close

Enter

Log in using OpenID

A.DVN_d____00830 - Provisioning Istanbul

embedDownload
A.DVN_d____00830
Sâdır olan fermân-ı âlilerine imtisâlen bu kulları Topcı başı seyyid ..ağa kulları ile bilmüzâkere ve bil-mûayene tophâne-i âmirede olan esnâfan ve bekar odaları me’mûriyetimiz
hasebiyle hüsn-ı vechile yegân yegân tahrir ve her esnâfın dükkânlarında olanların birer
kefilleri ahz ve m..şi boş ve serseri getürüb kefilleri olmayub gümrük tarafına ve mahal-i
sâireye irsâl olınan neferâtın müfredât defteridir el-vâki der-sene 1206
Berâ-yı cıvâr-ı karhâne-i tophâne-i âmire
Esnaf isim
Kefil
Kahveci Hacı Salih
Ahz olınmışdır
Şekerci Mustafa ve Murad ve Osman ve ..si
Tâbi-i mezbûrına
Muhallebici Emin tabi-i Köse Abdullah
Tabi-i mezbûra
Karhâne kapusı ittisâlinde Kahveci Mehmed ustatâbiân-ı Mehmed ve
Tabi-i mezbûra
Yusuf
Sarrac başı odası ittisâlinde kahveci seyyid Mustafa tabi-i Süleyman
Tabi-i mezbûra
Doğramacı Salih tabi-i Mehmed
Tabi-i mezbûra
Attar Yakub tabi-i Mehmed
Tabi-i mezbûra
Berber Hacı Hüseyin tabiân-ı Ömer ve Mehmed
Tabi-i mezbûra
Attar Monla Emin
Ahz olındı
Duhâni Ahmed
Ahz olındı
Duhâni Musa
Ahz olındı
Berber Ahmed tabi-i Abdi
Tabi-i mezbûra
Kebabcı oğlı İsmail
Tabi-i mezbûra
Manav Mustafa oğlı Ahmed
Tabi-i mezbûra
Kahveci Süleyman tâbian-ı İbrahim ve İsmail
Tabi-i mezbûra
Kahveci Osman tabi-i Emin
Tabi-i mezbûra
Kahveci Ahmed tabi-i Salih
Tabi-i mezbûra
Berber İbrahim tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbûra
Berber Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Mustafa tabi-i Selim
Tabi-i mezbûra
Bakracı? Hacı İsmail
Ahz olınmışdır
Berber İbrahim
Ahz olınmışdır
Feshci El-Hac Said
Ahz olınmışdır
Fişenkçi Hüseyin
Ahz olınmışdır
Berber Ali tabi-i Hüseyin
Tabi-i mezbûra
Berber Halifesi Hüseyin
Ahz olınmışdır
Duhâni Osman
Ahz olınmışdır
Berber Emin tabiân-ı Mustafa ve İbrahim
Tabi-i mezbûrana
Yemenici Hüseyin tabi-i İsmail
Tabi-i mezbûra
Fişenkçi İbrahim odabaşı
Ahz olınmışdır
Yemenici Mehmed
Ahz olınmışdır
Duhâni Mustafa tabi-i diğer Mustafa
Tabi-i mezbûra
Attar Mehmed
Ahz olınmışdır
Berber Arif tabiân-ı Halil ve Mehmed
Tabi-i mezbûrana
Saka Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci seyyid Hüseyin
Ahz olınmışdır
Duhâni seyyid Monla Ali tabi-i Mehmed
Tabi-i mezbûra
Berber Mehmed halifesi Ali
Halife-i mezbûr
Kahveci Osman
Ahz olınmışdır
Kahveci Hacı Mahmud tabi-i Boşnak
Tabi-i mezbûra
Hariri Mehmed Emin
Ahz olınmışdır
Hariri Yakub
Ahz olınmışdır
Hariri Ömer
Ahz olınmışdır
Hariri Hüseyin
Ahz olınmışdır
Hariri Mustafa
Ahz olınmışdır
Kalpakçı seyyid Osman
Ahz olınmışdır
Attar seyyid Abdulbaki
Ahz olınmışdır
Kahvecş Mehmed usta tabi-i Mehmed
Tabi-i mezbûra
Tarakçı Ahmed
Ahz olınmışdır
Sarrac Derviş Mehmed tabiân-ı Hüseyin ve Süleyman
Tabi-i mezbûrana
Yemenici Çalık İbrahim tabiân-ı Ali ve Mahmud
Tabi-i mezbûrana
Sarrac Arif usta tabi-i seyyid İsmail
Tabi-i mezbûra
Kassab koyun oğluMehmed ve şeriki İbrahim
Şerik-i mezbura
Duhâni Monla İbrahim
Ahz olınmışdır
Kahveci Hacı İsmail tabi-i Hasan
Tabi-i mezbûra
Kahveci Osman usta tabi-i Ali
Tabi-i mezbûra
Berber Hafız seyyid Mehmed halifesi İsmail
Halife-i mezbura
Berber Kerim halifesi Abdi
Halife-i mezbura
Kahveci Tahir tabi-i Hüseyin
Tabi-i mezbûra
Duhâni Feyzullah tabi-i Ali
Tabi-i mezbûra
Kalafatcı Hacı Emin
Ahz olınmışdır
Beşiktaşlı Kahveci Mustafa
Ahz olınmışdır
Kahveci Karslı İbrahim
Ahz olınmışdır
Berber Ahmed tabi-i Mustafa
Tabi-i mezbûra
Kahveci Mustafa
Ahz olınmışdır
Kahveci Mustafa
Ahz olınmışdır
Lülelicler derûnında Kahveci Ahmed tabi-i Hüseyin bayrakdar
Tabi-i mezbûra
Kahveci Süleyman tabi-i Emin
Tabi-i mezbûra
Çavuşbaşı iskelesinde Kahveci Ali
Ahz olınmışdır
Kahveci Hasan
Ahz olınmışdır
Berber Halil halifesi Osman
Halife-i mezbura
Kahveci Mehmed tabi-i Abdulafettah
Tabi-i mezbûra
Attar El-Hac İbrahim
Ahz olınmışdır
Berber İbrahim halifesi Mustafa
Halife-i mezbura
Duhâni Hasan
Ahz olınmışdır
Manav Ali
Ahz olınmışdır
