close

Enter

Log in using OpenID

Acil Eylem Planı

embedDownload
DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İNFLUENZA PANDEMİSİ ACİL EYLEM PLANI
1. Pandemi planlama komitesi üyeleri:
Komite başkanı: Doç. Dr.Demirhan (Başhekim Hastane Yöneticisi V.) 0 5322547824
Uz. Dr. Serdar ÖZER (İnfeksiyon Hastalıkları ve Kln. Mik. Şefi) 0 (532) 643 29 53
Doç. Dr. Gülnur TOKUÇ (Çocuk Hastalıkları Klinik Şefi)
0 (505) 450 93 14
Op. Dr. Temel COŞKUNER (1.KBB Klinik Şef Yardımcısı)
0 (532) 412 62 50
Doç. Dr. Kaan GİDEROĞLU (Başhekim Yardımcısı)
0 (505) 5249337
Aytün LEYMUN (Sağ.Bak.Hiz.Md.)
0 (505) 640 79 89
Sinan BAYRAKTAR(İd.Mal.İşl.Md.)
0505 7784308
Dr. Ayşe Boyacı
0505 767 72 92
Komite irtibat Tel: 0 (216) 352 85 27
Fax: 0 (216) 352 00 83
2. Kilit personel listesi:
Uz. Dr. Serdar ÖZER
0 (532) 643 29 53
Doç. Dr. Gülnur TOKUÇ
0 (505) 450 93 14
Uz. Dr. Tamer KUZUCUOĞLU
3.
Doç. Dr. Serap GENÇER
0 (542) 245 17 02
Op. Dr. Temel COŞKUNER
0 (532) 412 62 50
Uz. Dr. İsmihan KUZU
0 (533) 761 48 84
Uz. Dr. Nur BENZONANA
0 (532) 424 45 35
Aytün LEYMUN
0 (505) 640 79 89
Pandemi eylem grubu:
a. İnfeksiyon sorumlusu: Uz. Dr. Serdar ÖZER
b. Eczane sorumlusu: Ecz. Seher TOPALHASAN
c. Güvenlik sorumlusu: Haşim ÖZCAN
d. Personel sorumlusu: Türkan ÇETİN
a. Teknik birim sorumlusu: Fatih ŞENEL
e. Halkla İlişkiler sorumlusu: Ufuk KUCUR
f. İletişim sorumlusu: Ahmet İPEK
4. Eğitim planlaması:
a. Farklı gruplara yönelik iki bölüm halinde yapılacaktır.
i. Doktor ve Hemşire eğitimi
ii. Doktor ve Hemşire dışı sağlık personeli ve tüm hastane çalışanlarının
eğitimi
b. Eğitimler İnfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Kliniğinden hekimler ve Eğitim
hemşireleri tarafından verilecektir.
c. Eğitimler periyodik olarak tekrarlanacak ve tüm çalışanların katılımı
sağlanacaktır.
d. İnfluenzanın epidemiyolojisi, korunma ve tedavisi, klinik vaka yönetimi ve
enfeksiyon kontrolü konularında eğitim verilecektir.
e. Hekimlerin influenza tanı ve tedavisi konusunda DSÖ ve SB’nın önerileri ve
kriterleri konusunda bilgilenmesi sağlanacaktır.
5. Hastanemizin lojistik bilgileri:
a. Yatak kapasitesi: 722
b. YBÜ kapasitesi: 25
c. Morg kapasitesi: 6
d.
Binek ve diğer araç sayısı: 3 (biri minibüs)
e. Hastaneye yakın bina ve kurum listesi: Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anadolu Adliyesi, Büyükşehir Belediyesi Ek
Hizmet binaları (hastaneye bitişik eski köy hizmetleri müdürlüğü)
f. Kilit branş uzman sayısı:
(a) İnfeksiyon Hastalıkları: 8
(b) Çocuk Hastalıkları: 9
(c) İç Hastalıkları: 8
6. Poliklinik olarak kullanılacak yerler belirlendi: İnfeksiyon Hastalıkları, Çocuk
Hastalıkları Poliklinikleri.
7. İzolasyona uygun fizik yapının sağlandığı bölümler ve hasta yatış planı:
a. Hastanemize gelen influenza şüpheli veya tanılı yetişkin hastalar için
“İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği”, çocuk olgular için “Çocuk İnfeksiyon
Hastalıkları Kliniği” ayrılmıştır.
b. Yetişkin İnfeksiyon hastalıkları kliniği dolduğu takdirde sırasıyla I.Üroloji,
I.KBB, I.Göz, II.Üroloji, Plastik Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, II.KBB, I.İç
Hastalıkları, II.İç Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi, II.Göz servisleri
boşaltılarak “İnfluenza” hastalarının yatışı sağlanacaktır. Bu işlemler sırasında
İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve KBB kliniklerinin doktor ve hemşireleri
de hastaların takip ve tedavilerinde görev alacaklardır.
c. Çocuk İnfeksiyon Kliniği dolduğu takdirde diğer Çocuk servisleri ve KadınDoğum kliniğinin bir katı boşaltılarak influenzalı çocuk hastaların yatışı
sağlanacaktır.
d. Alarm düzeyine göre hastanedeki tüm rutin hizmetler durdurulup tüm doktor,
