close

Enter

Log in using OpenID

3 nisan 1

embedDownload
3 NİSAN 2015 CUMA
614807 >
M3 para arzı yükseldi
771301
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 1 trilyon
119,7 milyar lira seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 27 Mart ile biten haftada M3 para arzı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65
artarak 1 trilyon 119 milyar 685 milyon 933 bin lira oldu. Söz konusu dönemde, vadesiz TL mevduat bir önceki haftaya göre yüzde 0,40 artarak 106 milyar 484
milyon 919 bin lira olurken, vadesiz yabancı para (YP)
mevduatı da yüzde 0,34 azalışla 72 milyar 565 milyon 350 bin liraya geriledi.
9
ISSN
1301-6148
Hazine Müsteşarlığına yeni görev
Hazine Müsteşarlığı, Finansal İstikrar Kurulunda (FSB) Türkiye'yi, Merkez Bankası ile birlikte temsil edecek. Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansal istikrar amacıyla uluslararası finansal düzenlemelerde temel rol
oynayan FSB'nin genel kurul toplantısı, 26 Mart 2015'te
Frankfurt'ta gerçekleştirildi. Toplantıda, gelişmekte olan ülkelerin FSB'de temsilinin güçlendirilmesi çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 gelişmekte olan ülkenin genel kuruldaki sandalye sayısı ikiye yükseltildi. Ayrıca,
G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde, 2014-2016 arasında FSB Yönlendirme Komitesinde Türkiye'yi Hazine Müsteşarlığı temsil ediyor.
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13202
11 ayaklı istihdam ve üretim paketi
Dış açık
yüzde 15 arttı
Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı paket, yeni yatırımcıya daha fazla vergi indiriminden
İŞKUR'dan işgücü desteğine kadar düzenlemeleri içeren 11 maddeden oluştu.
ANKARA, AA
aşbakan Ahmet Davutoğlu'nun
açıkladığı İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi, yeni yatırımcıya daha fazla vergi
indiriminden İŞKUR'dan işgücü desteğine kadar düzenlemeleri içeren 11
maddeden oluştu. İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketine
göre, toplum yararına çalışma kapsamında ilave 120 bin istihdam sağlanacak.
Yatırımcılara 2015-2016 yıllarında
yatırım dönemi için daha çok vergi indirimini öngören, imalatçı KOBİ'lere ve
kadın girişimcilere ilave destekleri içeren söz konusu paket, İŞKUR'dan İşgücü Desteği, Yatırımcıya Daha Çok Vergi İndirimi, Yüksek Teknoloji Yatırımlarına Tam Destek, Yeni Yatırımcıya
Daha Fazla Destek ve Vergi İndirimi,
Özkaynak Kullanımına Vergi Kolaylığı, Ar-Ge ve Tasarıma Daha Fazla Destek, Hazine Yatırımcının Yanında,
İmalatçı KOBİ'lere ve Kadın Girişimcilere İlave Destek, Ar-Ge'ye Dayalı Yatırımlar İçin Proje ve Finansman Desteği ve KOBİ'lere Teminat Kolaylığı olmak üzere 11 başlıktan oluştu.
Başbakan Davutoğlu, daha önce de
ekonomide yapısal reformları içeren
düzenlemeleri kamuoyuna duyururken, en önemlileri arasında, Onuncu
Kalkınma Planı'nda belirlenen 25 öncelikli dönüşüm programları ve bunlara ilişkin eylem planları yer aldı. Enerjiden sağlığa, tarımdan taşımacılığa birçok alanda reformların hayata geçirilmesinin hedeflendiği 25 öncelikli dönüşüm programına ilişkin ilk basın
toplantısı, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili bakanların katılımıyla 6
İş Bankası'na 555
milyon dolar kaynak
İş Bankası, 555 milyon doTürkiye
lar tutarında seküritizasyon kredisi sağladı. İş Bankası'ndan yapılan
açıklamaya göre banka, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon
programı kapsamında 555 milyon
dolar tutarında yeni kaynak sağladı.
Sağlanan kaynağın 480 milyon dolar
tutarındaki kısmı 5 yıl, 60 milyon
dolar tutarındaki kısmı 7 yıl, 15 milyon dolar tutarındaki kısmı ise 15 yıl
nihai vadeli.
