close

Enter

Log in using OpenID

2014 Zirai Karantina Fiyat Listesi

embedDownload
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ZİRAİ KARANTİNA VE MÜCADELE HİZMETLERİ
2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
2014 Yılı Fiyatı Teklifi
TL
A
Bir müracaatta birden fazla BSS olması
halinde, her BSS ayrı ayrı kontrol ücretine
tabidir.
a
İthalat Müracaat dilekçesi ve eklerin kontrolü (Belge ve
Beyan Kontrolü)
b
Bitki Sağlık Sertifikası ve Re-Eksport BSS Ücreti (Bir
Takım=Üç nüsha)
c
Fazladan verilen onaylı suret ve Ek Belge
d
Fumigasyon Ruhsatı
Yeni (Bir ruhsat)
520,00
e
Kurs Ücretleri (Isıl İşlem Operatör, Fumigasyon Operatör
veya Operatör Yardımcısı Kursu)
Bir Kurs
250,00
Kurs Belge Ücretleri (Isıl İşlem Operatör, Fumigasyon
Operatör veya Operatör Yardımcısı Belgesi)
Bir belge
100,00
f
Yenileme
50,00
32,00
İhracatta kara taşıtlarına araç başına
Sertifika düzenlenir.
Her takım ek belge ve her bir onaylı suret
için
32,00
10,00
Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası
g (Aynı İlde Birden Fazla Faaliyeti Bulunanlardan Tek Ücret
Alınır.)
ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE KONTROL ÜCRETLERİ
B
(HER BİR SEVKİYAT İÇİN)
1- ÜRETİM AMAÇLI ÜRÜNLER
a
b
c
d
e
f
Sebze ve Süs Bitkileri Tohumları
(Ispanak Tohumu Hariç)
Patates Tohumları
Diğer Tohumlar (Çim, hububat, bakliyat vd. türler)
Ekim-Dikim Amaçlı Çiçek Soğanları, Bitki Soğanları,
Rizomlar, Yumru Kökler, (Patates Yumruları Hariç)
Fide, Aşı Kalemi, Çelik, Çöğür, Anaç, Çilek Fidesi vb.
Her Türlü Fidan
2- TÜKETİM AMAÇLI ÜRÜNLER
a
a
b
c
d
Hububat, Bakliyat ve Benzeri Ürünler
Hububat ve Benzeri Ürünler
Bakliyat ve Benzeri Ürünler
Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler
Kuru Meyveler (İç ve Kabuklu)
GENEL AÇIKLAMA
10 Kg’a kadar
Her fazla 1 Kg için
30 ton’a kadar
Her fazla 1 ton için
10 ton’a kadar
55,00
2014 YILI
İTHALAT
FİYATLARI
(KDV dahil)
TL
2014 İHRACAT
FİYATLARI (KDV
istisnadır)
TL
89,00
35,00
0,41
0,15
55,00
21,00
0,52
0,20
47,00
21,00
Her fazla 1 ton için
0,55
0,28
İlk 200 Kg.a kadar
47,00
18,00
0,47
0,18
89,00
15,00
Her fazla 10 Kg. için
5.000 adet’e kadar
Her fazla 1.000 adet için
1,87
0,34
İlk 1000 adet’e kadar
47,00
18,00
Her fazla 10 adet için
0,47
0,18
GENEL AÇIKLAMA
30 ton’a kadar
Her fazla 1 ton için
30 ton’a kadar
Her fazla 1 ton için
30 ton’a kadar
Her fazla 1 ton için
30 ton’a kadar
Her fazla 1 ton için
30 ton’a kadar
Her fazla 1 ton için
Sayfa 1
2014 YILI
İTHALAT
FİYATLARI
(KDV dahil)
TL
2014 YILI
İHRACAT
FİYATLARI (KDV
istisnadır)
45,00
30,00
0,31
0,11
35,00
20,00
0,31
0,11
45,00
30,00
0,31
0,11
60,00
25,00
1,04
0,52
150,00
50,00
6,25
1,77
e
f
g
h
ı
24,00
Her fazla 1 ton için
0,83
0,52
Yağlı Tohumlar ve Sanayi Bitkiler (Pamuk Elyafı ve Telef 30 ton’a kadar
Dahil)
Her fazla 1 ton için
50,00
25,00
0,47
0,21
60,00
25,00
Orman Ürünleri
(Tomruk, Kereste vb.)
