close

Enter

Log in using OpenID

73911-73828

embedDownload
T.C. İZMİR 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/13 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Adresi: İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Osmangazi mahallesi, Dağdibi Döşeme Civarı mevkii, 3005 Ada No, 11 Parsel No, (Osmangazi mah. 597/2 sokak No:3 Bayraklı/İzmir)
Özellikleri: 09/06/2014 havale tarihli bilirkişi raporuna göre; tapu kaydında taşınmazın cinsi arsa olarak belirtilmiş ise de taşınmaz üzerinde bodrum+zemin+1 kat olmak üzere 3 katlı, çatısız (teraslı)
betonarme binanın bulunduğu, binan arkasında bahçesinin yer aldığı, bodrum katın mesken olarak kullanıldığı, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten ibaret olduğu, yaklaşık 76 m2 kullanım alanlı olduğu,
yerler salon, mutfak ve banyoda seramik, 2 oda ve koridorda karo taşı döşeli, kapılar ile salon pencere doğramaları ahşap diğer pencere doğramaları demir malzemeden yapıldığı, tavan ve duvarlarının sıvalı
ve badanalı olduğu, mutfak mermer bankolu olup banko altında ve üzerinde hazır mutfak depoları mevcut olduğu, mutfaktan arka bahçeye çıkış olduğu, banyosunda yıkanma yeri ve klozet bulunduğu, elektrik
ve suyu olduğu, zemin katın; salon, 2 oda, banyo, koridor, mutfak, tuvalet ve 2 balkondan ibaret olduğu, yaklaşık 85,50 m2 kullanım alanlı olduğu, mutfağı bankosu ve banko alınları seramik döşeli olup banko
altında ve üzerinde eski tip ahşap mutfak dolapları mevcut olduğu, mutfak aydınlığa bakmakta olup banko altında ve üzerinde eski tip ahşap mutfak dolapları mevcut, mutfak aydınlığa bakmakta olup bu kısımdaki
penceresi pvc doğramalı, yerler tüm hacimlerde karo taşı döşeli, tuvalet depo olarak kullanmakta, banyo duvarları tavana kadar seramik kaplı, banyoda klozet, lavabo ve duş yeri mevcut, iç kapılar ahşap
doğrama, pencereler ahşap doğrama-önleri panjurlu, dış kapı çelik, doğalgaz aboneliği mevcut, birinci kat; salon, 2 oda, banyo, koridor, mutfak ve 2 balkondan ibaret olup yaklaşık 95 m2 kullanım alanlı, yerler
tüm hacimlerde laminat kaplı olup sadece banyo döşemesi seramik kaplı, banyoda duvarlar tavana kadar seramik kaplı, duş kabinli, küvet, klozet ve dolaplı lavabo mevcut, mutfağı mermer bankolu olup banko
altında ve üzerinde dekoratif ahşap mutfak dolapları mevcut, ön ve arkada bulunan balkonlar ve pencereleri panjurla kapalı, pencereleri pvc doğramalı olup ısı camlı, iç kapılar cilalı ahşap doğramalı, girişi çelik
kapı, doğalgaz aboneliğinin mevcut olduğu, taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan İbrahim Ethem caddesine 80 m., Yavuz caddesine 220 m. Direk uzaklıkta bulunmakta olup ulaşım ve taşıma
imkanlarının iyi olduğu, belediye hizmetlerinden yararlanma imkanlarının bulunduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü: 210,5 m2
İmar Durumu: 09/06/2014 havale tarihli bilirkişi raporuna göre; Bayraklı Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 07/05/2014 tarih, 4212 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; bitişik nizam,
H=6,80 m gabarili, 2 kat inşaata izinli konut adasına ve yola isabet ettiği" belirtilmiştir.