Duhâni Süleyman
Ahz olınmışdır
Berber İsmail halifesi Mustafa
Halife-i mezbura
Duhâni Monla Mehmed tabi-i Mustafa
Tabi-i mezbûra
Kahveci Ali
Ahz olınmışdır
Kahveci İsmail
Ahz olınmışdır
Kassab Ahmed
Ahz olınmışdır
Berber Halil tabi-i Sadık
Ahz olınmışdır
Duhâni Monla Yahya
Ahz olınmışdır
Manav Haliloğlu Mustafa
Ahz olınmışdır
Yemişci Emin
Ahz olınmışdır
Hallac Mehmed Emin tabi-i Mehmed ve Mahmud ve Mustafa
Tabi-i mezbûrana
Berber Hacı İbrahim halifesi Hacı Mehmed
halife-i mezbûra
Duhâni Ahmed
Ahz olınmışdır
Berber Ali
Ahz olınmışdır
Kahveci Abdullah
Ahz olınmışdır
Kalıbcı Mehmed Said Tabi-i Mehmed ve Ali ve diğer Mehmed
Tabi-i mezbûrana
Kahveci Hacı Mehmed tabi-i …
Tabi-i mezbûra
Oyuncakçı Emin ve şeriki Ali
şerik-i mezbûra
Feshçi Ali
Ahz olınmışdır
Tarakçı Hüseyin
Ahz olınmışdır
Feshçi Mehmed
Ahz olınmışdır
Çamaşurcu Süleyman halifesi Feyzullah
halife-i mezbûra
Helvacı Mehmed tabi-i Hasan ve İbrahim ve Hasan
Tabi-i mezbûrana
Kahveci Salih tabi-i Mustafa
Tabi-i mezbûra
Kahveci Bektaş Mahmud
Ahz olınmışdır
Berber Derviş Mustafa
Ahz olınmışdır
Bakkal İbrahim
Ahz olınmışdır
Berber Hacı Ahmed halifeleri Vahhab ve Kerim
Tabi-i mezbûrana
Kavakçı Mustafa halifesi Süleyman
halife-i mezbûra
Bakkal Yusuf şeriki Arif
şerik-i mezbûra
Kahveci Hacı usta tabi-i Boşnak
Tabi-i mezbûra
Kahveci Ali
Tabi-i mezbûra
Bakkal Hacı Mehmed şeriki Halil
Tabi-i mezbûra
Kassab Giridi Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Ahmed bayrakdar tabi-i Mehmed
Tabi-i mezbûra
Berber İbrahim
Tabi-i mezbûra
…ci Eyyüb
Ahz olınmışdır
Yekûn neferân
185
Berây-ı Meydân-ı Tophâne-i Âmire der-sergihâ?
Dökmcü İbrahim şeriki Ali
şerik-i mezbûra
…ci Bekir şeriki İbrahim
şerik-i mezbûra
Bayrakdar İbrahim tabi-i Sarı Osman
Tabi-i mezbûra
Hüseyin şeriki Etmekci Osman
şerik-i mezbûra
Ahmed şeriki Deli Osman
şerik-i mezbûra
Mehmed ve şeriki İbrahim
şerik-i mezbûra
Mehmed ve şeriki Hacı Ali oğlu
şeriki-i mezbûra
Tulumbacı Ahmed şeriki Kör Süleyman
şerik-i mezbûra
Balıkçı seyyid Mehmed
Ahz olındı
Manav Ali
Ahz olınmışdır
Süleyman şeriki İbrahim ve Mahmud ve Osman
şerik-i mezbûrana
Manav Mustafa
Ahz olınmışdır
Manav Hasan
Ahz olınmışdır
Topal İsmail
Ahz olınmışdır
Yalnız Bekir
Ahz olınmışdır
Ali şeriki Çolak Mustafa
şerik-i mezbûra
Berber Mehmed tabi-i Feyzullah
Tabi-i mezbûra
Eskici Türbedâr Mehmed
Tabi-i mezbûra
Berber Osman
Ahz olınmışdır
Berber Yusuf
Ahz olınmışdır
Şairci Ahmed
Ahz olınmışdır
Duhâni Hacı Feyzullah
Ahz olınmışdır
Kahveci Hasan şeriki Mustafa
Şerik-i mezbura
Kahveci Hacı Mehmed
Ahz olınmışdır
Berber İbrahim
Tabi-i mezbûra
Kahveci İbrahim
Ahz olınmışdır
Kahveci İbrahim tabi-i Hüseyin
Tabi-i mezbura
Kahveci Osman
Ahz olınmışdır
Turşucu Hasan
Ahz olınmışdır
Berber Ahmed
Ahz olınmışdır
Duhâni seyyid Emin
Ahz olınmışdır
Kahveci İbrahim tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbura
Berber Hafız Mehmed tabi-i Hacı Mustafa
Tabi-i mezbûra
Attar Monla Mahmud
Ahz olınmışdır
Kebabcı Yakub
Ahz olınmışdır
Atar Hacı İsmail
Ahz olınmışdır
Kalaycızâde Kahveci İsmail tabi-i Ali
Tabi-i mezbura
Manav Abdullah tabi-i Bekir
Tabi-i mezbûra
Manav seyyid Hüseyin
Tabi-i mezbura
Kebabcı Ömer halifesi Hüseyin ve Bekir
halife-i mezbûrana
Manav Hüseyin tabi-i Ahmed
Ahz olınmışdır
Duhâni Monla Ahmed
Ahz olınmışdır
…cı Emin
Ahz olınmışdır
Yüksek Kahveci Mustafa tabi-i Mustafa
Tabi-i mezbura
Nâlband Mustafa
Ahz olınmışdır
Kahveci Mehmed usta tabi-i Süleyman bayrakdar
Tabi-i mezbura
Kahveci Hüseyin tabi-i Hasan
Tabi-i mezbura
Sığır kasabı seyyid Yusuf
Ahz olınmışdır
Kassab seyyid Mehmed tabi-i Bekir
Tabi-i mezbûra
Berber Hüseyin halifesi Arif
Halife-i mezbura
Kassab İbrahim
Ahz olınmışdır
Berber İsmail halifesi Emin
Halife-i mezbura
Sığır kasabı Osman tabi-i Osman
Tabi-i mezbûra
Attar seyyid Hasan
Ahz olınmışdır
Berber Yahya
Ahz olınmışdır
Kahveci Ali Baba
Ahz olınmışdır
Kalaycı Ahmed tabi-i Hüseyin ve Ahmed ve diğer
Tabi-i mezbûrana
Ahmed
Hafız ….
