close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Raporu

embedDownload
T.C.
ADIYAMAN VALİLİĞİ
İl Planlam a ve Koordinasyon Müdürlüğü
,/
/
■
BTj
*
W
4?
A D IY A M A N
İl Koordinasyon Kurulu
Dönem Raporu
28 OCAK 2014
İl Koordinasyon Kurulu’nun değerli üyeleri,
Değerli basın mensupları!
25 Ekim 2013 tarihli 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan"2014
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Bakanlar
Kurulu Kararı" gereğince düzenlenen 2014 yılının 1. İl
Koordinasyon Kurulu toplantısına hoş geldiniz.
Ülkemizin planlı kalkınma çabalarının bir aracı olarak her yıl
hazırlanan Devlet Yatırım Programının il düzeyinde uygulanması,
koordinasyonu ve izlenmesine etkinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesi, kuruluşlarımızca yatırım
uygulamalarına ilişkin olarak Valiliğimize gönderilen raporlara göre,
İlimizde kuruluşlarımızın 2013 yılı yatırım programlarında, merkezi idare
ve yerel yönetim kuruluşlarımıza ait irili ufaklı 549 adet iş yer almıştır.
Bu işlerin toplam proje bedeli 2.444.808 bin TL’dir. Bu işler için
geçmiş yıllarda 487.087 bin TL harcanmış, 2013 yılında 620.162 bin TL
ödenek ayrılmış ve dönem sonu itibariyle 436.352 bin TL’si harcanarak
%70’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Bu işlerden 355 tanesi bitirilmiş, 161 tanesinde çalışmalar devam
etmekte olup 33 adet iş proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır.
Merkezi idare kuruluşlarımızın 2013 yılı programlarında küçüklü
büyüklü 253 iş bulunmaktadır. Proje bedeli 2.236.630 bin TL olan bu
işler için önceki yıllarda 481.117 bin TL harcanmış, 2013 yılında ise
441.241 bin TL ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, toplam ödeneğin
344.192 bin
TL’si harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi
gerçekleşme düzeyi %78 dir.
Yerel yönetim kuruluşlarımız ise programlarında bulunan 296 adet
işin proje bedeli 208.178 bin TL’dir. Bu işler için 2013 yılında 178.921 bin
TL ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 92.160 bin TL harcama
yapılarak %52’lik bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır.
Bu özet bilgilerden sonra toplantıyı açarken, toplantının tüm
yatırımlarımızın hızla gerçekleştirilmesi bakımından verimli bir platform
oluşturmasını, İlimiz ve Ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum.
İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KONUŞMACI LİSTESİ
1 -Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞ
2 -DSİ 20. Bölge Müdürlüğü/KAHRAMANMARAŞ
3 -TPAO Bölge Müdürlüğü
4 -İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü
5 -Orman Bölge Müdürlüğü/ŞANLIURFA
6 -Orman ve Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü/MALATYA
7 - Vakıflar Bölge Müdürlüğü
8 - Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
9 -Adıyaman Belediye Başkanlığı
10 - İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
11 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü
12 - İl Sağlık Müdürlüğü
13 - İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
14 - Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği
15 - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
16 - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
•4 17 - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
« 1 8 - Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
_^19 - Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
- 20 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
— 21 - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
22 - Adıyaman Havaalanı Müdürlüğü
23 - Meteoroloji Müdürlüğü
İçindekiler
Genel Bilgiler
Genel Değerlendirme
Tablolar
o Sektörel Gerçekleşme
o Kurumlar İtibariyle Gerçekleşme
o İlçeler İtibariyle Gerçekleşme
o Mahalli İdareler İtibariyle Gerçekleşme
o Yatırımcı Merkezi İdare Kuruluşları ve Yerel Yönetim
Projeleri
Genel Bilgiler
Toplantı Yeri
Toplantı Tarih - Saati
: Adıyaman Valiliği Seminer Salonu
: 28 OCAK 2014 - 14:00
GÜNDEM
1.Açılış,
2.Geçen Yılın toplu değerlendirilmesi,
3.Program Kararnamesinin İncelenmesi
4.
İzleme ve Koordinasyon Çalışmaları
5. Kapanış
PROJESİ BULUNAN VE SUNUM YAPACAK KURULUŞLAR
1 -Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞ
2 -DSİ 20. Bölge M üdürlüğü/KAH R AM AN M AR AŞ
3 -TPAO Bölge Müdürlüğü
4 -İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü
5 -Orman Bölge M üdürlüğü/ŞANLIURFA
6 -Orman ve Su İşleri 15. Bölge M üdürlüğü/M ALATYA
7 - Vakıflar Bölge M üdürlüğü
8 - Adıyam an Üniversitesi Rektörlüğü
9 -Adıyaman Belediye Başkanlığı
10 - İl Özel İdaresi G enel Sekreterliği
11 - İl Milli Eğitim M üdürlüğü
12-İI Sağlık Müdürlüğü
13 - İl Halk Sağlığı M üdürlüğü
14 - Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği
15 -İl Afet ve A cil Durum Müdürlüğü
16 - Aile ve S osyal Politikalar İl Müdürlüğü
17 - G ençlik Hizmetleri ve S p o r İl Müdürlüğü
18 - Çevre ve Şehircilik M üdürlüğü
19 - Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
20 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
21 - İl Kültür ve Turizm M üdürlüğü
22 - Adıyam an Havaalanı Müdürlüğü
24- Meteoroloji M üdürlüğü
G EN EL DEĞERLENDİRME
Kuruluşlarımızca Valiliğimize gönderilen raporlara göre,
İlimizde kuruluşlarımızın 2013 yılı yatırım programlarında,
merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarımıza ait irili ufaklı 549
adet iş yer almıştır. Bu işlerin toplam proje bedeli 2.444.808
bin TL olup, bunun 478.087 bin T L ’si önceki yıllarda
harcanmıştır. Bu işler için 2013 yılında 620.162 bin TL ödenek
ayrılmış ve bu ödeneğin dönem sonuna kadar 436.352 bin
T L ’si harcanarak %70’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu
işlerden 355 tanesi bitirilmiş, 161 tanesinde çalışmalar devam
etmekte olup 33 adet iş de ihale, sözleşme ve proje
aşamasındadır.
Merkezi idare kuruluşlarımızın 2013 yılı programlarında
küçüklü büyüklü 253 iş bulunmaktadır. Proje bedeli 2.236.630
bin TL olan bu işler için önceki yıllarda 481.117 bin TL
harcanmış, 2013 yılında ise 441.141 bin TL ödenek
kullandırılması öngörülmüş olup bu ödeneğin 344.192 bin
TL’sinin harcanması neticesinde ulaşılan nakdi gerçekleşme
düzeyi % 78’dir.
Yerel yönetim kuruluşlarımız ise programlarında bulunan
296 adet işin proje bedeli 208.178 bin T L ’dir. Bu işler için
2013 yılında 178.921 bin TL kullandırılması öngörülmüş
bugüne kadar 92.160 bin TL harcama yapılarak % 52’lik
nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
)
)
BAŞLANAMAYAN İŞLER VE NEDENLERİ
Sıra No
1
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Durumu
İş Adı
Kurum Adı
Merkez Ulu Camii Restorasyon işi
Eskisaray Camii Onarımı
Bekir Bey Hamamı Restorasyon Projesi Temini
Musalla Camii Restorasyon Projesi Temini
Ödenek Beklenmektedir.
Komisyon Kurulamaması
Orman Bölge Müdürlüğü
Adıyaman Orman İşletme
Müdürlüğü
Orman Kadastro,.
Afet Acil Durum Müdürlüğü
Besni Korupınar 50 Adet Afet Konut Yapımı,
Gerger Çamiçi Köyü Şengül Mezrası EYY 6 Adet Konut Yapımı
1
II Sağlık Müdürlüğü
-Gerger İlçe Entegre Hastanesi Personel Lojmanı, -200 Yataklı Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları
-Hastanesi,20 Yataklı Sincik Entegre ilçe Hastanesi,
-75 Yataklı Gölbaşı Devlet Hastanesi,Merkez KuşTepe Sağlık Evi Planlama Aşamasında
6
Milli Eğitim Müdürlüğü
-TOBB 16 Derslik+200 Öğrenci Pans.+1 Spor Salonu
3
4
İhale Aşamasında. İmar Planı
Çalışmaları Devam Etmektedir.
Projelendirme Aşamasında
-Yaklaşık Maliyet Hazırlanıyor
-II Özel İdaresi ve Tıp Fakültesi Onü Yaya Ust Geçidi
-İmam Hatip Lisesi Önü Yaya Üst Geçidi
8
Karayolları Genel Müdr.
9
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
-Adıyaman ili Merkez İlçesinde Zey Köyü, Gölbaşı İlçesinde Altınlı, Besni
ilçesinde Kızılın Tarihi Köprülerin Onarımı
Proje ve İhale Aşamasında
Proje Bekleniyor.
-Merkez Tapu Kadastro Hizmet Binası
)
'v
)
10
11
Gençlik Hizmetleri ve Spor II
Müdürlüğü
-Stilce Futbol Sahası Sentetik Çim, Hakem ve Sporcu Soyunma Odaları Yapımı
İhalesi Yapılmış Olup Yüklenici
Firma İle Sözleşme Yapılacaktır.
Harmanlı Belediye Başkanlığı
-Park ve Bahçe Düzenlemesi
-İçme Suyu
-Futbol Sahası
-Kanalizasyon
Ekonomik sıkıntılar
-İmar Planı Uygulaması
Proje Başlanamamıştır.
12
Besni Belediye Başkanlığı
13
Kahta Belediye Başkanlığı
-Cazibeli İçme Suyu Hattı
14
Samsat Belediye Başkanlığı
-Yol ve Çevre Düzenlemesi
15
Gölbaşı Harmanlı Belediye
Başkanlığı
-Park ve Bahçe Düzenlemesi
-içme Suyu
-Futbol Sahası
-Kanalizasyon
Resmi İstimlak İşlemleri ve
Yazışmalara
Tamamlanamdığından İptal Edildi
İklim Şartlrı Nedeniyle
Başlanılamadı
Ekonomik Sıkıntılar Nedeni İle
Aksamaktadır. Belediyemiz
imkanları Ve Diğer Kurumların
Yaptığı Yardımlarla Projeler Devam
Etmektedir.
ÇÖZÜMLENMESİ İSTENİLEN SORUN VE DARBOĞAZLAR:
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü
-İhale Sürecinin Uzun Sürmesi
Sağlık Müdürlüğü
-Yeni Sağlık Tesisi Planlanabilmesi İçin İl Merkezinde Arsa Temin Etmekte Sıkıntı Var.
-Sağlık Bakanlığında Kamulaştırma Ödeneği Yok
Besni Belediye Başkanlığı
-İlçemiz İçme Suyu Kaynağından Terfili Olarak Temin Edilmekte. Bu Durum Belediyemizi Maddi Olarak Büyük Sıkıntıya
Düşürmektedir.
Gölbaşı Belediye Başkanlığı
-Ekonomik
-Ödenek Yetersizliği
)
)
)
2013 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL GERÇEKLEŞME
2013 Yılında toplam 2.444.808.680 lira bedelli 549 proje uygulanmış olup bunların 355 tanesi tamamlanmıştır, geriye kalan
projelerden 19 tanesine hiç başlanmamış, 14 tanesi ihale aşamasına getirilmiş, 161 tanesi de devam etmektedir. Bütün bu projeler
için 2013 yılında 620.162.593 lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 436.351.778 harcanarak %70 nakdi gerçekleşme
sağlanmıştır.
Proje tutarına göre; 1.072.043.509 lira ile ulaştırma sektörü başta yer almaktadır. Bunu 513.361.982 lira ile tarım, 364.532.097
lira ile diğer kamu hizmetleri izlemektedir. 4.932.240 lira ile en az proje tutarına sahip sektör konuttur.
Yapılan harcama miktarına göre; 146.990.799 lira ile ulaştırma başta yer almaktadır. Bunu 115.347.000 lira ile maden,
74.841.029 lira ile diğer kamu hizmetleri izlemektedir.
Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 98 gerçekleşme ile tarım başta yer almaktadır. Bunu yüzde 92 ile maden
izlemektedir.
Tablo 1
SEKTÖREL GERÇEKLEŞME
Sektörler
Proje sayısı
Proje Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcamaları
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Prs. Ger
%
Proje Sayıları
HB
İA
DE
BT
EĞİTİM
79
242.380.984
74.012.858
115.210.845
62 .003.611
-
-
50
29
54
SAĞLIK
26
117.678.438
77.487.000
41 .551.108
27 .844.108
1
3
10
12
67
TARIM
48
513.361.982
1.378.268
6 .568.415
6 .436.572
-
6
12
30
98
ı
)
)
)
165
1.072 .043.509
238 .303.000
174.206.206
146.990.799
11
-
22
132
84
TURİZM
6
26 .494.430
12.471.386
6 .842.595
1.994.578
-
-
5
1
29
MADEN
7
103.385.000
-
126.001.000
115.347.000
-
-
-
7
92
KONUT
6
4 .932.240
2 .536.133
2 .396.106
894.080
-
1
2
3
37
212
364 .532.097
80 .898.164
147.386.319
74 .841.029
7
4
60
141
51
620.162.593
436.351.778
19
14
161
355
70
ULAŞTIRMA
DKH
TOPLAM
549
2.444.808.680 487.086.809
2
)
2013 YILI YATIRIMLARININ KURUMLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME DURUMU
Proje tutarına göre; 954.776.000 lira ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 584.111.555 lira ile Devlet Su
İşleri 20.Bölge Müdürlüğü izlemektedir.
Yapılan harcama miktarına göre; 115.347.000 lira ile TPAO Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 75.728.047 lira ile
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, 50.364.611 lira ile Milli Eğitim Müdürlüğü, 37.243.000 lira ile Adıyaman Belediyesi izlemektedir.
Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 100 gerçekleşme ile Orman Bölge Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekteterliği, Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü 2013 ödeneklerinin tamamını
harcamıştır.
Tablo 2
KURUMLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME
Kurum
KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN VE SU İŞLERİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Prj Say.
30
23
7
17
2
5
8
74
11
Prj. Bedeli
954.776.000
584. 111.555
103.385.000
35.559.000
173.000
879.750
176.487.000
107. 186.984
95.762.000
Önceki Yıl Hare.
2013 Toplam Ödnk
2013 Toplam Hare.
216.385.000
8.488.538
76.143.047
6.945.724
126.001.000
6 .817.000
173.000
234.355
32.164.000
96 .233.845
33.371.000
75 .728.047
6 .844.965
115.347.000
5 .009.000
173.000
220.294
20 .260.000
50.364.611
20.062.000
9 .320.000
-
101.725.000
10.270.858
46.209.000
Pars. Ger
99
99
92
73
100
94
63
52
60
)
İL ÖZEL İDARESİ
7
8
5
3
12
9
16
5
5
2
4
30
209
633.488
1.549.950
4 .447.240
5.589.000
26 .114.280
2 .704.200
655.751
76 .724.500
19.581.430
39.579.800
730.665
121.933.102
30.185.313
DİĞER BELEDİYELER
57
56.059.672
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ADIYAMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADIYAMAN BELEDİYESİ
TOPLAM
549
2.444.808.680
-
633.488
1.244.620
1 .911.106
1 .464.000
13.954.840
1.691.680
695.464
13.727.982
6 .842.595
20.262.000
730.665
114.400.000
25.087.788
633.488
1.244.620
894.080
1.139.000
9 .708.859
1.075.650
610.205
11.889.714
1.994.578
20 .262.000
730.665
37 .243.000
23 .573.283
100
100
47
78
70
64
88
87
29
100
100
33
94
5.968.836
39.433.395
31.343.719
79
-
2 .536.133
2 .470.000
9 .366.000
1.514.700
42 .593.358
5.536.386
24 .703.000
-
487.086.809
620.162.593
436.351.778
70
4
)
)
)
)
2013 YILI İLÇELER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME
Proje tutarına göre; 1.073.978.284 lira ile ilçelere bölünemeyen yatırımlar başta yer almaktadır. Bunu 598.119.687 lira ile Merkez
ilçe ve 440.245.606 lira ile Kahta ilçesi takip etmektedir. En az proje tutarına sahip ilçe ise Samsat'tır.
Tablo 3
İLÇELER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME
İlçe Adı
Proje Sayısı
Proje Bedeli
Önceki Yıl
Harcamaları
2013 Toplam Ödnk
2013 Toplam
Harcama
Pars. Ger
MERKEZ
183
598 . 119.687
222 .363.554
285 . 117.021
149 .261.358
52
BESNİ
41
44 .697.509
9 .342.484
9 .793.730
6 .476.791
66
ÇELİKHAN
30
33 .869.691
2 .072.359
7 . 135.891
4 .444.415
62
GERGER
25
17 .654.064
4 .211.738
13 .011.588
9 . 157.187
70
GÖLBAŞI
22
204 .716.785
7 .635.653
16 .502.903
16 .202.609
98
KAHTA
96
440 .245.606
20 .912.936
53 .238.859
32 .897.876
62
SAMSAT
6
2 .841.987
-
2 .867.148
2 . 175.932
76
SİNCİK
24
23 .708.405
3 .772.216
14 .289.141
9 .603.840
67
TUT
11
4 .976.663
390.869
4 .031.520
3 .405.700
84
İLÇELERE BÖLÜNEMEYEN
111
1 .073 .978.284
216 .385.000
214 . 174.794
202 .726.069
95
TOPLAM
549
2.444.808.680
487.086.809
620.162.593
436.351.778
70
5
)
)
)
)
MAHALLİ İDARELER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME
2013 yılında, İlimizde 28 belediyenin 18'si tarafından 87 ve il özel idare tarafından 209 olmak üzere toplam 296 proje
uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 207.551.687 liradır.
