close

Enter

Log in using OpenID

14.10.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 438 Özü

embedDownload
14.10.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
Karar No. 438
Özü :14.10.2014 günlü meclis toplantısına
katılamayan Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç,
Ayhan Ateş, Mustafa Küçükoğlu, İzzettin
Sultanyar ve Ömer Yücesoy’un mazeretli
sayılmalarına oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 2. Maddesi
Karar No. 439
Özü: Belediyemiz 2015-2019 Dönemi Stratejik
Plan Programının Plan ve Bütçe Komisyonu
raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 3. Maddesi
Karar No.440
Özü: Belediyemiz 2015 Mali Yılı Performans
Programının Plan ve Bütçe Komisyonu
raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 4. Maddesi
Karar No.441
Özü:
Karma
Komisyon
Raporu
doğrultusunda Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Uygulamalarına
dair
Yönetmeliğinin
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 5.Maddesi
Karar No.442
Özü: Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinin
kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği hk.
Gündemin 6.Maddesi
Karar No. 443
Özü: Sosyo Ekonomik durumu iyi olmayan
ailelerin,
eşinden
ayrılmış
kadınların
çocuklarının yararlandırılması düşünülen
Dutlubahçe Kreş ve Gündüz Bakımevi
ücretinin belirlenmesine ilişkin önerinin Plan
ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sanat
Komisyonundan
oluşan
Karma
Komisyona havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 7. Maddesi
Karar No. 444
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim,
Kültür ve Sanat Komisyonundan oluşan
Karma Komisyon raporu doğrultusunda Ek
Ders Yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 8. Maddesi
Karar No. 445
Özü: 30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerine
ilişkin
5404,7;5398,9;5967,3;5460,6;5985,2;5984,2;5986,1;5405,2 ve 5987,1 Plan
İşlem Numaralı plan notu değişikliği önerisinin
Planlama
ve
İmar
Komisyonu
raporu
doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 9. Maddesi
Karar No. 446
Özü: 20m.(dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine
cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) ticaret
kullanımına
ilişkin
5404,6;5398,8;5967,2;5460,5;5984,1;5985,1 Plan İşlem Numaralı plan
notu değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 10. Maddesi
Karar No. 447
Özü: 20m.’nin altında yol kesitine cepheli konut
parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın ticaret
kullanımına ilişkin 5404,5;5967,1;5398,7 ve 5460,4
Plan İşlem Numaralı plan notu değişikliği
önerisinin Planlama ve İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 11. Maddesi
Karar No. 448
Özü: Yeşilbahçe Mahallesi 5534 Ada 1 Parsel
doğusundaki E=0.10,H=5.50m. yapılaşma koşullu,
5460,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli yerin
Kapalı Pazar Alanına dönüştürülmesine ilişkin
önerinin Planlama ve İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda kabulüne oy çokluğu ile karar
verildiği hk.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content