close

Enter

Log in using OpenID

7 sosyalimo test cevap

embedDownload
Akıllı Test 1
Akıllı Test 2
İLETİŞİM - İletişim çeşitleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Olumlu – Olumsuz iletişim, Etkin Dinleme,
Kitle İletişim Araçları
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
D
A
D
B
B
A
C
A
C
A
D
C
B
D
B
A
A
C
B
Akıllı Test 3
Akıllı Test 4
İletişim hak ve özgürlüklerimiz
Basın Ahlak İlkeleri, Atatürk ve İletişim
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
D
C
B
A
C
B
D
B
D
D
B
C
B
D
A
D
C
D
B
Akıllı Test 5
Akıllı Test 6
Nüfusun dağılışının neden ve sonuçları
Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
D
A
C
D
D
B
A
C
C
B
A
A
B
C
B
A
D
D
Akıllı Test 7
Akıllı Test 8
Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu – Nüfus artış hızı
Grafiklerle Türkiye Nüfusunun Özellikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
A
D
B
D
C
B
A
D
B
C
A
C
D
C
A
B
A
D
Akıllı Test 9
Akıllı Test 10
Nüfus Piramitleri
Nüfus Sayımının Neden ve Sonuçları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
C
B
A
A
B
D
D
C
D
B
A
D
B
A
C
B
C
C
Akıllı Test 11
Akıllı Test 12
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları – Göç Çeşitleri-1
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları-Göç Çeşitleri - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
C
D
B
C
D
A
D
B
A
C
D
C
A
C
B
C
B
Akıllı Test 13
Akıllı Test 14
Eğitim ve Çalışma Hakkı
Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
A
A
D
D
C
B
A
C
C
D
D
B
C
C
A
C
B
A
C
Akıllı Test 15
Akıllı Test 16
Anadolu’nun Türk Yurdu Olması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti,
Haçlı Seferleri-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
D
D
C
B
A
D
C
B
A
C
A
D
C
D
A
C
C
A
B
B
Akıllı Test 17
Akıllı Test 18
1.Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti,
Haçlı Seferleri - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
2. Anadolu Beylikleri ve Osmanlı’nın Kuruluşu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
D
B
B
C
D
A
C
A
C
B
D
C
B
D
B
B
A
C
B
Akıllı Test 19
Akıllı Test 20
İstanbul’un Fethi, Fatih Döneminde Yapılan
Diğer Fetihler-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
İstanbul’un Fethi, Fatih Döneminde Yapılan
Diğer Fetihler - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
C
B
A
B
A
D
D
C
B
D
C
D
C
A
D
A
B
D
C
D
Akıllı Test 21
Akıllı Test 22
Yükselme Dönemi, Karalarda ve Denizlerde
Sınırların Genişlemesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Osmanlı’da Devlet Yönetimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
C
D
A
D
C
D
B
A
B
C
Akıllı Test 23
Akıllı Test 24
Osmanlı Ordu Yapısı
10
D
B
Akıllı Test 25
Akıllı Test 26
Farklılıklara Rağmen Osmanlı’da Hoşgörü,
Şehir İncelemesi Yoluyla Osmanlı
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1
Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl?
Seyyahların Gözünden Osmanlı
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
A
B
B
C
D
D
A
A
C
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Osmanlı’da Denizlerde Gelişmeler,
Bazı Önemli Sistemler
2
3
4
5
6
7
8
9
C
B
A
D
D
B
C
C
A
B
A
B
D
C
D
C
B
D
A
A
D
A
A
C
C
D
B
D
D
C
A
B
D
B
Akıllı Test 27
Akıllı Test 28
Osmanlıda Islahat Hareketleri
Tarihteki Bazı Önemli Buluşlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
D
A
C
A
B
C
B
D
B
D
C
C
A
C
A
D
B
B
Akıllı Test 29
Akıllı Test 30
Söz Uçar Yazı Kalır
Türk ve İslam Bilim İnsanları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
C
C
D
D
A
A
D
A
B
A
D
D
C
C
A
C
B
A
Akıllı Test 31
Akıllı Test 32
Bilimsel Gelişmeleri Etkileyen Tarihi Olaylar - 1
Bilimsel Gelişmeleri Etkileyen Tarihi Olaylar - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
A
C
D
C
C
A
B
D
D
B
A
B
D
A
D
C
A
C
B
Akıllı Test 33
Akıllı Test 34
Bilim, Düşünce ve Sanat özgürlüğü
Toprağın Gücü – Toprak, Tarım, Ülke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
A
C
D
B
D
A
A
B
D
A
A
B
C
C
B
D
B
C
Akıllı Test 35
Akıllı Test 36
Ülkemizde Tarıma Destek Veren Kuruluşlar
Tarihteki Önemli Ticaret Yolları ve Boğazlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
B
A
D
C
B
A
C
D
A
D
B
A
D
C
C
B
B
C
Akıllı Test 37
Akıllı Test 38
Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş
Türklerde Vakıf Kültürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
A
C
D
D
B
D
C
C
A
C
D
D
B
A
A
A
B
C
Akıllı Test 39
Akıllı Test 40
Türk Devletlerindeki Yönetim Anlayışı - 1
1
Geçmişten Günümüzde Eğitim
Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim?
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
A
C
A
D
C
B
A
D
B
A
B
B
D
B
B
C
D
D
Akıllı Test 41
Akıllı Test 42
Türk Devletlerindeki Yönetim Anlayışı - 2
Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
C
C
D
A
B
B
A
D
A
D
A
B
A
C
C
D
D
A
B
Akıllı Test 43
Akıllı Test 44
Türkiye Cumhuriyeti’nin Yönetim Yapısı - 1
Türkiye Cumhuriyeti’nin Yönetim Yapısı - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
A
C
A
C
D
B
A
A
D
B
A
B
B
C
C
A
A
D
Akıllı Test 45
Akıllı Test 46
1
Toplum Yaşamına Katılma Yolları
Örnek Yurttaş
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20. Yüzyıl Başlarında Avrupa ve Osmanlı,
1. Dünya Savaşı - 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
A
C
D
C
C
A
Akıllı Test 47
Akıllı Test 48
20. Yüzyıl Başlarında Avrupa ve Osmanlı,
1. Dünya Savaşı - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1
Küresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ortak Miras
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
D
A
B
D
B
B
B
C
A
C
D
B
B
B
D
D
C
D
B
C
C
D
A
D
B
A
D
D
B
B
C
D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
585 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content