Mizuho Bank, Societe Generale ve
Standard Chartered Bank'ın düzenleyici bankalar olarak görev aldığı işleme, kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings tarafından "A-" notu
verildi. Söz konusu işleme, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for
Reconstruction and Development - EBRD) yatırımcı olarak katıldı. EBRD
tarafından sağlanan 130
milyon dolar tutarındaki
bölümün 55 milyon doları "Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği
Programı" kapsamında kadın girişimcilerin finansmanında, 75 milyon
doları ise "Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Kredisi Programı" çerçevesinde konutlarda enerji verimliliği sağlayan kredilerin finansmanında kullanılacak.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, yurtdışından gelen
havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının
uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu bildirdi. İş Bankası, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı
kapsamında, en son 10 Aralık 2014'te
250 milyon dolar tutarında kaynak
sağlamıştı. (Finans Servisi)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi
olmayan geçici dış ticaret verilerine
göre, dış ticaret açığı ise yüzde 14.79
artarak 6 milyar 237 milyon dolar oldu.
'Makamlar değişse de bu
ekibin birlikteliği değişmez'
B
"Özetle biz ekibiz. Herkes bunu anlasın" diyen Davutoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ekibiz, ekip olmaya devam
edeceğiz. Süreklilik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın kurduğu ilk kabineden, 2002'den bu
yana nasıl değişiklikler yaşanmışsa, bu değişiklikler AK Parti
hükümetlerinin performansını hiç etkilememiş, arkadaşlarımızın devre dışına çıkması sonucunu doğurmamışsa, bir iki
olumsuz örnek hariç, şimdi de bu ekip omuz omuza yola
devam eder. Unvanlarla makamlarla bir arada değiliz, biz.
Biz, ideallerle, vizyonla, ortak perspektifle bir aradayız."
Kasım 2014'te yapıldı. Davutoğlu'nun
açıkladığı birinci gruptaki 9 dönüşüm
programı, 417 eylem planından oluştu. Birinci grup dönüşüm programları arasında, "İthalata Olan Bağımlılığın
Azaltılması Programı, Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı, Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji
Geliştirme ve Yerli Üretim Programı,
Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim
Programı, Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı, Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı,
Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı, Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı, Taşımacılıktan
Lojistiğe Dönüşüm Programı" yer aldı.
İkinci grup dönüşüm programları,
Davutoğlu tarafından 18 Aralık 2014'te
kamuoyuna duyuruldu. İkinci gruptaki eylem planları, ülkenin yüksek ve istikrarlı büyüme hedefine yönelik Kalkınma Planı döneminde sürdürülecek öncelikli yapısal reform uygulamalarını içerdi. İkinci grup kapsamında,
"Üretimde Verimliliğin Artırılması
Programı, Yurtiçi Tasarrufların Artırıl-
ması ve İsrafın Önlenmesi Programı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
Programı, Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı, İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı, İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı" açıklandı.
Davutoğlu, üçüncü grupta yer alan ve
doğum izninden ailelere yapılacak
yardımlara kadar kapsamlı düzenlemeleri içeren "Ailenin ve Dinamik Nüfus
Yapısının Korunması Programı"nı ise 8
Ocak 2015'te kamuoyuna duyurdu.
Başbakan Davutoğlu'nun, 28 Ocak
2015'te açıkladığı ve işgücü piyasaları, sağlıklı yaşam gibi konuları içeren
üçüncü gruptaki öncelikli dönüşüm
programları ise 380 eylem planından
oluştu. Üçüncü grupta açıklananlar
arasında, "İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı, Temel ve Mesleki
Becerileri Geliştirme Programı, Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi
Programı, Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı, Yerelde Kurumsal
Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı,
Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı, Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı" yer
aldı. İkinci grupta yer alan "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı"
da üçüncü grup dönüşüm programlarıyla açıklandı ancak programın detayları Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından ayrıca bir toplantıyla duyuruldu.
Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı önemli eylem planlarından biri de
2014-2018 dönemini kapsayan GAP
Eylem Planı oldu. Davutoğlu, Mardin'de 8 Mart 2015'te düzenlenen basın toplantısında, 5 ana eksenden oluşan eylem planının sonunda bölgenin
ihracatını 22 milyar dolara çıkararak, işsizlik oranını da yüzde 10 seviyesinin altına düşürmeye kararlı olduklarını ifade etmişti. Doğu Karadeniz
Projesi Eylem Planı'nı (DOKAP) şubat
ayında kamuoyu ile paylaşan Davutoğlu, 2018 yılında bölgedeki işsizlik oranını yüzde 4,7'ye düşürmeyi hedeflediklerini bildirmişti.
ANKARA, AA
ümrük ve Ticaret Bakanlığının
resmi olmayan geçici dış ticaret
verilerine göre, martta ihracat,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde
13,45 azalarak 12 milyar 547 milyon
dolara, ithalat da yüzde 5,75 azalarak
18 milyar 785 milyon dolara geriledi.
