close

Enter

Log in using OpenID

02.07.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 235 Özü

embedDownload
02.07.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
Karar No. 235
Özü : 02.07.2014 günlü meclis toplantısına
katılamayan üye Erol Özkarabekir, Ömer
Yücesoy ve Mustafa Reşat Oktay’ın mazeretli
sayılmalarına oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 236
Özü : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının
gündemin 15. Maddesi olarak görüşülmesine
oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 237
Özü: Önergenin gündemin 16. Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 238
Özü: Önergenin gündemin 17. Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 239
Özü: Önergenin gündemin 18. Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 240
Özü: Önergenin gündemin 19. Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 241
Özü: Belediyemiz Meclisinin 03.06.2014 ve
06.06.2014 tarihli olağan toplantılarında
alınan kararlara ait tutanakların kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Karar No.242
Özü: Divan Katibi olarak görev yapmak
üzere Meclis Üyesi Cem Kotan’ın seçilmesine
oy çokluğu ile karar verildiği hk.
Karar No.243
Özü: 2014 Mali Yılında 1 Adet Minübüs
(Kapalı kasa panelvan) alımına ihtiyaç
duyulduğundan,
2014
(T)
Cetvelinde
görülmediği için Taşıt Kanuna göre taşıt alımı
yapılmasına ilişkin önerinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No.244
Özü:
Karma
Komisyon
Raporu
doğrultusunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları Uygulamalarına dair Yönetmeliğinin
kabul edilmesine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Karar No. 245
Özü: Belediyemiz bünyesinde Strateji
Geliştirme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin
konunun
incelenmek
üzere
Karma
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No. 246
Özü: Güzeloba Mahallesi 2126 ve 2108
Sokağa
sınırlı
parkın
adına
Ömer
BUYRUKÇU isminin verilmesine ilişkin İsim
Verme Komisyonu Raporunun kabulüne oy
çokluğu ile karar verildiği hk.
Karar No. 247
Özü: İsim Verme Komisyonu Raporu
doğrultusunda, Barlar Sokağı (Kışla Mah. 59
Sokak) isminin Sanat Sokağı olarak
değiştirilmesi talebinin reddine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No. 248
Özü: 662 ada 6 parselde hazırlanan plan
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonundan geldiği şekliyle reddine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 249
Özü: 13008 ada 2 parselin güneyindeki inşaat
yaklaşma
mesafesinin
10m’den
5m’ye
düşürmesine ilişkin hazırlanan imar plan
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonundan
geldiği
şekliyle
kabul
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 250
Özü: 1004 ada 16 parselin Resmi Kullanım
Alanından
Emniyet
Hizmet
Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine yapılan
itirazın kabulüne oy birliği ile karar verildiği
hk.
Karar No. 251
Özü: 1260 ada 20, 28, 29 parsellerin konut
alanından merkezi iş alanına (MİA)
dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğine
yapılan itirazın incelenmek üzere Planlama ve
İmar Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 252
Özü: 2528 ada 16 parselde hazırlanan imar
plan değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No. 253
Özü: 2529 ada 7 parselde hazırlanan imar plan
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No. 254
Özü: Güzeloba Mahallesi 10605 ada 1
parseldeki imar planında PTT alanı olarak
planlı taşınmazın bedelsiz olarak Antalya PTT
Başmüdürlüğüne tahsisine ilişkin talebin
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Planlama ve İmar Komisyonundan oluşan
Karma Komisyonuna havalesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No. 255
Özü: Başarılı Sporculara ödül verilmesine
ilişkin önergenin Gençlik ve Spor Komisyonu
ile Plan ve Bütçe Komisyonundan oluşan
Karma Komisyona havale edilmesine oy birliği
ile karar verildiği hk.
Karar No. 256
Özü: İlçemizde büyük bir sorun haline gelen
sokak hayvanları ve hayvan hakları
konusunda sorunları çözmek amacıyla Hayvan
Hakları Komisyonu kurulmasına oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No. 257
Özü: 1207 Antalyaspor takımına destek
verilmesine ilişkin önergenin Gençlik ve Spor
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan
oluşan Karma Komisyona havale edilmesine
oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 258
Özü: Rakamlarla ifade edilen sokak
isimlerinin yanına isim de verilmesine ilişkin
önerinin İsim Verme Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content