2013 yılı toplam ödeneği 178.921.183 lira olup, 2013 yıl sonu itibariyle 92.160.002 lira harcama yapılarak yüzde 52 nakdi
gerçekleşme sağlanmıştır.
Tablo 4
MAHALLİ İDARELER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME
Kurum
Proje Sayısı
30
209
ADIYAMAN BELEDİYESİ
İL ÖZEL İDARESİ
10
5
3
5
4
3
2
1
2
1
BESNİ BELEDİYESİ
ÇELİKHAN BELEDİYESİ
GÖLBAŞI BELEDİYESİ
KAHTA BELEDİYESİ
SİNCİK BELEDİYESİ
BÖLÜKYAYLA BELEDİYESİ (KAHTA)
ATAKENT BELEDİYESİ (MERKEZ)
YAYLAKONAK BELEDİYESİ (MERKEZ)
HASANCIK BELEDİYESİ (MERKEZ)
KÖSECELİ BELEDİYESİ (BESNİ)
Proje Bedeli
121.933.102
30 . 185.313
12 .080.000
1 .325.000
8 .390.800
20 .500.000
4 .455.491
280.960
125.000
50.000
40.000
100.000
Önceki Yıl Hare.
2013 Toplam Ödnk
2013 Toplam Hare.
Pars. Ger
114 .400.000
25 .087.788
37 .243.000
23 .573.283
33
94
3 .772.000
840.000
6 .055.784
20 .500.000
4 .455.000
280.960
125.000
2 .860.029
750.000
7 .335.341
13 .445.000
4 .529.000
114.811
48.639
50.000
40.000
97.993
76
89
121
66
102
41
-
1 .377.600
60.000
4 .286.236
-
50.000
40.000
100.000
-
39
100
100
98
6
)
)
1
2
4
SARIYAPRAK BELEDİYESİ (BESNİ)
ŞAMBAYAT BELEDİYESİ (BESNİ)
SUGÖZÜ BELEDİYESİ (BESNİ)
AKINCILAR BELEDİYESİ (KAHTA)
PINARBAŞI BELEDİYESİ (ÇELİKHAN)
İNLİCE BELEDİYESİ (SİNCİK)
BALKAR BELEDİYESİ (GÖLBAŞI)
TOPLAM
296
5
7
119.000
245.001
90.000
6 . 100.000
659.000
1
1
1.342.000
157.420
208.178.087
80.650
245.001
90.000
1 .870.000
659.000
200.000
70.000
-
245.000
5.968.836
178.921.183
80.650
88.256
90.000
1 .390.000
174.000
200.000
50.000
92.160.002
100
36
100
74
26
100
71
52
7
)
)
KURUMLAR İTİBARİYLE PROJELER
K A R A Y O LLA R I 8. B Ö L G E M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
(ELA ZIĞ ) Y A T I R I M L A R I (TL)
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Adıyaman-Yeşilyurt
Malatya (GAP)
Adıyaman
-Malatya
Ulaştırma
G.B
2009-2016
134.178.000
2005F000090
Nemrut Dağı Turistik
Yollar
Adıyaman
-Malatya
Turizm
G.B
2005-2016
2010E040120
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2010-2016
3
Gölbaşı-Adıyaman
Ayrımı 9. Bölge
Kahta Yolu arası
Toprak İşleri Sanat
Yapı ve Üstyapı İşleri
1993E040860
Adıyaman
4
Gölbaşı-Adıyaman
Ayrımı Besni Araban
Yolu GAP 5. Bölge
2011E040730
Antep-Yavuzeli Araban
Besni (Adıyaman-Gölbaşı)Ayr.
Adıyaman
5
6
1988E040140
Gölbaşı-Adıyaman-Tut
Ayrımı -Tut Yolu
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2016
13.035.000
3.170.990
3.170.990
100
84
2012E040180
(Gölbaşı-Adıyaman) AyrımıBozova Yolu
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2012-2016
24.400.000
20.500.009
20.500.009
100
84
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2014
6.060.000
927.032
927.032
100
16
8
Gerger-Taraksu
(Tillo yolu) Arası
Yol Yapım Çalışmaları
9
Malatya- Gölbaşı Yolu
(DAP - GAP)
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2011-2016
198.466.000
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2012-2016
29.400.000
10
Kahta-Narince Siverek
D.Y Nissibi
Köprüsü Bağlantı Yolu
2001E040110
Adıyaman
11
Gölbaşı-Adıyaman
DY. Göksu
Köprüsü Tahkimat İşi
12
2003E040260
Adıyaman Kahta Yolunda
Ziyaret Köprüsü
Adıyaman
s.
N
1
2
7
Prj. No
1964E42100
1993E040860
Adı ve Karakteristiği
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
100.141.000
11.835.830
11.835.830
6.913.000
6.935.000
0
95.512.000
9.150.000
6.766.886
Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
6.776.886
P. G.
°/o
F.G.%
100
65
100
100
100
75
Açık.
D.E
B.T
D.E
Ulaştırma
G.B
2011-2016
37.205.000
9.057.000
2.000
D.E
Ulaştırma
G.B
2011-2016
318.201.000
2.000
150.000
150.000
100
60
D.E
D.E
D.E
D.E
69.082.000
0
110
D.E
0
D.E
Ulaştırma
G.B
2009-2013
625.000
1.144.000
0
100
100
B.T
Ulaştırma
G.B
2010-2015
10.275.000
7.125.000
5.523.628
5.323.628
100
100
B.T
8
)
)
)
13
Adıyaman İli Merkez
İlçesinde Zey Köyü,
2003E040020 Gölbaşı İlçesinde Altınlı
, Besni ilçesinde Kızılin
Tarihi Köprülerin Onarımı
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2011-2016
200.000
30.000
20.000
H.B
14
Eğriçay Çelik Yaya
Geçiş Köprüsü
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2014
596.000
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2010-2013
21.169.000
15
Gölbaşı-Adıyaman
Yolu(Eğriçay-Göksu Köprüleri
Arası BSK Yapımı)
Adıyaman
16
Adıyamanda 2013'te
Devlet ve il Yollarında BSK
Astarsız Sathi Kaplama Ve
Astarlı Kaplama İşleri
Adıyaman
17
AdıyamanDevlet Yollarında
Yapılan Kar İle Mücadele,
Bakım,Alt Temel, Harfiyat,
Dolgu,Hendek Temizliği Vb.
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
7.100.000
18
Yatay İşaretlem,Düşey
İşaretleme,
Sinyalizasyon
Ve Korkuluk Çalışmaları
19
Harmanlı Şehir Geçişi
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2005-2014
2.171.000
1.014.000
3.000
B.T
20
Besni Şehir Geçişi
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2007-2014
2.076.000
707.000
100.000
B.T
21
Gölbaşı Şehir Geçişi
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2007-2014
3.592.000
401.000
100.000
B.T
22
Beşyol Ve Çakırhöyük
Geçişi
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
2.133.000
446.000
446.000
100
70
23
Balkar Belediyesi Yaya
Üst Geçidi
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
413.000
206.916
206.916
100
100
24
Akıncılar Yaya Üst G.
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
413.000
207.535
207.535
100
100
B.T
25
Emniyet Önü Yaya Üst G.
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
413.000
264.658
264.658
100
100
B.T
26
Adliye Önü Yaya Üst G.
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
413.000
336.236
336.236
100
100
B.T
27
Ozan Köyü Yaya Üst G.
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
389.000
325.000
325.000
100
100
B.T
28
Kahta Girişi Yaya Üst G.
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2013
413.000
208.228
208.228
100
100
B.T
Adıyaman
Ulaştırma
G.B
2013-2014
605.000
29
İl Özel İdaresi ve Tıp Fakültesi
Önü
Yaya Üst G.
30
İmam Hatip Lisesi Önü
Yaya Ü st G.
Adıyaman
11.597.000
735.356
735.356
100
100
10.011.189
10.011.189
100
50
B.T
D.E
Ulaştırma
G.B
2013-2013
6.101.000
30.383.000
6.101.000
100
100
B.T
Ulaştırma
G.B
2013-2013
5.265.554
7.422.000
5.265.554
100
70
D. E
2.936.000
2.936.000
100
100
B.T
D. E
B.T
H.B
Ulaştırma
G.B
2013-2014
Toplam
605.000
954.776.000
H.B
216.385.000
76.143.047
75.728.047
99,5
9
)
)
)
)
D EVLET SU IŞI.E R İ 20. B Ö LG E M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
(K A H R A M AN M A R A Ş ) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Gölbaşı
Tarım
GB
2012-2017
62.000.000
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. °/o
F.G.o/o Açık.
ADIYAMAN-GÖKSU ARABAN
1. MERHALE PROJESİ (GAP)
1
2010A010160
Çetintepe Barajı
Çetintepe Barajı F.F
Kamulaştırma
2013-2016
51.520.000
1.234.919
266.081
1.003.280
2013-2014
1.150.000
1.000
1.233.962
100
2
266.081
1.003.280
100
2
D.E
GAP (ADIYAMAN KAHTA) SAMSAT
POMPAJ SULAMASI
2
97A010080
Samsat Pompaj Sulaması 2.
Kısım Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
Samsat Pompaj Sulaması 2.
Kısım Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
F.F
Kahta
Tarım
GB
D.E
-
Kamulaştırma
1998-2013
885.621
785.621
ADIYAMAM IÇMESUYU
PROJE TAMAMLAMA
3
2008K050050
2012-2013
Merkez
DKH
G.B
Adıyaman-Çelikhan İsale
Hattı İkmali
4
2010K050060
Çetintepe Barajı
Çetintepe Barajı F.F
ADIYAMAN-KAHTA(KOÇALI
BARAJI VE SULAMASI
5
Gölbaşı
DKH
G.B
Kahta
Tarım
G.B
Koçali Barajı
2002D0200
Atatürk Barajı Sağ Sahil
Adıyaman Kahta Belören Köyü
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Bakım
ve Tamamlama
89
100
91
952.407
391.593
391.549
350.000
171.433
70.567
70.479
800.000
800.000
100
100
3.000
2.999
100
90
2008-2013
2.494.841
2012-2017
62.347.000
2013-2019
350.000.000
2.244.841
BT
1.000
0
DE
İA
0
BARAJ REZEVUARLARININ
AĞAÇLANDIRILMASI
6
99
1.475.000
800.000
Kamulaştırma
ADIYAMAN-GÖKSU ARABAN
1. MERHALE PROJESİ
109
-
Adıyaman-Çelikhan ¡sale Hattı
Adıyaman-Çelikhan İsale
Hattı F.F
110
DKH
Kahta
GB
DE
2011-2013
584.455
407.039
177.416
177.371
100
100
10
)
)
Atatürk Barajı Sağ Sahil Adıyaman Kahta
Belören Köyü Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Bakım ve Tamamlama F.F
Atatürk Barajı Havzası Adıyaman
Gölpınar ve Aydınlar Köyleri
Erozyon Kontrol Projesi
Atatürk Barajı Havzası Adıyaman
Gölpınar ve Aydınlar Köyleri
Erozyon Kontrol Projesi F.F.
Adıyaman-Çamgazi Barajı ve
Gözebaşı Göleti Ağaçlandırması
ve Erozyon Kontrolü Bakım,
Tamamlama ve Koruma
Adıyaman-Çamgazi Barajı ve
Gözebaşı Göleti Ağaçlandırması
ve Erozyon Kontrolü Bakım,
Tamamlama ve Koruma F.F.
Birecik Barajı Havzası Adıyaman
Kuyulu Köyü Ağaçlandırma
ve Erozyon Kontrolü Bakım
ve Tamamlama
Birecik Barajı Havzası Adıyaman
Kuyulu Köyü Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü Bakım ve
Tamamlama F.F.
Merkez
185.370
116.589
68.781
64.375
2.749.016
1.965.034
517.000
516.101
2010-2014
Merkez
1.183.171
657.243
311.991
231.389
236.006
76.397
80.000
79.832
2012-2014
Merkez
68.184
14.298
23.133
19.495
566.546
393.385
173.161
173.161
2011-2013
178.735
111.604
67.131
62.847
399.999
432.750
432.749
352.000
99.230
99.230
100
90
100
66
100
100
100
108
BT
84
BT
KUÇUK SU İŞLERİ
7
8
9
10
Adıyaman-Besni Çakırhöyük Kas.
Keysun Çayı
Adıyaman-Besni Çakırhöyük Kas.
Keysun Çayı F.F
Adıyaman-Tut İlçe Merkezi Kurudere
ve Akut D.T.K
Adıyaman-Tut ilçe Merkezi Kurudere
ve Akut D.T.K. F.F
Adıyaman-Besni ilçe Merkezinin
Gümüş D.2. Kısım
Adıyaman-Besni ilçe Merkezinin
Gümüş D.2. Kısım. FF
Adıyaman-Gölbaşı Karaburun Köyünün
Alma Deresi
Besni
Tut
Besni
Gölbaşı
Tarım
Tarım
Tarım
Tarım
G.B
G.B
G.B
G.B
2012-2014
357.282
299.936
117.181
90.933
181.833
172.359
32.857
29.419
2011-2013
95
2012-2013
2012-2014
BT
119.810
136.608
136.608
100
114
BT
11
)
)
)
Adıyaman-Gölbaşı Karaburun Köyünün
Alma Deresi F.F
11
12
13
14
15
16
Adıyaman-Besni Yoldüzü Köyü
Kuru Dere
Besni
Adıyaman-Besni Yoldüzü Köyü
Kuru Dere F.F
Adıyaman-BesnIAkkuyu Köyü Acı ve Şahin
Deresi
Tarım
G.B
30.231
324.560
238.387
237.386
50.476
50.475
100
73
DE
433.888
DE
Besni
Tarım
G.B
2013-2014
Besni
Tarım
G.B
2013-2014
Besni
Tarım
G.B
2013-2014
Tut
Tarım
G.B
2013-2014
500.000
DE
Besni
Tarım
G.B
2013-2014
1.500.000
İA
Gölbaşı
Tarım
G.B
2013-2014
Adıyaman-BesniAkkuyu Köyü
Acı ve Şahin Deresi F.F
Adıyaman-Besni Çamuşçu
Köyü Akdere
468.370
Adıyaman-Besni Çamuşçu
Köyü Akdere F.F
Adıyaman-Besni Dörtyol Köyü
Boz Dere
DE
248.180
Adıyaman-Besni Dörtyol Köyü
Boz Dere F.F
AdıyamanTut İlçesi Cümut Deresi
Adıyaman-Besni İlçesi Köseceli
Kasabası Kaplan ve Ağdere
Adıyaman-Gölbaşı İlçesi Yukarıçöplü Köy
Deresi F.F
30.231
2013-2014
Adıyaman-Gölbaşı İlçesi Yukarıçöplü Köy
Deresi
17
112.000
DE
88.895
54.982
54.982
100
9.897
9.897
100
62
DE
18
Adıyaman İl Merkezi
Kuşaklama Kanalı
Merkez
Tarım
G.B
2013-2014
4.000.000
İA
19
Adıyaman-Halya Regülatörü
TaşkınRusubat Zararlarından
Korunması 1. Kısım
Merkez
Tarım
G.B
2013-2015
1.800.000
İA
20
Adıyaman Atatürk Baraj Gölü
Bebek 1 Pompaj Sulaması
Merkez
Tarım
G.B
2013-2015
17.000.000
İA
Çelikhan
Tarım
G.B
2013-2016
15.000.000
1.730.505
21
22
23
Adıyaman Çelikhan Sulaması
Adıyaman Kahta Menzil Göleti Sulaması
Kahta
Tarım
G.B
2013-2014
Merkez
Tarım
G.B
2013-2014
Adıyaman Kahta Menzil Göleti Sulamas F.F
Adıyaman Merkez Haşarıcık Göleti
Adıyaman Merkez Hasancık Göleti FF
Toplam
IA
570.250
584.111.555
8.488.538
100
490.000
489.431
90.000
88.358
101.000
22.000
6.945.724
101.000
100
21.588
6.844.965
99
28
DE
18
DE
12
)
)
)
T P A O EiOLGE M U D U R LU G U 1fA T I R IM L A R I (TL)
s.
N
1
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
2013B040010
2013B040020
2013B040030
2013B040040
2013B040050
Sondaj Öncesi Arama Yatırımları
Sondaj Yatırımları
Üretim Yatırımları
Kuyu Tamamlama Yatırımları
inşaat işleri
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Maden
Maden
Maden
Maden
Maden
Yatırım
Yatırım
Yatırım
Yatırım
Yatırım
2013-2015
2013-2016
2013-2017
6
2013B040060
Makine Teçhizat işleri
Makine Parkı
Adıyaman
Maden
Yatırım
2013-2018
7
2013B040070
İdame (Yenileme Tamamlama)
Adıyaman
Maden
Yatırım
2013-2019
2
3
4
5
2013-2013
2013-2014
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
9.719.000
58.980.000
14.960.000
5.369.000
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
2.577.000
9.719.000
75.720.000
14.960.000
8.020.000
2.577.000
7.065.000
75.720.000
8.546.000
8.020.000
2.501.000
5.260.000
8.485.000
8.485.000
6.520.000
6.520.000
103.385.000
126.001.000
5.010.000
115.347.000
P.G.