Kıymeti: 275.000,00 TL
KDV Oranı: % 1
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde "bu taşınmazın ikinci katındaki muhtesatın davacı Ferahi Bülent Kalaycı tarafından yaptırıldığının tespitine dair İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/07/2011 tarih
2010/71 esas 2011/407 karar sayılı kesinleşmiş mahkeme kararı vardır" şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü: 20/01/2015 günü 15:25 - 15:35 arası
2. Satış Günü: 17/02/2015 günü 15:25 - 15:35 arası
Satış Yeri: İZMİR ADLİYESİ D-3 BLOK ZEMİN KAT N0.24 İHALE SALONU
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
12/11/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 73911- www.bik.gov.tr)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLİRKİŞİ RAPORU
DOSYA NO: 2010/11558
ALACAKLI: 1- Ziya AKKUZU
2-Hüseyin GÖNEL
VEKİLİ: Av. Şule YALINBAŞ, Av. Emrah ÖNER
BORÇLU: Sadık TÜRKYILMAZ
KONU: Kıymet Takdiri
Yukarıda dosya numarası ve tarafları yazılı alacak dosyasında gayrimenkulün kıymet takdirinin
yapılmasına karar verilmekle hazır bulunan ilgililerle birlikte taşınmazın bulunduğu yere gidildi.
1. TAŞINMAZIN ADRESİ:
Kıymet takdiri istenen taşınmazla ilgili beraberimizde götürdüğümüz paftanın zemine tatbik edilmesi
ve dosyada mevcut evrakların tetkiki sonucu bu yerin Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cevizlidere Mahallesi,
1256. Cadde, 27875 ada 3 parsel üzerinde inşa edilmiş, 18 kapı nolu Apartmanda 18 nolu daire olduğu
tespit edildi.
2. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:
Dosya içerisinde mevcut Çankaya Tapu Müdürlüğünün 20/09/2013 tarih 51843 yevmiye sayılı yazısı
eki tapu kaydının incelenmesi sonucunda değer tespiti istenen taşınmazın tapu kayıt bilgileri:
İLÇESİ: Çankaya
MAHALLESİ: Cevizlidere
ADA/PARSEL NO: 27875/ 3
YÜZÖLÇÜMÜ: 1287 m2
ANA TAŞ. CİNSİ: Apartman-Beton
BULUNDUĞU KAT: 4. Kat
BAĞ. BÖLÜM NO: 18
ARSA PAYI: 136/2574
BAĞ. BÖL. CİNSİ: Çatı Aralı Mesken
TAŞINMAZIN SAHİBİ: Semiha TÜRK (Enver Kızı)
HİSSESİ: Tam
BEYAN: Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimleri Yasaklanmıştır.
Olarak belirlenmiştir. Tapu kaydı üzerinde takyidatlar mevcuttur.
3. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU:
Yerinde yapılan incelemede kıymet takdiri istenen taşınmazın inşai evsafı ve halihazır durumu
aşağıda olduğu gibi tespit edilmiştir:
Çankaya İlçesi, Cevizlidere Mahallesi, 1256. Cadde, 27875 ada 3 parsel üzerinde inşa edilmiş, 18
kapı nolu Apartmanı, her türlü alt yapısı mevcut, tüm belediye hizmetlerinden faydalanabilen, yakın
çevresinde imarlı yapılaşmaları tamamlanmış, şehir ve iş merkezlerine ulaşımı kolay bir bölgededir.
Bina ayrık ve betonarme karkas yapı, nizamında 1 bodrum + zemin + 4 normal kat + çatı katı olarak
inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi beton yalı baskı, çam mozaik ve akrilik boyalı, çatısı ahşap üzeri
kiremit örtülüdür. Giriş kapısı demir ve rüzgarlığı ahşaptır. Zemin kat girişli binanın giriş zemini,
merdivenler, yan duvarları (1,2 m) ve kat holleri mermer kaplı, yan duvarların üst kısımları ve tavanı
plastik boyalıdır. Zemin katında dükkanları, normal katlarında 4, toplamda 18 dairesi bulunan binada
elektrik, su, doğalgaz, asansör ve açık ve kapalı otoparkı vardır.