hemşire ve personel bu hastaların takip ve tedavilerinde görev alacaklardır.
e. Alarm düzeyine göre İller Bankası ve Köy Hizmetleri binaları yataklı tedavi
kurumu haline getirilecektir.
f. Akut solunum yetmezliği ile gelen yetişkin olgular için öncelikle İnfeksiyon
Hastalıkları Kliniğindeki Yoğun Bakım Odası, çocuk olgular için Çocuk
Kliniğindeki bir oda ventilatörü ile birlikte hazır olacaktır. Göğüs Cerrahisi
Kliniği de Yoğun Bakım Ünitesi olarak bu hastalar için kullanılacaktır.
8. Hastalık takip planı:
a. Ağır klinik tablosu olanların yatışları ve izole edilmeleri sağlanacaktır.
b. Sağlık çalışanları tarafından izolasyon önlemleri alınarak hastaların
muayeneleri yapılacaktır.
c.
Yatırılan hastalardan nazofarengeal sürüntü örnekleri Sağlık Müdürlüğünün
sağlamış olduğu Viral Taşıma Vasatı (VTM) ile alınacak, “Hasta bilgi formu”
doldurulacak ve Sağlık Müdürlüğüne ihbarı yapılarak örneğin ve formun
teslim alınması sağlanacaktır.
d.
Yatış endikasyonu konan hastalara uygun tedavi (TAMİFLU)verilecektir.
e. Şifa halinde taburcu işlemleri yapılacaktır.
f. Ölüm halinde morga intikali ve ölüm kağıdı işlemleri yapılacaktır.
g. Tüm izinler kaldırılacaktır.
9. Hasta hizmetleri planlandı:
a. Acilden gelen tüm hastaların 3a, 3b ve 3c’de belirtildiği şekilde kliniklere
yatışı yapılacaktır.
b. Hastalara gerekli olacak çarşaf, yastık, nevresim gibi ürünler elimizde yedekli
stok olarak bulunmaktadır.
c. Bu hastalar için portable röntgen cihazı kullanılacaktır.
d. Hasta yemeklerinin firma tarafından disposable paketlerde verilmesi
sağlanacaktır.
e. Halen morg kapasitesi 6 olup arttırılması için çalışılacaktır. Mezarlıklar
Müdürlüğünün morglarından ve çevredeki gasılhanelerden yararlanılacaktır.
f. İyileşen hastalar talimatlar doğrultusunda eksterne edilecektir.
10. Hastane infeksiyonları ve dezenfeksiyonları planı:
a. Hasta çıkartılarının temizlenmesi ve ortamın dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
b. Hastaya ait tüm giysilerin tıbbi atık poşetine konup yeni giysilerin verilmesi
sağlanacaktır.
c. Acilde bulunan SARS odası olarak belirlenen odadan yararlanılacaktır.
d. Hastaların izole edilmesi sağlanacaktır.
e. Hastaların yatırıldığı bölgelerde görevli olan tüm doktor ve personelin maske,
gözlük, disposable önlük, eldiven giymeleri sağlanacaktır.
f. El yıkamaları ve el dezenfektanlarının kullanılması sağlanacaktır.
g. Kişisel eşyaların ve tuvaletlerin ayrılması sağlanacaktır.
h. Yer ve yüzey dezenfektanları ile ilgili yerlerin dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
i.
Yönetim kademesinde personelin hastalanması durumunda yedeklerin iş başına
geçmesi sağlanacaktır.
11. İstatistik hizmetleri:
a. Hastaların ihbarları öncelikle telefon, sonra faks ile ivedilikle sağlık
müdürlüğüne yapılacaktır. Daha sonra talimatlar doğrultusunda ilgili formlar
doldurulacak ve prosedürler uygulanacaktır.
12. İletişim kurulacak kişiler:
a. Hastane içi iletişim öncelikle İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve Kriz masası
sekretaryası (Mukadder KAYRIM) tarafından sağlanacaktır.
b. Ayrıca aşağıdaki kişi ve telefonlar da hastane içi iletişim için belirlenmiştir:
Doç. Dr. Serap GENÇER (İnfeksiyon Hast.Kln.Başasistanı)
0 (542) 245 17 02
Uz. Dr. Turgut AĞZIKURU (Çocuk Hast. Kln.Başasistanı)
0 (505) 524 93 33
Op. Dr. Sevtap AKBULUT (1.KBB Kln.Başasistanı)
0 (532) 575 99 96
c. Sağlık Müdürlüğü ile iletişim İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Uz. Dr.
Serdar ÖZER, Çocuk Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Gülnur TOKUÇ ve kriz
masası sekreteri Mukadder KAYRIM tarafından sağlanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content