close

Enter

Log in using OpenID

buradan ulaşabilirsiniz

embedDownload
SEMPOZYUM BAŞKANI
Prof.Dr.Ercan KURT
Prof.Dr.Hayrunnisa BOLAY
Prof.Dr.Ahmet DOĞRUL
SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ
Doç.Dr.Abdulkadir ATIM
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr.M Emin ORHAN
Prof.Dr.Umit H.ULAŞ
HAREKAT ALANINDA VE HASTA TAHLİYESİ
SÜRECİNDE AĞRI TEDAVİSİ
09:15-09:30 Açılış konuşmaları
09:30-11:45 1. Harekat Alanında Akut Ağrı
Yönetimi
Oturum başkanı: Prof.Dr.Ercan KURT
09:30-09:55 Harekat Alanı ve Hasta Tahliyesinde Sağlık Hizmetleri
Doç.Dr.Mehmet ÇETİN
Doç.Dr.Mehmet ÇETİN
Doç.Dr.Melik SEYREK
Yrd.Doç.Dr.Enis MACİT
Değerli Katılımcılar,
Harekat alanında yaralanan personele tedavi yaklaşımları tıp teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak değişim
göstermektedir. Yaralanan personelin acil yardım gelmesini
beklemek yerine, kendisine ilk yardım yapması, kanama
bölgesine turnike ve hemostatik ajan uygulaması ve yanında
taşıdığı bazı ilaçları kendine uygulaması gibi yaklaşımlar
sayesinde hayatta kalma oranı oldukça yükselmiştir.
Harekat alanında yaralanma sonrası en çok tıbbi
yardım gereken sorunlardan birisi de ağrıdır. Yaralanan askerin
travmanın şiddeti ne olursa olsun ağrı hissetmeyeceği ya da
çok az hissedeceği ön bilgisinin doğru olmadığı yapılan son
saha çalışmaları ile gösterilmiştir. Harekat alanında ağrının
yeterince tedavi edilmemesinin yaralı personel ve arkadaşlarının moral ve motivasyonunu çok ciddi şekilde etkilediği ve
ilerde oluşabilecek kronik ağrı ve travma sonrası stres bozukluğu insidansını artırdığı bilinmektedir. İnsanlık tarihinin en eski
ilaçlarından biri olan morfin harekat alanında ağrı tedavisinde
en çok kullanılan ajan olmaya devam etmektedir.
GATA’nın kuruluşunun 115.yılında sizleri harekat
alanında ve tahliye süresinde ağrıya yaklaşım sistematiği,
kullanılacak yeni yöntem ve ilaçlar ile daha sonra gelişebilecek
kronik ağrının tartışılacağı; Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin katılımı ile gerçekleştirilecek “Harekat Alanında ve Hasta Tahliye Sürecinde Ağrı Tedavisi
Sempozyumu”na davet ediyoruz.
Prof.Dr.Ahmet DOĞRUL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
ARGE Ağrı Araştırma Kısmı Amiri
T.Farmakoloji AD. Başkanı
09:55-10:20 Alanda Acil Analjezide Kullanılan İlaçların Farmakolojisi ve Farmasötik
Şekilleri
Prof.Dr.Ahmet DOĞRUL
10:20-10:45 Harekat alanında ağrılı hastaya
yaklaşımda :Sağlık Astsubayının rolü Alanda
ağrı tedavisinde sağlık astsubayları/ acil tıp
teknikerinin rolü.
Öğretim görevlisi
Sağ.Kd.Bşvş.Fatih Orhan
10:45-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-11:25 İleri Düzey Rejyonel Anestezi
Prof.Dr.Ercan KURT 11:25-11:50 Nükleer silah, kimyasal silah
yaralanmalarda ağrı yönetimi Doç.Dr.Didem Akçalı
11:50-12.00
Tartışma
12:00-13:30
Öğlen Yemeği
AKUT TRAVMA SONRASI KRONİK AĞRI VE
REHABİLİTASYON
Oturum başkanı: Prof.Dr.Hayrunnisa BOLAY
13:30-13:55
Yaralanma Sonrası Kronik Ağrı
Prof.Dr. Alparslan TURAN
13:55-14:20
Fantom Ağrısı
Doç.Dr.Abdülkadir ATIM
14:20-14:45
Kompleks rejyonel ağrı sendromu
Prof.Dr.M.Ali TAŞKAYNATAN
14:45-15:00
KAHVE MOLASI
15:00-15:25 Akupunkturla Ağrı Yönetimi
Prof.Dr.Taner AYDIN
15:25-15:50
Postravmatik başağrısı
Prof.Dr.Hayrunnisa Bolay
15:50-16:15
Posttravmatik stress Bozukluğu
Prof.Dr.Selçuk Aslan
16:15-16:30
Tartışma ve Kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
397 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content