close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YANDAL

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YANDAL BAŞVURU İŞLEMLERİ
BAŞVURU TARİHLERİ
: 13-20 Ağustos 2014
YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI
TARİHİ
: 26 Ağustos 2014 Saat 09:30
BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM EDİLECEĞİ
KURUM
: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru belgeleri öğrencinin bizzat kendisi veya noter aracılığıyla vekil olarak tayin edeceği
kişi tarafından teslim edilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI :










Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3.
ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.
Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
Başvuru yapacak öğrencilerin alttan derslerinin olmaması gerekir.
Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
Zorunlu hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına yeterlilik sınavını başaramamış
öğrenciler kabul edilmezler.
Öğrenci başka bir yandal programına kayıtlı olmamalıdır.
Aynı yandal programına daha önce kayıtlanmış olanlar tekrardan başvuru
yapamayacaktır.
Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye
alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim
yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur.
Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili
yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan
dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm
Başkanlığının web adresinden incelemeleri önerilir.
Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim yapılmaz.
Başvuru koşullarını sağlamadığı anlaşılan adayların başvuruları ilgili akademik
birimlere iletilmeyecek ve bu durumda olan adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.
BAŞVURU FORMU
Başvuru formu, öğrenci bilgi sistemi üzerinden kendi sayfalarından doldurulacaktır.
Başvurunun çıktısı ve okuldan onaylı transkript Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim
edilecektir.
SONUÇLAR :
15 Eylül 2014 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan
edilecektir.
KAYITLAR :
15-22 Eylül 2014
(Yan Dal Programına kabul edilen öğrenciler, kayıt formlarını ilgili Fakülte
Dekanlığına teslim edecektir.)
BİLGİ ALINABİLECEK YER :
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
http://oidb.ege.edu.tr & http://öğrenci.ege.edu.tr
2014-2015 GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAM KONTENJANLARI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YARIYIL
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
Öğrenci Alacak Bölüm
Bilgisayar Mühendisliği
Başvurabilecek Bölümler
Elektrik Elektronik Mühendisliği
3-6
2
-
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
3-6
3-6
3
3
3
3
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
3-6
3-6
2
2
2
2
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyokimya (Fen Fak.Ö.Ö)
Biyoloji (Fen Fak.Ö.Ö.-End Mikrobiyoloji Ops)
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Kimya (Fen Fak.Ö.Ö.)
Gıda Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
3-6
3-6
3-6
3-6
1
1
1
1
1
1
1
1
Makine Mühendisliği
Biyomühendislik
3-6
3-6
1
1
1
1
Makine Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tekstil Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Deri Mühendisliği
3-6
3-6
3-6
1
1
1
1
1
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
4
Öğrenci Alacak Bölüm
Türk Dili ve Edebiyatı
Başvurabilecek Bölümler
Fakültenin Tüm Bölümleri
YARIYIL
3-6
Klasik Arkeoloji
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
4
Protohistorya
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
4
Tarih
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
3
Sanat Tarihi
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
5
Felsefe
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
5
Psikoloji
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
5
Sosyoloji
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
2
Alman Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık (Almanca)
3-6
3
3-6
3
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
5
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fakültenin Tüm Bölümleri
3-6
5
FEN FAKÜLTESİ
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğrenci Alacak Bölüm
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Başvurabilecek Bölümler
Biyokimya (Ö.Ö.)
Biyoloji
Kimya
5.
5.
2
1
2
1
Biyoloji (Ö.Ö.)
Biyokimya
Kimya
Gıda Mühendisliği
3.
3.
3.
2
2
2
2
2
2
Biyoloji (İ.Ö.)
Kimya (İ.Ö.)
3.
1
1
Fizik (Ö.Ö.)
Kimya
Matematik
Biyoloji
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyokimya
Elektrik Elektronik Müh.
Bilgisayar Müh.
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Fizik (İ.Ö.)
Kimya (İ.Ö.)
Matematik (İ.Ö.)
Biyoloji (İ.Ö.)
Biyokimya (İ.Ö.)
3.
3.
3.
3.
3
3
3
3
3
3
3
3
Kimya (Ö.Ö.)
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
3.
3.
3.
2
2
2
2
2
2
Kimya (İ.Ö.)
Biyoloji (İ.Ö.)
Fizik (İ.Ö.)
3.
3.
2
2
2
2
Matematik
Fizik
Biyokimya
Biyoloji
İstatistik
Kimya
YARIYIL
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
İLETİŞİM FAK.
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
2
2
2
2
2
2
Öğrenci Alacak Bölüm
Gazetecilik
Başvurabilecek Bölümler
Gazetecilik (İ.Ö.)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)
Radyo-TV ve Sinema (İ.Ö.)
5. ve 6.
5. ve 6.
2
2
2
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Reklamcılık
Radyo-TV ve Sinema
Gazetecilik
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
3
1
2
3
1
2
Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo-TV ve Sinema
Gazetecilik
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
3
2
1
3
2
1
Radyo-TV ve Sinema
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Reklamcılık
Gazetecilik
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
2
2
2
2
2
2
Radyo-TV ve Sinema (İ.Ö.)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)
Gazetecilik (İ.Ö.)
5. ve 6.
5. ve 6.
2
2
2
2
Halkla İlişkiler
Reklamcılık
Radyo-TV ve Sinema
YARIYIL
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Öğrenci Alacak Bölüm
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
Başvurabilecek Bölümler
YARIYIL
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zootekni
3-6
5
5
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
3-6
3-6
3-6
3
1
1
3
1
1
Tarım Ekonomisi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarımasl Yapılar ve Sulama
Süt Teknolojisi
Zootekni
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Makinaları
Bitki Koruma
Mühendislik Fak./Gıda Müh
İktisadi ve İdari Bil.Fak./İşletme
Mühendislik Fak./Deri Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bil.Fak./İktisat
Mühendislik Fak./TekstilMühendisliği
Su Ürünleri Fak.
3-6
5
5
Zootekni
Ziraat Fakültesi Tüm Bölümleri
3-6
3
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
616 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content