%
73
128
57
F.G.o/o Açık.
BT
149
97
78
110
50
180
193
BT
BT
BT
161
126
BT
77
84
BT
BT
92
13
)
)
)
)
İLLER BANKASI A.Ş. GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ADIYAMAN İLİ ( 2013 ) YILI YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMINDA BULUNMAYAN İŞLER (31.12.2013)
BİN "
SEKTÖR
İÇMESUYU
KANAL
İŞİN ADI
SÖZLEŞM
E TARİHİ
İHALE
MAKAM
I
İHALE
BEDELİ
(SÖZLEŞM
E BEDELİ)
veya
ödenek
tutarı
YÜKLENİCİ ADI
KONTROLLÜ
K ŞEKLİ
TAHSİS
EDİLEN
KREDİ
MİKTAR
1
BUGÜNE
KADAR
KULLANILA
N KREDİ
MİKTARI
FİZİKİ
GERÇEKLEŞM
E(%)
Suvarlı
(Adıyaman)
İçmesuyu
İnşaatı
5.11.2012
Bölge
1.020
Kızmazlar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.
Müşterek
800
540
90%
Şambayat
(Adıyaman)
İçmesuyu
İnşaatı
8.1.2013
Bölge
(SUKAP)
5.753
Doğu-Med Sağlık Hiz. Mad. İnş.
Gıd Tic. San Ltd. Şti.
Müşterek
3.123
2.489
72%
Kahta
(Adıyaman)
İçmesuyu
İnşaatı
İhale Aşamasında
Sincik
(Adıyaman)
İçmesuyu
İnşaatı***
15.3.2011
Genel
Müd.
4.263
Anıtsal Müh. Müş.İnş.
Elk.Mek.Mad.İth.İhr.San.tic.Ltd.Şt
i.
Müşterek
3.142
2.187
78%
Akıncılar
(Adıyaman)
Kanalizasyon
İnşaatı
23.1.2012
Bölge
458
Tekeli İnş.Taah.Tem.Gıda Tic.ve
San.Ltd.Şti.
Müşterek
367
253
100%
AÇIKLAMA
%50 kredi, %50
SUKAP ödeneği. 6
nolu hk ödendi :
09.09.201315.07.201
3
%50 kredi, %50
SUKAP ödeneği.
Çalışmalar devam
ediyor. 6. hk. ödendi:
02.01.2014
%100 Kredi ile
SUKAP projesi
dahilinde yapılacak.
Kaynak mahkemelik
olduğu için
beklemede.
%50 kısmı kredi,
%50 Banka karından
hibe olarak
ödenmektedir.
Çalışmalar devam
ediyor. (9. hk.
Ödendi) 19/09
%50 kısmı kredi,
%50 Beldes
Ödeneğinden hibe
olarak karşılanıyor. 5
nolu hk. ödendi:
02.05.2013, Geçici
kabul
yapıldı: 12.09.2013
14
)
)
)
Tut (Adıyaman)
Kanalizasyon
İnşaatı
15.11.2011
Bölge
(SU KAP)
1.188
Süleyman Barkın İriş.
Müşterek
980
Tut (Adıyaman)
Kanalizasyon
İkmal İnşaatı
Suvarlı
(Adıyaman)
Kanalizasyon
Şebekesi Kesin
Projesi Yapım
İsi
Adıyaman
(Merkez) 500
seyirci
kapasiteli
Kapalı yüzme
havuzu inşaatı
BELEDİYE
HİZMETLER
i
27.12.2012
Bölge
(SUKAP)
1.170
Süleyman Murat Yangıner - Sincik
Mad. Doğal Kay. Su İnş. Nak.
San. Tic. Ltd. Şti.
Müşterek
30.4.2013
İBGM
40
Vadi Proje Müş.Müh.İnş.San.
Tic.Ltd.ti.
Bölge
30
14%
%50 kısmı kredi,
%50 Beldes 1. hk
ödendi. 14.09.2012
/2407 sayılı Bölge
Onayıyla fesh edildi
73%
SUKAP - Çalışmalar
devam ediyor. 5. hk
ödendi : 09.10.2013
100%
Proje Bitti
605
23
5.3.2012
Belediye
4.550
Abuzer AKKURT
İzleme
3.000
2.525
50%
Adıyaman
(Merkez) 500
seyirci
kapasiteli
Kapalı spor
salonu inşaatı
6.1.2012
Belediye
2.119
ER-KA Turizm İnş.ve Tic.Ltd.Şti.
İzleme
1.250
1.250
50%
Kahta
(Adıyaman)
Otogar İnşaatı
4.6.2012
Bölge
5.571
İrfan ÖZDEMİR Mühendislik
İnşaat Taahhüüt
Bölge
8.000
6.799
100%
Besni
(Adıyaman)
Kilitli Beton
Parke Taşı ile
Yol
Düzenlemesi
İnşaatı
31.8.2012
Belediye
1.055
Gün-Düz Beton ve Yapı
Elemanları İnş. Nak. San. Tic.
Ltd. Şti.
İzleme
1.500
1.325
92%
Adıyaman
(Merkez)
Otogar İnşaatı
9.9.2013
Belediye
17.850
Metaş İnş. İth. ve İhrc.
Hayvancılık Gıda Tic. Ltd. Şti.
Müşterek
20.000
1.866
9%
işin %50 si
tamamlanana kadar
kredi kullanacak,
kalanı GSGM
karşılayacak. 6. hk.
Ödendi :02.10.2013
Yapılan protokol
uyarınca işin kalan
%50 kısmı Gençlik ve
Spor Gn. Md.
tarafından ödenecek.
4. hk.
Ödendi: 16.01.2013
11 nolu hk. Ödendi :
07.10.2013, Geçici
kabul yapıldı:
02.10.2013
Belediyesince İhale
Edildi. 6. hk :
05.11.2013
Belediyesince ihale
Edildi, Çalışmalar
devam ediyor. 1 nolu
hk.ödendi:
11.10.2013
15
)
)
)
Tut (Adıyaman)
İstinat Duvarı
Yapım İnşaatı
Adıyaman
(Merkez) Semt
Pazarı Yapım
İnşaatı
Adıyaman
(Merkez) Kale
Restorasyonu
ve Çevre
Düzenlemesi
Yapım İnşaatı
Adıyaman
(Merkez)
Mezarlık Camii,
Mez. Çev.
Düz.ve Otopark
Yapım İnşaatı
Adıyaman
(Merkez) Kent
Merkezinin
Muh. Cad ve
Sok. Plent-Miks
Temel ve Beton
Asfalt Yapım
İnşaatı
Gölbaşı
(Adıyaman)
M uh.Cadde ve
Sok. Bitümlü Sıc
Kar. Asfalt
Yapımı
Gölbaşı
(Adıyaman)
Muh. Cadde ve
Sok. 7 cm Asfalt
Betonu Binder
Tab. Yapımı
7.6.2013
25.4.2013
5.7.2013
Belediye
Belediye
Belediye
739
Adıyaman ARC Yapı Müh. İnş.
San. ve DışTic. Ltd. Şti.
407
ÖZAKFA İnş. Özgür BEYAZ
1.337
Hayri DEVAMLI - HÜRTAŞ İnş.
Taahhüt İşleri
İzleme
700
İzleme
İzleme
500
1.500
777
560
1.498
88%
3 nolu hk düzenlendi
: 22.11.2013
100%
ihalesi Bld.
Tarafından yapılmış
olup 2 nolu hk.
Ödendi : 02.10.2013,
Geçici k a b u l:
13.08.2013
100%
İhalesi Bld.
Tarafından yapılmış
olup 3 nolu hk.
Ödendi : 05.11.2013
3.5.2013
Belediye
749
Ali Rıza YAŞAR
İzleme
883
883
100%
İhalesi Bld.
Tarafından yapılmış
olup, 2 nolu son hk.
ödendi : 02.10.2013,
Geçici kabul tarihi:
27.08.2013
5.8.2013
Belediye
3.490
Metro Yapı İnş. Oto. Taş. Harf.
Mad. San. Tic. Ltd. Şti.
İzleme
5.000
3.267
83%
İhalesi Bld.
Tarafından yapılmış
olup, 4 nolu hk.
Ödendi : 12.12.2013
100%
İhalesi Bld.
Tarafından yapılmış
olup 3 nolu hk.
Ödendi : 11.11.2013,
Geçici kabul onayı :
11.11.2013
100%
İhalesi Bld.
Tarafından yapılmış
olup 1 nolu hk.
Ödendi : 18.12.2013,
Geçici kabul onayı :
13.12.2013
9.7.2013
Belediye
2.063
Rada Yapı Pet. İnş. Nak. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
İzleme
2.415
2.500
3.12.2013
Belediye
58
Metro Yapı İnş. Oto. Taş. Harf.
Mad. San. Tic. Ltd. Şti.
İzleme
66
16
)
3
)
)
HARİTA
Harmanlı
21.04.2005 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd. gönderildi.2007 yılında GAP İdaresi tarafından yaptırıldı.
Şambayat
GAP idaresi ödeneğinden Bankamız tarafından hibe kapsamında yapılmaktadır. Şambayat ve Bölükyayla Belediyeleri ortak ihale edilmiş, Hastaş
Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilerek yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır İş devam ediyor.
Bölükyayla
GAP idaresi ödeneğinden Bankamız tarafından hibe kapsamında yapılmaktadır. Şambayat ve Bölükyayla Belediyeleri ortak ihale edilmiş, Hastaş
Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilerek yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır İş devam ediyor.
Kömür
12.12.2011 tarih ve 328 sayılı yazısı İle Halihazır harita yapımna başvurmuştur.10.01.2012 tarih ve 83 sayılı yazı ile tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak
Genel Müd. gönderildi.
Sincik
02.10.2012 tarih ve 2606 sayılı yazı ile tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd. gönderildi.
Kösecell
Köseceli ve Kesmetepe Belediyeleri ortak ihale edilmiş, Hastaş Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilmiştir.Harita işi tamamlanmış olup, 27.05.2013 -31.05.2013
tarihinde harita kabulü yapılmıştır.
Kesmetepe
Adıyaman
(Merkez)
Köseceli ve Kesmetepe Belediyeleri ortak ihale edilmiş, Hastaş Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilmiştir.Harita işi tamamlanmış olup, 27.05.2013 -31.05.2013
tarihinde harita kabulü yapılmıştır.
İmar planı ve jeolojik etüt çalışması 28.08.2008'de YÜKSEK inş. İhale edilmiş olup 22.10.2008'desözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar Başkanlık kontrolünde devam
etmektedir.
Samsat
Planlama öncesi kurum görüşleri istenmiş ve Jeolojik etüdü yapılmış olup ihale aşamasındadır.Belediyesi tarafından yetki verilmesi beklenmektedir.Bölgemizin
21.12.2011/1887 sayılı yazısı ile eksik olan tarım görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği blldirlmiştir.
Çelikhan
İmar planı ve jeolojik etüt için Genel yetki belgesi Genel Müdürlüğümüz tarafından Belediyesine gönderilmiştir.Yetki belgesi Belediyesince gönderilmiş olup,
çalışmalar devam etmektedir.
Balkar
14.09.2011 tarihinde 27.300 TL bedelle İMPO İNŞ.SAN.İM.PL.ORG.MÜT.TİC.LTD.ŞTİ. İhale edilmiş 01.11.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.10.11.2011
tarihinde işe başşlanılmıştır.işin süresi 105 gündür.İlave ve revizyon imar planı çalışmları Bankaca uygun bulunmuştur.Planlar incelenmek ve tasdik edilmek üzere
04.09.2012 tarih ve 28753 sayı ile Belediyesine gönderilmiştir.İş devam ediyor.
Tut
Belediyesi imar planı yapımı için 21.05.2009 tarih ve 244 sayılı yazı ile Genel müdürlüğümüze müracat etmiş olup,Genel Müdürlüğümüzden Belediyesine
29.06.2009 tarihli yazı ile yetki belgesi ve taahütname gönderilmiştir.Bölgemizin 21.12.2011/1888 sayılı yazısı ile eksik olan tarım görüşünün tamamlananarak
bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirlmiştir.Tarım görüşür tamamlatılarak ... tarih ve .. sayı yazımız ile Genel Müdürlüğe
gönderilmiştir.
Çakırhüyük
Belediyesi imar planı yapımı için 18.12.2009 tarih ve 660 sayılı yazı ile Genel müdürlüğümüze müracat etmiş olup,Genel Müdürlüğümüzden Belediyesine
29.12.2009 tarih ve 46087 sayılı yazı ile yetki belgesi ve taahütname gönderilmiştir.26.05.2010 tarih ve 22805 sayılı yazı ile kurum görüşleri istendiği Belediyesine
ve Bölgemize bildirilmiştlr.İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt işi 29.03.2011 tarihinde ihale edilmiş olup 26.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır.04.05.2011 tarih ve 18667 sayılı yazı ilede Belediyesine bilgi verilmiştir.
Kömür
Belediyesinin halihazır haritası eksi ve güncelleğlni yitirdiği için harita çalışmaları tamamlandığında imar planı çalışmalarına geçileceği Şehircilik Dairesinin
16.12.2011/46475 sayılı yazısı ile Belediyesine bildirlmiştir.
Kahta
Şehircilik Dairesi başkanlığı 14.07.2011 tarih ve 27005 sayılı yazısı ile Kahta imar planı ön çalışmalarının başladığını bölgemize bildirerek kurum görüşlerinin
istendiğini be Belediyesine kurum görüşlerinin bir an önce ilgili kurulşardan takip ederek Genel Müdürleğe ulaştırması gerektiğini bildirmiştir..Bölgemizin
20.12.2011/1867 sayılı yazısı ile eksik olan DSİ,TEDAŞ, KÜLTÜR TURİZM ,TEİAŞ, ORMAN ve Jandarma Genel Kom. görüşünün tamamlananarak bölgemize
gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirlmiştir.
İMAR
17
)
)
)
)
O R M A N B Ö L G E M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
Ş A N L IU R F A Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
İM
Plj.
No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
1
Orman Kadastro
Merkez
DKH
DS
2013-2013
2
Silvi Kültür Faaliyetleri
Merkez
DKH
DS
2013-2013
3
Üretim Faaliyetleri
Merkez
DKH
DS
2013-2013
4
OrKöy
Merkez
DKH
DS
2013-2013
5
Orman Zararlıları İle Mücadele
Merkez
DKH
DS
2013-2013
6
Amenejman Planları
Merkez
DKH
DS
2013-2013
7
Alidağı Piknik Mesier Yeri
Merkez
DKH
DS
2013-2014
8
Kuş Yuvası
Merkez
DKH
DS
2013-2013
Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013 Harcama
P.G.
%
F.G.%
18.000
18.000
1.036.000
472.000
700.000
69.000
HB
1.036.000
353.000
34
81
BT
472.000
256.000
54
81
BT
700.000
572.000
82
92
BT
29.000
27.000
93
100
BT
0
20
DE
99
100
DE
100
100
BT
490.000
490.000
800.000
5.000
Açık.
200.000
200.000
5.000
5.000
9
Arandere Erozyon Kontrol Projesi
Çelikhan
DKH
ÖB
2013-2016
1.943.000
914.000
914.000
100
100
DE
10
Harmanlı Erozyon Kontrol Projesi
Gölbaşı
DKH
ÖB
2013-2016
3.378.000
1.554.000
1.554.000
100
100
DE
11
Kahta Yeşilkuşak Projesi
Kahta
DKH
ÖB
2011-2014
24.000
39.000
39.000
100
100
DE
12
Hamzalar Rehabilitasyon Projesi
Kahta
DKH
ÖB
2008-2013
415.000
66.000
66.000
100
100
DE
13
Adıyaman ATM Erozyon
Kontrol Projesi
Merkez
DKH
ÖB
2003-2016
12.893.000
4.797.000
164.000
164.000
100
100
DE
14
Sincik ATM Erozyon Kontrol Projesi
Sincik
DKH
ÖB
2000-2016
4.928.000
2.189.000
135.000
135.000
100
100
DE
15
Çelikhan ATM Erozyon Kontrol Projesi
Çelikhan
DKH
ÖB
2003-2016
6.036.000
1.895.000
137.000
137.000
100
100
DE
16
Atatürk Barajı 542 Kod. Ağaçlandırma
Merkez
DKH
ÖB
2013-2016
1.001.000
600.000
329.000
55
80
DE
17
Ovakuyucak-Yazlık Erozyon
Kontrol Projesi
Merkez
DKH
ÖB
2013-2016
258.000
258.000
100
100
DE
6.817.000
5.009.000
Toplam
200.000
700.000
890.000
35.559.000
9.320.000
73
18
O R M A N V E SU IŞLEI U 15. B Ö LG E M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
(M A L A T Y A V Y A TIR IM LA R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
1
2013F000080
Gölbaşı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şefliği İdare
Binası Onarımı
Gölbaşı
DKH
G.B
2013-2013
139.000
139000
139.000
100
100
BT
2
2001F000080
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı
(Kamelya Yapımı)
Gölbaşı
DKH
G.B
2013-2014
34.000
34.000
34.000
100
100
BT
173.000
173.000
173.000
F.G.%
Açık.
Toplam
100
V A K I F L A R B Ö LG E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G.
