close

Enter

Log in using OpenID

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz

embedDownload
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılı’nda Doktora, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Programlarına öğrenci
alınacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI:
Doktora Programları Başvuru Koşulları
1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek
Lisans diplomasına sahip olmak,
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu
programın puan türünde eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş
ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55
puan, lisans derecesi ile başvurularda en az 80 puan almış olmak,
3. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının kontenjan ve başvuru şartları
tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,
4. Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel
şartlarda belirtilmiş ise, gerekli puanı almış olmak, eğer kontenjan ve başvuru şartları
tablosunda özel şartlarda belirtilmemiş ise, gerekli ortalamanın en az 3 olması,
5. Yabancı Dil Sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer sınavlardan) eğer kontenjan ve
başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı veya eşdeğer puanı almış
olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak.
Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1. Lisans mezunu olmak (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans
diplomasına sahip olmak).
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu
programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1. Lisans mezunu olmak (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans
diplomasına sahip olmak).
GENEL HUSUSLAR:
1. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine
dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.
2. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına belirtilen kontenjanlardan az kayıt olması
durumunda programlar açılmayacaktır. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt ücretleri
iade edilecektir.
3. Tezsiz Yüksek Lisans programın paket ücreti, 10 ders (30 Kredi) ve dönem projesini
içeren toplam program ücretidir. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil edilecektir. İlk taksit
kesin kayıt esnasında alınacaktır.
4. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında başarısız olunan dersler ya da fazladan alınmak
istenen dersler için ilgili programın kredi ücreti üzerinden toplam ders ücreti alınacaktır.
5. Adaylar en fazla 2 tezli ve 2 tezsiz programa başvurabilir.
6. Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ücretleri 3.900,00TL olup iki eşit taksit halinde
(1.950,00TL X 2 ) ödeme yapılabilmektedir.
Anlaşma sağlanan Sendika, STK ve Kurum Müdürlüğü personellerine Tezsiz II. Öğretim
Yüksek Lisans ücretleri 3.300,00TL olup iki eşit taksit halinde (1.650,00TL X 2 )ödeme
yapılabilmektedir.
ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
2014–2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru
işlemleri başvuru tarihleri içerisinde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Online
başvurular, 4 Ağustos 2014 Pazartesi -12 Ağustos 2014 Salı günleri arasında Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürlüğü internet adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru
yapan her aday sistem üzerindeki “başvuru formu”nun bir nüsha çıktısı alınmalıdır. Kesin kayıt
hakkı kazanan adaylar kayıt işlemleri esnasında “başvuru formunu” Enstitü’ye ilgili evraklarla
birlikte teslim eder.
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER (YÜKSEK LİSANS-DOKTORA):
1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
2. Yabancı dil belgesi (varsa),
3. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği,
5. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,
6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,
7. 4 adet fotoğraf,
8. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracaklar için),
9. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,
10. Bilimsel etkinlik belgeleri (varsa).
DEĞERLENDİRME
DOKTORA
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet
not ortalaması, yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak yapılır.
Genel başarı notu ALES’ in % 50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans
mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u, bilimsel
etkinlik puanının % 10’u ve mülakat sınavın % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı
notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması
gerekir.
*Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan
görebilirsiniz) belirtilen puan kriterlerine göre adayların beyan ettikleri belgeler üzerinden
hesaplanır. Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) alınır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet
not ortalaması, yabancı dil ve bilimsel etkinlik puanı dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu
ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının % 30’u, yabancı dil puanının % 10’u ve bilimsel etkinlik
puanının % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak
kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenebilir.
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50 olması
gerekir.
*Başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı dil belgesi olmayan adayların yabancı
dil puanı sıfır (0), yabancı dil belgesi olan adayların ise yabancı dil puanının %10'u alınarak,
genel başarı notuna eklenir.
**Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan
görebilirsiniz) belirtilen puan kriterlerine göre adayların beyan ettikleri belgeler üzerinden
hesaplanır. Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) alınır.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Genel başarı notu, Lisans mezuniyet notunun %80’i, varsa ALES* sınav puanının %10’nu
ve varsa yabancı dil* puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Genel başarı değerlendirme
notuna göre sıralama yapılır.
*Başvurularda ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. ALES ve yabancı dil belgesi olmayan
adayların ALES ve yabancı dil puanı sıfır (0) alınarak, genel başarı notuna eklenir.
Kesin kayıt için istenilen belgeler dosyalanarak enstitüye teslim edilecektir. Tüm
belgelerin asılları kesin kayıt sırasında ibraz edilmek zorundadır. Evrakların asılları
alınmayacaktır. Asılları ibraz edilmesi durumunda belgelerin onayları Enstitümüzde
yapılabilecektir.
TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA
Başvuru tarihleri
04 Ağustos 2014 - 12 Ağustos 2014
Mülakat sınav tarihi (sadece doktora programları
için)
18-27 Ağustos 2014
Kazananların ilan tarihi
28 Ağustos 2014
Kesin kayıt tarihleri
01 Eylül 2014 - 08 Eylül 2014
Mazeretli kesin kayıt tarihi
9 Eylül 2014
Yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihi
10 Eylül 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Merkez Kampüs, AKSARAY.
Tel: 0 382 288 27 12-14-21
Fax: 0 382 288 27 13
E-mail: [email protected]
Doktora Programı Kontenjan ve Başvuru Şartları
Anabilim
Dalı
Bilim
Dalı
Kontenjan
Başvuru Şartları
İktisat, Ekonometri veya Maliye alanında Yüksek Lisans
yapmış olmak
İktisat
Doktora
5
İşletme
Doktora
7 (I)
Bütünleşik Doktora Programına başvuracak adaylar için;
İktisat, Ekonometri yada Maliye lisans programından mezun
olmak
(I) Alan İçi Kontenjana Başvuru Şartları
Lisans Diploması ile başvuracak adayların:
3(II)
1-İlgili fakültelerin işletme bölümünden mezun olmak,
1 (III)
2-ALES EA puan türünden en az 80 puan almış olmak,
3-Lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3,5
olması,
4-UDS-KPDS-YDS sınavlarından 65 puan alması veya dengi
sınavlardan bu puana eşdeğer puan almış olmak, şartları
birlikte aranır.
Yüksek Lisans Diploması ile başvuracak adayların:
1-İlgili fakültelerin veya yüksekokulların İşletme, Turizm ve
Otel İşletmeciliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinin
birinden mezun olmak,
2- İşletme, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve
Organizasyon, Sayısal Yöntemler, Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans programlarının herhangi birinden veya İşletme
Anabilim Dalı bünyesinden yer alan diğer yüksek lisans
programlarının birinden mezun olmak,
3-ALES EA puan türünden en az 75 puan almak,
4-UDS-KPDS-YDS sınavlarından 55 puan alması veya dengi
sınavlardan bu puana eşdeğer puan almış olmak şartları
birlikte aranır.
(II) Alan Dışı Kontenjana başvuracak adayların
1- a)İlgili fakültelerin veya yüksekokulların İşletme, Turizm
ve Otel İşletmeciliği,
İşletme Mühendisliği veya Endüstri
Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak veya
b) İşletme, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve
Organizasyon, Sayısal Yöntemler, Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans programlarının herhangi birinden veya İşletme
Anabilim Dalı bünyesinden yer alan diğer yüksek lisans
programlarının birinden mezun olmak,
2- ALES’ ten EA puan türünden en az 75 puan almak
3- UDS-KPDS-YDS sınavlarından 65 puan alması veya dengi
sınavlardan bu puana eşdeğer puan almış olmak şartları
birlikte aranır.
(III) Yabancı Uyruklu Öğrenci
Başvuru Şartı Yok
Tezli Yüksek Lisans Programı Kontenjanlar ve Başvuru Şartları
Anabilim
Dalı
Bilim Dalı
Kontenjan ALES
Puan
Türü
(I)Fakültelerin İktisat, Ekonometri
ya da Maliye lisans programından
mezun olmak.
15 (I)
İktisat
İktisat Tezli
Yüksek Lisans
Başvuru Şartları
EA
(II)Herhangi bir lisans
programından mezun olmak.
5 (II)
İşletme
İşletme Tezli
Yüksek Lisans
İşletme
Üretim Yönetimi
ve Pazarlama
Tezli Yüksek
Lisans
İşletme
Yönetim ve
Organizasyon
Tezli Yüksek
Lisans
15
10
EA
EA
10(I)
EA
5 (II)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi
bünyesinde yer alan bölümlerin
herhangi birinden veya ilgili
fakülte veya yüksekokulların
Turizm ve Otel İşletmeciliği,
İşletme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Sağlık Kurumları
İşletmeciliği (veya Yönetimi)
bölümlerinin herhangi birinden
mezun olmak.
Fakülte ve Yüksekokulların
İşletme, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, İşletme Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Dış Ticaret,
Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları
İşletmeciliği, Halkla İlişkiler,
Reklamcılık ve Tanıtım
bölümlerinin birinden mezun
olmak.
(I) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat
Fakültesi bünyesinde yer alan
bölümlerin herhangi birinden veya
ilgili fakülte veya yüksekokulların
Turizm ve Otel İşletmeciliği,
İşletme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Sağlık Kurumları
İşletmeciliği (veya Yönetimi)
bölümlerinin herhangi birinden
mezun olmak.
(II)Herhangi bir lisans
programından mezun olmak.
12 (I)
Kamu
Yönetimi
Kamu Yönetimi
Tezli Yüksek
Lisans
EA
(II) Siyaset Bilimi ve Uluslar arası
ilişkiler Bölümü ve Harp Okulu
mezunu olmak.