Odun (Yonga dahil)
Kesme Çiçek ve Taç
i
İç ve Dış Mekan Süs Bitkisi
j
Torf, Organik Gübre vb (Diğer Yetiştirme Ortamları)
k
30 ton’a kadar
56,00
Taze Meyve ve Sebzeler
(Dondurulmuş Sebze ve Meyveler Dahil)
Ahşap Ambalaj Materyalleri
(ISPM-15, Beyanname Açılanlar)
3
100 m 'e kadar
3
0,47
0,11
100 Ton'a kadar
30,00
20,00
0,35
0,09
İlk 50.000 Adet'e kadar
80,00
20,00
Müteakip her 50.000 Adet için
15,00
4,00
Her 10 Kg. için
0,57
0,12
30 ton’a kadar
55,00
30,00
0,88
0,27
20,00
10,00
0,50
0,10
50,00
25,00
0,73
0,42
Fazla her bir m için
Her fazla 1 ton için
Her fazla 1 ton için
İlk 30 adet (palet, kasa, sandık vb) kadar
Her fazla adet için
Bir sevkiyatta alınan ücret 500,00 TL'yi geçemez.
l
Diğer Bitki ve Bitkisel Ürünler
30 ton’a kadar
Her fazla 1 ton için
DİĞER KONTROL İŞLEMLERİ ÜCRETLERİ
GENEL AÇIKLAMA
a
Transit Geçiş İşlemi (Belge-Beyan, Ürün-Araç Kontrolü
Dahil) Transit Formu İle Transit Geçiş İzni
Her Tır ve Kamyon vb Kara Taşıtları için
b
Geçici Boşaltma İşlemleri (Belge, Beyan ve Ürün Kontrolü İlk 30 Ton'a Kadar
Dahil, Araç Kontrolü Hariç)
Her Fazla 1 Ton
C
2014 YILI
İTHALAT
FİYATLARI
(KDV dahil)
TL
2014 YILI
İHRACAT
FİYATLARI (KDV
istisnadır)
80,00
80,00
0,10
Transit Ticaret İşlemi; Gelmiş Fakat Millileşmemiş Ürünler İlk 30 Ton'a Kadar
İçin Transit Ticaret İşlemi (Belge-Beyan, Ürün Kontrolü
c
Dahil) BSS veya Re-eksport Sertifika ile Transit İhracat
Her Fazla 1 Ton
Uygulaması
d
Nakliye Araçlarının Muayenesi (İthalatta ve Geçici
Boşaltma İşleminde Araç Üstünde Yapılan Ürün
Kontrollerinde Ayrıca Her Bir Araç İçin Araç Ücreti
Alınır.)
Gemi
60,00
0,11
300,00
Diğerleri
35,00
e
Araç, Ürün; Mühür, İşaretleme ve Bantlama (Rusya Federasyonu ve belirlenen diğer ülkelere giden
araçlar için yapılan özel kontrol uygulaması)
14,00
f
Gümrük son çıkış noktalarındaki araç ve belge kontrol
ücreti (Rusya Federasyonu ve belirlenen diğer ülkelere
giden araçlar için yapılan özel kontrol uygulaması)
30,00
(Tır, Kamyon, Konteyner benzeri araçlar.)
(1-50 Adet)
12,00
g Bitki Pasaportu
Müteakip Her Adet İçin
D
BİTKİ KORUMA LABORATUAR ANALİZLERİ
(İTHALATTA KDV DAHİL, İHRACATTA KDV
İSTİSNADIR)
GENEL AÇIKLAMA
0,20
2014 Yılı Fiyatları
(TL)
a
Dış Karantina Analizleri (İhracat-İthalat)
Her bir numune için
450,00
b
Dış Karantina Nematod Analizi
Her bir numune için
90,00
Sayfa 2
c
İç Karantina ve Sertifikasyon Amaçlı (Nematod, Bakteri,
Virüs, Fungus)
2 Etmene Kadar (Her bir numune için)
170,00
3 Etmen (Her bir numune için)
255,00
4 Etmen ve Üzeri (Her bir numune için)
340,00
710,00
d
Tohumlarda GDO Analizi
(Var-Yok)
Her bir numune için
e
Zirai Mücadele İlaçları Kimyasal Analizleri
Her preparatta her bir aktif madde için
f
Zirai Mücadele İlaçları Fiziksel Analizi
g
Ruhsata Tabi Olan Ancak İlaç Gibi Mütalaa Edilmeden Sadece Fiziksel Analiz Yapılan Tuzakların
Analiz Ücreti
h
Biyolojik Etkinlik Denemesi
Tek lokasyon
ı
Patates İhracat Analizleri
Her bir numune için
160,00
j
Saman İthalat Analizleri
Her bir numune için
105,00
E