°/o
1
Merkez Ulu Cami
Restorasyon İşi
Merkez
DKH
ÖB
2
Abuzer Gaffari Türbesi Restorasyonu
Ve Çevre Düzenlemesi
Merkez
DKH
ÖB
3
Eskisaray Camii Onarımı
Merkez
DKH
OB
300.000
DE
4
Bekir Bey Hamamı Restorasyon
Projesi Temini
Besni
DKH
ÖB
75.000
HB
5
Musalla Camii Restorasyon
Projesi Temini
Merkez
DKH
ÖB
55.000
HB
200.000
2012-2014
Toplam
HB
249.750
879.750
234.355
0
234.355
220.294
220.294
94
0
94
DE
)
AD IYA lM AN Ü N İV E R S İT E S İ Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
1
2008H030250
2
2008H030260
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Kampüs Altyapı
Merkez
Eğitim
Ö.B
Derslik Ve Merkezi Birimler
Merkez
Eğitim
Ö.B
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
20082014
20082015
Tutarı
18.000.000
104.500.000
Önceki Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013 Harcama
12.572.000
3.270.000
3.240.000
45.605.000
10.200.000
3.657.000
5.565.000
2.000
P.G.
°/o
99
36
F.G.%
48
Açık.
DE
35
DE
60
DE
100
80
BT
Mühendislik Fakültesi Bin.
Kreş
Merkezi Derslik Ve Ofis
Teknik Bilimler MYO
Enstitüler Bin.
Eğitim Fakültesi Ek Bina
3
2010H030090
Lojman Ve Sosyal Tesisler
Merkez
Eğitim
Ö.B
4
2013H030480
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Merkez
Eğitim
Ö.B
5
2013H030490
Muhtelif İşler
Merkez
Eğitim
Ö.B
6
2009H050100 Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri
Merkez
DKH
Ö.B
7
20091000150
Hastane İnşaatı Projesi
Merkez
Sağlık
Ö.B
8
2013K120880
Rektörlük Bilimsel
Araştırma Projeleri
Merkez
DKH
Ö.B
20102015
20132013
20132013
20092016
20092014
20.218.000
20132013
2.000.000
Toplam
7.000.000
541.000
541.000
4.964.000
4.201.000
85
85
DE
6.705.000
4.400.000
717.000
16
30
DE
31.278.000
6.787.000
5.904.000
87
100
DE
2.000.000
2.000.000
100
100
BT
1.000.000
4.694.000
19.075.000
176.487.000
101.725.000
32.164.000
20.260.000
63
20
)
)
)
A DIYAM AN E1ELEDIYESI Y/ITIRI M LAR I (TL)
s.
N
P
rj
Adı ve Karakteristiği
Ö.
Y.
H.
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
Yeri
DKH
2013-2013
94.000
94.000
DKH
2013-2013
749.000
DKH
2013-2013
DKH
N
o
1
New Jersey Beton Bordür
İmalatı Yapılması
Merke
z
2
Mezarlık Camii Çevre Düzenleme
ve Otopark Yapım İşi
3
Yenipınar Taziye Evi Yapım İşi
4
Asvalt Yama Yapılması
5
Cumhuriyet Mahallesi Prefabrik
Yapım İşi
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
6
Göksu Konkasör Eleküstü
Malzeme İşletilmesi İşi
7
Hayvan Pazarı Ahır ve Çatı Yapım İşi
8
Kalıcı Semt Pazarı Yapım İşi
9
Kanalizasyon Borusu ve Izgara
Sfero Baca Kapağı Alım İşi
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Bütçes
i
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Sektor
ü
P.G
. °/o
F.G.
%
Açık
94.000
100
100
BT
749.000
749.000
100
100
BT
130.000
130.000
130.000
100
100
BT
2012-2013
378.000
378.000
378.000
100
100
BT
DKH
2013-2013
63.000
63.000
63.000
100
100
BT
DKH
2013-2013
3.026.000
3.026.000
3.026.000
100
100
BT
DKH
2013-2013
560.000
560.000
560.000
100
100
BT
DKH
2013-2013
406.000
406.000
406.000
100
100
BT
DKH
2013-2013
310.000
310.000
310.000
100
100
BT
DKH
2012-2013
441.000
441.000
441.000
100
100
BT
DKH
2013-2013
127.000
127.000
127.000
100
100
BT
Tutarı
2013 Harcama
10
Keleş Konağı restorasyon İşi
11
Ledii Endirek Sokak Aydınlatma Direği Alım işi
12
Oturakçılar Pazarı Sokak Sağlıklaştırma
2. Etap Uygulama İşi
Merke
z
DKH
2013-2013
746.000
746.000
746.000
100
100
BT
13
Oturakçılar Pazarı Sokak Sağlıklaştırma
Uygulama İşi
Merke
z
DKH
2012-2013
418.000
418.000
418.000
100
100
BT
14
Parke Taşı ve Bordür Alım İşi
DKH
2013-2013
145.000
145.000
145.000
100
100
BT
15
Şehir Merkezinde Kanalizasyon
Şebeke İnşaatı işi
Merke
z
Merke
z
DKH
2012-2013
984.000
984.000
984.000
100
100
BT
16
Şehir Merkezinde Kanalizasyon
Şebeke ve Yağmur Suyu İnşaatı İşi
Merke
z
DKH
2012-2013
810.000
810.000
810.000
100
100
BT
21
)
)
17
Şehrin Muhtelif Yerlerinde Beton
Kilitli Parke Yapımı
18
Yol Alt Yapısı ve Beton Asvalt Yapım İşi
19
500 Kişilik Kapalı Spor Salonu
20
Siteler Mahallesi Taziye Evi Yapım İşi
21
Yarıolimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi
Merke
Z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
22
Yol Alt Yapısı ve Beton Asvalt Yapım İşi Yeni
23
Katı Atık Düzenli Depolama İşi
24
Oçaktaşı ile Konkasörden Malzeme İşletilmesi İşi
25
Asvalt Yama Yapılması Yeni
26
Adıyaman (Merkez ) Şehirler Arası
Otogar İnşaatı Yapım İşi
Merke
z
27
Şehrin Muhtelif Yerlerinde
Kilitli Parke Yapımı Yeni
28
Arıtma Tesisi Projesi
29
Muhtelif Parklar Yapım İşi
30
Eğriçay Mesire Alanı Yapım İşi
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Merke
z
Ulaşım
2013-2013
2.050.000
2.050.000
2.050.000
100
100
BT
Ulaşım
2012-2013
7.996.000
7.996.000
7.996.000
100
100
BT
DKH
2011-2014
2.119.000
2.119.000
1.850.000
95
95
DE
DKH
2013-2014
208.000
208.000
78.000
90
90
DE
DKH
2011-2014
4.550.000
4.550.000
1.700.000
85
85
DE
Ulaşım
2013-2014
3.490.000
3.490.000
2.911.000
83
83
DE
DKH
2011-2014
11.336.000
11.336.000
7.820.000
70
70
DE
DKH
2013-2014
1.587.000
1.587.000
992.000
65
65
DE
Ulaşım
2013-2014
823.000
823.000
325.000
40
40
DE
Ulaşım
2013-2014
24.258.000
24.258.000
1.638.000
30
30
DE
Ulaşım
2013-2014
1.596.000
1.596.000
496.000
30
30
DE
DKH
2013-2015
45.000.000
45.000.000
10
10
DE
DKH
2013-2014
2.286.175
80
DE
DKH
2013-2015
5.246.927
70
DE
Toplam
121.933.102
114.400.000
37.243.000
33
22
)
)
)
IL
ö z el id
>
tR E S I Y A T IR IM L A R I (T L )
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
s.
M
Prj. No
1
2012/309 SAYILI
KARAR
Merkez Kömür Belde Çıkışı Pınaryayla Arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
135.000
2
2012/309 SAYILI
KARAR
Malpınar Yol Ayrımından Burç Arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
3
2012/309 SAYILI
KARAR
Kaşköy-Ağılı -Bozatlı Yol Ayırımına Kadar
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
180.000
A
2012/309 SAYILI
KARAR
Bakraç Kayadibi Arası
MERKEZ
ULAŞIM
20132013
60.000
5
2012/309 SAYILI
KARAR
Doğanlı Aksu Mezrası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
6
2012/309 SAYILI
KARAR
Kozan Köy Yolunun Yapılmış Asfalttan Başlamak
Üzere Köye Kadar
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
150.000
7
2012/309 SAYILI
KARAR
Dilek (Kilisik) Köy Yol Ayrımından Kıvırcık Yol
Ayrımına Kadar
MERKEZ
ULAŞIM
20132013
48.000
8
2012/309 SAYILI
KARAR
Mestan Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
9
2012/309 SAYILI
KARAR
Kuyulu Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
9.000
10
2012/309 SAYILI
KARAR
Akpınar Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
O.I
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harca
ma
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
P.G
F.G
.%
Açı
k.
135.000
100
BT
90.000
100
BT
180.000
100
BT
60.000
100
BT
30.000
100
BT
100
BT
2013
Harcama
°/o
942.204
O.I
150.000
48.000
H.B
30.000
140
BT
20.000
106
BT
30.000
40
BT
23
)
)
Ö.İ
11
2012/309 SAYILI
KARAR
Külafhöyük Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
12
2012/309 SAYILI
KARAR
Kuşakkaya Karşı Evler Arası
MERKEZ
ULAŞIM
13
2012/309 SAYILI
KARAR
Koçali Köy İçi Düzenleme Ve Asfaltta Hazır Hale
Getirme
MERKEZ
14
2012/309 SAYILI
KARAR
Karti Köyü Kâhta Yolu
15
2012/309 SAYILI
KARAR
16
20132013
6.000
Ö.İ
20132013
45.000
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
15.000
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
Bağdere Hatun Çiftliği
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
2012/309 SAYILI
KARAR
Kömür Çıkışı Bölükyayla (Merkez hudutları dâhili
Merkez tarafından yazılmış olup, geri kalan
bölüm Kâhta İlçesi bölümünde belirtilmiştir)
MERKEZ
ULAŞIM
20132013
42.000
17
2012/309 SAYILI
KARAR
İpekli Köyünden Kızılcapınar Yolun Kesiştiği Yere
Kadar
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
150.000
18
2012/309 SAYILI
KARAR
Karti Zorköy Arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
19
2012/309 SAYILI
KARAR
Tuğlu-Yunca-Yeşildirek Mezraları
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
141.000
20
2012/309 SAYILI
KARAR
Ulupınar Yol Ayrım Aktaş Köy Yolu
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
66.000
21
2012/309 SAYILI
KARAR
Oluklu Doğantepe Yeşiltepe Mz.ları.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
22
2012/309 SAYILI
KARAR
Oluklu aş ve Yk Gözelek Mezraları
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
45.000
23
2012/309 SAYILI
KARAR
Güdülge Karamağara Mezrası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
45.000
Ö.İ
5.000
100
BT
45.000
100
BT
15.000
100
BT
60.000
110
BT
60.000
H.B
50.000
121
BT
160.000
100
BT
30.000
100
BT
140.000
100
BT
66.000
116
BT
100
BT
160.000
30.000
2.044.064
45.000
45.000
H.B
100
BT
24
)
)
24
2012/309 SAYILI
KARAR
Yenikuşak Hüseyinli Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
21.000
25
2012/309 SAYILI
KARAR
Yenikuşak Yol Ayrımı Hasköy
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
15.000
26
2012/309 SAYILI
KARAR
Göçeri Hasanan
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
27
2012/309 SAYILI
KARAR
Boğazkaya-Kozağaç- ve Kozağaç Bakım MezrasıTaşlıca Yol Ayrımına Kadar
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
240.000
28
2012/309 SAYILI
KARAR
Çıralık Köyü Bırbır-Kilisik Yelkovan Arası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
120.000
29
2012/309 SAYILI
KARAR
Sarısu Köyü ve Arılı Aydınlar Mezrası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
150.000
30
2012/309 SAYILI
KARAR
H.Yusuf Köyü Samsat Yol Ayrımı
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
31
2012/309 SAYILI
KARAR
Belveren Bahçe Mezrası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
32
2012/309 SAYILI
KARAR
Çıralık-Çelebi Mezrası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
66.000
33
2012/309 SAYILI
KARAR
Teğmenli Köyü
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
9.000
34
2012/309 SAYILI
KARAR
Bostanlı Köyü Zeynan Mz
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
120.000
35
2012/309 SAYILI
KARAR
Bostanlı Köyü Halifan Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
36
2012/309 SAYILI
KARAR
Narince Köyü Halice Mz.
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
120.000
KAHTA
)
20.000
100
BT
15.000
100
BT
HB
60.000
240.000
115
BT
120.000
120
BT
150.000
132
BT
90.000
90
BT
90.000
95
BT
66.000
114
BT
9.000
100
BT
120.000
100
BT
60.000
100
BT
120.000
75
BT
)
)
37
2012/309 SAYILI
KARAR
Erikli Köyü Kamer Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
38
2012/309 SAYILI
KARAR
Büyükbağ Köyü Güzelkent Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
39
2012/309 SAYILI
KARAR
Akkuş Köyü Akçalı Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
40
2012/309 SAYILI
KARAR
Kavaklı Köyü Akpınar Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
41
2012/309 SAYILI
KARAR
Eceler Köyü Üçek Mezrası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
42
2012/309 SAYILI
KARAR
Sarıca Köyü Baltalı (Dalınca) Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
43
2012/309 SAYILI
KARAR
Marince Köyü Karagöl Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
44
2012/309 SAYILI
KARAR
Sal kim bağ Köy
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
12.000
45
2012/309 SAYILI
KARAR
Bozpınar Köyü Akdamar Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
46
2012/309 SAYILI
KARAR
Yapraklı Köyü Dikmetaş Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
47
2012/309 SAYILI
KARAR
Sanayii girişi-Ortanca köyü
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
48
2012/309 SAYILI
KARAR
Bölükyayla-Kömür çıkışı
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
49
2012/309 SAYILI
KARAR
Karagül Köyün yolun asfalt yapılması
ÇELİKHA
N
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
375.000
)
30.000
100
BT
30.000
100
BT
60.000
110
BT
90.000
100
BT
60.000
HB
60.000
100
BT
30.000
100
BT
16.000
100
BT
60.000
110
BT
90.000
103
BT
HB
30.000
60.000
100.000
100.000
100
BT
100
BT
)
)
50
2012/309 SAYILI
KARAR
Kaşyazı Yol Ayrımından Başlamak Üzere Gönen,
Gözpınar Geçitli ve Arpacık Sağlık Köyü Arası ve
Sanat Yapısı (1. ve 2. Kat Asfalt)
GERGER
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
1.275.000
51
2012/309 SAYILI
KARAR
Siver Mezrası (1. Kat)
GERGER
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
67.500
52
2012/309 SAYILI
KARAR
Beybostan Köklüce Gümüşkaşık Köyü Feribot
Yolu (Geçen yılın yatırım programında)
GERGER
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
975.000
950.000
906.908
80
BT
50.000
50.000
110
BT
113
BT
100
BT
100
BT
103
BT
141
BT
220
BT
115
BT
95
BT
82
BT
670.000
53
2012/309 SAYILI
KARAR
Budaklı Köyü (Geçen yılın yatırım programında)
54
2012/309 SAYILI
KARAR
Sincik yol ayrımı Burmapınar köyü bahçeye giden
yol asfalt yapılması
55
2012/309 SAYILI
KARAR
56
57
GERGER
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
75.000
SİNCİK
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
225.000
Dağkuyucak Köy Yol ayırımından Çamlıca arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
150.000
2012/309 SAYILI
KARAR
Koru Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
2012/309 SAYILI
KARAR
İndere Küçükoluklu arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
50.000
20.000
412.500
58
2012/309 SAYILI
KARAR
Akyazı Köyünden başlamak üzere
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
50.000
59
2012/309 SAYILI
KARAR
Yarmakaya Paşamezrası Karakoç yolu
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
125.000
60
2012/309 SAYILI
KARAR
Işıklar Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
100.000
)
)
670.000
20.000
370.222
)
61
2012/309 SAYILI
KARAR
Karaburç Köyü
62
2012/309 SAYILI
KARAR
63
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
37.500
Çilboğaz-Aşağıçöplü arası
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
100.000
2012/309 SAYILI
KARAR
Kutluca-Çomak-Hacı Halil- Kızılkaya-Yeniköy
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
375.000
64
2012/309 SAYILI
KARAR
Kutluca-Yazıkarakuyu-Yazıbademce-Beşyol
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
300.000
65
2012/309 SAYILI
KARAR
Bahri yol ayrımı-Sayören-Ören-Kızılln
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
375.000
66
2012/309 SAYILI
KARAR
Besni yol ayrımı-Oyratlı-Camuşcu
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
275.000
67
2012/309 SAYILI
KARAR
Yol ayrımı- Kurugöl-Eğerli-Uzunkuyu
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
250.000
68
2012/309 SAYILI
KARAR
Yol ayrımı-Yazıbeydili-Giizelyurt-Akdurak
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
200.000
69
2012/309 SAYILI
KARAR
Sutepe-Güngörmüş-Nakışlı-Ağaçlı-A. Dağlıca
Köyleri Yolu
GERGER
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
625.000
70
2012/309 SAYILI
KARAR
D.Yolu Aktoprak-Meydan-Hamzalar Grup Köy
yolu
GÖLBAŞ
I
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
450.000
71
2012/309 SAYILI
KARAR
Belören Y.Nasırlı- A.Karakuyu- Gedikli Grup Köy
yolu
GÖLBAŞ
1
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
225.000
72
2012/309 SAYILI
KARAR
D.Yolu Çankara Köyü arası
GÖLBAŞ
I
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
175.000
73
2012/309 SAYILI
KARAR
Narlıdere (Bidos) Köyü
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
75.000
74
2012/309 SAYILI
KARAR
Tütenocak Köyü
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
100
BT
103
BT
104
BT
102
BT
100
BT
102
BT
95
BT
181
BT
99
BT
114
BT
107
BT
103
BT
90
BT
142
BT
28
)
)
)
75
2012/309 SAYILI
KARAR
Eskitaş-Yenikuşak arası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
100.000
76
2012/309 SAYILI
KARAR
Esendere Köyü
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
20.000
77
2012/309 SAYILI
KARAR
Sincik yol ayırımı Doluca-Bölükyayla yolu
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
42.500
78
2012/309 SAYILI
KARAR
Burmapınar Dikmen Mz.