Ahz olınmışdır
Şairci Mehmed Ali bayrakdar tabi-i Topal
Tabi-i mezbura
Süleyman
Çömlekci Bekir
Ahz olınmışdır
Kahveci Hacı Salih
Ahz olınmışdır
Duhâni Mehmed
Ahz olınmışdır
Sığır kasabı Veli tabi-i seyyid Mehmedve seyyid
Tabi-i mezburana
Ahmed
Eskici Hüseyin
Ahz olınmışdır
Kassab İdris hademesi Mustafa
Hademe-i mezbur
Manav Hüseyin
Ahz olınmışdır
Kahveci Hasan
Tabi-i mezbûra
Berber Süleyman
Ahz olınmışdır
Kahveci Hacı bayrakdar tabi-i Abdulbaki
Tabi-i mezbura
Attar Hafız Mehmed Salih karındaşı Selim
Karındâş-ı mezbure
Berber Hacı Ali halifesi Hacı Süleyman
Halife-i mezbure
Çömlekci Yunus tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbûra
Kahveci seyyid Mehmed tabi-i seyyid Abdullah
Tabi-i mezbure
Duhâni Ahmed
Ahz olınmışdır
Helvacı Bekir tabi-i Hasan ve Mustafa ve Ahmed
Tabi-i mezbûra
Yekûn neferân
132
Berây-ı sûk-ı Boğazkesen der-kûrb-ı Tophâne an-sâkinân-ı dükkânhâ
Doğramacı Salih
Ahz olınmışdır
Doğramacı Emin
Ahz olınmışdır
Mücellid Osman
Ahz olınmışdır
Berber Ömer
Ahz olınmışdır
Doğramacı Süleyman
Ahz olınmışdır
Kahveci müezzin Hafız Osman
Ahz olınmışdır
Duhâni Ali
Ahz olınmışdır
Kassab seyyid Ali
Ahz olınmışdır
Kahveci Hasan
Ahz olınmışdır
Kürekci Mustafa
Ahz olınmışdır
Attar Feyzullah
Ahz olınmışdır
Turşucu Ali tabi-i Mehmed ve Halil
Tabi-i mezbura
Yemenici Bekir tabi-i İbrahim ve seyyid Mustafa
Tabi-i mezburana
Postalcı seyyid İbrahim
Ahz olınmışdır
Terzi Mustafa
Ahz olınmışdır
Doğramacı Hasan tabi-i Mustafa
Tabi-i mezbura
Manav Mehmed reis
Ahz olınmışdır
Yemenici Halil
Ahz olınmışdır
Kahveci Ahmed
Ahz olınmışdır
Duhâni Yahya efendi
Ahz olınmışdır
Berber Mehmed halifesi Arif
Halife-i mezbura
Manav Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Ahmed tabi-i Mehmed Emin
Tabi-i mezbûra
Berber İsmail
Ahz olınmışdır
Berber Halil
Ahz olınmışdır
Kahveci Mustafa şeriki Hafız
Şerik-i mezbura
Kalaycı Hasan halifesi Mehmed ve Mahmud
Halife-i mezbur
Berber Mustafa
Ahz olınmışdır
Kahveci Ahmed
Ahz olınmışdır
Berber Mustafa halifesi seyyid Hasan
Halife-i mezbur
Takyeci seyyid Emin
Ahz olınmışdır
Kahveci Topal Mahmud tabi-i Bilal
Tabi-i mezbur
Manav Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci seyyid Mahmud
Ahz olınmışdır
Turşucu Hüseyin tabi-i Mustafa ve Mehmed
Tabi-i mezbûrana
Attar Hüseyin
Ahz olınmışdır
Kahveci Ahmed
Ahz olınmışdır
Kahveci seyyid Ali
Ahz olınmışdır
Terzi İsmail halifesi Feyzullah
Halife-i mezbura
Duhâni Bekir
Ahz olınmışdır
Kahveci Memiş
Ahz olınmışdır
Yorgancı Hüseyin tabi-i Mustafa
Tabi-i mezbura
Çıkrıkçı Mehmed Tbai-i Yakub
Tabi-i mezbûra
Mezhci Yahyatabi-i Ali
Tabi-i mezbura
Beşikci Hüseyin halifesi Kadri
Halife-i mezbur
Meshci Mustaf tabi-i Hamza
Tabi-i mezbura
Çıkrıkcı Abdullah Bayrakdar tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbûra
Çıkrıkcı İsmail
Ahz olınmışdır
Terzi Memiş tabi-i Musa
Tabi-i mezbura
Manav Hacı İbrahim odabaşı
Ahz olınmışdır
Duhâni Ali
Ahz olınmışdır
Duhâni Musa
Ahz olınmışdır
Yekûn neferân
79
Sûk-ı Firûz Ağa der-kûrb-ı Beyoğlu an-sakinân-ı dükkânhâ
Manav Mehmed Ali tabi-i İbrahim
Tabi-i mezbûra
Berber Süleyman
Ahz olınmışdır
Eskici Ali
Ahz olınmışdır
Berber DervişSüleyman
Ahz olınmışdır
Kahveci Paşa Ahmed tabi-i Hacı Ömer
Tabi-i mezbûra
Berber Ahmed tabi-i Hüseyin
Tabi-i mezbura
Muhallebici Emin
Ahz olınmışdır
Kassab Sadullah şeriki Hüseyin
Şerik-i mezbura
Kahveci Kasım
Ahz olınmışdır
Duhâni Ali
Ahz olınmışdır
Kalaycı Mehmed tabi-i Musa
Tabi-i mezbura
Manav İsmail tabi-i Halil
Tabi-i mezbur
Dikici Süleyman tabi-i Ömer ve Salih
Tabi-i mezbûra
Kalaycı Hacı Abdullah tabi-i Osman
Tabi-i mezbura
Çubukcu Süleyman
Ahz olınmışdır
Kahveci Halil tabi-i Ali
Tabi-i mezbûra
Hariri Mehmed
Tabi-i mezbûra
Kahveci Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Mustafa tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbura
Yarıcı Hüseyin
Ahz olınmışdır
Kahveci Osman
Ahz olınmışdır
Duhâni Ali
Ahz olınmışdır