Bakanlığın 2015 yılı mart ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.
Buna göre, martta ihracat, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 13,45
azalarak 12 milyar 547 milyon dolar,
ithalat da yüzde 5,75 azalarak 18
milyar 785 milyon dolar oldu. Geçen
ay dış ticaret hacmi yüzde 8,99 azalarak 31 milyar 332 milyon dolara gerilerken, dış ticaret açığı ise yüzde
14,79 artışla 6 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yılın mart ayında yüzde 72,7 iken, bu yılın aynı
ayında yüzde 66,8 olarak gerçekleşti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta en çok ihracat yapılan fasıl, 1 milyar 460 milyon dolar
ile "motorlu kara taşıtları, traktörler,
bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" oldu. Buna göre, mart ayında
en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 460 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı", 1 mil-
G
İş dünyası paketi değerlendirdi
İş dünyası, Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı 11 ayaklı istihdam ve üretim paketini genel
olarak olumlu bulduklarını ifade ettiler.
EKONOMİ SERVİSİ
aşbakan Ahmet Davutoğlu'nun İstihdam, Sanayi
Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ni açıklamasının
ardından İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Ankara Sanayi Odası ve İstanbul
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve İstanbul Ticaret Borsası başkanlarından ilk değerlendirmeler geldi. Yeni düzenlemeleri genel olarak olumlu bulduklarını ifade eden isimler, harekete geçme sürecinde
hızlı davranılırsa firmalara ve
akabinde ekonomiye olumlu
yansımaları olacağını düşünüyor.
B
İTO BAŞKANI ÇAĞLAR: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstihdam,
Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ndeki tedbirlerin her bir unsuruna katıldıklarını ve bu tedbirleri Türkiye'nin
geleceğinin sigortası olarak gördüklerini belirtti. Çağlar, Son
yıllarda hem dünyadaki ekonomik gelişmeler, hem de yakın
coğrafyasındaki hareketliliğin
Türkiye'yi olumsuz etkilediğine
değinerek, "Hükümetimiz reformlar konusunda ne kadar kararlı olursa, iş dünyası olarak
bizim azmimiz ne kadar perçinlenirse, tüketicinin de ekonomiye olan güveni o oranda arta-
caktır. Böylelikle piyasalarda
çarklar yeniden daha hızlı bir şekilde dönecektir" ifadelerini kullandı.
İSO BAŞKANI BAHÇIVAN:
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstihdam, Sanayi Yatırımı
ve Üretimi Destekleme Paketi'ne
ilişkin, "Teknolojik yatırımların
nerede olursa olsun desteklenmesini ve bu paketin ana teması olarak öne çıkarılmasını, sanayimizin geleceği açısından son
derece işlevsel buluyoruz" değerlendirmesini yaptı. Bahçıvan,
paketin son zamanlarda vurguladıkları temel önceliklerin değerlendirilmesi, dikkate alınması bakımından sanayi ve sanayici açısından moral verici olduğunu aktardı.
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni destek
paketinin, sanayicilere, yatırımcılara, iş dünyasına moral vereceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ya-
zılı açıklamasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan, "İstihdam, Sanayi Yatırımı
ve Üretimi Destek Paketi"ni, iş
dünyası olarak çok olumlu karşıladıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, dünyada yeni bir iktisadi ortama geçişin sancılarının yaşandığı bir ortamda açıklanan yeni
destek paketinin, sanayicilere,
yatırımcılara, iş dünyasına moral
ve şevk getireceğini ifade etti.
ASO BAŞKANI ÖZDEBİR:
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, paketi
'sanayinin, üretimin ve yatırımın yeniden gündemin birinci
maddesi olması gerektiği' taleplerine verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendirdiklerini
aktararak şunları söyledi: "Alınan
bu tedbirleri sanayiye pozitif ayrımcılık olarak değerlendiriyor
ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Yüksek teknoloji yatırımları gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ancak gelişmiş bölgelerde yapılabilir. Daha az gelişmiş bölgelerimizde ne nitelikli işgücü ne
de orada çalışmak isteyecek yetenekli yönetici bulabilirsiniz.
Bu nedenle birinci bölgede yapılacak olan ileri teknoloji yatırımlarına beşinci bölge teşviklerinden yararlanma imkanının sağlanması çok olumlu olmuş, sanayi üretiminin yüksek teknoloji yatırımlarına yönelmesinin önü
biraz daha açılmıştır."
İHKİB BAŞKANI TANRIVERDİ: İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi
ise paketi genel olarak üretim anlamında çok olumlu bulduğunu
belirterek, Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu (KKDF) için
ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.