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
25.000
79
2012/309 SAYILI
KARAR
D.Bakır yol ayırımı Damlacık-Sırakaya
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
75.000
80
2012/309 SAYILI
KARAR
Güzelçay Köyü
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
62.500
81
2012/309 SAYILI
KARAR
Teğmenli Köyü Keklik Mezrası
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
5.000
82
2012/309 SAYILI
KARAR
Samsat Yarımbağ Kırmacık arası
SAMSAT
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
112.500
83
2012/309 SAYILI
KARAR
Şebker Köprüsü Yaylımlı arası
TÜT
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
93.750
84
2012/309 SAYILI
KARAR
Pınaryayla Bölükyayla Arasındaki Yol Ağına
Alınan Yer
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
85
2012/309 SAYILI
KARAR
Varlık Çamlıca Arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
24.000
86
2012/309 SAYILI
KARAR
Şerefli Köyü Yeşilköy Mezrası Arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
40.800
87
2012/309 SAYILI
KARAR
Kızılcapınar Karahöyük Arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
18.000
88
2012/309 SAYILI
KARAR
Uzunköy Düzağaç Arası
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
36.000
25.000
20.000
34.000
122.240
110
BT
101
BT
118
BT
200
BT
103
BT
100
BT
100
BT
110
BT
116
BT
100
BT
100
BT
100
BT
15.000
HB
30.000
HB
29
)
)
)
)
89
2012/309 SAYILI
KARAR
Akyurt Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
80.000
90
2012/309 SAYILI
KARAR
İncebağ Köyü
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
60.000
91
2012/309 SAYILI
KARAR
Gölpınar Köyü
70.000
92
2012/309 SAYILI
KARAR
Habipler Köy içi
93
2012/309 SAYILI
KARAR
Akpınar Köyü
94
2012/309 SAYILI
KARAR
Külafhöyük Köyü
MERKEZ
95
2013/107 SAYILI
KARAR
Boztepe Köy İçi(İI Genel Meclisinin 08.05.2013
tarih ve 107 sayılı kararları ile programa dahil
edildi.)
96
2012/309 SAYILI
KARAR
Köseli Köyünün köy içi
97
2012/309 SAYILI
KARAR
Kızılcapınar Grup Köy Yolu,İncebağ, Sarıharman,
Boztepe havaalanı karayolu bağlantısı, Alibey
köyü, Her iki Uzunpınar yolu, Çıplakbaba,
Miroğlu, Sıfrak dolik yolu
80.000
84
BT
60.000
155
BT
70.000
110
BT
40.000
120
BT
90.000
134
BT
93
BT
281.646
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
40.000
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
55.000
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
TUT
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
90.000
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
138.284
55.000
90,000,00
86.403
100
BT
90.000
116.475
102
BT
100
BT
100
BT
40
BT
480.500
98
2012/309 SAYILI
KARAR
Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca
verilecektir.)
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
22.500
99
2012/309 SAYILI
KARAR
Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca
verilecektir.)
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
100.000
)
)
230.000.00
)
)
ıo o
2012/309 SAYILI
KARAR
Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca
verilecektir.) 1400 ton
BESNİ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
100.000
101
2012/309 SAYILI
KARAR
Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca
verilecektir.) 1000 ton
ÇELİKHA
N
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
70.000
102
2012/309 SAYILI
KARAR
Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca
verilecektir.) 1800 ton
KAHTA
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
70.000
103
2012/309 SAYILI
KARAR
Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy isimleri ayrıca
verilecektir.) 125 ton
SAMSAT
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
80.000
104
2012/309 SAYILI
KARAR
Muhtelif Merkez Köy Yolları (Köy İsimleri ayrıca
verilecektir.) lOOton
TUT
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
8.000
105
2012/309 SAYILI
KARAR
Göztepe köyü köy içi menfez yapımı
MERKEZ
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
30.000
106
2012/309 SAYILI
KARAR
Sakız Köyü Hayır mezrası yol ayrımı yol
genişleştirilmesi ve istinat duvar yapımı işi
SİNCİK
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
100.000
107
2012/309 SAYILI
KARAR
Düdan köyü istinat duvarı ve yol genişletilmesi
SİNCİK
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
133.000
108
02.04.2013 tarih
ve 2918 sayılı
Valilik oluru
Çobanpınarı
GERGER
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
207.829
109
12.12.2012 tarih
ve 48058 sayılı
Bakanlık ödeneği
Sincik Yarpuzlu Geçitli
SİNCİK
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
853.000
)
)
100
BT
100
BT
70
BT
100
BT
100
BT
30.000
30.000
100
BT
100.000
100.000
100
BT
133.000
100.000
100
BT
207.829
218.570
100
BT
853.000
666.155
100
BT
)
)
110
2012/309 SAYILI
KARAR
Asfalt plentine rotmix üretimi için agrega
malzeme temini ve nakli
MÜHTEL
İF
ULAŞIM
Ö.İ
(Asfalt
Yama
Ödeneği nd
en)
111
2012/309 SAYILI
KARAR
Asfalt plentine rotmix üretimi için agrega
malzeme temini ve nakli
MUHTEL
İF
ULAŞIM
Ö.İ(Asfalt
Yama
Ödeneğind
en)
20132013
-
Adıyaman İli ve İlçelerine ait Muhtelif köy
yollarının (PE olarak idare araçları ile) yapılacak
olan 1. ve 2. kat asfalt kaplamalarının
yapımında ihtiyaç duyulan Asfalt bitim
malzemesinin alınması işi.
MerkezBesniÇelikhan
-GergerGölbaşı
KahtaSamsat
SincikTut
ULAŞIM
Ö.İ
20132013
8.074.283
113
Onevler Köyü Yağmurlu (Gulanl) Mz. İçme Suyu
Yapım İşi (Ek Ödenek)
GERGER
İçme S.
Öİ
20122013
126.260
114
Çamiçi ve Burçaklı Köyleri İçmesuyu Yapım İşi
(Ek Ödenek)
GERGER
İçme S.
Öİ
20122013
102.660
115
Güzelsu Köyü Karacaviran Mezrası İçme Suyu
Sondaj Yapımı İşi
GERGER
İçme S.
Öİ
20132013
46.020
116
Gölyurt Köyü Görgülü (Şavi) Mezrası Yarım Kalan
İçme Suyu Tesisi Tamamlanması İşi
GERGER
İçme S.
Öİ
20132013
80.830
MERKEZ
İçme S.
Öİ
20132013
12.980
112
2012/309 SAYILI
KARAR
Akpınar Köyü Çınar Mezrası İçme Suyu Depo
Onarımı
117
Durak Köyü Burç Mezrası İçme Suyu Depo
Onarımı
20132013
-
248.000
247.626
100
BT
248.000
486.054
100
BT
8.074.283
8.074.283
100
100
BT
126.260
113.266
90
100
BT
87.000
113.785
111
100
BT
40.000
46.020
100
100
BT
50.000
80.830
100
100
BT
14.000
12.980
100
100
BT
32
)
>
)
)
Gümüşkaya Köyü Akçin Mezrası İçme Suyu Depo
Onarımı
118
Özel İdare Mesire Alanı İçmesuyu ve
Kanalizasyon yapım İçmesuyu+ Kanalizasyon
MERKEZ
İçme S.
Öİ
20132013
108.147
119
Kındırali Köyü Çokpınar Mezrası İçme Suyu Depo
Onarımı
MERKEZ
İçme S.
Öİ
20132013
7.080
120
Kaşköy Köyü İçme suyu terfi hattı bakım-onarımı
MERKEZ
İçme S.
Öİ
20132013
13.512
121
Davuthan Köyü İçme Suyu Depo Onarımı
MERKEZ
İçme S.
Öİ
20132013
10.030
122
Börgenek Köyü İçme Suyu Depo Onarımı
MERKEZ
İçme S.
Öİ
20132013
10.620
123
Habipler Köyü İçme Suyu Depo Onarımı
KAHTA
İçme S.
Öİ
20132013
9.235
124
Ziyaret Köyü İçme Suyu Depo Onarımı
KAHTA
İçme S.
Öİ
20132013
14.086
125
Geldibuldu Köyü Karatilbe Mez.ve Tilbe Mez.
İçme Suyu Depo Onarımları
KAHTA
İçme S.
Öİ
20132013
15.203
126
İkizce Köyü Yenice Mezrası İçme Suyu Depo
Onarımı
KAHTA
İçme S.
Öİ
20132013
8.345
127
Adalı Köyü İçme Suyu Depo Onarımı
KAHTA
İçme S.
Öİ
20132013
11.535
KAHTA
İçme S.
Öİ
20132013
14.893
141.579
101.025
7.700
93
100
BT
7.080
100
100
BT
13.500
13.512
100
100
BT
11.000
10.030
100
100
BT
11.000
10.620
100
100
BT
9.150
9.235
100
100
BT
14.400
14.086
100
100
BT
14.500
15.203
100
100
BT
7.700
8.345
100
100
BT
11.500
11.535
100
100
BT
10.000
14.893
100
100
BT
Yenikuşak Köyü İçme Suyu Deposu Onarımı
128
Eskitaş Tepebaşı Mezrası Suyu Deposu Onarımı
33
)
)
129
KAHTA 3.GRUP
Taşlıca
(Şamuk),Kozağaç,Gölcü
k,BağözüKarakuş,Hasandiğin,
Doluca
Yassıkaya, Kavaklı, Alida
mEceler,Dumlu,Tütenoc
ak,ErikdereSako,Teğmenli,Ortanca
ve Damlacık (14 Ünite)
KAHT/
130
Tuğlu Köyü Elmalı Mezrası Kanalizasyon Yapım
131
Doğanca Köyü Kanalizasyon Yapımı
SAMSAT
132
Akçatepe Köyü Kanalizasyon Yapımı
TUT
133
Esendere Köyü
KAHTA
KAHTA
134
Akçalı Köyü
MERKEZ
135
Sarıharman köyü Kanalizasyon ilavesi
MERKEZ
136
Kayaönü Köyü Afetevleri Mez. Kanalizasyon
Şebekesi Onarımı
MERKEZ
137
Kuyulu Kanalizasyon İlavesi
MERKEZ
Akpınar Köyü Beşevler Mz.
MERKEZ
138
İçme S.
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
139
Kaşköy Köyü Bozatlı Mezrası Kanalizasyon Projesi
MERKEZ
140
Ahmethoca Köyü Kanalizasyon Projesi
MERKEZ
115.640
Öİ
20132013
155.020
Öİ
20132013
104.758
Öİ
20132013
218.799
Öİ
Öİ
Öİ
201232013
20132013
20132013
144.491
210.475
24.329
Öİ
20132013
15.934
Öİ
20132013
13.053
Öİ
20132013
17.093
Öİ
-
Öİ
-
100
100
BT
154.803
99
100
BT
130.000
110.307
105
100
BT
250.000
218.789
100
100
BT
144.491
148.771
99
100
BT
95.000
94.881
99
50
DE
31.000
24.172
99
100
BT
14.800
15.911
99
100
BT
14.800
13.053
100
100
BT
15.000
17.093
100
100
BT
0
0
0
0
120.000
11
130.000
Kanalzsy
Kanalzsy
Sayören Köyü
20122013
Öİ
Kanalzsy
Kanalzsy
-
.
0
BT
II
34
)
)
Ormaniçi Köyü Karakoyunlu Mezrası Kanalizasyon
Projesi
MERKEZ
142
Kamışlı Köyü Kanalizasyon Projesi
MERKEZ
143
Yazlık Köyü Kanalizasyon Projesi
MERKEZ
144
Derinsu Köyü Oruçlu Mezrası Kanalizasyon
Projesi
MERKEZ
145
Akçalı Köyü Kanalizasyon Projesi
MERKEZ
146
Yazıbaşı Köyü Kanalizasyon Projesi
MERKEZ
147
Derinsu Köyü
MERKEZ
141
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Öİ
-
Öİ
-
Öİ
-
Öİ
-
Öİ
-
Öİ
-
Öİ
-
Öİ
-
Öİ
0
_
0
0
II
_
0
0
11
0
0
II
0
0
II
0
0
0
0
HB
_
0
0
BT
-
_
0
0
Öİ
-
.
0
0
Öİ
-
_
0
0
Öİ
-
_
0
0
Öİ
-
_
0
0
-
49.500
48.380
100
100
BT
-
83.500
35.750
102.660
100
100
BT
59.445
100
100
BT
100
100
BT
-
_
148
Akkuyu Kanalizasyon Projesi
BESNİ
149
Akkuyu-Yusufağa Kanalizasyon Projesi
BESNİ
150
Boncuk Kanalizasyon Projesi
BESNİ
151
Dörtyol Kanalizasyon Projesi
BESNİ
152
Köseler Kanalizasyon Projesi
KAHTA
153
Yeşilyurt-Pınarlı Kanalizasyon Projesi
154
Z e y Köyü
MERKEZ
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
48.380
155
Kuştepe Köyü
Gözebaşı Köyü
MERKEZ
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
102.660
TUT
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
Kanalzsy
20132013
Başpınar köyü
156
Yazlık Köyü Kamışlı mezrası
MERKEZ
İçme Su.
KÖYDEŞ
Doğanlı Köyü Aksu Mezrası
Tekpınar ve Ataköy
157
MERKEZ
By. Kırıklı Grubu
İçme Su.
II
0
-
KÖYDEŞ
II
II
II
II
II
II
20.000
20132013
59.590
20132013
52.785
-
18.000
26.000
18.686
66.100
52.785
23.400
18.686
-
35
)
)
)
Akçalı Kotur Mezrası
Bağlıca Mezrası
Battalhöyük Köyü Yıldızlı Mezrası Depo Onarımı
MERKEZ
İçme Su.
KHGB
201-2013
159
Uğurca Köyü İçme Suyu Depo Onarımı
MERKEZ
İçme Su.
KHGB
20132013
5.428
160
Pınaryayla Köyü Kavak Mezrası İçme Suyu Depo
Onarımı
MERKEZ
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
53.100
161
Çampınar Ky.Değirmenbaşı Mz.
İçme Su.
KÖYDEŞ
162
Fatih köyü
İçme Su.
KÖYDEŞ
ÇELİKHA
N
İçme Su.
KÖYDEŞ
ÇELİKHA
N
İçme Su.
Bozgedik Ky.Düzağaç Mz.
Gölbağı Köyü
7.906
39.500
31.543
-
17.400
15.635
100
100
BT
-
6.300
5.428
100
100
BT
-
54.400
52.682
100
100
BT
-
17.400
34.889
100
100
BT
-
90.000
64.290
100
100
BT
100
BT
31.543
158
163
9.000
7.906
ÇELİKHA
N
ÇELİKHA
N
20132013
20132013
15.635
34.889
64.290
54.400
20132013
64.890
KÖYDEŞ
20132013
94.527
164
Altıntaş Köyü
165
Kesecik Köyü köyü Yemlice Mez.ve Sarıkaya
Alataş Mez.Tesis geliştirme
BESNİ
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
118.000
166
Beşyol Köyü Balka Mz.İçme suyu
BESNİ
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
67.968
BESNİ
içm e su.
KOYDES
20132013
118.000
64.890
88.000
100
100
-
122.000
94.527
100
100
BT
-
120.000
117.996
100
100
BT
-
67.960
67.968
100
100
BT
-
118.000
116.790
100
100
BT
Akdurak Köyü Yenikurugöl Mez.
Akdurak Köyü Çakmak Mez.
Kutluca Köyü Karnacık Mez.
Boncuk Köyü
167
Beşyol Köyü Karakeçili Mez.
Sayören Köyü
Oyratlı Köyü Satluşağı Mez.
Tekağaç KöyüYazıyalangoz Mez.
36
)
)
)
Yeniköy Köyü Zormağara Mez.İçme Suyu tesis
geliştirme
168
Konuklu Köyü Sarıçiçek ve Göğündürme
Mezraları İçme Suyu
169
BESNİ
İçme Su.
KÖYDEŞ
2013
Çelik Köyü Gölbaşı Organize Sanayi
GÖLBAŞ
I
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
428.340
170
Geçitli köyü Everek Mez.ve Gözpınar
Alıçlı(Ninyat) ve Yeşilbaş(Harzinol) Mezraları
İçme Suyu Yapım İşi
GERGER
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
323.095
171
Üçkaya Grubu
GERGER
İçme Su.
KÖYDEŞ
172
Gölyurt Köyü Depo Yapımı (İçmesuyu)
GERGER
İçme Su.
KÖYDEŞ
173
Gölyurt Köyü İlave Şebeke
GERGER
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
12.500
174
Konacık Köyü Usluca (Bimergo)Mez.İçme Suyu
GERGER
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
34.971
175
Eskitaş Köyü Hamzalar Mez.ve Tepebaşı Mez.
KAHTA
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
64.000
176
Oluklu Köyü Gözelek Mez.