Turşucu Süleyman tabi-i Hasan
Tabi-i mezbura
Yarıcı Hacı Abdullah
Ahz olınmışdır
Kahveci Mehmed tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbûra
Kuşakcı İshak tabi-i Hüseyin
Tabi-i mezbura
Kahveci Mustafa
Ahz olınmışdır
Berber Rüstem
Ahz olınmışdır
Doğramacı seyyid Mehmed
Ahz olınmışdır
Attar Ömer tabi-i Hafız Emin
Tabi-i mezbura
Yekûn neferân
57
Berây-ı Sûk-ı Cihangir der-kûrb-ı Fındıklı der-dükkânhâ
Kahveci Ahmed
Ahz olınmışdır
Duhâni Monla İbrahim
Ahz olınmışdır
Kahveci Abdurrahman
Ahz olınmışdır
Yekûn neferân
3
Berây-ı sûk-ı Salı Bâzârı ve Fındıklı der-kûrb-ı Tophâne-i Âmire der-dükkanhâ
Manav Hasan
Ahz olınmışdır
Kahveci Hüseyin
Ahz olınmışdır
Duhâni Mehmed
Ahz olınmışdır
Duhâni seyyid Süleyman odabaşı
Ahz olınmışdır
Yigirmibeş bölükden Kahveci Hüseyin
Ahz olınmışdır
Koltukcu Mehmed
Ahz olınmışdır
Koltukcu İbrahim
Ahz olınmışdır
Balıkcı Hasan
Ahz olınmışdır
Berber Süleyman
Ahz olınmışdır
Kahveci Mahmud
Ahz olınmışdır
Kahveci Halil tabi-i İsmail ve Bekir ve İsmail
Tabi-i mezburana
Berber Said
Ahz olınmışdır
Takyeci seyyid İbrahim
Ahz olınmışdır
Sepetci İsmail halifesi Mehmed
halife-i mezburana
Sepetci Hasan tabi-i Hüseyin
Tabi-i mezbura
Sepetci Ali tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbura
Aşureci Mehmed şeriki Bekir odabaşı
Şerik-i mezbur
Yorgancı Ahmed
Ahz olınmışdır
Berber İsmail
Ahz olınmışdır
Berber Hacı Mustafa
Ahz olınmışdır
Kahveci Numan tabi-i Osman ve Mehmed
Tabi-i mezburana
…ncı Mustafa halifesi Salih
halife-i mezbura
Cerrah Hacı Bekir
Ahz olınmışdır
Oyuncakcı Hafız seyyid Mehmed Emin
Ahz olınmışdır
Ali Baba oğlu Kahveci Emin
Ahz olınmışdır
Kassab Feyzullah halifesi Musa
halife-i mezbura
Kahveci Kadri
Ahz olınmışdır
Doğramacı Mehmed
Ahz olınmışdır
Attar Koca oğlu Mehmed
Ahz olınmışdır
Yazıcı Hacı Yusuf
Ahz olınmışdır
Manav Halil
Ahz olınmışdır
Bahûri Derviş Salih
Ahz olınmışdır
Kalaycı Mehmed halifesi Hüseyin
halife-i mezbura
Helvacı Mehmed halifeleri Mehmed ve Hüseyin
halife-i mezburana
Duhâni Mustafa tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbura
Kahveci Giridi İbrahim tabi-i Mustafa ve Süleyman
Tabi-i mezburana
Kahveci Eyyüb tabi-i Bartınlı Ali usta
Tabi-i mezbura
Kayık yapıcı Marangoz oğlu
Ahz olınmışdır
Davud oğlu …ci
Mağazada sakin
olanalara
Kassab Hüseyin tabi-i Hasan
Tabi-i mezbura
Kahveci Osman tabi-i İbrahim
Tabi-i mezbura
Çömlekci İbrahim
Ahz olınmışdır
Sarrac İsmail
Ahz olınmışdır
Attar Süleyman
Ahz olınmışdır
Doğramacı Mustafa halifeleri Ahmed ve Mehmed
halife-i mezbura
Aşcı İbrahim tabi-i Abdullah ve Mustafa ve Ahmed
Tabi-i mezburana
Berber Hüseyin halifesi Eyyüb
Tabi-i mezbura
Manav İsmail tabi-i Bektaş
Ahz olınmışdır
Muhallebici Mehmed tabi-i Mehmed
Tabi-i mezbura
Berber Hacı Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Ahmed tabi-i Ali
Tabi-i mezbura
Berber Hüseyin halifesi diğer Hüseyin
Halife-i mezbur
Berber Mehmed tabi-i İbrahim
Tabi-i mezbura
Kahveci Talib
Ahz olınmışdır
Duhâni Ömer
Ahz olınmışdır
Duhâni Mehmed
Ahz olınmışdır
Berber Ahmed tabi-i Ali
Tabi-i mezbura
Berber Hasan tabi-i Abdullah
Tabi-i mezbura
Kahveci Said tabi-i Edhem ve Mustafa ve İbiş ve Halil
Tabi-i mezburana
Duhâni Hasan odabaşı
Ahz olınmışdır
Turşucu Mehmed
Ahz olınmışdır
Terzi Hacı Mehmed
Ahz olınmışdır
Meshci Mehmed
Ahz olınmışdır
Yazıcı Bekir efendi
Ahz olınmışdır
Manav Mehmed
Ahz olınmışdır
Berber İsmail
Ahz olınmışdır
Duhâni Ali
Ahz olınmışdır
Manav Osman
Ahz olınmışdır
Berber İsmail
Ahz olınmışdır
Duhâni Ali
Ahz olınmışdır
Manav Boşnak Bekir tabi-i Mustafa
Tabi-i mezbura
Yekûn neferân
115
Berây-ı Fındıklı karibinde Dere içi sûkında vâki dükkânhâ
Duhâni Hacı Mhemd tabi-i İsmail
Tabi-i mezbura
Attar Tahir
Ahz olınmışdır
Berber Gümüş
Ahz olınmışdır
Atar Monla Ali
Ahz olınmışdır
Kahveci Ali odabaşı
Ahz olınmışdır
Kahveci Mehmed oğlu Ömer tabi-i Tulumbacı
Tabi-i mezbura
Mehmed
Turşucu Mustafa
Ahz olınmışdır
Manav Mehmed
Ahz olınmışdır
