close

Enter

Log in using OpenID

D 116.indd - Teknika Yapı, Asma Tavan, Metal Asma Tavan

embedDownload
D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu
Alçıpan Asma Tavan
D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Sistemi, ana taşıyıcı UA profilleri ve ara (Alçıpan)
taşıyıcı Tavan C Profillerinden oluşturulmaktadı
r. Ana taşıyıcı UA Profiller tavana Nonius üst
parça askı çubuğu ve kendi için özel olarak hazırlanmış Nonius UA askı maşaları ile tespit edilirler.
Ara taşıyıcı profiller ana taşıyıcılara tek parçadan oluşan özel UA/TC klipsler ile bağlanır.
Yapı Bileşenleri
Flex Alçıpan (FX)
Düzgün yüzeyli, esnek ve hafif Alçıpan çeşididir.
Suya Dayanıklı Alçıpan (WR)
Her türlü ıslak hacim ve nemli ortamda kullanılabilen, su iticilik özelliği
kazandırılmış düzgün yüzeyli hafif Alçıpan çeşididir.
Yangına Dayanıklı Alçıpan (FR)
Yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün yüzeyli hafif
Alçıpan çeşididir.
Su ve Yangına Dayanıklı Alçıpan (WR+FR)
Yangına dayanım süresi arttırılmış ve su iticilik özelliği kazandırılmış, düzgün
yüzeyli, hafif Alçıpan çeşididir.
Tavan U Profilleri
Alçıpan Asma Tavan Sistemlerinde, çerçeveyi oluşturan; agraflı duvar giydirme
sistemlerinde zemin ve tavanda kullanılan profildir.
UA Profilleri
Alçıpan Bölme Duvar yapı mında, kapı-pencere dikey kenarlarında ve Aquapanel
cephe uygulamalarında kullanılan, et kalınlığı yüksek, taşıyıcı profildir.
Tavan C Profilleri
Alçıpan Asma Tavan Sistemlerinde ana ve tali taşı yıcı; agraflı duvar giydirme
sistemlerinde ana taşıyıcı olarak kullanılan profildir.
Çelik Dübel
Askı sisteminin (agraf) mevcut döşemeye tespit edilmesinde kullanılır.
Gazbeton Dübeli
Alçıpan Sistemlerinde, konstrüksiyonun gazbeton yüzeylere tespit edilmesinde
kullanılan dübeldir.
Boşluklu Dübel
Alçıpan Sistemlerinde, konstrüksiyonun beton, tuğla, gazbeton, briket vb.
yüzeylere tespit edilmesinde kullanılan dübeldir.
Plastik Dübel M8
Alçıpan Sistemlerinde, konstrüksiyonun beton, tuğla, briket vb. yüzeylere
tespit edilmesinde kullanılan dübeldir.
YHB Vida
Alçıpan Sistemlerinde, konstrüksiyonun zemine ve duvara tespit edilmesinde
kullanılan yivli havşa başlı vidadır.
Sivri Uçlu Vida (SU)
Alçıpanları n metal konstrüksiyona vidalanmasında kullanılır.
Agraf
Metal konstrüksiyonu tavana monte etmek için kullanılır.
Artform Nonius Askı Üst Parça
Eğrisel asma tavan sistemlerini tavana bağlayan askı elemanıdır.
UA Profilleri için Nonius Askı Çerçeve Elemanı
Nonius üst parça ile Tavan C Profilleri birbirine bağlayan parçadır.
UA Profilleri için Çiftli Klips
Tavan UA ve tali Tavan C Profilleri tek aşamada birbirine bağlayan elemandır.
Nonius Bağlantı
Teli
Nonius üst parça ve Nonius askı çerçeve elemanını birbirine bağlayan teldir.
Derz Bandı
