close

Enter

Log in using OpenID

Algoloi-Aðrý Tedavisi - Doç.Dr.Mert AKBAŞ,FIPP

embedDownload
Algoloji - Ağrı Tedavisi Ünitesi
Hazırlayan: Dr.Mert AKBAŞ, FIPP
Ağrı tedavisi bilimi (Algoloji) son yıllarda
giderek yaygınlaşan ve kronik ağrısı
olan
hastaların tedavisiyle ilgilenen bir
bilim dalıdır.
Kronik ağrının hastanın yaşamında çok
yönlü değişiklikler oluşturması, çeşitli tıp
dallarının bir arada çalışmasını gerekli
kılmaktadır.
Algolojide tanı ve tedavisine yönelik olarak
ameliyat dışı çeşitli girişimsel yöntemler
uygulamaktadır.
Bu girişimsel yöntemler ortalama 30-60
dakika süren, lokal anestezi altında
yapılan işlemlerdir.
Tüm işlemler, enfeksiyonu önlemek için
steril ameliyathane koşullarında yapılır.
Uygulanan yöntemlerin tümü bilgisayar
destekli
görüntüleme
yöntemlerinin
(floroskopi) kılavuzluğunda gerçekleştirilir.
Algolojide Tedavi Edilebilen Ağrılar:
Başağrıları
Nöropatik ağrılar, nevraljiler
Boyun ağrıları
Omuz - kol - diz ağrıları
Sırt ağrıları
Bel - bacak ağrıları
Pelvik Ağrılar
Damar tıkanıklığına bağlı ağrılar
Kanser ağrıları
Nedeni belirlenemeyen ağrılar
Tetik nokta enjeksiyonu
Kaslardaki ağrı tetikleyici noktalardan
kaynaklanan baş, bel ve bacak ağrılarında
uygulanır. Tetik nokta enjeksiyonlari için
lokal anestetikler, lokal anestetik ve steroid
karışımı
ya
da
serum
fizyolojik
kullanılabilmektedir.
Faset eklem enjeksiyonları
Faset sendromu bel ağrılari içerisinde
degerlendirilmesi gereken önemli bir
sendrom olarak karşımıza çıkar.
Faset sendromu, rekürran disk sendromu
ve daha basit yöntemlere cevap vermeyen
mekanik kökenli bel ağrılarında
kullanılabilir.
Epidural/foraminal steroid
enjeksiyonu
Bel fıtıklarında, fıtığın sinirlere baskı
oluşturarak ağrıya yol açtığı durumlarda,
ilgili omurga düzeyinden sinirin çıkış
bölgesine steroid cinsi ilaçların enjekte
edilmesidir.
Epidural lizis
Sıklıkla bel fıtığı ameliyatları sonrası ağrısı
geçmeyen veya artan hastalarda, çok ince
özel bir kateter yolu ile 2 ya da 3 gün özel
ilaçların verilmesi yöntemidir. Epidural
aralikta fibröz doku birikimi, inflamasyon
veya operasyon sonrası skar olusumu;
sinirlerde bası ve irritasyona yol açarak
ağrıya neden olur.
Nörolitik bloklar
Kansere bağlı ağrılarda ve nevraljilerde,
sinirlerin özel ilaçlarla duyarsızlaştırılması
yöntemidir.
Sempatik bloklar
Damar tıkanıklıklarına bağlı bel-bacak
ağrılarında, el-ayak terlemelerinde, şeker
hastalığına bağlı ağrılarda ağrıya yol açan
sinirlerin özel ilaçlarla uzun süreli duyarsız
hale getirilmesidir.
Radyofrekans termokoagülasyon
Ağrıyı ileten sinirlerin özel bir cihaz
aracılığıyla duyarsızlaştırılması yöntemidir.
Radyofrekans termokoagülasyon kronik
ağrı kontrolünde selektif sinir harabiyeti
oluşturmanın en etkili yolarından birisidir.
Morfin pompaları
Kanser ve kanser dışı ağrıların diğer
yöntemlerle kontrol altına alınamadığı
durumlarda, cilt altına yerleştirilen özel bir
pompaya bağlı kateter aracılığıyla ilaç
verilerek, ağrının uzun süreli kesilmesi
yöntemidir.
İleri girişimsel yöntemler
Son yıllarda nukleoplasti, laser, ozon gibi
yöntemler bel ve boyun ağrıları
tedavisinde de uygulanmaktadır.
Spinal kord stimülasyonu
Spinal korda düşük voltajlı elektriksel akım
verilerek ağrının inhibe edilmesine dayanır.
Spinal kord stimülasyonunun en çok uygulandığı
sendromlardan birisi başarıasız bel cerrahisi
sendromudur.
Tedavi;
Farmakolojik
Non-Farmakolojik
İnvazif Girişimler
Farmakolojik Seçenekler
NSAID
Asetaminofen
Narkotikler
Antidepresanlar
Antikonvulsanlar vb…
Non-Farmakolojik Seçenekler
Relaksasyon teknikleri (yoga, meditasyon vb…)
Çeşitli eksersizler, masaj… (endorfin
Acupuncture
Acupressure
TENS (Gate-control, Endorfin
)
)
Sık Uygulanan İnvazif
Girişimlerden Örnekler
TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU
TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU
TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU
TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU
TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU
TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU
SERVİKAL EPİDURAL KORD STİMÜLASYONUNDA ELEKTRODUN GÖRÜNTÜSÜ
SERVİKAL FASET ENJEKSİYONUNDA LATERAL SKOPİ GÖRÜNTÜSÜ
LOMBER SEMPATİK BLOKAJ
LOMBER SEMPATİK BLOKAJ
LOMBER SEMPATİK BLOKAJ
LOMBER SEMPATİK BLOKAJ
LOMBER SEMPATİK BLOKAJ
LOMBER SEMPATİK BLOKAJ
SPHENOPALATİN GANGLİON BLOKAJI
SPHENOPALATİN GANGLİON BLOKAJI
SPHENOPALATİN GANGLİON BLOKAJI
SPHENOPALATİN GANGLİON BLOKAJI
SPHENOPALATİN GANGLİON BLOKAJI
STELLAT GANGLİON BLOKAJI
STELLAT GANGLİON BLOKAJI
STELLAT GANGLİON BLOKAJI
TRİGEMİNAL SİNİR RADYOFREKANS UYGULAMA
TRİGEMİNAL SİNİR RADYOFREKANS UYGULAMA
TRİGEMİNAL SİNİR RADYOFREKANS UYGULAMA
TRİGEMİNAL SİNİR RADYOFREKANS UYGULAMA
TRİGEMİNAL SİNİR RADYOFREKANS UYGULAMA
TRİGEMİNAL SİNİR RADYOFREKANS UYGULAMA
İMPAR GANGLİON BLOKAJI
İMPAR GANGLİON BLOKAJI
İMPAR GANGLİON BLOKAJI
HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOKAJI
HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOKAJI
HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOKAJI
HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOKAJI
HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOKAJI
HİPOGASTRİK PLEKSUS BLOKAJI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
20 055 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content