Manav seyyid Yahya
Ahz olınmışdır
Kutucu Hasan
Ahz olınmışdır
Oyuncakcı Hasan
Ahz olınmışdır
Manav Mustafa
Ahz olınmışdır
Kahveci İbrahim
Ahz olınmışdır
Kahveci Mustafa
Ahz olınmışdır
Berber Ali
Ahz olınmışdır
Kahveci İbrahim odabaşı
Ahz olınmışdır
Kahveci Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Kürd Osman
Ahz olınmışdır
Yekûn neferân
27
Berây-ı Ağaç Altı der-Taksim
Kahveci Hacı Ali tabi-i Emin ve Ahmed
Tabi-i mezbura
Kahveci İsmail tabi-i Mustafa ve Monla Ahmed
Tabi-i mezburan
Kahveci Yamak Abdi mesken-i zâbit
---
Berây-ı Ağaç Hamamı der-kûrb-ı Saray-ı Galata der-dükkanhâ
Kahveci Yarık Mustafa
Ahz olınmışdır
Doğramacı Ali
Ahz olınmışdır
Kahveci seyyid Ahmed tulumbacı
Ahz olınmışdır
Berber seyyid İbrahim
Ahz olınmışdır
Akça tahtacı Mustafa
Ahz olınmışdır
Berber Süleyman
Ahz olınmışdır
Duhâni Mehmed
Ahz olınmışdır
Turşucu Ali usta tabi-i Mehmed ve Halil
Tabi-i
mezburana
Yekûn neferân
10
Berây-ı sûk-ı Ağa Cami-i şerifi der-kûrb-ı Saray-ı Galata
Kuşakcı Mehmed odabaşı
Ahz olınmışdır
Kuşakcı Mustafa
Ahz olınmışdır
Kuşakcı Hacı Ali halifesi Ali
Halife-i
mezbura
Berber İbrahim halifesi diğer İbrahim
Halife-i
mezbura
Kahveci Mehmed tabi-i tulumbacı
Tabi-i mezbura
Berber İsmail
Ahz olınmışdır
Kahveci Mehmed
Ahz olınmışdır
Manav Bekir şeriki Mehmed
Şerik-i mezbur
Yekûn neferân
15
Berây-ı Pişgâh-ı Saray-ı Galata der-dükkanhâ
Manav Osman
Ahz olınmışdır
Kahveci Hacı Hüseyin
Ahz olınmışdır
Kahveci Derviş Ahmed tabi-i Mehmed
Tabi-i mezbura
Kahveci İmamoğlu Numan
Ahz olınmışdır
Kuşakcı seyyid Ömer halifesi Osman
Halife-i mezbur
Kahveci imam Abdullah efendi
Ahz olınmışdır
Manav seyyid Hacı Mehmed
Ahz olınmışdır
Berber Abdi
Ahz olınmışdır
Aşcı Ahmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Abbdullah
Ahz olınmışdır
Helvacı Hacı Mustafa halifeleri mehmed ve Mustaf ve Hüseyin
tabi-i mezburana
Sığır Kassabı seyyid Mustafa tabi-i Osman ve İsmail
Tabi-i mezburana
Yorgani Salih tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbura
Camcı İsa halifesi Musa
Halife-i mezbur
Kahveci Mustafa
Ahz olınmışdır
Turşucu Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Laz Mehmed
Ahz olınmışdır
Manav Ömre şeriki Mehmed
Ahz olınmışdır
Sığır kasabı İsmail
Ahz olınmışdır
Yekûn neferân
34
Berây-ı Bâb-ı Kule-i Kebir der-kûrb-ı Galata der-dükkanhâ
Berber …halifesi Ali
halife-i mezbura
Kahveci Emin şerik Mustafa
Şerik-i mezbura
Muhallebici İsmail
Ahz olınmışdır
Duhâni Arif
Mezbur İsmail
Berber Musa halifesi Mehmed
Halife-i mezbur
Kalaycı Mehmed halifesi İsmail
Halife-i mezbur
Camcı Mustafa halifesi Hüseyin
Ahz olınmışdır
Kahveci Derviş Emin tabi-i İbrahim
Tabi-i mezbura
Sarrac Mustafa halifesi seyyid İbrahim
halife-i mezbura
Kuru kahveci Mustafa
Ahz olınmışdır
Berber Ahmed
Ahz olınmışdır
Sarrac Monla Ahmed
Mezbur Ahmed
Sarrac Monla Ali halifesi Osman ve Mehmed
Halifelerine
Kahveci Ali tabi-i Selim
Tabi-i mezbura
Sarrac Mustafa halifesi Mustafa
Halifesine
Berber Memiş halifesi Mehmed
Halifesine
…cısı El-Hac Osman
Mezbur Mehmed
Kahveci Monla Ali tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbura
Kutucu? İbrahim
Ahz olınmışdır
Örücü Abdi
Ahz olınmışdır
Atar Mehmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Zekeriye
Ahz olınmışdır
Yorgancı Hasan halifesi Kadri
Halifesine
Atar Mustafa şeriki İbrahim
Şerik-i mezbur
Sarrac Mustafa halifesi Mehmed
Halifesine
Kahveci Hasan
Ahz olınmışdır
Berber Hacı Mustafa
Ahz olınmışdır
..kahveci Emin
Ahz olınmışdır
Muhallebici Ahmed
Ahz olınmışdır
..fçı Ömer efendi
Ahz olınmışdır
Berber Mehmed halifesi Ali
Halifesine
Kahveci Ahmed
Ahz olınmışdır
Kahveci Abdulkadir tabi-i Ahmed
Tabi-i mezbura
…kahveci Mustafa tabi-i İsmail
Tabi-i mezbura
Manav İbrahim ve şeriki bayrakdar Mehmed
Şerik-i mezbura
Kahveci Sadık tabi-i İsmail
Tabi-i mezbura
Manav İsmail
Ahz olınmışdır
Kahveci Mustafa tabi-i Hasan
Tabi-i mezbura
Yekûn neferân
61
