Ekonomik Büyüme Analizleri

23.11.2014
Ekonomik Büyüme Analizleri
Ekonomik Büyümenin Kaynağı
Teknolojik Büyüme
Faktör Arzında Artış
Faktör Arzında Artış
 Yansız büyümenin iki koşulu vardır
 Faktörlerin aynı oranda artışı ve endüstrilere
dağılışının aynı oranda olması
 Tüketimin aynı oranda sürdürülebilmesi
Makine
 Dış ticaret hacmi,
R
ekonomik büyüme
oranında artmıştır.
T1
T
CN
D’
D
i1
C0
P
i0
B0
K
A0
AN
T1
T
O
D
D’
Tekstil
1
23.11.2014
Ticareti Artırıcı Yönlü Büyüme
 İhracat sektöründe yoğun olarak kullanılan faktörün ithalat kesiminde
yoğun olarak kullanılan faktöre göre daha fazla artmaktadır.
 İki mal arasındaki fiyat oranı değişmediği varsayılmaktadır.
 1 Nolu Bölge
 Hem makine hem de
tekstil üretiminin arttığını
gösterir.
Makine
T
R
 2 Nolu Bölge
i
D’
D
1
AE
2
A0
T
O
 Tekstil üretimi artmış;
P
D
D’
Tekstil
makine üretimi azalmıştır.
 Dünya ticaretindeki artış,
ekonomik büyümeden
daha fazla olur.
Ticarete Karşıt Yönlü İnceleme
 Kıt olan faktörün (sermaye) daha hızlı büyümesi
durumunda gerçekleşir.
 Sermaye, ithal edilebilir mal olan makine üretiminde
daha yoğun kullanılmaktadır.
 Sermaye miktarı arttığında makine üretimi, tekstil
üretiminden daha fazla artar.
 Sermaye ile birlikte istihdam edilen emek tekstil
sektöründen karşılanırsa tekstil üretimi azalabilir.
 Tüketimin ekonomideki büyüme oranı ile aynı hızda
artması varsayımı altında, ülkenin ticaret hacmi
daralır.
 Ticarete karşıt yönlü büyüme, ulusal ekonomide
üretim ile tüketim eşitlenene kadar devam eder.
Teknolojik Gelişme
 Yansız yenilikler
 Emek ve sermayenin marjinal verimliliğini
değiştirmeden iki faktörden aynı oranda tasarruf
sağlar.
 Yanlı yenilikler
 Emek Tasarrufu Sağlayan Yenilikler
 Sermaye Tasarrufu Sağlayan Yenilikler
2
23.11.2014
Büyüme, Ticaret Hadleri, Refah İlişkileri
 Ele alınan ülke, dünya ticaretinde fiyatları etkileyecek
kadar büyük kabul edilmektedir.
daha fazla tekstil ihraç
etmek ve daha fazla
makine ithal etmek ister.
 Dış ticaret hadleri Türkiye
aleyhine kötüleşir.
 Dış ticaret hacmi genişler
Motor
TR
TR2
TR1
US
C1
C
D
E
C2
S2
S
S1
 Ticarete karşıt yönlü
büyüme sonrası Türkiye,
daha az tekstil ihraç malı
karşılığında daha az
makine ithal etmek ister.
 Dış ticaret hadleri Türkiye
lehine iyileşir.
H
O
 Büyüme sonrası Türkiye
Tekstil
 Dış ticaret hacmi daralır
Yoksullaştıran Büyüme
 Bir ülkede büyük bir ticaret artırıcı yönlü büyümenin
ortaya çıktığı varsayılsın.
Makine
 Büyüme sonucunda
fiyatlar tekstil ürünü
aleyhine değişir.
T
C0
T1
C1
i1
 Büyüme sonrası refah
i2
D1
düzeyi daha düşük bir
seviyede oluşur.
D0
A1
A0
T1
T
O
D0
D1
Tekstil
3