KAHTA
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
113.162
177
Ortanca Köyü İçme Suyu İçme Suyu
KAHTA
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
24.968
178
Aktaş Köyü İçme Suyu İşi
KAHTA
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
15.269
179
Fıstıklı Köyü İçme Suyu İşi
KAHTA
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
10.587
180
Gölgeli Köyü İçme Suyu (ENH) İşi
KAHTA
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
17.570
181
Narince Köyü İçme Suyu İşi
KAHTA
İçme Su.
KÖYDEŞ
20132013
18.328
KAHTA
içme Su.
KOYDES
20132013
27.865
20132013
20132013
135.593
87.310
35.128
-
140.000
-
428.340
428.340
-
287.679
-
40
DE
100
100
BT
323.095
100
100
BT
87.3İ0
87.310
100
100
BT
-
35.128
35.128
100
100
BT
-
16.000
16.000
ıo o
100
BT
-
35.000
34.971
100
100
BT
-
75.520
64.000
100
100
BT
-
114.000
113.021
ıo o
100
BT
-
25.000
20.028
100
100
BT
-
16.000
15.269
100
100
BT
-
11.000
10.587
100
100
BT
-
17.600
17.570
100
100
BT
-
18.328
18.328
100
100
BT
28.000
27.865
100
100
BT
Çaltılı Köyü Karadut Mez. İçme Suyu İşi
182
Çukurtaş Köyü içme Suyu işi
37
)
)
)
20132013
20132013
20132013
227.675
KÖYDEŞ
20132013
37.170
KÖYDEŞ
20132013
46.728
KÖYDEŞ
20132013
67.260
KÖYDEŞ
20132013
117.410
KÖYDEŞ
20132013
76.128
183
Alidam Köyü Terfi hattı
KAHTA
İçme Su.
KHGB
184
Narlı-Serince-Yassıkaya
SİNCİK
İçme Su.
KÖYDEŞ
185
Hürmer-Gevrik
SİNCİK
İçme Su.
KÖYDEŞ
186
Çiftlik Köyü Akbel ve Sülmen Mezraları İçme
Suyu Tesis Geliştirme
TUT
İçme Su.
187
Karaçayır Köyü Kanalizasyon yapım işi
ÇELİKHA
N
Kanalzsy
188
Mutlu Köyü Kanalizasyon İşi
ÇELİKHA
N
Kanalzsy
189
Yağızatlı Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
ÇELİKHA
N
Kanalzsy
190
Akdamar Köyü Kanalziasyon Yapım İşi
SAMSAT
191
Koçali Köyü Sulama Tesisi
192
Altıntaş Köyü Sulama Tesisi
Tarımsal
Sulama
Mutlu-Korteş Köyü Sulama Tesisi
194
Merkez Yenimahalle Tarımsal Sulama 2.Kısım
196
82.664
100
100
BT
-
75.930
89.598
100
100
BT
-
193.000
227.675
100
100
BT
37.000
36.167
100
100
BT
-
46.728
46.728
100
100
BT
-
66.994
66.722
100
100
BT
-
117.410
116.678
100
100
BT
-
76.128
76.128
100
100
BT
BT
BT
17.4.201
3
402.000
354.000
96
96
BT
İÖ
Recep Aksu Sulama Tesisi
Tarımsal
Sulama
KÖYDEŞ
Yeşiltepe ve Oluklu(Akçalı) Sulama Tesisi
Tarımsal
Sulama
İÖ
26.7.201
3
Tarımsal
Sulama
75.000
99.000
112
112
BT
BT
3.9.2013
Sakız Köyü Sulama Tesisi
BT
1.612.000
İÖ
31/05/2012 5000
197
89.562
İÖ
193
08/05/2013 4174
89.598
-
İÖ
01/02/2013 1047
195
Kanalzsy
82.664
229.000
233.000
87
87
BT
İÖ
38
)
)
)
)
198
199
Tarımsal
Sulama
Sakız Köyü Hayır Mezrası Sulama Kanalı
16/04/2013 3432
200
Çat Köyü Sulama Tesisl(Gıda, Tarımve
Hayvancılıkil Müdürlüğü %70 Gap Hibe Destekli)
Tarımsal
Sulama
Taşkale Köyü Kilimli
Mz. ile Şamük Mz.
Tarımsal
Sulama
%30 İl Özel
İdaresi
%70 Gap
Hibe
Destekli
İÖ
23/08/2013 7668
201
Tarımsal
Sulama
Pınarbaşı Köyü
BT
İÖ
13.9.201
3
190.000
269.000
20132013
10.000
İl Özel
İdaresi
İÖ
20132013
52.000
Merkez
il özel
idaresi
iö
20132013
210.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Merkez
İl Özel
İdaresi
20132013
100.000
Beşpınar Park Mesire Alanı Düzenleme Projesi
Merkez
İ! Özel
idaresi
20132013
1.599.720
203
01.3.9.00.000.05
.03.05
Hizmet Alımları
Merkez
ve
İlçeler
204
01.3.9.00.000.05
.06.04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma
Merkez
205
01.3.9.00.000.05
.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
206
01.3.9.00.000.05
.06.07
207
08.1.0.22.000.08
.06.05
Tarımsal
Sulama
İl Özel
İdaresi
iö
BT
227.000
72
72
DE
İÖ
Yaylakonak Çimenke Bölgesi Sulama Tesisi
90
İÖ
11.10.20
13
26/08/2013 7725
90
BT
1.10.201
3
10
202
200.000
69.6000
410.000
10.000
9.986
50
100
50
DE
BT
52.000
DE
210.000
DE
100.000
DE
1.599.720
1.316.506
82
BT
39
)
)
)
208
08.1.0.23.000.08
.03.05
Beşpınar Park Mesire Alanı Düzenleme Projesi
Merkez
ilö z e !
idaresi
iö
20132013
209
08.1.0.25.000.05
.06.05
Beşpınar Park Mesire Alanı Düzenleme Projesi
Merkez
İl Özel
İdaresi
jQ
20132013
Toplam
350.00
339.309
338.465
99
25.087.788
23.573.28
3
94
339.309
30.185.313
DE
350.00
0
BT
M İLLİ EĞ İTİM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Y A T IR IM L A R I
s.
Tutarı
Önceki Yıllar Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
1
ilkoQ.Kur.yap.
Prog.
Kahta Körgüden İlköğretim Okulu
8 Derslik
Kahta
Eğitim
20092013
1.146.960
955.625
191.335
227.516
2
ilko§.Kur.yap.
Prog.
Besni Suvarlı İlköğretim Okulu 8
Derslik
Besni
Eğitim
20112013
847.240
343.556
503.684
527.619
3
ilko^.Kur.yap.
Prog.
Besni Yazıkarakuyu İ.Ö.O. 8
Derslik
Besni
Eğitim
20112013
921.580
840.725
80.855
-
4
ilko^.Kur.yap.
Prog.
Gerger Ağaçlı İlköğretim Okulu 8
Derslik
Gerger
Eğitim
20112013
1.170.560
327.738
842.822
853.412
5
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Sincik Alancık İlköğretim Okulu 8
Derslik
Sincik
Eğitim
20112013
882.640
475.118
407.522
332.121
6
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Kahta Güdülge İlköğretim Okulu 8
Derslik
Kahta
Eğitim
20112013
836.620
565.195
271.425
69.641
7
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Gölbaşı Çatalağaç İlköğretim
Okulu 8 Derslik
Gölbaşı
Eğitim
20112013
846.520
859.317
12.797
-
N
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Prj. No
P.G. %
F.G.%
Açık.
100
100
BT
100
100
BT
100
ıoo
BT
100
ıoo
BT
100
100
BT
100
100
BT
100
ıoo
BT
40
)
)
)
8
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Kaşköy İlköğretim Okulu 4
Derslik
Merkez
Eğitim
2011
2013
312.700
269.924
42.776
78.549
9
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Akkonut(Altınşehir)
Anaokulu 5 Derslik
Merkez
Eğitim
20112013
346.554
93.522
253.032
253.033
10
ilkoQ.Kur.yap.
Prog.
Kahta Karşıyaka Anaokulu 5
Derslik
Kahta
Eğitim
20112013
311.520
121.086
190.434
190.333
11
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Çemberlitaş İlköğretim
Okulu 8 Derslik
Merkez
Eğitim
20122013
1.038.400
-
1.038.400
810.507
12
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Kahta Salkımbağ İlköğretim Okulu
8 Derslik
Kahta
Eğitim
20122013
1.013.974
95.860
918.114
662.214
13
ilkoQ.Kur.yap.
Prog.
Gerger Oymaklı İlköğretim Okulıı
8 Derslik
Gerger
Eğitim
20122013
1.414.820
-
1.414.820
1488.065
14
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Zey İlköğretim Okulu 4
Derslik
Merkez
Eğitim
20122013
341.020
-
341.020
341.020
15
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez M.Akif Ersoy İ.Ö.O. 32
Derslik (TOKİ)
Merkez
Eğitim
20122013
-
-
-
-
16
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Yeşilyurt Mah.Anaokulu 6
Derslik
Merkez
Eğitim
20122013
1.071.983
-
1.071.983
957.354
17
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Malazgirt Anaokulu 3
Derslik
Merkez
Eğitim
20122013
182.310
56.713
125.597
41.368
18
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Gölbaşı Merkez Anaokulu 3 Derslik
Gölbaşı
Eğitim
20122013
446.040
-
446.040
446.040
19
ilko^.Kur.yap.
Prog.
Kahta Gazi İ.Ö.O. Bahçesi
Anaokulu 3 Derslik
Kahta
Eğitim
20122013
232.460
156.009
76.451
90.374
20
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Karapınar Anaokulu 3
Derslik
Merkez
Eğitim
20122013
229.864
48.969
180.895
193.944
21
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Çelikhan Merkez Anaokulu 5
Derslik
Çelikhan
Eğitim
20122013
302.080
117.359
184.721
204.342
22
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Yeni Mahalle Anaokulu 6
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
1.085.600
-
1.085.600
552.134
100
100
BT
100
100
BT
100
ıo o
BT
80
95
DE
80
95
DE
99
99
DE
100
100
BT
0
40
DE
90
95
DE
80
99
DE
100
100
BT
100
100
BT
100
100
BT
100
100
BT
50
85
DE
41
)
)
)
)
23
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Çelikhan Pınarbaşı Anaokulu 3
Derslik
24
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
25
Çelikhan
Eğitim
20132014
311.520
-
311.520
345.462
Sincik Çamdere Anaokulu 3
Derslik
Sincik
Eğitim
20132014
330.400
-
330.400
162.765
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Tut Boyundere Anaokulu 3
Ders.(4 Ders.İlkokul Oldu)
Tut
Eğitim
20132014
338.660
-
338.660
229.463
26
ilko^.Kur.yap.
Prog.
Merkez Yenimahalle Ortaokulu 24
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
3.329.960
-
3.329.960
705.741
27
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Yenimahalle İlkokulu 18
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
1.231.920
-
1.231.920
346.209
28
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Altınşehir İlkokulu 24
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
3.318.160
-
3.318.160
599.094
29
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Hasancık Ortaokulu 8
Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
1.289.740
-
1.289.740
833.781
30
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Elmacık Köyü İlkokulu 4
Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
456.660
-
456.660
471.609
31
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Petrol Mahallesi İlkokulu 4
Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
335.120
-
335.120
338.342
32
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Burç Köyü İlkokulu 4
Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
427.750
-
427.750
428.253
33
ilkoij.Kur.yap.
Prog.
Merkez Kömür Beldesi Ortaokulu 8
Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
1.223.660
-
1.223.660
826.705
34
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Tut Akçatepe Ortaokulu 8 Derslik
Tut
Eğitim
20132013
1.309.800
-
1.309.800
775.018
35
ilkoQ.Kur.yap.
Prog.
Samsat Uzuntepe Köyü Ortaokulu
8 Derslik
Samsat
Eğitim
20132013
1.192.980
-
1.192.980
S11.464
36
ilkoQ.Kur.yap.
Prog.
Samsat İmam Hatip Ortaokulu 8
Derslik
Samsat
Eğitim
20132013
1.272.040
-
1.272.040
983.043
37
ilkoQ.Kur.yap.
Prog.
Gölbaşı Atatürk İlkokulu 24 Derslik
Gölbaşı
Eğitim
20132014
2.336.400
-
2.336.400
2.336.400
100
100
BT
50
95
DE
75
99
DE
20
25
DE
30
45
DE
15
20
DE
65
85
DE
100
100
BT
100
100
BT
100
100
BT
70
90
DE
60
95
DE
85
95
DE
80
95
DE
100
100
BT
42
)
)
)
38
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Gerger Gölyurt Ortaokulu 8 Derslik
Gerger
Eğitim
20132014
1.674.420
-
1.674.420
703.190
39
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Gerger Merkez İmam Hatip
Ortaokulu 8 Derslik
Gerger
Eğitim
20132014
1.349.920
-
1.349.920
918.301
40
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Gerger Merkez Ortaokulu 8 Derslik
Gerger
Eğitim
20132014
1.557.600
-
1.557.600
846.023
41
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Çelikhan İzci Köyü Ortaokulu 8
Derslik
Çelikhan
Eğitim
20132014
1.498.600
-
1.498.600
1.192.771
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Sincik Merkez İmam Hatip
Ortaokulu 8 Derslik
Sincik
Eğitim
20132014
1.230.740
-
1.230.740
1.287.465
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Sincik Dilektepe Ortaokulu 8
Derslik
Sincik
Eğitim
20132014
493.476
-
493.476
501.371
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Sincik YİBO Pansiyon Binası
(Yemekhaneli) 200 Öğr.
Sincik
Eğitim
20132014
3.197.800
-
3.197.800
894.395
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Besni Köseceli Ortaokulu 8 Derslik
Besni
Eğitim
20132014
1.203.600
-
1.203.600
757.577
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Kahta Menzil Köyü Ortaokulu 8
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
2.135.800
-
2.135.800
358.595
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Kahta Bölükyayla Beldesi
Ortaokulu 18 Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.270.860
-
1.270.860
657.533
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Kahta Erikli Aktoprak Köyü
Ortaokulu 18 Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.404.200
-
1.404.200
760.820
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Kahta Bağbaşı Köyü Ortaokulu 8
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.168.200
-
1.168.200
1.077.101
50
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Tut Dağyalangoz Köyü İlkokulu 4
Derslik
Tut
Eğitim
20132013
315.060
-
315.060
338.790
51
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Merkez Yukarı Kuşakkaya Köyü
İlkokulu 4 Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
448.400
-
448.400
461.566
52
ilkog.Kur.yap.
Prog.
Merkez Şerefli Köyü Ortaokulu 4
Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
430.700
-
430.700
447.401
42
43
44
45
46
47
48
49
40
90
DE
65
95
DE
60
90
DE
80
99
DE
99
99
DE
100
100
BT
20
20
DE
60
99
DE
15
40
DE
50
85
DE
40
85
DE
85
85
DE
100
100
BT
100
100
BT
100
100
BT
43
)
)
)
53
İlköğ.Kur.yap.
Prog.
Kahta Göçeri Köyü Ortaokulu 18
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.361.602
-
1.361.602
823.463
54
İlköğ.Kur.yap.
Prog.
Kahta TPAO Atatürk İlkokulu 32
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
5.133.000
_
5.133.000
1.311.963
55
İlköğ.Kur.yap.
Prog.
Kahta Akıncılar Köyü ilkokulu 18
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.326.320
1.326.320
226.854
56
İlköğ.Kur.yap.
Prog.
Merkez Kuştepe Köyü ilkokulu 2
Derslik
Merkez
Eğitim
20132013
283.000
283.000
283.000
57
İlköğ.Kur.yap.
Prog.
Tut Abuzer Yıldırım imam Hatip
Ortaokulu
18 Derslik Kaba İnşaat
Tut
Eğitim
20132014
950.000
-
950.000
950.000
İlköğ.Kur.yap.
Prog.
Merkez TPAO 32 Derslikli İlkokulu
(EML Bahçesi)
Merkez
Eğitim
20132014
3.516.400
-
3.516.400
775.147
İlköğ.Kur.yap.
Prog.
TPAO Kız İmam Hatip Lisesi 32
Derslik
Merkez
20132014
4.897.000
-
4.897.000
834.971
58
59
Eğitim
_
60
Dev.Yat.
Programı
Merkez Anadolu İmam Hatip lisesi
( GAP)( 16 Derslik)
Merkez
Eğitim
20102013
2.745.860
1.750.640
3.500.000
1.184.038
61
Dev.Yat.
Programı
Kahta Milli Piyango Lisesi (16
Derslik)
Kahta
Eğitim
20102013
3.193.000
2.548.648
2.548.648
587.811
62
Dev.Yat.
Programı
Kahta Anadolu Lisesi ( GAP )-2
( 16 Derslik ) MEB 2000-07
Kahta
Eğitim
20122014
2.761.200
30.728
2.809.000
2.533.306
63
Dev.Yat.
Programı
Merkez Anadolu Lisesi 24 Derslik
Merkez
Eğitim
20122014
3.058.560
136.324
4.212.500
3.240.976
64
Dev.Yat.
Programı
Merkez Kız Tek. ve Mes.Lisesi
(24 Derslik+Anaokulu+200
Öğr.Pansiyon)
Merkez
Eğitim
20122014
7.111.860
287.905
7.987.500
5.939.119
65
Dev.Yat.
Programı
Sincik Ömer Aybak Kız Öğrenci
Yurdu (İkmal İnşaat)
Sincik
Eğitim
20122013
868.291
189.898
1.830.000
675.410
66
Dev.Yat.