Berây-ı esnâfân-ı Çubukcıyân? Der-Tophâne an tahrir-i dükkanhâ
Yusuf ağa kethuda-yı esnâfan ve oğlu Sadık
Esnâfan ve oğluna
Kara İbrahim ağa Şakirdi İbrahim
Şakir-i mezbura
Monla Ahmed
Ahz olınmışdır
Osman ağa
Ahz olınmışdır
Usta Mustafa
Ahz olınmışdır
Ahmed ağa halifesi İbrahim
Ahz olınmışdır
Deli Hasan ve oğlu Mustafa ve Şakirdi İsmail
Ahz olınmışdır
Seyyid…cı Süleyman
Ahz olınmışdır
Seyyid İsmail ve şakirdi Mehmed ve halifesi
Ahz olınmışdır
Mustafa ve Abdi
Monla Mustafa
Ahz olınmışdır
İbiş beşe
Ahz olınmışdır
Nuri
Ahz olınmışdır
Seyyid Mustafa
Ahz olınmışdır
Topuz İbrahim
Ahz olınmışdır
Köhne Ahmed ve oğlu Mustafa
Ahz olınmışdır
Yamacı Mustafa şakirdi Emin
Ahz olınmışdır
Küçük Ahmed halifesi Mehmed
Ahz olınmışdır
Deli İsmail
Ahz olınmışdır
Mustafa ağa
Ahz olınmışdır
Derviş İsmail
Ahz olınmışdır
Numan odabaşı
Ahz olınmışdır
Galatalı oğlu İbrahim
Ahz olınmışdır
Küçük Hüseyin şakirdi Yahya
Ahz olınmışdır
Salih odabaşı
Ahz olınmışdır
Hacı Mehmed ağa
Ahz olınmışdır
İbrahim beşe
Ahz olınmışdır
Kara Ahmed usta ve Ali usta şakirdi Lütfullah
Ahz olınmışdır
Kara İbrahim usta
Ahz olınmışdır
Küçük Mustafa
Ahz olınmışdır
Uzun İsmail
Ahz olınmışdır
Mehmed Ali
Ahz olınmışdır
Ömer Yazıcı
Ahz olınmışdır
Yekûn neferân
55
Vech-i meşruh üzere tophâne-i âmirede vâki çubukçu esnafları her birileri birbirlerine ve
şakird ve halifelerine kefâletleri hasebiyle kethudâları Yusuf ağa dahi cümle esnafına kefil
olub ism u resmleriyle kethudâ-yı merkum …ye sened ahz olınub hıfz olınmakla mûcebince
işbu mahalle kayd olındı
Berâ-yı Tophâne-i Âmire hudında olan Fırûn-ı Çörekciyân beyân olınur
25.bölük Za’ferân ..nı Ömer
5.bölük Yeniçeri Osman
usta
kalfa
5.bölük za’feran ..nı Musa
5.bölük za’ferân Bolulu
5.bölükOsman ve Mustafa ve
Osman
Ali ve Mehmed Za’ferân
Hendek Başı Fırûnı neferâtları
Kule kapulı topcu
25.bölük Sinoplu Ali kalfa
İbrahim usta Sinoplu
İbrahim
25.bölük Hüseyin kalfa
5. bölük Sinoplu
25. bölük Sinoplu şakirdân Hasan ve
5. bölük Sinoplu Ai ve
İbrahim
Osman
Boğazkesen Fırunı Neferâtları
Topcu Şehr ağa ortasında Salih 25. bölük Za’feran Bolulu
15. bölük Za’feran Bolulu
usta
tezgahdar Salih
Şakird Mehmed
25. bölük za’feran Bolulu
Ahz olınmışdır
şakird Mehmed ve diğer
Mehmed
Yekûn neferân
5
Ağa Cami Fırunı neferâtları
25. bölük za’ferân Bolulu
7. bölük za’ferân Bolulu Salih 5. bölük za’feran Bolulu
Karakullukçu Hüseyin
İsmail
7. bölük za’feran Bolulu şakird 25. bölük za’feran Bolulu
25. bölük za’feran Bolulu
Abdullah
Mehmed ve Halil ve Salih
tezgahdar Ahmed
ve İsmail
Yekûn neferân
9
Tekye Önü Fırunı neferâtları
52. bölük za’feran ..lu Ali usta
25. bölük za’feran Bolulu
25. bölük za’feran Bolulu
Abdullah kalfa
Mehmed kalfa
25. bölük za’feran Bolulu
Hüseyin kalfa
Yekûn neferân
4
Kule Kapusı Fırunı neferâtları
25. bölük za’feran Bolulu
25. bölük za’fera Bolulu
25. bölük za’feran Bolulu
Ömer usta
Mustafa kalfa
İsmail kalfa
25. bölük za’feran Bolulu Ali
25. bölük za’feran Bolulu
beşe
Mustafa ve Halil ve Mustafa
ve diğer Mustafa
Yekûn neferân
7
Fındıklı Fırunı neferâtları
25. bölük za’feran Bolulu
25. bölük Sinoplu İbrahim
25. bölük za’feran Bolulu
Mustafa usta
kalfa
Abdi
25. bölük za’feran Bolulu Kara 25. bölük za’feran Bolulu
25. bölük za’feran Bolulu
Ömer
Mustafa
Osman
25. bölük za’feran Bolulu
Ömer kalfa
Yekûn neferân
8
Berây-ı Fodulacıyân an-cânib-i Tophâne-i Âmire ber-mûceb-i defter-i müfredât
Fırûn-ı Hacı Osman der-Fındıklı
31. bölük Kuruçaylı hamurkâr
31.bölük kuruçaylı Küçük
Mehmed beşe
Mehmed
40. bölük Arbut Ali beşe
Fırûn-ı Mehmed Ağa der-Fındıklı
31. bölük Çorumlu Aşcı
31. bölük Erzurumlu Yusuf
31. bölük Erzurumlu
Hüseyin
Mustafa
31. bölük Erzurumlu Ali
31. bölük Erzurumlu Deli
31. bölük Hamza beşe
Ferman beşe
Fırûn-ı Cedid der-Fındıklı
51. bölük .Vireli İsmail usta
31. bölük Erzincanlı Osman
51. bölük Vireli tezgahtâr
6. bölük Vireli Pişirici
Ahmed
İsmail
51. bölük Vireli İbrahim ve
Salih
Karaçavuş başı der-kûrb-ı Tophâne
