close

Enter

Log in using OpenID

(2014-16) sayfa 01 4458 sayılı gümrük kanunu ve 5607 sayılı

embedDownload
(2014-16) SAYFA 01
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KANUNUN 10. VE 16. MADDESİNE GÖRE, AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK VASITANIN SATIŞ
TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE ARAÇLARA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ
GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE
1- SATIŞI YAPAN İDARE
: EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ
: Halk Eğitim Merkezi Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Tekke Sok. No:1 Kıyık Caddesi EDİRNE
3- SATIŞ TARİHİ VE SATIŞ SAATİ
: 04/06/2014 tarihinde ve saati 10:00–12:00 ile 13:00–16:00 arası yapılacaktır.
4- GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI
a) Nakdi olarak ödenecek güvence 03/06/2014 tarih ve saat 16.00’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Bölge
Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTAR
: Satış bedeli 1000 TL’nin altında olanların 50 TL, 1000 TL ve üstü bedellerde 100 TL’dir.
6- SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ
: Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içinde;
7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRME SÜRESİ
: İhale bedelinin ödenmesini izleyen 10 (on) gün içinde;
8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK :% 12; Listenin.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31
sırasındaki araçlara taksitlendirme yapılamaz.
9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:
a) Aracın bulunduğu yerin adresleri:
1- Kapıkule Tasfiye Oto Sundurması Kapıkule/EDİRNE
2- Kapıkule Kaçak Oto Sundurması Kapıkule/EDİRNE
3- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Akport Geçici Depolama Yeri TEKİRDAĞ
4- Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Oto Sundurması Lalapaşa/EDİRNE
b) Görülebileceği saatler: Satışa sunulan araçlara ait satış listesinin idarenin ilan panosuna asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.
10- ÖZEL HÜKÜMLER:
1- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; Damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonun kararı kesindir.
3- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5 maddesine göre; Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye,
tasfiye yöntemini değiştirmeye yetkilidir.
4- Güvence, aracın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra
görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya
çözdürerek parasını geri alabilir.
6- Tasfiye Yönetmeliğinin 67/1. maddesine uyarınca; İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, verilen ek sürenin her günü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
7- Satış listesi muhteviyatı araçlar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
8- Satış faturalarında “Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez” belirtilecektir.
9- Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcıya aittir.
10- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/3. maddesine göre; yüzde yetmiş ve daha fazla hasarlı olan araçlar için trafik şahadetnamesi düzenlenmez.
11- Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca Eşya/Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar ‘‘bilgi’’ mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat
görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece red edilir.
12- Listenin 1. sırasından 17. Sırası da dâhil olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında satışa sunulmuş olup, 18. sırasından 31. sırası da dâhil olmak üzere araçlar 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu kapsamında satılacaktır.
13- Satış listesinin 27-2014/21 Sıra numarasında kayıtlı olan aracın 1.387,20 TL Yedd-i Emin ücreti ayrıca alıcısından tahsil edilecektir.
14- Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.
.
11- EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content