Genel olarak pakete bakıldığında üretim anlamında çok olumlu bulduğunu vurgulayan Tanrıverdi, tek tek bakıldığında da işgücü desteğinin tabana yayılmasının anlaşıldığını, bunun da
çok önemli olduğunu söyledi.
İSTİB BAŞKANI KOPUZ: İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB)
Başkanı Ali Kopuz da yaptığı
yazılı açıklamada, İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'nde dile getirilen
11 başlığın, Türkiye ekonomisinin, yeni ihtiyaçları çok iyi tespit
edilerek belirlendiğini ifade etti. Paketin bir anlamda yeni
Türkiye'nin yeni ekonomisini
kurmayı hedeflediğini belirten
Kopuz, "Üretim ve istihdama
öncelik verilmesini çok anlamlı
bulurken, sosyal barışın anahtarı emeklilerin göz ardı edilmemesini takdirle karşılıyoruz. KOBİ'lerin kaynak sorununa çözüm
arayışı ise pakette en dikkat çekici ve olumlu başlık diye düşünüyorum. Ancak şunu ifade etmeliyim ki artık eylem vakti"
değerlendirmesinde bulundu.
‘Türkiye AR-GE’yi, en çok
destekleyen ülkelerden birisi’
"..ama sistem üzerinde
güçlü etkileri var"
HORIZON 2020 Programını
Gaziantep'te tanıtan TÜBİTAK
Uzmanı Emre Yurttagül "Bu projeye başvurmak Hakkâri'de
askerlik yapmak kadar kutsal
ve boynumuzun borcu" dedi.
Selahattin Togay’ın
Haberi sayfa 2’de
Fiyatı: 25 KURUŞ
yar 269 milyon dolar ile "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" ve 1 milyar 73
milyon dolar ile "kazanlar, makinalar,
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" olarak belirlendi. Mart ayında en
çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar
762 milyon dolar ile "mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve müstahzarları" oldu.
Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar
77 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 32
milyon dolarla İngiltere ve 751 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat
ise 2 milyar 347 milyon dolar ile Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 203 milyon dolarla Rusya
ve 1 milyar 814 milyon dolarla Almanya takip etti. Gümrük idareleri tarafından mart ayında tahsil edilen vergiler,
bir önceki aya göre yüzde 14,8 artarak
7 milyar 322 milyon lira oldu. Mart
ayında 4 bin 671 limited şirket, 4 bin
385 ticari işletme, bin 934 şube, bin
100 anonim şirket, 98 kooperatif şirket kuruldu. Türkiye genelinde mart
itibarıyla toplam 1 milyon 586 bin 357
esnaf ve sanatkar bulunuyor.Martta
Türkiye genelinde toplam 19 bin 236
esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 8
bin 297 esnaf ve sanatkar işletmesi ise
kapandı. Martta tescil ve terkin durumları incelendiğinde geçen yılın aynı ayına göre daha fazla tescil ve terkin yapıldığı görüldü. Söz konusu ayda en
fazla artış gösteren meslek, "bakkallık,
bayilik, büfecilik", en çok azalan meslek ise "şoförlük" oldu.
GFK Türkiye Tüketici
Güven Endeksi geriledi
tarafından gerçekleştirilen araştırGFKmayaTürkiye
göre, Tüketici Güven Endeksi mart ayında 1,8 puan azalarak 77,3'e geriledi. Araştırma kuruluşu GFK Türkiye, Tüketici Güven Endeksi Mart
2015 sonuçlarını açıkladı. Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında martta gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 3,1 puan (yüzde 3,2) azalarak 93,4 puana geriledi. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 4,6 puan (yüzde 4,6) azalarak 95,3 puan olarak kaydedildi. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 2,3 puan (yüzde 3,4) artarak 67,6 puan olarak gerçekleşti. Tasarruf eğilimi ise 2,1 puan (yüzde 3,7) azalarak 52,7 puan olarak izlendi.Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve
yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, ülkeler arası karşılaştırma yapma imkanı tanıyor. Şubat 2015 ile karşılaştırıldığında Mart 2015'te Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksinde 2,6 puanlık artış gerçekleşmiş bulunuyor. (Ankara, aa)
TCMB, Olağan Genel
Kurul'u 9 Nisan'da
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye
Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Nisan Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, TCMB'nin
83'üncü hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının, 9 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te
Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda
yapılacağı duyuruldu. (aa)
1930’dan
yazısı sayfa 5’te
Ayrılıkların ve
boşanmaların nedeni
Yurtdışı marka alımına Eximbank desteği
Haberi 3’te
Günümüze
Mustafa Çifci’nin
yazısı sayfa 8’de
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
635 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content