Topcu dereli Hacı Mustafa
Topcudereli tezgahtar Hasan
Topcudereli tarakcı Halil
Topcudereli Ali kalfa
31. bölük Sinoplu
usta
Topcudereli Mehmed kalfa
Kuruçaylı Mustafa reis
31. bölük Kuruçaylı Ali
31. bölük kuruçaylı Mehmed
31. bölük kuruçaylı Halil
31. bölük kuruçaylı Mustafa
5. bölük şehri Hacı Mehmed
5. bölük Halil, Süleyman,
usta
Ömer, Mehmed ve Mustafa
Fırûn-ı Hendekbaşı der-kûrb-ı Tophâne
6. bölük Mehmed usta
6. bölük tezgahtar Monla
6. bölük Zeynel beşe
Hüseyin
6. bölük Hasan beşe
5. bölük Ahmed
31. bölük Erzurumlu
Mehmed ve diğer Mehmed
31. bölük Erzurumlu Veli
31. bölük Erzurumlu Ali
31. bölük Erzurumlu
Mehmed
Fırûn-ı diğer Hendekbaşı der-kûrb-ı Tophâne-i Âmire
5. bölük Vireli Şaban usta
5. bölük Vireli Yahya beşe
6. bölük Vireli Saka
Mehmed
26. bölük tablekar Hüseyin
51 bölük tablekar Muslihi
beşe
beşe
51. bölük Mehmed beşe
51. bölük Abdullah beşe
51. bölük Salih beşe
5. bölük Küçük Sadık beşe
degirmâni
31. bölük Reis Mustaf beşe
31. bölük Hasan beşe
31. bölük Ahmed beşe
31. bölük Abdullah beşe
31. bölük Süleyman beşe
31. bölük Mustafa beşe
31. bölük Halil beşe
31. bölük Ahmed beşe
Fırûn-ı Çoban der-kûrb-ı Tophâne-i Âmire
31. bölük Halil usta
51. bölük İsmail usta
51. bölük tablekar Kara
…beşe
51. bölük Mehmed beşe
Fırûn-ı Boğazkesen der-kûrb-ı Tophâne-i Âmire
31. bölük hamurkâr Mustafa
31. bölük Kuruçaylı Abdullah 2. cemaat Karahisari Hasan
beşe
beşe
beşe
75. cemaat Arnavut İdris beşe
Bâlada beyân oldığı üzere tophâne-i âmire cânibinde vâki dokuz aded habbazân fırunında
kâin etmekci hademelerin ortaları ve hamurkâr ve tezgahtârân cümlesi yetmiş nefer
kimesnelerin beher dükkan ustaları hademelerine kefil oldıkları inhâ ve ustalarına dahi esnâf-ı
merkûm kethudâsı oldığı müş’ir kethudâ-yı mumâ-ileyh ma’rifetiyle memhûr defter tahrir
olınmağın mûcebince kayd olındı
Hamalân-ı der-iskele-i Tohâne-i Âmire
Der-iskele-i Çavuşbaşı
8 nefer
Cami-i şerif altında vâki hamallar
21 nefer
Firuz ağa dasâkin hamallar (ekinlüyan??)
15 nefer
Tophanede Hendekbaşında hamalları …ân
13 nefer
…yan
10 nefer
Tophanede Zincirlikuyu Hamalları
12 nefer
İskele-i Tohane-i âmire ve Sakinân-ı Zincirlikuyu
11 nefer
Nefs-i Tophane iskelesinde hamallar Kuruçaylı
51 nefer
Bostanbaşı hamalları
7 nefer
Tophanede Sergi iskelesinde olan hamallar
22 nefer
Yekûn
170 nefer
Berây-ı Kayıkcıyân-ı Tophâne-i Âmire
İskele-i Sergi? Kauıkcıyân-ı Çeşme?
107 nefer
İskele-i Sergici neferât-ı tophâne-i âmire
109 nefer
Yemiş İskelesi
25 nefer
Eğri Kapu kayıkcıları
4 nefer
Toplar? Önü İskelesi Kayıkcıları
82 nefer
Der-beyân-ı kayıkcıyân-ı kefere iskele-i mezbur
11 nefer
İskele-i Salıbâzarı
44 nefer
İskele-i …
50 nefer
İskele-i Fındıklı der-câmi-i şerif önü
8 nefer
İskele-i Kabataş
19 nefer
Cem’an yekûn kayıkcıyân
411 nefer
Berây-ı esnâfân-ı Lüleciyân-ı Tophâne-i Âmire
Yekûn neferân
309
Bâlada zikr olındığı üzere tophane-i âmire cânibinde vâki Lüleciyân esnafı kulları tahrir olub
dekâkin derûnında kâin neferât-ı merkûm ale-l esâmi birbirlerine kefil ba’de kethudâları Kara
Mehmed nâm kimesnenin kefâletilye memhûr defter tahrir ve bu kullarında hıfz olınmağla
mûcebince ale-l esâmi kayd olındı
Firûz Ağa cânibinde vâki Bahçıvân Zımmiler
Firûz Ağa cânibinde vâki Bahçıvân Zımmiler
26 nefer
Tophane-i âmirede Kapu dibinde kâin kefereler
10 nefer
Abacı Odasında sâkin kefereler
14 nefer
Berây-ı Neferât Tel Bükücüler derûn-ı Handa der-kurb-ı Tohane-i Âmire
Yekûn
16 nefer
Berây-ı Halat?(hamalât??) Der-iskele-i ..ler kurb-ı Fındıklı
Dere ağzında Mehmed ağa
Erzurumlu Küçük seyyid
degirmânı önünde kethudâ
Halil
Erzurumlu İdris
odasında sâkin olan
Erzurumlu Bayezid oğlu
Erzurumlu Veli
Erzurumlu seyyid Mustafa
Erzurumlu Süleyman
Erzurumlu Manok zımmi
Fındıklı …nında sâkin olan
Erzurumlu Çavuş oğlu İshak Erzurumlu Küçük Hüseyin
Erzurumlu seyyid Ahmed
Erzurumlu Salih
Sabık kethuda Emir Hüseyin
Kuruçaylı Hüseyin
Kuruçaylı Mevzur?
