close

Enter

Log in using OpenID

Broşür için tıklayınız. - Balıkesir Üniversitesi

embedDownload
Balıkesir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Neler
yapıyoruz
Bölümümüzde;
Yüksek Performanslı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) ile
kan, idrar gibi vücut sıvılarında
ve dokulardaki birçok maddenin (ilaçlar, pestisitler, amino
asitler, proteinler, nükleik asitler,
karbonhidratlar vb.) oranını
kantitatif olarak belirlemek
mümkün olmaktadır.
TR22/14/SKMDP/011
Tıbbi Farmakoloji
Eğitim Kalitesinin
Artırılması Projesi
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çağış Kampüsü 10145
Çağış/BALIKESİR
Yükseltilmiş artı labirent, Açık alan testi, Morris’in su
labirenti, Zorunlu yüzdürme testi ve Pasif sakınma gibi
davranış farmakolojisi deneyleri videolu sistem eşliğinde
yapılabilmektedir. Böylece deney hayvanlarında anksiyete,
lokomotor aktivite, depresyon, hafıza ve bellek çok daha
objektif olarak değerlendirilebilmektedir.
Telefon: 0 266 612 14 54/1069
Faks: 0 266 612 14 59
E-posta: [email protected]
Web sitesi :http://www.balikesir.edu.tr/tip
Bu broşür T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın desteklediği «Tıbbi
Farmakoloji Eğitim Kalitesinin Artırılması » projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk destek yararlanıcısına aittir ve
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.
Tıbbi Farmakoloji Eğitim Kalitesinin Artırılması Projesi
PROJENİN AMACI
Farmakoloji, hastalıkların tedavisinin vazgeçilmez öğesi olan ilaçların keşfi, kullanımı
ve gelişiminde en
önemli bilim dallarından biridir.
P R O J E N İ N D O Ğ U Ş NE D E N L E R İ V E
HEDEFLERİ

Bir hastalık ne kadar iyi teşhis edilmiş olursa olsun, doğru ilaç doğru şekilde kullanılmazsa yarardan çok zarar getirebilir.
Her geçen gün kullanıma
giren ilaç sayısı artmaktadır.
Bu durum ilaç hatalarını da
beraberinde getirmektedir.
Hatalı kullanımlar çok sayıda
insanın sağlığına zarar vermekte, hatta hayatına mal olabilmektedir.
Farmakolojide uygulamalı eğitim verilmesi, ilaçların canlılar üzerindeki etkilerini
birebir görerek konunun ciddiyetinin farkına varılması için hayati öneme sahiptir.
Doğru eğitimle hatalar azaltılıp hastalarımız korunurken, ülkemiz ekonomisine
de katkıda bulunulacaktır.
Projemizde ana hedefimiz, Üniversitemize
bir laboratuvar kazandırarak eğitim kalitesini yükseltmek, yanı sıra halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmektir .



Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde
sunulabilmesi güçlü bir ilaç sektörü ile
mümkündür. Ekonomik kalkınma açısından çok önemli katkılar sağlamasından ziyade savaş, epidemik hastalıklar ve
olası bir ambargo gibi faktörler karşısında ülkenin ilaç ihtiyacını karşılayacak bir
ilaç sektörüne sahip olması gerekmektedir.

Ülkemizde maalesef hekimlerimiz çok
yoğun çalışma şartlarından dolayı hastalarımızı, hastalıkları, ilaçları ve bu ilaçları
neden kullanmaları gerektiği ya da ilaçların yan tesirleri hususunda yeterince
bilgilendirememektedir.
Uygulamalı farmakoloji eğitimi ile ilaçların etkisini kendi gözleriyle gören öğrencilerimiz, akılcı
ilaç kullanımının önemini daha rahat kavrayabileceklerdir.
Her ilaç, her insanda aynı etkiyi göstermez;
çünkü her insanın ilacı işleme ve cevap kapasitesi farklıdır. HPLC cihazı ile yapılabilecek
ölçümler sonucunda, halkımızın kendisi için
doğru olan ilacı, doğru dozda alması sağlanabilecektir.
İlaç sektöründe ileri teknolojiye uyum sağlayacak yüksek eğitim görmüş personel ihtiyacı
artmaktadır. Ülkemizin kendi ilaçlarını yapabilmesi, ilaç pazarında ben de varım diyebilmesi,
için eğitime önem verilmesi gerekmektedir.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı,
akılcı ilaç kullanımı bilgi ve becerisi kazandırılmış mezunlar vermek ve ülkemizin
bilimsel alanda gelişimine katkıda bulunmak amacındadır.
Aynı zamanda, halkımıza eksikliğini duyduğu desteği vererek halk sağlığını koruyucu ve geliştirici yönde katkılar sağlamayı
hedeflemektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content