close

Enter

Log in using OpenID

ADIYAMAN 2013 Yılı Sağlık Hizmetleri

embedDownload
2013 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Sağlık Müdürlüğünün toplantı salonunda 21.01.2014 tarihinde saat 13:30’da İl Sağlık
Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün yöneticilerinin
katıldığı 2013 yılı sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.
İlimizin toplam nüfusu 595.261 olup, İl genelinde 281 Uzman Hekim, 250 Pratisyen hekim, 56
Diş Hekimi, 1.350 Hemşire ve Ebe, 2.102 diğer ve 1.148 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam
5.150 personel ile hizmet verilmektedir.
İlimizde 1. Basamak Sağlık Hizmetleri İl ve İlçe Merkezlerindeki toplam 9 Toplum Sağlığı
Merkezi ile 73 Aile Sağlığı Merkezi bünyesindeki 176 Aile Hekimliği Birimi tarafından başarılı bir
şekilde devam etmektedir. İl genelinde 19 adet faal sağlık evi, 1 adet Üreme Sağlığı Merkezi, 1 adet
Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 adet Sıtma Savaş Dispanseri ve 1 adet Verem Savaş Dispanseri mevcuttur.
1 adet Özel Hastane ve 2 adet Özel Tıp Merkezi ile İl ve İlçe Merkezlerinde sağlık hizmetleri
verilmektedir.
112 Acil Sağlık Hizmetleri il genelinde 24 ayrı istasyonda 43 adet tam donanımlı ambulans, 3
adet 4x4 kar paletli ambulans ile verilmekte olup bu yolla 31.096 vaka nakledilmiştir. Gerektiğinde
hava ambulansları da ( Uçak ve Helikopter) kullanılmaktadır. Bu yolla bugüne kadar 71 hastamızın
nakli gerçekleşmiştir. Ayrıca İl Ambulans Servisi Başhekimliği aracılığı ile il içi ve il dışı hasta sevklerinin
organizasyonu yapılmaktadır.
İlimizde mevcut yataklı tedavi kurumları olarak il merkezinde Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi (Ana bina, Ek-1 bina ve Ek-2 bina), Besni, Gölbaşı, Kâhta (2), Çelikhan, Samsat,
Sincik ve Tut, ilçelerinde bulunan devlet hastaneleri ile birlikte toplam 9 adet hastanemiz
bulunmaktadır. Toplam yatak kapasitemiz 972 olup 2013 yılı yatak doluluk oranımız % 79,9’dur.
Ayrıca il merkezinde 60 Ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz mevcuttur.
1.basamak, 2.basamak ve özel sağlık kuruluşlarında toplam 4.902.282 muayene yapılmıştır. İl
ve İlçe merkezlerinde bulunan hastanelerimizde toplam 90.862 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Merkez
(kamu ve özel diyaliz merkezi), Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerimizdeki hastanelerdeki diyaliz
merkezlerinde toplam 53’ü kamuda olmak üzere toplam 77 diyaliz cihazı ile 255 hastanın tedavisine
devam edilmektedir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde Çelikhan İlçemize 3 cihaz kapasiteli diyaliz ünitesi
kurulmuştur. İlimizin sağlık göstergeleri arasında bulunan bağışıklama oranlarımız her aşı antijeninde
%96’ların üzerindedir. 2013 yılı Bebek Ölüm Hızımız %o (Binde) 9.6 ve Anne Ölüm Hızımız %ooo(Yüz
binde) 7.9’dur.
İl merkezinde 400 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi TOKİ tarafından ihale edilerek inşaatına
başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 91 olup TOKİ İdaresi Başkanlığı’na yüklenici firma tarafından
geçici kabulün yapılması için dilekçe verilmiştir. Ayrıca bitişik nizamda bulunan arsa üzerinde 200
yataklı yeni bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de yatırım programına alınmış olup proje
çalışmaları başlatılmıştır. Arsa tahsisi hukuki işlemleri devam etmektedir.
Besni ilçemizde 75 yataklı yeni Devlet Hastanesi ve personel lojmanı TOKİ tarafından
bitirilerek 2013 yılı ikinci yarısında hizmete açılmıştır. İlimize en uzak noktada olan Gerger ilçemizde
25 yataklı İlçe Hastanesi inşaatı bitirilmiş olup 05.11.2013 tarihinde hizmete açılmıştır. Dolayısıyla
hastanesi olmayan ilçemiz kalmamıştır. 2003 yılından bu güne kadar İlimizde toplam 224 Milyon TL
yatırım ve donanım harcaması yapılmıştır.
Dr. Mehmet Emin TAŞ
İl Sağlık Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content