Kuruçaylı Ali
Kuruçaylı Halil oğlu Yusuf
Kuruçaylı küçük Hüseyin
Kuruçaylı Hızır
Kuruçaylı İsmail
Kuruçaylı küçük Halil
Kuruçaylı Mustafa
Kuruçaylı Köroğlu
Kuruçaylı ..oğlu Ali
Kuruçaylı Tob Hüseyin
Kuruçaylı öküz Mehmed
Kuruçaylı Yusuf
Kuruçaylı Bayram
Marasakonlu? Markos
…zımmi
Keresteci ittisâlinde kalafatcı
Hacı Mehmed Odasında
sâkin olan
zımmi
Febek zımmi
Yekûn neferân
31
Berây-ı esnâfan-ı Lağımcıyân-ı der-tophâne-i âmire
Yekûn
25 nefer
Berây-ı Tophane-i amirede bir bâb Sarrac dükkânında kâin ve istihdâm olınan
Yekûn
5 nefer
Berây-ı Tophane-i amire karhânesi divârına nâzır oda mahzeninde vâki bir bâb
Leblebici dükkânında istihdâm olan hulefâ ve şâkir
Yekûn
4 nefer
Berây-ı Tophane-i amire karhânesi divârında ruznâmçeci odası tahtında bir bâb
Leblebici dükkânında istihdâm olınan kimesneler
Yekûn
5 nefer
Berây-ı esnâfân-ı Bıçakçı der- Tophane-i amire gerek Ya..cıyân gerek Satıcıyân bervech-i âti zikr olınur
Yekûn
34 nefer
Berây-ı Kömürcüler esnâfı ale-l esâmi beyân olınur
Esnafın kimliği
Yeri
kefili
Fındıklı
Kömürcü Ahmed ağa .. Mustafa
Ahmed ağa kefil
Fındıklı
Seyyid Hasan karındaşın oğlu Mahmud
Merkum Mahmud
Fındıklı
Kömürcü seyyid Hasan karındaşı oğlu
Merkum İbrahim
İbrahim
Fındıklı
Hacı Mustafa oğlu Hüseyin
Oğluna kefil
Çavuşbaşı
Hacı Süleyman tabi-i İsmail
Tâbiine kefil
Çavuşbaşı
Hasan ağa yeğeni Ahmed
Yeğen-i merkuma
Hendekbaşı
Seyyid İsmail tabi-i Hacı Süleyman
tabi-i mezbur
Hendek başı
Seyyid Hüseyin ..si seyyid Ahmed
Seyyid Ahmed
…başında
Osman
İbrahim
Tophane
Bekir ağa oğlu seyyid Mustafa
Seyyid Mehmede
Yekûn
22 nefer
Berây-ı Kürekciyân-ı İskele-i Sergici? Der-kurb-ı Tophâne-i Âmire
Yekûn
20 nefer
Berây-ı esnâfan-ı Demurcıyân-ı der-kurb-ı tophâne
Yekûn
11 nefer
Berây-ı tophâne-i âmire hudûdında nâ-halef ve serseri ve bekar olmak üzere Gümrük
ve Tersâne-i âmire ve Ağa Kapusı câniblerine irsâl olınan neferâtların defteridir
İsmi ve kimliği
İrsal olunduğu yer
Macar Mehmed
Gümrük
Çanakkaleli Mehmed
Gümrük
Macar Ahmed
Gümrük
Rumilili Mehmed
Gümrük
Karahisari Mardoros zımmi
Gümrük
Lefkeli Mustafa
Gümrük
…Selim
Gümrük
Maraşlı Derviş Mehmed
Gümrük
Konevi Ahmed
Gümrük
Karamürselli Ömer
Gümrük
Evlâd-ı arab Davud
Gümrük
Evlâd-ı arab Ömer
Gümrük
…li Mehmed
Gümrük
Mağrubi Mehmed
Gümrük
Bahûri Ahmed efendi
Gümrük
Üskübi Dit…ani
Gümrük
Çorlulu Osman
Gümrük
Nevşehirli Bakkal Kostanti
Gümrük
Serseri Derviş Bektaş seyyid Mehmed
Gümrük
Kızanlıklı duhâni Peyo
Gümrük
Def’a Kızanlıklı duhâni Niko
Gümrük
Filibeli çörekci İznad
Gümrük
Manastırlı …Kosta
Gümrük
Çöreceli Niko Corci
Gümrük
Nevşehirli Bakkal Kostanti
Gümrük
Kayserili Bakkal Vasil
Gümrük
Hallac Yuri
Gümrük
Karahisari etmekci Hacok
Gümrük
Çürceli işkembeci Tanaş
Gümrük
Manastırlı işkembeci İvan
Gümrük
…li Ahmed
Gümrük
İsfehâni Ali ibn Feyzullah
Gümrük
Filibeli hıraşov
Gümrük
Ereğlili Mehmed
Gümrük
Ereğlili diğer Mehmed
Gümrük
Ereğlili Hüseyin
Gümrük
Erzurmlu Hızır
Gümrük
Erzurumlu Veli
Gümrük
Erzurumlu Hüseyin
Gümrük
Erzurumlu Manok
Gümrük
Yekûn
42 nefer
Ereğlili Hasan
Ağa Kapusı
a…lu Lüleci Mehmed
Ağa Kapusı
Ereğlili Mustafa
Ağa Kapusı
Ereğlili Osman
Ağa Kapusı
Midillili Hüseyin
Ağa Kapusı
Ereğlili Hüseyin
Ağa Kapusı
Ereğlili Hasan
Ağa Kapusı
Ereğlili Ömer
Ağa Kapusı
Ereğlili Hüseyin
Ağa Kapusı
Trabzoni Mehmed
Ağa Kapusı
Ereğlili Ahmed
Ağa Kapusı
Bolulu İsmail
Ağa Kapusı
Ereğlili Feyzullah
Ağa Kapusı
Sinobi Hüseyin
Ağa Kapusı
Ereğlili Halil
Ağa Kapusı
Ereğlili Feyzullah
Ağa Kapusı
Ereğlili Halil
Ağa Kapusı
Ereğlili Veli
Ağa Kapusı
Trabzoni Ahmed
Ağa Kapusı
Ve şeriki Mehmed
Ağa Kapusı
Şebin Karahisari Mehmed
Ağa Kapusı
Diğer Karahisari seyyid İsmail
Ağa Kapusı
Yekûn
23 nefer
Helvacı Kastomi Hüseyin
Tersâne-i Amireye
Göreli Helvacı Mustafa
Tersâne-i Amireye
Kilili Bozacı Mehmed
Tersâne-i Amireye
Safranboli Çörekci Musa
Tersâne-i Amireye
Manastırlı çörekci Ahmed
Tersâne-i Amireye
Tophaneli Lüleci Mahmud
Tersâne-i Amireye
…İsmail
Tersâne-i Amireye
Yekûn
7 nefer
Bâzen firâr ve bâzen kefilleri ahz olınub vilâyetleri cânibine giden neferâtın müfredâtı
Yekûn
9 nefer
Cem’an yekûn
Tophane-i amire dekâkin ve mahal-i sâirede olan …kefil..
2159
Serseri ve bekar bulunub gümrük ve ağa kapusı ve tersaneye irsal olan
95
TOPLAM
2254
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
58
File Size
483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content