close

Enter

Log in using OpenID

açıklamanın tamamına ulaşmak için tıklayınız

embedDownload
HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ
TÜTÜN İLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU’NDAN
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Tütün kontrolü; herhangi bir tütün ürününe hiç başlanmaması, içenlerin bırakması ve
tütün dumanından etkilenimin önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu üç yaklaşımın
arasında olması beklenen eşgüdüm tütün kullanımı ile mücadeleyi başarılı kılar.
Günümüzde, en fazla kullanılan/tüketilen tütün ürünü sigaradır. Sigaraya ek olarak
nargile, puro, pipo, vb. tütün ürünleri de toplumda kullanılmakta, özellikle tütün
endüstrisi tarafından tüketiminin artırılması için özel çaba gösterilmektedir. Sigara
içmek/tütün kullanmak bir bağımlılıktır, dolaysıyla, kişinin kendi çabası, kendi
çabasının yetmediği noktada da sağlık çalışanlarının doğru yaklaşım ve
yönlendirmeleri ile bu alışkanlıktan/bağımlılıktan kurtulmak mümkündür.
Sigara bırakıldığında; ilk 20 dakika içinde yararlı etkiler görülmeye başlar. Örneğin, ilk
20 dakikada kalp hızı ve kan basıncı düşer, 12 saat içinde kanda karbon monoksid
(egzoz gazı) seviyesi normale iner. Bırakma sürdürüldüğünde ise bu olumlu etkiler
sürer. Örneğin; 15 yıl sigara içilmediğinde, kalp hastalığı riski hiç sigara içmemiş bir
bireyle eşit seviyeye iner.1
Sigarayı bırakma konusunda toplumda bazı doğru olmayan inanışlar bulunmaktadır.
Bu YANLIŞLAR ve DOĞRULARI ile ilgili AÇIKLAMALAR aşağıdadır:
YANLIŞ 1: Sigaradan vazgeçmem mümkün değil !
AÇIKLAMA: Sigara içmeyi bırakmak, sigara içmekten vaz geçmek aslında bir çeşit
bağımlılıktan kurtulma çabasıdır/başarısıdır. Dolayısıyla, bazı insanlar için kolay olan
bu davranış bazıları için zor olabilir. Sigarayı bireysel çabalarıyla bırakamayan kişiler,
gerektiğinde sağlık çalışanlarının da desteği ve yardımlarıyla, bu alışkanlık terk
edilebilir. Önemli olan kişinin bireysel ya da sağlık çalışanları tarafından
yönlendirildiği/desteklendiği çabasının sürmesidir.
1
http://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/en/
Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı da sigarayı bırakmak
isteyenler için ulaşılabilecek bir seçenektir. Bırakma çabası içinde olan herkes bu
hattın olanaklarından yararlanabilir. Bu hattı arayanlar ayrıca, kendilerine en yakın
sigara bırakma polikliniklerini de öğrenebilmektedirler.2
YANLIŞ 2: Sigara içerek sadece kendi sağlığıma zarar veriyorum !
AÇIKLAMA: Bugün sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olarak dünyada yılda
600000’den fazla ölüm meydana gelmektedir. Dolayısıyla, sigara içenler çoğunlukla
başkalarına da zarar vermektedirler. Zarar verilenlerin çoğunluğu da çocuklar ve
kadınlardır. Kamuya açık kapalı alanlarda kapsamlı tütün kullanımı yasaklarına
uymak bu zararı azaltacak en önemli adımlar arasındadır.
YANLIŞ 3: Ben her gün sigarayı bırakabilirim !
AÇIKLAMA: Sigarayı bıraktım demek için kişinin sigara içmemeyi en az 1 yıl
sürdürmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, sigarayı bırakmayı düşünenlerin,
planlayanların bu bilgiyi kavrayarak planlarını yapabilmeleri önemlidir.
YANLIŞ 4: Özellikle ileri yaştaki bireyler arasında; bu yaşta sigarayı bıraksam neye
yarar? !
AÇIKLAMA: Bu söylem kesinlikle yanlıştır. Yazının ilk bölümünde de ifade edildiği
gibi sigarayı bırakan herkes için olumlu etkiler ilk 20 dakikada başlar. Sigarayı
bırakmak her yaşta, sağlıklı ya da hasta bütün bireylerde yararlıdır, bu yararlar yıllar
boyu bilimsel kanıtlarla ortaya konuşmuştur.
Yukarıda yazılı olan ve benzeri doğru olmayan inanışlar, toplumda kişilerin kimi
zaman olumlu davranışlara yönelmelerine engel olur. Bilinen bu yanlışları düzeltmek
sağlık çalışanlarının toplumsal bir sorumluluğudur. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu üyeleri de bu sorumluluklarının bilinciyle sigara
içenleri kendi sağlıkları başta olmak üzere sağlıklı bir toplum için bırakmaya davet
etmektedir.
2
http://havanikoru.org.tr/alo-171-sigara-birakma-danisma-hatti.html
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content