close

Enter

Log in using OpenID

C# Eğitimi-2 (Sınıf ve Metotlar)

embedDownload
C# Eğitimi-2 (Sınıf ve Metotlar)
Melih Hilmi Uludağ
www.melihhilmiuludag.com
SINIF (CLASS)
Sınıf, nesne yönelimli programlama dillerinde nesnelerin özelliklerini, davranışlarını ve
başlangıç durumlarını tanımlamak için kullanılan şablonlara verilen addır. Bir sınıftan
türetilmiş bir nesne ise o sınıfın örneği olarak tanımlanır. Sınıflar genelde şahıs, yer ya da
bir nesnenin ismini temsil ederler. Sınıflar methodları ile nesnelerin davranışlarını,
değişkenleri ile ise nesnelerin durumlarını kapsül ederler.
Melih Hilmi Uludağ
ÖRNEK-1:
Melih Hilmi Uludağ
ÖRNEK-2:
Melih Hilmi Uludağ
METOTLAR
Belirli bir görev için yazılmış kod parçacık/parçacıklarının bir araya gelmesiyle oluşan hazır
bir taslak.
Metotlar üç ayri erisim kuralına göre tanımlanabilir.
Bunlar public, protected ve private olarak adlandırılmıştır. Metotların bir geri dönüş
değeri de vardır. Bir metodun geri dönüş değerinin boş olması istendiğinde bir prosedür
ya da bunun mümküm olmadığı dillerde boş veri türü olanvoid kullanılmaktadır.
Melih Hilmi Uludağ
Melih Hilmi Uludağ
Melih Hilmi Uludağ
Bu Erişim Belirteçleri nelermiş?
• Public:Sınıfın özelliğine ya da metoduna her yerden erişim
• Private: Sadece tanımlı olan sınıfta geçerli erişim
• Procted: Eğer türetme yok ise private dir. Ama türetme varsa yine private gibi
davranacak ama başka sınıfa özelliklerini, metodlarını kullandıracak
• İnternal: Bulunduğu dll ve exe (assembly dosyaları) de geçerli erişim
• Procted İnternal: Tanımlanan class içinde ve p class tan türetilen diğer class larda VEEE
aynı assembly içerisinde geçerli erişim
Melih Hilmi Uludağ
Örnek1:
Melih Hilmi Uludağ
Örnek2:
Melih Hilmi Uludağ
Örnek3:
Melih Hilmi Uludağ
Örnek4:
Melih Hilmi Uludağ
Örnek5:
Melih Hilmi Uludağ
Örnek Son
Melih Hilmi Uludağ
Haydi birazda kod yazalım 
Kaynaklar:
•
•
•
•
Yard.Doç.Dr Erkan Tanyıldız, Nesne Tab.Prog. Ders Notları
http://www.bilisimogretmeni.com/
http://melihhilmiuludag.com/
tr.wikipedia.org
Microsoft Visual Studio 2013’ ü İndir
http://melihhilmiuludag.com/vs2013/
Melih Hilmi Uludağ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
623 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content