Alçıpan derz yerlerine Knauf Fugagips derz dolgu alçı sı çekilmeden önce
yapıştırılır.
Kağı
t Derz Bandı
’
Alçıpan ları n birleşim derzlerinde kullanılan kağıt derz bandıdır.
Kurt Kağıt Derz Bandı
Alçıpan birleşim derzlerinde kullanı lan, çatlamalara karşı yüksek direnç
gösteren kağıt derz bandıdır.
Kenar Ayırıcı Bant
Bölme duvarların, diğer duvar ve tavanlarla olan birleşimlerinde çatlamaların
oluşmasını önlemek amacıyla kullanılan banttır.
Fugagips
Alçıpan birleşme yerlerindeki derzlerin doldurulması nda kullanılır. Alçıpan
yüzeylerde eksiz bir görünüm sağlar.
Uniflott
Alçıpan birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulması nda kullanılan esnek derz
dolgu alçısıdır.
Readygips Macun
İnce taneli, esnek, derz dolgu ve yüzey perdahlama işlemi için kullanılan
macundur.
Satengips
Yüzeyi cam gibi parlak bir hale getirerek plastik, yağlı boya veya duvar kağıdı
için uygun bir zemin oluşturur.
Performans Bilgileri
D116 Yük Sınıfına Göre Konstrüksiyon Aks Aralıkları Belirleme Tablosu
AskÖ / baølantÖ gereci aralÖøÖ
Ana proÀl aks aralÖøÖ
Askı Çubuk, Ana Taşıyıcı ve Alçıpan® Taşıyıcı TC Profil Aks Aralığı
Ana
profil
aks
aralığı
c
Askı aralıkları
Taşıyıcı profil
aks aralığı mm
a
Yük sınıfı kN/m2
Azami 0.15
Azami 0.30
b
Azami 0.50
500
2600
2050
1600
600
2450
1950
1300
700
2300
1850
11002)
800
2200
1650
10002)
900
2150
1450
-
1000
2050
1300
-
1100
2000
12002)
-
1200
1950
-
-
1300
1900
-
-
1400
1850
-
-
1500
1750
-
-
Alçıpan®
kalınlığına göre
500
Tek kat 18 mm
veya 20 mm
Alçıpan®
600
TaûÖyÖcÖ proÀl aks aralÖøÖ
Yangın Emniyeti
D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Tavan
YangÕna
DayanÕklÕ
AlçÕpan
FR/
Herkül
AlçÕpan
HRK
F30
F60
F90
2x12,5
500
-
18+15
400
-
2x20
*25+18
500
-
F30
Foto D11 detay katalo÷u
sayfa 4 15
500
18
625
F30
F60
F30
F60
uygun
*2
Mineral wool
yün S
mineral
wool S
40 (60) mineral
40 (30)
+
Fire-Resistant
Boards
GKF, A2
2x 12.5
500
18 + 15
500
2x 20
*3
40 (60)
40 (3
+
Mineral wool
yün
mineral
S
wool S
40 (60) mineral
40 (30)
40 (3
40
(60)
150
wide
Anamm
taşıyıcı
üzerinde
150
mm
wide
on
channel
15 carrying
mm genişlikte
on carrying chann
Kaba Tavan I, II, III ile birlikte Yangına Dayanıklı Alt Tavanlar
Putreller ve I, II, III yapı tarzında betonarme tavanlar, alt tavanlı
5
Ses Yalıtımı
(Alçıpan kesintisiz)
(Alçıpan kesintili)
TEKNøK DETAYLAR
Teknik Detaylar
Malzeme Sarfiyat Tablosu
D 116 Asma Tavan Sistem Bileşenleri
0.8
2.1
UA PROFİL
40x50x2.0mm
1.1
NONIUS UA ASKI MAŞASI
0.65
TC/ UA TEK PARÇA KLİPS
2.3
0.4
0.3
Malzeme sarfiyatı 10 m x 10 m = 100 m2 alana göre belirlenmiştir.
Uygulama Alanı: Askı çubuk aralıkları 2500 mm, ana taşıyıcı 1000 mm, tali taşıyıcı 500 mm
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 061 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content