiili cümlecik bulundurma vb.
orta seviye dilbilgisi edinir.
AFCF202 - Çince 4 (3 Kredi, 3 ECTS)
Fiil cümle çeşitleri, eylem zamanları ve tümleç çeşitleri anlatır. Geçmişteki yer veya
vakit vurgulama, Geçmişteki tecrübeyi söz etme, Gelecek zamanda yapılmak üzere
bir eylemi bahsetme, Şimdiki zamanda yapılan eylemi betimleme, Eylem yada
durum devam edilmesini betimleme vb. konularında bilgi edinilir.
Orta seviye: 3 yarıyılı kapsayan bu seviyede hedeflenen, ileri seviyedeki dilbilgileri ile metinlerin
okunmasıdır ve yazılmasıdır.
AFCF 301 - Çince 5 (3 Kredi, 3 ECTS)
Sözcük çeşitleri ve kullanımı tanıtılır. “把” cümlesi-3,4, zarf kelime “更” ve “最” ile
karşılaştırma hali betimleme, olumsuz soru cümle, bulunma cümler çeşitleri, ‘di’
yapı, ‘shang’ ve ‘kaı’ sonuç belirtme tümleci gibi detaylı fonksiyon kelime kullanımı
tanıtılır.
AFCF302 - Çince 6 (3 Kredi, 3 ECTS)
Bağlaç ve zarf kelimeleri tanıtılır. 10,000’den büyük ve belirsiz sayı bilgilendirir.
Pivotal cümlesi, isim, ölçüm ve sayı-ölçüm sözcüğü, soru zamir kelimeleriyle
belirsiz belirtme, özne düşen cümlesi vb. dilbilgileri tanıtılır.
AFCF 401 - Çince 7 (3 Kredi, 3 ECTS)
İleri düzeyinde bağlaçları, zarfları ve fonksiyon kelimeleri kullanımı tanıtılır. Kesir,
yüzde oranı ve katsayı kullanımı bilgilendirir. Soru zamirlerin genel belirtme, ve
aktif kullanımı tanıtılır.
İleri seviye: 1 yarıyılı kapsayan bu seviyede hedeflenen, temel dilbilgisi ile basit metinlerin
okunmasıdır.
AFCF 402 - Çince 8 (3 Kredi, 3 ECTS)
İleri düzeydeki kelime hacmi zenginleştirme, konuya odaklı geniş ölçünde ifade
edebilme, konuya odaklı zengin metinin üzerinde yorumlayabilme hedeflenir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content