close

Enter

Log in using OpenID

22 ağustos 2014 4-5 eylül 2014 8 eylül 2014 9 eylül 2014

embedDownload
GALATASARAY LİSESİ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
GÜN – SAAT
YAPILACAK İŞLER
22 AĞUSTOS 2014
SBS
ASİL LİSTEDEN KESİN KAYITLAR
GS İLKÖĞRETİM OKULU MEZUNLARININ
KESİN KAYITLARI
9-10. SINIFLAR KAYIT YENİLEME
4-5 EYLÜL 2014
8 EYLÜL 2014
9 EYLÜL 2014
ÇALIŞMA SAATLERİ :
11-12. SINIFLAR KAYIT YENİLEME
9.30 – 12.00 (Öğle Tatili) 13.30 – 17:00
KAYIT YENİLEMEDE İSTENİLEN BELGELER :
1. 6 adet Fotoğraf
2. Gündüzlü veya Yatılı Taksiti
YENİ KAYITTA İSTENİLEN BELGELER :
1.
2.
3.
4.
5.
Nüfus Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
10 adet fotoğraf
Gündüzlü veya Yatılı Taksiti
Öğrenci velisi tarafından doldurulmuş Kayıt Formu
Yatılı olacak öğrenciler için ayrıca:
-İl dışı yatılı olacak öğrencilerin velisi tarafından doldurulmuş Yatılılık Başvuru
Formu ve Zarfı (Pansiyon Müdür Yardımcılığından temin edilecektir.)
- Yatakhanede kalmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
- Aile vukuatlı nüfus belgesi ve İkametgah kağıdı (Nüfus Müdürlüğü veya
Muhtarlık)
6. Devlet Burslu veya Devlet Parasız Yatılı öğrenci ise; mezun olduğu İlköğretim
Okulu Müdürlüğü tarafından onaylı bursluluğunu gösterir belge ile eski okuluna
başvuru esnasında verilmiş belge örnekleri.
-Dilekçe
-Ailenin maddi durumunu gösterir doldurulmuş ve onaylı Ek:1 belgesi
-Aile Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
-Eş çalışmıyor ise ilgili makamlardan (SGK) alınmış onaylı durumunu gösterir
belge
GSLBİM
PARASIZ YATILI OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:
. Ailenin yıllık gelir toplamı, fert başına düşen net miktarın 2014 Mali yılı için tespit edilen
6.150 TL (Altı bin yüz elli Türk Lirası)’ nı geçmemesi gerekir.
. Maddi imkanlardan yoksun olduğunu belirten öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir
beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin; velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber
ailenin bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum
ve kuruluşlardan alınacak onaylı 2013 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge
.Doldurulmuş ve onaylı Ek:1 belgesi.
.Onaylı Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği,
.Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararının
tasdikli örneği,
.Anne veya babası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda öğretmen olarak görev yapan,
ölen veya emekli olanlardan,
.İLGİLİ MAKAMDAN (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge
ile Ek1 deki ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.
.Öğrenciler ilgili belgeleri ibraz etmedikleri takdirde parasız yatılı veya burslu okuma haklarından
yararlanamazlar. Parasız yatılılık ve burslulukla ilgili mevzuta ve belgelere http://oges.meb.gov.tr
adresinden erişilebilir.
GSLBİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content