Programı
Kahta Halk Eğitim Merkezi (16
Derslik) (TOKİ)
Kahta
Eğitim
20122014
-
-
-
-
67
Dev.Yat.
Programı
Merkez Atakent ÇPL (16 Derslik)
(TOKİ)
Merkez
Eğitim
20122014
-
-
.
68
Dev.Yat.
Programı
Besni Isotlar Otomotiv Tic.A.Ş.
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
(24 Derslik)
Besni
Eğitim
20122014
-
-
-
-
65
85
DE
20
30
DE
15
30
DE
100
100
BT
100
100
BT
20
30
DE
15
15
DE
100
100
BT
100
100
BT
90
99
DE
95
99
DE
80
85
DE
85
99
DE
0
40
DE
0
40
DE
0
20
DE
44
)
)
69
Dev.Yat.
Programı
Çelikhan Anadolu imam Hatip
Lisesi 16 Derslik+ 200 Öğrencilik
Pansiyon
70
Dev.Yat.
Programı
Merkez Bilim Sanat Merkezi 16
Derslik
71
Dev.Yat.
Programı
72
Dev.Yat.
Programı
73
74
Merkez Anadolu Sağlık Meslek
Lisesi 16 Derslik+
200 Öğrencilik Pansiyon
Merkez TOBB Anadolu Lisesi
16 Derslik+200 Öğr. Pans.+l
Spor Salonu
Çelikhan
Eğitim
20132015
5.782.000
-
1.750.000
-
Merkez
Eğitim
20132016
2.702.200
-
350.000
229.622
Merkez
Eğitim
20132015
5.453.960
-
5.500.000
814.834
Merkez
Eğitim
20132015
-
-
-
-
Eğitim
20132015
489.700
-
540.000
138.265
20132015
2.487.440
-
-
-
96.233.845
50.364.611
Dev.Yat.
Programı
Merkez Güzel Sanatlar Spor Lisesi
Spor Salonu
Merkez
Dev.Yat.
Programı
Kahta 200 Öğrencilik Ortaöğretim
Pansiyonu
Kahta
Eğitim
Toplam
107.186.984
10.270.858
0
10
DE
10
15
DE
15
25
DE
0
0
DE
20
35
DE
0
0
DE
52
0
45
)
)
)
)
S A Ğ L I K M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü Y/lT I R I M L A R I
s.
N
Pl-j. No
Adı ve Karakteristiği
1
1991100040
25 Yataklı Gerger Entegre Devlet Hastanesi
(İl Özel İadresi tarafından 13.08.2010
tarihinde ihalesi yapıldı inşaatı devam
ediyor.)Geçici Kabul aşamasında
2
19911000030
400 Yataklı Devlet Hastanesi (TOKİ
tarafından 18.09.2009 tarihinde ihalesi
yapıldı inşaat devam ediyor.)
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Gerger
Sağlık
GB
2010-2013
2.997.000
3.433.000
520.000
78.000
15
99
DE
Merkez
Sağlık
ÖB
2009-2013
78.082.000
42.557.000
29.370.000
19.730.000
66
91
DE
Kahta
Sağlık
ÖB
2011-2013
637.000
99
DE
99
DE
99
DE
Tutarı
ÖZEL
Kahta 4 nolu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil
Sağlık İstasyonu bilgileri gönderildi TOKİ
tarafından ihalesi 06.12.2011 tarihinde
yapıldı.24.01.2012 tarihinde sözleşme
imzalandı.İnşaat devam ediyor 04.09.2013
tarihinde .Geçici Kabulü yapıldı.
ÖZEL
Gölbaşı 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi İhalesi
TOKİ tarafından 06.12.2011 tarihinde
ihalesi yapıldı.24.01.2012 tarihinde
sözleşme imzalandı.İnşaat devam ediyor
04.09.2013 tarihinde Geçici kabulü yapıldı
Gölbaşı
Sağlık
ÖB
2011-2013
637.000
5
ÖZEL
Gerger ilçesi Güngörmüş Köyü Aile Sağlığı
Merkezi İl Özel İdaresi tarafından
05.07.2012 Tarihinde İhalesi
yapıldı.13.08.2013 tarihinde Geçici kabulü
yapıldı
Gerger
Sağlık
Öİ
2012-2013
476.000
6
20091000050
Gerger İlçe Entegre Hastanesi Personel
Lojmanı (ihale aşamasında)
Gerger
Konut
Öİ
2013-2015
485.000
19911000090
200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi, MIHI Emlak Genel
Müdürlüğü protokol gereği Bakanlığımızın
Genel Bütçe kapsamında Emniyet
Müdürlüğüne tahsis karşılığı bina yapılması
işinin mevzuata uygun olmadığını belirtmiş
ve tahsis talebimiz değerlendirilmek üzere
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne
Bakanlığımızca yazı yazılmıştır(
Projelendirme aşamasında)
Merkez
Sağlık
GB
2013-2016
3
4
7
Önceki
Yıllar
Harcama
189.000
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
310.000
2013
Harcama
254.000
P.G. °/o F.G.%
82
485.000
Açık.
İA
HB
46
.)
)
)
8
20091000900
9
19911000040
10
20061001500
11
ONARIM
20 Yataklı Sincik Entegre İlçe Hastanesi
03.01.2014 tarhinde Müdürlüğümzü ve
Bakanlık yetkililkeri ile birlikte ihalesi yapıldı
75 Yataklı Gölbaşı Devlet Hastanesi (Gölbaşı
Devlet Hastanesi A ve B Bloklarının yıkım
kararı alınmış olup, 20.12.2013 tarhinde
Müdürlüğümzü ve Bakanlık yetkililkeri ile
birlikte ihalesi yapıldı.)sözleşme
aşamasında
Merkez Kuştape Sağlık Evi 03.01.2014
tarhinde Müdürlüğümzü ve Bakanlık
yetkililkeri ile birlikte ihalesi
yapıldı.)sözleşme aşamasında
Eğitim Tipi Sağlık Ocağı Zemin iyileştirme
ve Projelerinin hazırlanması ve ihale
dokümanlarının hazırlanması 03.06.2010
tarihinde ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam
ediyor.
Sincik
Sağlık
GB
2013-2015
3.900.000
1.000.000
İA
Gölbaşı
Sağlık
GB
2013-2015
8.500.000
1.500.000
İA
Merkez
Sağlık
Öİ
2013-2014
150.000
İA
Merkez
Sağlık
GB
2010-2014
Toplam
48.000
95.762.000
30.000
46.209.000
33.371.000
DE
90
36.000
20.062.000
60
47
)
)
)
)
H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
1
ONARIM
2
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve Bitiş
Çelikhan Aile Sağlığı
Merkezi
Çelikhan
Sağlık
G B
2013-2013
42.598
0
42.598
ONARIM
Gölbaşı Harmanlı ASM
ve Tut Kösleli Sağlıkevi
Gölbaşı
Sağlık
G B
2013-2013
93.220
0
3
ONARIM
Kahta Kocahisar
Sağlıkevi,
Eskitaş,Akıncılar ve
Hacıyusuf Aile Sağlığı
Merkezleri
Kahta
Sağlık
G B
2013-2013
129.564
4
ONARIM
Mekez 4 Nolu Aile
Sağlığı Merkezi
Merkez
Sağlık
G B
2013-2013
5
ONARIM
Merkez Kömür, Kahta
Bölükyayla ve Karadut
Aile Sağlığı Merkezi
Merkez
Sağlık
G B
ONARIM
Sincik Pınarbaşı ve
Yarpuzlu ASM ile
Merkez 5.6.8 Nolu ASM
ler.
Sincik
Sağlık
ONARIM
Merkez Dağkuyucak,
Durukaynak,
Kızılcapınar ASM.ler ve
Merkez Kayatepe
Sağlıkevi ile Samsat
Devlet Hastanesi
Merkez
Sağlık
6
7
Adı ve Karakteristiği
Tutarı
2013
Harcama
P.G. °/o
F.G.%
Açık.
42.598
100
100
BT
93.220
93.220
100
100
BT
0
129.564
129.564
100
100
BT
98.294
0
98.294
98.294
100
100
BT
2013-2013
26.786
0
26.786
26.786
ıo o
100
BT
G B
2013-2013
122.073
0
122.073
122.073
ıo o
100
BT
G B
2013-2013
120.953
0
120.953
120.953
ıo o
100
BT
633.488
0
633.488
633.488
Toplam
ıoo
48
)
)
)
KAM U H A S T A N E L E R İ B İR LİĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Y A T IR IM L A R I
s.
N
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Tutarı
Ö.
Y.
H.
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
414062
F.G.%
Açık.
414062
100
BT
95200
80
DE
P.G. °/c
1
Kahta Devlet Hastanesi
Peyzaj İşi
Kahta
Sağlık
GB
2013-2013
414.062
2
Kahta Devlet Hastanesi
Doğalgaz Dönüşümü İşi
Kahta
Sağlık
DS
2013-
119.000
3
Kahta Devlet Hastanesi
2.Grup Asansör Revizyonu
Montajı
Kahta
Sağlık
DS
2013-
279.000
111600
111600
40
DE
4
Göçeri Devlet Hastanesi
Peyzaj Yapım İşi
Kahta
Sağlık
GB
2013-2013
385.488
385488
385488
100
BT
5
Çelikhan Devlet Hastanesi
Kalorifer Onarım İşi
Çelikhan
Sağlık
DS
2013-
46.900
37520
37520
80
DE
6
Çelikhan Devlet Hastanesi
Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtımı İşi
Çelikhan
Sağlık
DS
2013-2013
58.000
58000
100
BT
7
Adıyaman Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Ek 3
Binası 2 Kalem Asansör Revizyonu
Montajlı Mal Alımı
Merkez
Sağlık
DS
2013-
209.500
104750
104750
50
DE
8
Adıyaman Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Ek 3
Binası Çatı Onarımı İşi
Merkez
Sağlık
DS
2013-2013
38.000
38000
38000
100
BT
Toplam
95.200
58.000
1.549.950
1.244.620
1.244.620
49
)
)
.)
)
İL A F E T V E A C İ L D U R U M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Y A T IR I ML/İRİ (TL)
s.
Prj. No
N
2010G00020
Adı v e Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. °/o F.G.%
Açık.
1
Korupınar mah.
24 Adet Konut Yapımı
Besni
Konut
2011-2013
1.390.040
295.133
1.094.906
126.280
30
40
D.E
2
Gerger Nakışlı Köyü
EYY 18 Adet Konut Yapımı
Gerqer
Konut
2012-2014
765.800
262.000
503.800
455.400
94
95
D.E
3
Gölbaşı Hamzalar Köyü
EYY 61 Adet Konut Yapımı
Gölbaşı
Konut
2009-2013
1.843.200
1.621.000
222.200
222.200
100
100
B.T
4
Kahta Alidam Köyü EYY
2 Adet Konut Yapımı
Kahta
Konut
2012-2013
84.600
34.000
50.600
50.600
100
100
B.T
5
Sincik Sakız Köyü
Güvencinli
Mezrası EYY 9 Adet Konut
Yapımı
Sincik
Konut
2012-2013
363.600
324.000
39.600
39.600
100
100
B.T
Toplam
4.447.240
2.536.133
1.911.106
47
894.080
A İL E ^/E S O S Y A L PCILITIK/tLA R M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü Y A T IR IM L A R I
s.
N
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Baş. T
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
1
2000K171660
Toplum Mrk.(GAP)
Merkez
Sosyal
Hizmet
GB
2011-2013
1.510.000
1.200.000
310.000
310.000
100
100
BT
2
2006K171210
Sevgi Evleri
Merkez
Sosyal
Hizmet
GB
2012-2013
2.079.000
1.270.000
809.000
809.000
100
100
BT
3
2006K171210
BSRM
Merkez
Sosyal
Hizmet
GB
2013-2014
2.000.000
345.000
20.000
1
1
DE
Toplam
>
5.589.000
2.470.000
)
1.464.000
1.139.000
78
)
)
GENC;l i k
s.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
h izm et
LERI VE S P O R M U D U R L U G U Y A T IR IM L A R I
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
Önceki Yıllar
Harcama
2013
Harcama
P.G.
%
F.G.%
Açık.
1
1990H050050
2500 Seyircilik
Spor Salonu
Yapım işi
Merkez
Spor
GB
2011-2013
11.887.320
6.498.000
3.751.000
3.751.000
100
85
DE
2
1990H050050
Gençlik Merkezi
Yapım İşi
Kahta
Spor
GB
2011-2013
2.604.260
1.350.000
1.254.000
1.254.000
100
100
BT
3
2011H050020
Sentetik Çim
Saha Yapımı İşi
Tut
Spor
GB
2012-2013
711.711
710.000
710.000
100
100
BT
4
TRCI-KOA-11/5066
Su Sporları Merkezi
(Kayıkhane) Yapımı
İşi
Merkez
Spor
KA
2013-
682.040
760.000
422.440
56
-
DE
5
SPOR TOTO
Altınşehlr Mansur
Yardımcı
Futbol Sahası
Merkez
Spor
GB
2013-2013
491.566
472.000
477.413
101
100
BT
6
MUHTELİF İŞLER
100. Yıl Yüzme
Havuzu Çanak
Onarım İşi
Merkez
Spor
GB
2012-2013
64.888
70.000
69.062
99
100
BT
7
1990H050050
Gençlik Merkezi
Yapım İşi
Merkez
Spor
GB
2011-2013
2.758.840
1.240.840
1.240.840
100
100
BT
Merkez
Spor
GB
2013-
739.860
600.000
176.410
29
60
DE
1.518.000
8
SPOR TOTO
Stilce Futbol
Sahasına Sentetik
Çim ve Soyunma
Odaları Yapımı
9
SGM
Samsat İlçe
Futbol Sahasına
Soyunma Odaları
Yapımı
Samsat
Spor
GB
2013-
165.082
165.000
63.990
39
80
DE
10
SGM
Sincik İlçe
Futbol Sahasına
Soyunma Odaları
Yapımı
Sincik
Spor
GB
2013-
224.200
224.000
94.376
42
50
DE
11
SGM
Atletizm Pisti
Yapım İşi
Merkez
Spor
GB
2013-
4.323.673
3.850.000
1.250.572
32
15
DE
12
201H050020
250 Seyirci
Kapasiteli Spor
Salonu Yapım İşi
Gerger
Spor
GB
2013-
1.460.840
858.000
198.756
23
20
DE
13.954.840
9.708.859
Toplam
26.114.280
9.366.000
70
51
)
)
)
)
Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü Y A T IR IM L A R I
s.
N
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
1
2
3
4
5
6
7
8
Jandarma Hizmet Binası Güç.ve Onarımı
Gölbaşı Harmanlı Jandarma Hizmet Bin.Yap.
Jandarma Lojmanları Onarım Inş.
Jand.Krk. Kom.12 Daireli Loj.Bin Güç.
Adıyaman Özel Harekat Kom.Hiz.Bin.Güç.
Çakırhöyiik Jand.Hiz Bin.ve Loj.Göç.ve Onarım işi
Merkez Tapu Kadastor Hizmet Binası
Çevre ve Şehircilik II Md. Loj.Onarım işi
9
Çevre ve Şehircilik II Md. Özürlü Asansörü Yapım işi
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Sincik
Güvenlik
Güvenlik
GB
GB
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Genel Id.
Genel Id.
Merkez Genel İd.
Gölbaşı
Gölbaşı
Sincik
Merkez
Besni
Merkez
Merkez
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Önceki Yıllar
Harcama
Tutarı
GB
GB
GB
GB
GB
GB
2012-2013
2010-2013
2011-2013
2012-2013
2011-2013
2011-2013
20132013-2013
201.140
204.300
707.900
246.300
GB
2013-2013
Toplam
359.120
638.000
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
396.930
720.300
85.520
197.270
79.560
2013
Harcama
P.G.
»/o
100
100
100
100
23.250
20.110
119.080
87
22
100
43.800
712.000
38.740
278.600
88
39
90
0
74
100
BT
BT
BT
BT
DE
BT
HB
BT
100
100
BT
250.000
225.590
220.540
300.000
126.900
0
150.000
220.540
149.740
1.514.700
Açık.
26.800
90.000
119.080
35.120
0
0
2.704.200
F.G.%
1.691.680
100
64
1.075.650
G ID A , T A R IM VE H A Y V A N C I L I K M Ü D Ü R LÜ Ğ J Y A T IR IM L A R I
s.