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünce Üretilen Ziray İsimli Cezbedisi İlaç
1.560,00
1.560,00
GENEL AÇIKLAMA
624,00
5.200,00
2014 Yılı Fiyatları
(KDV dahil)
(TL)
Dökme (Kg)
2,30
Ziray İsimli Cezbedici İlaç
20 Kg'lık Bidonlu (Adet)
60,00
Bitki Koruma Ürünleri Deneme Denetlemesi
F
FUMİGASYON VE DEZENFEKSİYON
UYGULAMASI ÜCRETLERİ
300,00
GENEL AÇIKLAMA
3
Fumigasyon İşlemleri (Kapatma ve Açma Dahil) Boş-Dolu
a
Yerler ile Bütün Ürünlerde
b
c
Dezenfeksiyon İşlemleri (Kapatma ve Açma Dahil) BoşDolu Yerler ile Bütün Ürünlerde
Geçici Olarak Yurtdışına Çıkan ve Yurda Dönen Tarım
Alet Makinalarının Dezenfeksiyonu
İlk 100 m 'e Kadar
Artı Her m3 İçin
İlk 100 m2'ye Kadar
Artı Her m2 İçin
(Araç Başı-KDV Dahil )
2014 YILI
İTHALAT-İÇ
KARANTİNA
FİYATLARI
(KDV dahil)
TL
2014 YILI
İHRACAT
FİYATLARI (KDV
istisnadır)
80,00
60,00
0,50
0,30
40,00
40,00
0,10
0,05
200,00
G
AÇIKLAMALAR
1
İhracat Ücretlendirmeleri KDV'den İstisnadır. Diğer Ücretler KDV Dahil Ücretlerdir.
2
Açık Denizde, Mesai Saatleri Dışında ve Resmi Tatil Günlerinde Yapılan İşlemlerde Ücret Tarifesi %50 Fazlasıyla Uygulanır.
3
Açık Denizde Yapılan İşlemlerde Ücret Tarifesi, %50 Fazlasıyla Uygulanır.
4
Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerinin Sürvey Çalışmaları Çerçevesinde Alınan Numunelerde Yapılacak Analizlerden Ücret Alınmayacaktır.
5
6
Bütün Uygulamalarda; İşcilik, İlaç, ulaşım, alet ekipman ve diğer ilave giderlerin tamamının karşılanması ürün sahibine veya işin muhatabına
aittir.
Süresi İçinde Yapılan Sertifika Değişimlerinde Sadece Sertifika Ücreti Alınır. Süresi İçinde İhraç Edilemeyen Ürünler İçin Yeniden İşlem
Başlatılır.
7
Kontrol, Uygulama, İş ve İşlemler ile Belgelendirme ve Analiz İşlemlerinde Tespit Edilen Ücretler İlgili Kuruma peşin olarak yatırılır.
8
Bir Müracaatta birden fazla farklı ürün olması halinde ürünler bu listeye göre gruplarındırılır ve her grup ayrı ayrı ürün muayene ücretine tabi
tutulur.
9
Ücretlendirmelerde ve Hesaplama işlemlerinde brüt miktarlar esas alınır ve yuvarlama işlemi yapılır.
Sayfa 3
10
Kurs Belgeleri ile Ruhsatların Yenilemelerinde Belge Ücretinin 1/2 si Kadar Ücret Alınır.
11
Her bir sevkiyat tanımında Bitki Sağlık Sertifikası dikkate alınacaktır.
Zirai Karantina Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan bedellerde Bakanlığımızın diğer kuruluşları için belirlenen listelerdeki fiyatlar
uygulanır.
Bitki sağlığı kontrolü yapılarak, yurda girişi uygun görülen ürünlerin statüsü değişmeden re-export edilmeleri halinde sadece re-export belge ücreti
13
alınır.
12
Sayfa 4
21/01/2014 tarihli ve 76 sayılı
Olurla
07/01/2014 tarihli ve 25 sayılı
Olurla
21/01/2014 tarihli ve 76 sayılı
Olurla
21/01/2014 tarihli ve 76 sayılı
Olurla
Sayfa 5
07/01/2014 tarihli ve 25 sayılı
Olurla
21/01/2014 tarihli ve 76 sayılı
Olurla
07/01/2014 tarihli ve 25 sayılı
Olurla
Sayfa 6
21/01/2014 tarihli ve 76 sayılı
Olurla
Sayfa 7
21/01/2014 tarihli ve 76 sayılı
Olurla
Sayfa 8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content