Eğitim Fakültelerinin sınıf
öğretmenliği eğitimi anabilim dalı
lisans programından mezun olmak.
3(II)
İlköğretim
ABD
İlköğretim
İlköğretim
Türk Dili ve
Edebiyatı
Tarih
Sınıf
Öğretmenliği
Eğitimi Bilim Dalı
Tezli Ortak
Yüksek Lisans
(Bu program Gazi
Üniversitesi ile
ortak
yürütülmektedir.)
15
EA
Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans
programından mezun olmak.
Sosyal Bilgiler
Eğitimi Bilim Dalı
Tezli Yüksek
Lisans
15
Okul Öncesi
Eğitimi Bilim Dalı
Tezli Ortak
Yüksek Lisans
(Bu program Gazi
Üniversitesi ile
ortak
yürütülmektedir.)
Türk Dili ve
Edebiyatı Tezli
Yüksek Lisans
Tarih Yüksek
Lisans Tezli
Yüksek Lisans
Sözel
EA
Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmenliği anabilim dalı
lisans programından mezun olmak.
15
16
30
Sözel
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Lisansı mezunu olmak.
Fakültelerin Tarih Bölümü’nden
mezun olmak.
Sözel
(I) Sosyoloji, Sosyal Hizmetler,
Antropoloji, Felsefe Bölümlerinden
Lisans derecesine sahip olmak.
10 (I)
Sosyoloji
(I) Fakültelerin Kamu yönetimi
bölümü, Siyaset Bilimi, Siyaset
bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Polis Akademisi, Hukuk Fakültesi
mezunu olmak.
Kent Sosyolojisi
Bilim Dalı Tezli
Yüksek Lisans
Sözel,
EA
5 (II)
(II) İ.İ.B.F,Hukuk Fakültesi, İletişim
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Bölümü mezunu olmak.
Beden
Eğitimi ve
Spor
Anabilim
Dalı
Eğitim
Bilimleri
Anabilim
Dalı
Beden Eğitimi ve
Spor Tezli Yüksek
Lisans
15
Sözel,
Sayısal,
EA
Eğitim Yönetimi
ve Denetimi Bilim
Dalı Tezli Ortak
Yüksek Lisans
(Bu program Gazi
Üniversitesi ile
ortak
yürütülmektedir.)
10
EA
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu mezunu öğrenciler
başvurabilirler. Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu dışındaki
alanlardan mezun olanlardan ise
üst düzey spor geçmişi
aranmaktadır.
Eğitim Fakültesi Mezunu olmak.
Tefsir**
Hadis**
Temel
İslam
Bilimleri
Anabilim
Dalı *
İslam
Hukuku**
Kelam ve
İslam
Mezhepleri
Tarihi**
18
Sözel
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi
veya
Din Kültürü Öğretmenliği Bölümü
mezunu olmak.
Sözel
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi
veya
Din Kültürü Öğretmenliği Bölümü
mezunu olmak.
Arap Dili ve
Belağatı**
İslam
Tarihi
ve Sanatları
Anabilim
Dalı *
İslam Tarihi
6
* Bu programa kayıt yaptıracak öğrencilerin ilgili protokol gereği programdaki derslerin en az
%40’ını Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almaları
gerekmektedir.
** Öğrenciler Ortak Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilmeleri halinde Temel İslam
Bilimleri Anabilim Dalına kayıt yaptıracaklardır. Bilim Dallarının isimleri öğrencilerin çalışmak
istedikleri alanı belirleyebilmeleri için verilmiştir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kontenjanlar ve Başvuru Şartları
Anabilim Dalı
Program
İşletme
İşletme Tezsiz II.Ö. Yüksek Lisans
Kontenjan
30
İşletme
İşletme
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz II.Ö.
Yüksek Lisans
Sağlık Kurumları Yönetimi ve
Ekonomisi II.Ö. Yüksek Lisans
30
30
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi Tezsiz II.Ö. Yüksek
Lisans
30*
İktisat
Para Banka Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz II.Ö. Yüksek Lisans
25*
Başvuru
Şartları
Herhangi bir
lisans
programından
mezun olmak.
Herhangi bir
lisans
programından
mezun olmak.
Herhangi bir
lisans
programından
mezun olmak.
Herhangi bir
lisans
programından
mezun olmak.
Herhangi bir
lisans
programından
mezun olmak.
*Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 15’in altında kaldığı takdirde program açılmayacaktır.
Not :
1. Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ücretleri 3.900,00TL olup iki eşit taksit halinde
(1.950,00TL X 2 ) ödeme yapılabilmektedir.
2.Anlaşma sağlanan Sendika, STK ve Kurum Müdürlüğü personellerine Tezsiz II. Öğretim Yüksek
Lisans ücretleri 3.300,00TL olup iki eşit taksit halinde (1.650,00TL X 2 )ödeme
yapılabilmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
692 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content