N
Prj. No
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş Tarihi
Mera Hizmetleri
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
30.000
YOK
181.645
Adı ve Karakteristiği
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
157.336
524
87
BT
1
0
2
2012A020110
Çayır Mera Yem Bitkileri
Üretimini Geliştirme Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
30.000
YOK
29.950
27.426
91
96
BT
3
2010A020060
Bitkisel Üretimi Geliştirme
Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
29.500
YOK
19.835
16.434
56
100
BT
4
2010A030010
Hayvancılığı Geliştirme Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
37.000
YOK
23.099
22.773
62
100
BT
5
1985A040220
Su Ürünleri Üretimini
Geliştirme Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
7.000
YOK
7.678
2.792
40
100
BT
6
2009A020040
Çevre Amaçlı Tarımsal
Alanların Korunması (ÇATAK)
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
10.740
YOK
10.698
8.910
83
80
BT
7
2010A020040
Bitki Sağlığı ve Uygulamaları
Kontrolü Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
181.000
YOK
133.949
127.843
71
100
BT
52
)
)
)
8
2012A020050
Türkiye Tarım Havzaları
Geliştirme Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
1.111
YOK
4.093
4.050
9
2003A030020
Hayvan Hastalık ve Zararlıları
İle Mücadele Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
175.000
YOK
120.272
10
2009A020050
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
13.000
YOK
11
2010A020100
Arazi Toplulaştırma Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
85.000
12
2012A020060
Tarımsal Yayım Hizmetlerinin
Desteklenmesi Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2013-2013
13
2013A30010
Hayvancılık Kooperatiflerinin
Desteklenmesi Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
14
2012A020070
Organik Tarımın
Yaygınlaştırılması ve Kontrolü
Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
15
2010A040050
Kontrol Hizmetlerinin
Geliştirilmesi Projesi
Merkez ve
İlçeler
16
2012K100140
Nitrat Direktifinin Uygulanması
Merkez ve
İlçeler
365
100
BT
109.456
63
100
BT
12.969
4.408
34
100
BT
YOK
84.795
82.574
97
100
BT
16.000
YOK
21.925
15.385
96
ıo o
BT
2013-2013
9.000
YOK
8.955
4.734
53
100
BT
GB
2013-2013
27.000
YOK
27.441
21.318
79
ıo o
BT
Tarım
GB
2013-2013
2.000
YOK
5.760
4.766
238
100
BT
Tarım
GB
2013-2013
2.400
YOK
2.400
0
0
100
BT
Toplam
695.464
655.751
610.205
88
53
)
)
)
BILIM S A N A Y İ V E Tl EKNOLOJI
İL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü YATIR II M L ARI (TL)
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
1
1986K110120
Adıyaman Merkez KSS
(2. Kısım Üstyapı
Merkez
KSS
Bakanlık
Kredisi
2008-2013
6.238.000
4.987.678
773.000
756.197
98
92
DE
2
1987K110220
Adıyaman OSB
(Tevzi l.V e 2 . Arıtma
Merkez
OSB
20092016
34.334.000
22.099.742
9.448.860
9.443.860
99
92
De
3
1987K110220
Besni OSB(Altyapı)
Besni
OSB
2005-2016
22.998.500
6.248.572
1.106.231
500.203
45
29
DE
4
1987K110220
Adıyaman-Gölbaşı
OSB
(Enerji Nakil Hattı)
Gölbaşı
OSB
Bakanlık
Kredisi
2005-2013
460.000
63.280
690.638
689.837
99
100
BT
5
1987K110221
Adıyaman-Kahta
OSB(Altyapı)
Kahta
OSB
Bakanlık
Kredisi
2008-2013
12.694.000
9.194.086
1.709.253
499.617
27
76
DE
76.724.500
42.593.358
13.727.982
11.889.714
s.
N
Bakanlık
Kredisi
Bakanlık
Kredisi
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
87
K Ü L T Ü R TU R İZ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Y A T IR IM L A w (TL)
s.
N
1
2
Prj. No
195H040070
Adı ve
Karakteristiği
Tuzhanı Projelendirme
ve Restorasyon
Perre Antik Kenti
Çevre
Düzenleme Projesi
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Merkez
Turizm
GB
2010-
5.500.000
1.620.747
2.298.199
Merkez
Turizm
GB
2010-
2.245.725
47.188
2.802.712
Tutarı
3
Nemrut Dağı Çevre
Düzenleme Proje
Uygulaması
Kahta
Turizm
GB
2012-
2.363.000
4
Nemrut Dağı Yolu
Ulaşım Projesi
Kahta
Turizm
GB
2010-
7.172.705
5
Kommagene Nemrut
Dağı Koruma ve
Geliştirme Programı
Kahta
Turizm
GB
2006-
2.300.000
Toplam
19.581.430
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
DE
394.673
20
Açık.
30
DE
DE
3.868.451
1.741.684
1.599.905
DE
DE
5.536.386
6.842.595
1.994.578
29
54
)
)
)
AkDIYAMAN H A V A LİM A N I M U D U R LU G U Y A T I R I M L A R I (TL)
s.
Prj. No
N
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.6. %
F.G.%
Açı k.
1
2005E030140
Adıyaman
Havalimanı
Terminal Binası
Merkez
Ulaşım
KT
2011-2013
26.259.800
11.383.000
16.962.000
16.962.000
100
100
BT
2
2010E030140
Havalimanı Pist
Genişletmesi
Apron ve Taksi Yolu
Merkez
Ulaşım
KT
2011-2013
13.320.000
13.320.000
3.300.000
3.300.000
100
100
BT
Toplam
39.579.800
24.703.000
20.262.000
20.262.000
100
M E T E O R O L O Jİ M U D U R L U G U Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
1
2
3
4
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Otomatik Meteoroloji
Gözlem
İstasyonu (AWOS)
Kurulumu
Otomatik Meteoroloji
Gözlem
İstasyonu (OMGİ) Kurulumu
Otomatik Meteoroloji
Gözlem
İstasyonu (OMGİ) Kurulumu
Otomatik Meteoroloji
Gözlem
İstasyonu (OMGİ) Kurulumu
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Merkez
DKH
GB
2013-2014
637.665
637.665
Sincik
DKH
GB
2013-2013
31.000
Samsat
DKH
GB
2013-2013
Tut
DKH
GB
2013-2013
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
637.665
100
100
BT
31.000
31.000
100
100
BT
31.000
31.000
31.000
100
100
BT
31.000
31.000
31.000
100
100
BT
730.665
730.665
730.665
100
55
)
)
)
BESN İ B E L E D İY E S İ Y A T IR IM L A R I (TL)
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
1
Mezbahane Yapılması
Besni
DKH
GB
2008-
2
Halihazır Harlta-İmar
Planının Uygulanması
Besni
DKH
GB
2011-2013
3
İmar Planının Uygulanması
Besni
DKH
GB
2013-
4
Kilit Taşı İle Yol Yapımı
Besni
Ulaşım
GB
2012-2013
1.500.000
420.000
5
Enerji Hattı Tadilatı
Besni
DKH
GB
2011-2013
200.000
33.000
6
Yol Betonlama
Besni
Ulaşım
GB
2012-
200.000
20.000
7
Halısaha Tamiratı
Besni
DKH
GB
2012-2013
8
Hizmet Binası Bakım
ve Onarımı
Besni
DKH
GB
2012-
9
İş Merkezi Yapımı
Besni
DKH
GB
2012-2013
5.000.000
10
Su Gözü Depolarının
Trafo ve Motor Değişimi
Besni
DKH
GB
2012-2013
1.450.000
s.
N
Prj. No
Toplam
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
450.000
305.000
145.000
2.900.000
599.600
400.000
250.000
P.G. °/o
345.000
F.G.%
68
68
DE
100
100
BT
250.000
İA
741.029
77
77
DE
167.000
167.000
100
100
BT
150.000
87.000
54
54
DE
60.000
60.000
60.000
100
100
BT
70.000
70.000
10.000
14
14
DE
100
100
BT
100
BT
12.080.000
1.080.000
Açık.
1.377.600
1.450.000
1.450.000
100
3.772.000
2.860.029
76
ÇEL1KH AN B E L E D İY E S İ Y A T IR IM LA R I [TL)
S.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
1
Mezbaha Yapımı
Çelikhan
DKH
GB
2012-2015
150.000
2
Taziye Evi Yapımı
Çelikhan
DKH
GB
2013-2015
3
Kilit Taşı Döşeme
Çelikhan
Ulaşım
GB
4
Mesire Alanı Düzenlemesi
Çelikhan
DKH
5
Yol için istinat Duvarı
Yapımı
Çelikhan
Ulaşım
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
P.G. °/o F.G.%
Açık.
40.000
40.000
100
26,67
DE
175.000
75.000
15.000
20
8,571
DE
20132014
750.000
600.000
600.000
100
80
DE
GB
20132013
50.000
50.000
50.000
100
100
BT
GB
2013-2014
200.000
75.000
45.000
30
22,5
DE
Toplam
1.325.000
60.000
2013
Harcama
60.000
840.000
750.000
89
56
)
)
G Ö LB A Ş I B E L E D İY E S İ Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. °/o F.G.%
Açık.
1
Park Yapımı
Gölbaşı
DKH
GB
2013-2013
134.000
178.252
134.000
133.024
99
99
DE
2
Yol Yapımı
(Asvalt kaldırım yapımı)
Gölbaşı
Ulaşım
GB
2013-2013
5.523.800
3.710.000
5.523.800
5.523.760
100
100
DE
3
Alytapı (Su Kanalizasyon)
Gölbaşı
DKH
GB
2013-2013
2.733.000
397.984
397.984
1.678.557
421
421
DE
F.G.%
Açık.
Toplam
8.390.800
4.286.236
6.055.784
7.335.341
121
K A H T A B E L E D İY E S İ Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
2013 Yılı
Önceki
Yıllar
Harcama
Toplam
Ödeneği
2013
P.G. %
Harcama
1
Yol Düzenleme İşi
Kahta
Ulaşım
BL
2013-2013
8.000.000
8.000.000
7.200.000
90
ıo o
BT
2
Park Bahçe ve Meydan Düzenlemesi İşi
Kahta
DKH
BL
2013-2013
3.000.000
3.000.000
915.000
30
ıo o
BT
3
İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı
Kahta
DKH
BL
2013-2013
2.000.000
2.000.000
330.000
16
100
BT
4
Yeni Otogar Yapımı İşi
Kahta
Ulaşım
BL
2013-2013
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100
100
BT
5
Cazibeli İçme Suyu İsale Hattı
Kahta
DKH
BL
2013-2013
2.500.000
2.500.000
-
0
0
İptal
Toplam
20.500.000
-
20.500.000
-
13.445.000
66
57
)
)
)
S İN C İK B E L E D İY E S İ Y A T IR IM L A R I (TL )
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
1
İçme Suyu İsale Hattı
Sincik
DKH
BL
2011-
2
Kanalizasyon
Sincik
DKH
YRDM
2013-2013
3
Kilitli Parke Taşı
Sincik
Ulaşım
YRDM
4
Çocuk Parkı
Sincik
DKH
YRDM
s.
N
Prj. No
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
4.263.491
4.263.000
4.337.000
102
90
DE
100.000
100.000
100.000
100
100
BT
2013-2013
30.000
30.000
30.000
100
100
BT
2013-2013
62.000
62.000
100
BT
F.G.%
Açık.
Toplam
4.455.491
-
4.455.000
62.000
4.529.000
100
102
B O L U K Y A Y L A B E L E D İY E S İ (K A H T A ) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
2013 Yılı
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
Toplam
Ödeneği
1
Yol Yapım Düzenlemesi
Kahta
Ulaşım
2013-
154.440
154.440
2
Kanalizasyon Şebekesi
Kahta
DKH
2013-
45.760
45.760
3
İçme Suyu Şebeke Sondaj
Kahta
DKH
2013-
80.760
80.760
Toplam
280.960
280.960
-
2013
Harcama
P.G. %
30.275
DE
DE
84.536
114.811
DE
41
A T A K E N T B E L E D İY E S İ (M E R K E Z ) Y A T IR IM L A R I (TL)
S.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
1
Kanalizasyon Hattı
Yapım İşi
Merkez
DKH
2013-
75.000
75.000
2
Her Renkte Kilitli Taş Alımı
Merkez
Ulaşım
2013-
50.000
50.000
Toplam
125.000
-
125.000
2013
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
DE
48.639
48.639
100
BT
39
58
)
)
Y A Y L A K O N A K B E L E D İY E S İ (M E R K E Z ) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
1
Adı ve
Karakteristiği
İçme Suyu İsale Hattı
Yeri
Sektörü
Merkez
DKH
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
2013-2013
Toplam
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
50.000
50.000
50.000
-
50.000
2013
Harcama
50.000
50.000
P.G. %
F.G.%
Açık.
100
100
BT
100
H A S A N C IK B E L E D İY E S İ (M E R K E Z ) Y A T I R I M L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. °/o F.G.%
Açık.
1
Küçük Haşarıcık Mah. Yolu
Sıcak Asvalt Yapımı
Merkez
Ulaşım
KB
2013-2013
20.000
20.000
20.000
100
100
BT
2
Kilitli Parke Taşı Yapım İşi
Merkez
DKH
KB
2013-2013
20.000
20.000
20.000
100
100
BT
P.G. %
F.G.o/o
Açık.
98
98
DE
Toplam
40.000
-
40.000
40.000
100
K O S EC E LI B E L E D İY E S İ (B ES N İ) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
1
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Atık Arıtma Tesisi
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Besni
DKH
GB
2013-2013
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
100.000
10 0.00 0
-
100.000
-
100 .0 0 0
2013
Harcama
97.993
97.993
98
59
)
)
)
)
S A R IY A P R A K B E L E D İY E S İ (B E S N İ) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Engelleri Sporla
Aşıyoruz
1
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Besni
DKH
GB
2013-2014
Toplam
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
119.000
80.650
-
119.000
-
80.650
2013
Harcama
80.650
80.650
P.G. %
F.G.%
Açık.
100
100
BT
P.G. %
F.G.%
Açık.
100
Ş A M B A Y A T B E L E D İY E S İ (B ES N İ) Y A T I R I M L A R I (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
2013-2013
111.194
111.194
45.341
41
100
BT
2013-2013
133.807
133.807
42.915
32
100
BT
P.G. %
F.G.%
Açık.
1
İçme Suyu Hizmetleri
Besni
DKH
BL
2
Yol Hizmetleri
Besni
Ulaşım
BL
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
245.001
245.001
2013
Harcama
88.256
36
S U G O Z U B E L E D İY E S İ (B E S N İ) Y A T IR IM L A R I (TL)
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
1
Sugözü Mesire Alanı
Çevre Düznelemesi
Besni
DKH
ÖB
2013-2013
20.000
20.000
20.000
100
100
BT
2
Sugözü Mesire Alanı
Yolu Tamiri
Besni
Ulaşım
ÖB
2013-2013
20.000
20.000
20.000
100
100
BT
3
Atatürk ve İnönü
Mahalleleri Yol
Düzenlemesi
Besni
Ulaşım
ÖB
2013-2013
25.000
25.000
25.000
100
100
BT
4
Bereketli Mahallesi
Kanalizasyon Yapımı
Besni
DKH
ÖB
2013-2013
25.000
25.000
25.000
100
100
BT
s.
N
Prj. No
Toplam
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
90.000
90.000
2013
Harcama
90.000
100
60
)
)
’
)
)
A K I N C I L A R B E L E D İY E S İ (K A H T A ) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Kahta
DKH
BL
2011-
250.000
50.000
20.000
Kahta
DKH
BL
2011-2013
400.000
95.000
Kahta
DKH
BL
2011-
250.000
100.000
Çevre Kirliliğinin
Giderilmesi
Kahta
DKH
BL
2012-
Çevre Kirliliğinin
Giderilmesi
Kahta
DKH
BL
2013-
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
1
Kanalizasyon Yapımı
2
Kanalizasyon Yapımı
3
Çevre Kirliliğinin
Giderilmesi
4
5
N
Prj. No
Toplam
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. °/o
F.G.o/o
Açık.
20.000
33
33
DE
270.000
270.000
95
95
BT
150.000
100.000
100
80
DE
4.700.000
1.250.000
1.000.000
30
30
DE
500.000
180.000
-
0
0
İA
6.100.000
245.000
1.870.000
1.390.000
74
P IN A R B A Ş I B E LE D İY E S İ (Ç E L IK H A N ) Y A T IR IM L A R I (TL)
S.
N
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
1
Kanalizasyon Yapımı
(Balıkburnu Mah.
Kalender Evleri)
Çelikhan
DKH
BL
2011-
30.000
2
Zerban Park Yapımı
Çelikhan
DKH
BL
2009-2013
210.000
3
Kaya Mahallesi Iç
Yollarına Kilitli Taş
Yapımı
Çelikhan
Ulaşım
BL
2013-2013
4
Spor Sahası Yapımı
Çelikhan
DKH
BL
5
Kültürevi Yapımı
Çelikhan
DKH
6
Hacılar Mahallesi
Sosyal Hizmet Binası
(Taziye Evi) Yapımı
Çelikhan
7
Kayar Mahallesi Sosyal
Hizmet Binası (Taziye
Evi) Yapımı
Çelikhan
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
P.G. °/o F.G.%
Açık.
30.000
-
0
0
İA
210.000
7.000
27
27
DE
40.000
40.000
40.000
100
100
BT
2013-2013
20.000
20.000
20.000
100
100
BT
BL
2013-2015
334.000
334.000
83.000
25
25
DE
DKH
BL
2013-2013
15.000
15.000
15.000
100
100
BT
DKH
BL
2013-2013
10.000
10.000
9.000
90
90
DE
Toplam
659.000
50.500
50.500
659.000
174.000
26
61
)
)
)
İ N L İ C E B E LED İY ES İ (S İN C İK ) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
Pıj. No
1
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Kilitli Parke Taşı Yapımı
Sincik
Ulaşım
KT
2013Toplam
Tutan
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
1.342.000
1.342.000
200.000
-
200.000
2013
Harcama
200.000
200.000
P.G. %
F.G.%
Açık.
15
15
BT
100
B A L K A R SELEDPf ESİ (G Ö L B A Ş I) Y A T IR IM L A R I (TL)
s.
N
1
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Devlet Karayolu İle Göl
Arasına 600cm Boru
Döşenmesi
Gölbaşı
DKH
GB
2013-2014
157.420
Toplam
157.420
Önceki
Yıllar
Harcama
-
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
70.000
50.000
70.000
50.000
P.G. °/o F.G.%
30
30
Açık.
DE
71
62
)
)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 691 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content