Kıymet takdirine konu 18 nolu daire çatı aralı mesken vasfında olup kapısı çeliktir.
Giriş Katı:
Giriş katı antre, salon, 3 oda, mutfak, wc, banyo ve 2 balkondan oluşmaktadır.
Antre zemini seramik, salon ve odaların zemini ahşap parke kaplıdır.
Antre salon ve üç oda duvarı saten alçı üzeri plastik boyalıdır.
Antre, salon ve odaların tavanı plastik boyalı ve kartonpiyerlidir.
Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfak tezgahı
ve evyesi mermer, tezgah alnı seramiktir. Tezgah alt ve üst ahşap dolapları, aspiratör ve kombisi
vardır.
Wc zemini ve duvarları seramik kaplı, tavanı plastik boyalıdır. Seramik lavabo ve wc taşı vardır.
Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı, tavanı plastik boyalıdır. Küvet, duşa kabini, klozet ve
dolaplı lavabo ve duş bataryası vardır.
Balkonların zemini seramik kaplıdır. İkiside kayar camla kapatılmış olup bir tanesinde barbekü
bulunmaktadır..
Giriş katın kullanılan net faydalı alanı 122 m2 dir.
Çatı Katı:
Çatı katına antreden basamakları mermer, yan duvarları plastik boyalı merdivenle çıkılmaktadır.
Bu katta antre, 2 oda, banyo ve teras vardır.
Antre zemini seramik, odaların zemini ahşap parke kaplıdır. Antrede mutfak nişi bulunmaktadır.
Mutfağın tezgahı ve eviyesi mermer, alt üst ahşap dolapları vardır.
Antre ve odaların duvarları ve tavanı plastik boyalı ve kartonpiyerlidir.
Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı, tavanı plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Hilton lavabo,
yerden duşa kabini, duş bataryası ve klozet vardır.
Terasın zemini mermer kaplı olup barbekü bulunmaktadır. Alanı 63 m2 dir.
Teras kısmından çatı arasına yapılmış yerleri seramik olan 13 m2 alanlı depo bulunmaktadır.
Çatı katının kullanılan net faydalı alanı teras dahil 114 m2 (depo hariç) dir.
Genel Özellikler:
İç kapıları ahşap cilalı, pencereleri ahşap doğrama ve ısıcamlıdır.
Doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılan daire, Kuzey Doğu cepheli ve güneş görmekte olup
halen sahibi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Yönetmeliğinin 2. Bölümünün, 18. maddesinin 38. fıkrasındaki
esaslara göre, çatı aralı meskenin toplam net (faydalı) alanı 236 m2 olarak ölçülmüştür.
4. SONUÇ VE KANAAT:
Yukarıda özellikleri belirtilen Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cevizlidere Mahallesi, 1256. Cadde, 27875
ada 3 parsel üzerinde inşa edilmiş, 18 kapı nolu Apartmanda 18 nolu çatı aralı dairenin mevcut
durumu, bulunduğu semt ve mevkii, Ulaşım ve altyapı durumu, çevre özellikleri ve konumu, belediye
hizmetlerinden yararlanma durumu, emsallerinin alım- satım ve serbest piyasa rayiçleri, genel
ekonomik koşullar, civardaki yapılaşma, inşai yapım tarzı, yıpranma oranı, kullanım alan ve
fonksiyonları, Maliye Bakanlığının inşaat maliyet bedelleri ve değerine etki edebilecek tüm etkenlerde
dikkate alındığında arsa payı ile birlikte kıymeti:
300.000,00 TL. Yalnız; (Üç Yüz Bin) TL.
Olarak hesap ve takdir edilmiştir. Bilgilerinize arz olunur. 11.08.2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 73828- www.bik.gov.tr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
728 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content