close

Enter

Log in using OpenID

Asil Asil - Ever After High

embedDownload
Ever After High™ Falcısı'ndan
kaderini
öğren!
Y
Ü
T
8
A
M
EL
7
Asil
Bugün, sosyalsin.
1
Bir Hayalperestsin!
2
Bugün İsyankâr
©2014 Mattel. Tüm Hakları Saklıdır. . http://everafterhigh.com/tr-tr
1. Kâğıdı iki köşegeni üzerinden iki kez katla.
2. Dört köşeyi de merkez noktada buluşacak
şekilde içe doğru katla.
3. Ters çevirerek yazılı kısmı üste getir.
4. Tüm köşeler kağıdın dış tarafında yazılı
NASIL OYNANIR
kısım alt tarafında kalacak şekilde ikiye katla.
ÇA
Y
3
Asil
YAPILIŞI
Fİ
N
CA
N
I
Bugün Asil
Güzelliğinle ışık
saçıyorsun!
©2014
©201
4 Mattel
Mattel
tte . Tü
üm Haklar
kl ı Saklıd
Saklıd
klıdır.
ır.
4
GÜ
L
.
ASI
Bugün
Şakacısın!
.
ASI
6
5
EVER A FTER H IGH . COM/TR-TR
Tam anlamıyla
“İlgi Odağı”sın!
5. İki elinin baş ve işaret parmaklarını dört
cebin içine yerleştir.
6. Elde edeceğin şekil:
1. Bir arkadaşından bir nesne seçmesini iste. Cepleri içe-dışa ve yanlara doğru hareket ettir, ve nesnenin adını söyle.
2. Arkadaşından bir sayı söylemesini iste ve söylediği sayı kadar içe-dışa ve yanlara doğru hareket ettir.
Bunu üç kez tekrarla.
3. Son tekrarda çıkan sayı ile arkadaşının falını aç.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 310 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content